Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szybkie uruchomienie systemu kontroli dostępu ATS MASTER

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szybkie uruchomienie systemu kontroli dostępu ATS MASTER"— Zapis prezentacji:

1 Szybkie uruchomienie systemu kontroli dostępu ATS MASTER

2 Szybkie uruchomienie kontroli dostępu
Dla czytników zbliżeniowych serii ATS 11xx, podłączonych jako stacje ZAZ (do centrali i kontrolerów na 4-drzwi) Tryb niechroniony – bez programatora kart Odczyt fabrycznego numeru seryjnego karty Pamięć w trybie IMP Funkcja Nauki Kart

3 Etapy uruchomienia kontroli dostępu
Podłączenie czytników Włączenie trybu pamięci IMP Adresacja czytników kartą adresującą ATS1481 (włączenie MZD) Włączenie odpytywania czytników Stworzenie grup drzwi Stworzenie użytkowników Nauka kart Ustawienie dodatkowych funkcji (zaawansowanych)

4 Czytniki zbliżeniowe ATS1190/1192/1115/1116
Dołączenie czytnika do centrali 1-16 ZAZ +12 V— Czerwony 0 V— Czarny D +— Biały D -— Zielony RTE Żółty Otwarty Fioletowy kolektor Dodatkowe zaciski w czytniku: RTE- przycisk wyjścia – wejście styków NC Wyjście OC (‘kontroler wyjść’) –tylko przy podłączeniu do centrali jako ZAZ

5 Czytniki zbliżeniowe ATS1190/1192/1115/1116
Dołączenie czytnika do magistrali lokalnej ATS1250 Dodatkowe zaciski w czytniku: RTE- przycisk wyjścia wejście styków NC

6 Tryby pamięci IMP : W zależności od rozmiaru pamięci w centrali i kontrolerze 4-drzwi, należy ustawić odpowiedni tryb pracy: Moduł pamięci: TIMP 50 użytk. 0Mb (brak) NIMP 2000 użytk. 1Mb (ATS1830) SIMP 4Mb (ATS1831) LIMP 8Mb (ATS1832) Uwaga: ten sam rozmiar pamięci musi być w centralach i kontrolerach!!!!

7 -wybrać model pamięci zgodnie z wielkością RAM w centrali i MZD
Włączenie trybu IMP -wybrać model pamięci zgodnie z wielkością RAM w centrali i MZD -wysłać wszystkie ustawienia do systemu -poprawna praca MZD 4-drzwi w trybie IMP może wymagać wysłania danych 2* Włączenie trybu IMP

8 Wskazanie numeru czytnika do nauki kart:
-wskazany czytnik (ZAZ 1-16 lub drzwi 17-64) służy do nauki kart -pozwala na kojarzenie karty z użytkownikiem po przyłożeniu karty w trybie nauki Czytnik do nauki kart

9 Programowanie adresu czytnika
Karta adresująca ATS1481: Zasada stosowania: 1.Przyłożyć kartę ATS1481 do czytnika 2.W ciągu kilku sekund czytnik zgłosi swój adres trzykrotnie, wydając serię dźwięków beep (3 zestawy po cztery sygnały) 3. Interpretacja adresu –zgodnie z tabelą po lewej 4. Domyślny adres czytnika ZAZ=16 4. Aby zmienić adres, należy zanim skończy się beepanie, przyłożyć jeszcze raz kartę ATS1481 5a. Czytnik zmieni adres na 1 i będzie zmieniał co 1 (odpowiednio 2,3,4.....aż do 16 i potem znowu 1) 6. Powtórzyć operację aż do uzyskania żądanego adresu 7. Na koniec sprawdzić adres, przykładając kartę ATS1481 i odsłuchując do końca. Legenda: Krótki pasek=krótki sygnał beep=0 Długi pasek=długi sygnał beep=1

10 Czytniki ZAZ w centrali- włączenie odpytywania
Uruchomienie czytników –włączenie odpytywania dla ZAZ centrali Adres ZAZ Grupa ZAZ (domyślnie 2) Flaga otwarcia drzwi Odpytywanie Kontroler wyjścia ‘OC’ w ZAZ Nr wyjścia OC=(KW-1)*8+1 (1<KW<32) Opcje zazbrajania i rozbrajania

11 Czytniki ZAZ w centrali- wyjście otwarcia drzwi
Flaga zdarzenia otwarcia drzwi jest uaktywniania domyślnie na 5 sekund Dostępne numery flag od 16 do 255 Z flagą należy skojarzyć dowolne wyjście systemu Dla wykorzystania wyjścia OC w czytniku należy zdefiniować tzw. kontroler wyjść, zgodnie ze wzorem: Nr wyjścia OC=(KW-1)*8+1 ; (1<KW<32) W tym przykładzie: KW=3

12 Kontrola z MZD dla 4-drzwi
Ustawienie adresu kontrolera z przedziału od 1 do 12. Wejście do menu MZD przez manipulator : włączenie odpytywania i inicjacja ustawień domyślnych dla drzwi (w przykładzie MZD=1, drzwi 17-20) Wejść do menu programowania centrali z manipulatora ZAZ=1 (menu/kod instalatora (1278) /menu19-programowanie) Włączyć odpytywanie kontrolera ATS1250 ( dla MZD=1) (4-baza danych MZD/adres=1,typ=1 –czterodrzwiowy MZD) Wejść do menu programowania kontrolera: (28-do wyniesionych urządzeń/typ1-MZD/adres 1) Z menu kontrolera wybrać opcję 3 (3-inicjowanie bazy danych) Po wykonaniu tej operacji zostaną utworzone drzwi o numeracji 17,18,19 i 20

13 Kontrola z MZD dla 4-drzwi
Uruchomienie czytników –włączenie odpytywania dla ZAZ ATS1250/60 Odpytywanie ZAZ ZAZ 1 do 8 – czytniki na wejście ZAZ 9 do 16 – czytniki na wyjście Linia RTE w ZAZ

14 Programowanie KD-metoda ‘klasyczna’
Określenie uprawnień –grupy drzwi Grupa drzwi określa uprawnienia w dostępie do drzwi w oknie czasowym -do 128 grup drzwi -do 24 okien czasowych dla każdej centrali -przypisywana do użytkownika Numeracja drzwi w systemie Master: -dla centrali alarmowej : stacja ZAZ o adresie od 1 do 16 (drzwi numer 1 do 16) -dla kontrolera ATS1250 : numer drzwi od 17 do 64 Grupy drzwi Drzwi Okno czas.

15 Programowanie użytkowników
Tworzenie użytkowników Stworzenie nowego rekordu użytkownika Nadanie uprawnień Skojarzenie z kartą w procesie nauki karty lub ręcznie, przez skopiowanie informacji z rejestru zdarzeń Niezbędne ustawienia dla systemu alarmowego: Nazwa użytkownika i jego numer Wpisanie kodu PIN (nie dotyczy obsługi przy pomocy kart) Przypisanie do grupy alarmowej Niezbędne ustawienia dla systemu kontroli dostępu: Przypisanie do grupy drzwi Dodatkowe ustawienia dla systemu alarmowego: Uzupełnienie kartoteki o dane personalne Określenie czasu ważności kodu (karty) Wpisanie komentarza Fotografia użytkownika

16 Programowanie użytkowników
Tworzenie użytkowników

17 Programowanie użytkowników
Kojarzenie kart z użytkownikiem: Nauka kart Po stworzeniu rekordu użytkownika można skojarzyć z nim kartę W bazie programu Titan oraz w systemie zostanie zapisana informacja (48-bitów) odczytana z przyłożonej do czytnika karty 1.Wybrać rekord użytkownika 2.Nacisnąć przycisk Nauka Kart 3.Zaprezentować kartę w czytniku nauki kart 4.Zapisać rekord Nauka Kart


Pobierz ppt "Szybkie uruchomienie systemu kontroli dostępu ATS MASTER"

Podobne prezentacje


Reklamy Google