Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Planowanie rozwoju zawodowego Dr Bożena Alejziak pok. 214 paw. IV

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Planowanie rozwoju zawodowego Dr Bożena Alejziak pok. 214 paw. IV"— Zapis prezentacji:

1 Planowanie rozwoju zawodowego Dr Bożena Alejziak pok. 214 paw. IV E-mail: bozena.alejziak@awf.krakow.pl

2 PROGRAM PRZEDMIOTU 1. Wprowadzenie do przedmiotu, warunki zaliczenia. 2. Zasady redagowania życiorysu i listu motywacyjnego – materiały www.bk. 3. Rozmowa Kwalifikacyjna. materiały www.bk. 4. Sektory w branży turystycznej. -Przedsiębiorstwa turystyczne -Zawody na turystycznym rynku pracy. -Kursy branżowe i językowe. 5. Kształcenie za granicą na przykładzie wybranych krajów UE. (Program Erasmus). 6. Zaliczenie przedmiotu

3 WARUNKI ZALICZENIA Na zajęcia NR 2 Napisać i wydrukować dokumenty aplikacyjne (CV i list motywacyjny) do nw. ogłoszenia na bazie własnych doświadczeń i osiągnięć: Napisać i wydrukować dokumenty aplikacyjne (CV i list motywacyjny) do nw. ogłoszenia na bazie własnych doświadczeń i osiągnięć: prezentacja multimedialna: MOJE DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE, ZAINTRESOWANIA w kontekście turystycznego rynku pracy na temat - max 5-10 slajdów. prezentacja multimedialna: MOJE DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE, ZAINTRESOWANIA w kontekście turystycznego rynku pracy na temat - max 5-10 slajdów. Wydrukować kryteria oceniania CV i LM + PM z strony internetowej Wydrukować kryteria oceniania CV i LM + PM z strony internetowej OGLOSZENIE Biuro podróży przyjmie na praktykę. Wymagania: Student min. pierwszego roku, studia kierunkowe; Komunikatywna znajomość języka angielskiego, znajomość drugiego języka mile widziana; Komunikatywna znajomość języka angielskiego, znajomość drugiego języka mile widziana; Odpowiedzialny, samodzielny, kreatywny, komunikatywny Odpowiedzialny, samodzielny, kreatywny, komunikatywny

4 Zajęcia NR 3 – Rozmowa kwalifikacyjna W rozmowie biorą udział osoby, które otrzymały najwyższą punktację za dokumenty aplikacyjne W rozmowie biorą udział osoby, które otrzymały najwyższą punktację za dokumenty aplikacyjne Kierownicy grup przygotowują pytania do rozmowy kwalifikacyjnej (ok. 10 pytań, również pytania problemowe itp). Kierownicy grup przygotowują pytania do rozmowy kwalifikacyjnej (ok. 10 pytań, również pytania problemowe itp). Nagrody Nagrody I miejsce – zwolnienie z wszystkich projektów grupowych I miejsce – zwolnienie z wszystkich projektów grupowych II miejsce – zwolnienie z dwóch projektów grupowych II miejsce – zwolnienie z dwóch projektów grupowych III miejsce – zwolnienie z jednego projektu grupowego III miejsce – zwolnienie z jednego projektu grupowego

5 Zajęcia Nr 4 i 5 Wykonać pisemny projekt + prezentacja multimedialna ok.. 5 min: nt Planowanie rozwoju zawodowego w branży turystycznej Wykonać pisemny projekt + prezentacja multimedialna ok.. 5 min: nt Planowanie rozwoju zawodowego w branży turystycznej 1. PRZ w obsłudze ruchu turystycznego (zajęcia nr 4) 2. PRZ w hotelarstwie (zajęcia nr 4) 3. PRZ w odnowie biologicznej (zajęcia nr 5) 4. PRZ w rekreacji ruchowej + turystyka przygodowa (zajęcia nr 5) Projekt należy wykonać wg schematu: Projekt należy wykonać wg schematu: 1. Krótki opis branży; 2. Firmy w Krakowie / Małopolsce / Europie (min. 10 -15), (opis + adres) 3. Stanowiska pracy charakterystyczne dla branży (wymienić min. 10-15 + krótki opis); 4. Kursy typowe dla branży (wymienić min. 10-15 + krótki opis); Materiały do projektów znajdują się na stronie AWF / Wydział TiR/ Katedra TiR/ Zakład Hotelarstwa / B.Alejziak Plus samodzielne poszukiwanie informacji na dany temat

6 Zajęcia Nr 4 i 5 Zamiennie jeden temat dla osób zainteresowanych 5. Praca na statkach powietrznych / wycieczkowych. Największe / tanie statki wycieczkowe. Stanowiska pracy. Korzyści. Opis firmy i stanowisk pracy. Literatura: Kurek Wł. Turystyka – rozdział formy turystyki, s.235

7 Zajęcia Nr 5 Uczestnictwo w międzynarodowych wymianach edukacyjnych ERASMUS (Erasmus dla każdego) Napisać referat na temat jednej uczelni, do której może wyjechać student TiR Napisać referat na temat jednej uczelni, do której może wyjechać student TiR Wymagania do referatu: Wymagania do referatu: 1. Nazwa uczelni, kierunku, specjalności, 2. Opisać krótko kraj / region / miasto. 3. Opisać uczelnię: infrastrukturę wewnętrzną i zewnętrzną: sale, biblioteka, obiekty sportowe, rekreacyjne itp..

8 WARUNKI ZALICZENIA - Praca indywidualna 1. Arkusz samooceny – arkusz do 30 grudnia 2013 (plik Samoocena studenta I roku TiR) przesłać e-mail Nazwa pliku: PRZ_Nazwisko_grupa_Tok studiów np.: PRZ_Kowalski_T1_zaoczne 2. PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO: cele długo-, średnio-, krótkoterminowe – wizja własnej przyszłości na okres 5 lat - Projekt przygotować i wydrukować - ostatnie zajęcia styczeń 2014. 3. Badanie pracodawców Ankieta – Diagnoza kompetencji na turystycznym rynku pracy – termin oddania – 15 stycznia 2014 4. OBECNOŚĆ NA ZAJĘCIACH. Możliwa jedna obecność nieusprawiedliwiona. 5. TERMINOWE WYKONYWANIE ZADAŃ.

9 LITERATURA / Źródła informacji 1. Materiały dla studentów / Wydział TiR / Katedra TiR / Zakład Hotelarstwa / B.Alejziak 2. Hebda P., Madejski J., Zawód z pasją, Wyd. PARK, Bielsko-Biała 2004 (Czytelnia AWF). 3. Kurek Wł., Turystyka, PWN 2009. 4. Alejziak W., Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku. 5. Pląder D., Organizacja pracy w hotelarstwie, KSH Kraków, 2001 6. Litwicka P., Metodyka i technika pracy animatora czasu wolnego, Proksenia 2010 7. Kruczek Z., Obsługa ruchu turystycznego, Proksenia, Kraków, 2011. 8. Informator o praktykach: www.bk.awf.krakow.pl www.bk.awf.krakow.pl 9. Biuro Koordynacji i Kształcenia Kadr www.bkkk-cofund.org.pl www.bkkk-cofund.org.pl 10. Newsweek 2007 – Kształcenie za granicą; (dostępne w xero obok IV pawilonu) 11. www.waksberg.com www.studyabroad.com; www.pracuj.pl www.waksberg.comwww.studyabroad.comwww.pracuj.pl www.waksberg.comwww.studyabroad.comwww.pracuj.pl 12. Oferty pracy: BIURO KARIER www.bk.awf.krakow.pl www.bk.awf.krakow.pl 13. Biuro Karier, DS. II, pok. 06, tel. 12 683 14 69 14. Erasmus - Dział Współpracy z Zagranicą – Rektorat, paw. I, piętro II 15. Kursy - Studium Doskonalenia i Kształcenia Kadr tel. (12) 683-14-46; fax. 683-14-45; www.awf.krakow.pl/studium.html www.awf.krakow.pl/studium.html

10 Zajęcia Nr 4

11

12 Zajęcia Nr 5

13

14 Dziękuję


Pobierz ppt "Planowanie rozwoju zawodowego Dr Bożena Alejziak pok. 214 paw. IV"

Podobne prezentacje


Reklamy Google