Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Planowanie rozwoju zawodowego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Planowanie rozwoju zawodowego"— Zapis prezentacji:

1 Planowanie rozwoju zawodowego
Dr Bożena Alejziak pok. 214 paw. IV

2 PROGRAM PRZEDMIOTU Wprowadzenie do przedmiotu, warunki zaliczenia. Zasady redagowania życiorysu i listu motywacyjnego – materiały Rozmowa Kwalifikacyjna. materiały Sektory w branży turystycznej. -Przedsiębiorstwa turystyczne -Zawody na turystycznym rynku pracy. -Kursy branżowe i językowe. Kształcenie za granicą na przykładzie wybranych krajów UE. (Program Erasmus). Zaliczenie przedmiotu

3 WARUNKI ZALICZENIA Na zajęcia NR 2
Napisać i wydrukować dokumenty aplikacyjne (CV i list motywacyjny) do nw. ogłoszenia na bazie własnych doświadczeń i osiągnięć: prezentacja multimedialna: MOJE DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE, ZAINTRESOWANIA w kontekście turystycznego rynku pracy na temat - max 5-10 slajdów. Wydrukować kryteria oceniania CV i LM + PM z strony internetowej OGLOSZENIE Biuro podróży przyjmie na praktykę. Wymagania: Student min. pierwszego roku, studia kierunkowe; Komunikatywna znajomość języka angielskiego, znajomość drugiego języka mile widziana; Odpowiedzialny, samodzielny, kreatywny, komunikatywny

4 Zajęcia NR 3 – Rozmowa kwalifikacyjna
W rozmowie biorą udział osoby, które otrzymały najwyższą punktację za dokumenty aplikacyjne Kierownicy grup przygotowują pytania do rozmowy kwalifikacyjnej (ok. 10 pytań, również pytania problemowe itp). Nagrody I miejsce – zwolnienie z wszystkich projektów grupowych II miejsce – zwolnienie z dwóch projektów grupowych III miejsce – zwolnienie z jednego projektu grupowego

5 Plus samodzielne poszukiwanie informacji na dany temat
Zajęcia Nr 4 i 5 Wykonać pisemny projekt + prezentacja multimedialna ok.. 5 min: nt Planowanie rozwoju zawodowego w branży turystycznej PRZ w obsłudze ruchu turystycznego (zajęcia nr 4) PRZ w hotelarstwie (zajęcia nr 4) PRZ w odnowie biologicznej (zajęcia nr 5) PRZ w rekreacji ruchowej + turystyka przygodowa (zajęcia nr 5) Projekt należy wykonać wg schematu: Krótki opis branży; Firmy w Krakowie / Małopolsce / Europie (min ), (opis + adres) Stanowiska pracy charakterystyczne dla branży (wymienić min krótki opis); Kursy typowe dla branży (wymienić min krótki opis); Materiały do projektów znajdują się na stronie AWF / Wydział TiR/ Katedra TiR/ Zakład Hotelarstwa / B.Alejziak Plus samodzielne poszukiwanie informacji na dany temat

6 Zajęcia Nr 4 i 5 Zamiennie jeden temat dla osób zainteresowanych
5. Praca na statkach powietrznych / wycieczkowych. Największe / tanie statki wycieczkowe. Stanowiska pracy. Korzyści. Opis firmy i stanowisk pracy. Literatura: Kurek Wł. „Turystyka” – rozdział formy turystyki, s.235

7 Zajęcia Nr 5 Uczestnictwo w międzynarodowych wymianach edukacyjnych ERASMUS („Erasmus dla każdego”)
Napisać referat na temat jednej uczelni, do której może wyjechać student TiR Wymagania do referatu: Nazwa uczelni, kierunku, specjalności, Opisać krótko kraj / region / miasto. Opisać uczelnię: infrastrukturę wewnętrzną i zewnętrzną: sale, biblioteka, obiekty sportowe, rekreacyjne itp..

8 WARUNKI ZALICZENIA - Praca indywidualna
Arkusz samooceny – arkusz do 30 grudnia 2013 (plik Samoocena studenta I roku TiR) przesłać Nazwa pliku: PRZ_Nazwisko_grupa_Tok studiów np.: PRZ_Kowalski_T1_zaoczne PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO: cele długo-, średnio-, krótkoterminowe – wizja własnej przyszłości na okres 5 lat - Projekt przygotować i wydrukować - ostatnie zajęcia styczeń 2014. Badanie pracodawców Ankieta – „Diagnoza kompetencji na turystycznym rynku pracy” – termin oddania – 15 stycznia 2014 OBECNOŚĆ NA ZAJĘCIACH. Możliwa jedna obecność nieusprawiedliwiona. 5. TERMINOWE WYKONYWANIE ZADAŃ.

9 LITERATURA / Źródła informacji
Materiały dla studentów / Wydział TiR / Katedra TiR / Zakład Hotelarstwa / B.Alejziak Hebda P., Madejski J., Zawód z pasją, Wyd. PARK, Bielsko-Biała 2004 (Czytelnia AWF). Kurek Wł., Turystyka, PWN 2009. Alejziak W., Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku. Pląder D., Organizacja pracy w hotelarstwie, KSH Kraków, 2001 Litwicka P., Metodyka i technika pracy animatora czasu wolnego, Proksenia 2010 Kruczek Z., Obsługa ruchu turystycznego, Proksenia, Kraków, 2011. Informator o praktykach: Biuro Koordynacji i Kształcenia Kadr Newsweek 2007 – Kształcenie za granicą; (dostępne w xero obok IV pawilonu) Oferty pracy: BIURO KARIER Biuro Karier, DS. II, pok. 06, tel Erasmus - Dział Współpracy z Zagranicą – Rektorat, paw. I, piętro II Kursy - Studium Doskonalenia i Kształcenia Kadr tel. (12) ; fax ;

10 Zajęcia Nr 4

11 Zajęcia Nr 4

12 Zajęcia Nr 5

13 Zajęcia Nr 5

14 Dziękuję


Pobierz ppt "Planowanie rozwoju zawodowego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google