Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Slide 1 Programowanie systemu kontroli dostępu ATS MASTER.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Slide 1 Programowanie systemu kontroli dostępu ATS MASTER."— Zapis prezentacji:

1 slide 1 Programowanie systemu kontroli dostępu ATS MASTER

2 slide 2 Koncepcje uruchomiania kontroli dostępu : Ze względu na model pamięci: Pamięć standardowa (dla modeli 0 i 1 Mb) Pamięć IMP (dla modeli 0,1,4 i 8 Mb) Wpływa na sposób obsługi kart i użytkowników Ze względu na tryb pracy czytników i kart zbliżeniowych: Tryb chroniony (z kodem zabezpieczenia kart, wymaga program.) Tryb niechroniony (bez programowania kart)

3 slide 3 – Pamięć standardowa Sprawdzane są następujące dane z karty: – Format karty (ATS Wiegand ASC dla ATS 1190/1192/1115/1116) – Numer karty (numer użytkownika) – Kod systemowy – Dla ATS1250/1260: informacje o serii kart Ograniczony wybór formatów karty (ATS/Wiegand 30 bit – HID lub Wiegand 26-bit) Ograniczona ilość kodów systemowych (2 dla centrali, do 40 serii kart dla ATS 1250/1260) Tryby pamięci :

4 slide 4 Kontrola dostępu z pamięcią standardową : -Obsługa czytników zbliżeniowych serii ATS 11xx TYLKO w trybie chronionym -Wymagane stosowanie programatora kart -Na karcie muszą być zapisane następujące informacje: Kod zabezpieczenia karty Kod systemowy Numer karty (Informacje o kontach i kredytach) –opcjonalnie – Czytniki muszą zaprogramowane kartą konfiguracyjną

5 slide 5 Tryby pamięci : – Pamięć w trybie IMP Odczyt z każdej karty pierwszych 48 bitów informacji (tzw. dane karty) i kojarzenie ich z użytkownikiem Tryb dostępny dla ATS1250/1260 i stacji ZAZ centrali Niezależność od kodu systemowego Niezależność od formatu karty Łatwiejsze zarządzanie zagubionymi/wymienionymi kartami Wpisywanie kart ręcznie lub w trybie nauki kart

6 slide 6 Kontrola dostępu z pamięcią IMP : – Obsługa czytników zbliżeniowych serii ATS 11xx w trybie chronionym i niechronionym (jako stacje ZAZ) – Obsługa dowolnych czytników Wieganda HID w trybie 30-bitowym (seria ACI 7xxx) OneCard ACI 711/712 Mifare ACI 406/407 Inne – Czytniki Wieganda podłączane : Bezpośrednio do wejść Wieganda w ATS1250 (4 wejściowe) Do interfejsów ATS1170 (ZAZ) centrali i ATS1250/60

7 slide 7 Tryby pamięci : Wybór trybu pamięci: -powinna to być pierwsza czynność przy uruchamianiu systemu -można wykonać z programu Titan ( Admin/Advisor Master) -lub z menu centrali (menu 19/xxx)

8 slide 8 Tryby pamięci : Dostępne tryby pamięci: Moduł pamięci: SM0Mb (brak)STD TIMP(*)0Mb (brak)IMP NIMP(*)1Mb (ATS1830)IMP LM1Mb (ATS1830)STD SIMP4Mb (ATS1831)IMP LIMP8Mb (ATS1832)IMP (* -nowy tryb, dostępny od firmware 04.06.21 centrala /00.02.00 kontroler) Uwaga: ten sam rozmiar pamięci i tryb pracy musi być w centralach i kontrolerach!!!!

9 slide 9 Tryby pamięci : Typ pamięci:Brak pam. Brak pam.ATS1830 ATS1830 ATS1831 ATS1832 Rozmiar:00 1 Mb 1 Mb4 Mb 8 Mb Tryb: STD IMP STD IMPIMPIMP Dostępne dla centrali: ATS2/3/4000 ATS2/3/4000 ATS3/4000 ATS3/4000 ATS3/4000 ATS3/4000 Użytkownicy 50 50 11466 2000 17872 65535 Użytk.z PIN-em50 50 1000 (200 opis) 2000 (200opis) 17872 (200 opis) 65535 (200 opis) Grupy alarmowe 74 74 138 138 138 138 Grupy drzwi10 10 128 128 128 128 Grupy pięter 10 10 64 64 64 64 Rejestr alarmowy 250 250 10001000 1000 1000 Rejestr KD 10 10 10001000 1000 1000 Rejestr Instalat.+ 10 10 10 10 10 10 Oznaczenie trybuSMTIMPLMNIMPSIMPLIMP

10 slide 10 Czytniki zbliżeniowe ATS1190/1192/1115/1116 – Możliwość pracy w dwóch trybach odczytu kart: Tryb chroniony (z kodem zabezpieczenia karty) – Wymaga stosowania programatora kart Tryb niechroniony – Odczyt fabrycznego numeru seryjnego karty – Tylko do kart nie zaprogramowanych – Tylko do systemu pracującego z pamięcią IMP – Trzy tryby pracy wyjścia czytnika: Jako stacja ZAZ (do centrali i kontrolera ATS1250) –zalecany Jako czytnik Wieganda – głównie do innych systemów Samodzielny –funkcja zliczana kredytów

11 slide 11 Czytniki zbliżeniowe ATS1190/1192/1115/1116 Czytniki wymagają zaprogramowania: Kartą do konfiguracji – Metoda uniwersalna, nadaje się do trybu chronionego i niechronionego – Wymaga stosowania programatora kart Kartą adresującą ATS1481 – Tylko do trybu niechronionego. Karta ATS1481 służy do nadania adresu czytnika jak stacji ZAZ Przez menu centrali i czytnika (28-Do wyniesionych urządzeń) – Tylko do trybu niechronionego. Pozwala ustawić wszystkie parametry oprócz kodu zabezpieczenia karty. Domyślny adres ZAZ=16

12 slide 12 Czytniki zbliżeniowe ATS1190/1192/1115/1116 Dołączenie czytnika do centrali +12 V Czerwony 0 V Czarny D + Biały D - Zielony RTE- Żółty Otwarty Fioletowy kolektor Dodatkowe zaciski w czytniku: RTE- przycisk wyjścia – wejście styków NC Wyjście OC (kontroler wyjść) –tylko przy podłączeniu do centrali jako ZAZ 1-16 ZAZ

13 slide 13 Czytniki zbliżeniowe ATS1190/1192/1115/1116 Dołączenie czytnika do magistrali lokalnej ATS1250 Dodatkowe zaciski w czytniku: RTE- przycisk wyjścia wejście styków NC

14 slide 14 – Klasyczna Dla czytników zbliżeniowych serii ATS 11xx jako ZAZ Pamięć standardowa Czytniki w trybie chronionym Programowanie kart przez ATS1621 – Współczesna Dla czytników zbliżeniowych serii ATS 11xx jako ZAZ Pamięć w trybie IMP Czytniki w trybie niechronionym Bez programatora kart Nauka kart Strategie programowania systemu KD

15 slide 15 – Mieszana Dla czytników zbliżeniowych serii ATS 11xx jako ZAZ Pamięć w trybie IMP Czytniki w trybie chronionym Programowanie kart przez ATS1621 – Inne czytniki Podłączenie czytników innych producentów z wyjściem Wieganda do ATS1250 i ATS 1170 Pamięć w trybie IMP Nauka kart – Inne czytniki-klasyczna Jak wyżej,ale pamięć w trybie IMP -tylko do kart HID 30-bit dla GE Strategie programowania systemu KD

16 slide 16 Programowanie KD-metoda klasyczna – Najstarsza historycznie, dostępna dla każdej wersji firmware, dostępna dla modelu pamięci standardowej – Zalety Pełna kontrola nad numeracją kart Zabezpieczenie kart kodem zabezp. przed stosowaniem w innych obiektach Możliwość pracy czytników w trybie samodzielnym Obsługa funkcji kredytowych na karcie – Wady Wymaga programowania kart Skomplikowana Zagubienie kodu zabezpieczenia uniemożliwia obsługę kart Trudniejsze zarządzanie zagubionymi kartami

17 slide 17 Kolejność postępowania: -uruchomienie programatora kart ATS1621 -określenie kodu zabezpieczenia karty i zakresu kodów systemowych -stworzenie karty do konfiguracji czytnika -zaprogramowanie czytników -(włączenie odpytywania dla MZD) -uruchomienie czytników –włączenie odpytywania -określenie kodu systemowego (centrala) i serii kart (ATS1250) -określenie uprawnień –grupy drzwi -stworzenie użytkowników i przydział do grup -wydanie kart użytkownikom (zapisanie kart) Programowanie KD-metoda klasyczna

18 slide 18 Uruchomienie programatora kart ATS1621: -podłączenie do portu szeregowego/ wybór portu COM (Admin/ Programator kart/ Ustawienia) Programowanie KD-metoda klasyczna

19 slide 19 Określenie kodu zabezpieczenia karty i zakresu kodów systemowych: Programowanie KD-metoda klasyczna

20 slide 20 Kod zabezpieczenia karty: Jest kluczem stosowanym do szyfrowania danych między czytnikiem a kartę –Format 4-bajtowy (bajt1.bajt2,bajt3,bajt4 gdzie: bajt ) np. 123.123.123.123 –Kod wysyłany do pamięci programatora kart z aplikacji Titan –Kod przechowywany w pamięci czytnika kart (dostarczony z programatora kart przez kartę konfiguracyjną) –Czytniki i programator nie będą rozpoznawały kart z innym kodem zabezpieczającym –Jeżeli kod zabezpieczający zostanie zagubiony (zapomniany), nie ma możliwości jego odzyskania –Uwaga: kod nie jest zachowywany przy eksporcie danych systemu lub centrali –Karty wydane z innym kodem zabezpieczenia mogą być bezużyteczne- nie da się ich skasować Programowanie KD-metoda klasyczna

21 slide 21 Określenie kodu zabezpieczenia karty -programator może zapamiętać JEDEN kod systemowy, wybrany z bazy kodów w programie Titan -pamiętać o zapisaniu kodu z bezpiecznym miejsu -stosować przyciski wyślij kod do programatora i pobierz z programatora -istniejące kody w bazie Titana można przeglądać przyciskami Baza kodów Pobierz/Wyślij Programowanie KD-metoda klasyczna

22 slide 22 Kolejność postępowania: Tworzenie karty do konfiguracji czytnika Tryb pracy: -chroniony -niechroniony Przycisk wyjścia (RTE): -wyłączony -włączony Adres ZAZ Ustawić!!! Programowanie KD-metoda klasyczna

23 slide 23 Programowanie czytników: Po stworzeniu karty konfiguracji, należy ją odczytać w czytniku. Poprawny odczyt sygnalizują 2 sygnały dźwiękowe. W ten sposób należy zaprogramować wszystkie czytniki w systemie (na magistrali centrali i na magistrali lokalnej ATS1250/60) Na karcie konfiguracyjnej znajduje się kod zabezpieczenia karty, wysłany wcześniej do programatora kart. Wczytanie tego kodu i zapamiętanie przez czytnik jest automatyczne. Gdy karta konfiguracji nie jest czytana: należy wejść do menu czytnika (Menu centrali 19/ 28-Do urządzeń wyniesionych i odblokować czytanie karty konfiguracyjnej ( Option card enabled ) Programowanie KD-metoda klasyczna

24 slide 24 Programowanie czytników: Po stworzeniu karty konfiguracji, należy ją odczytać w czytniku. Poprawny odczyt sygnalizują 2 sygnały dźwiękowe. Gdy karta konfiguracji nie jest czytana: należy wejść do menu czytnika (Menu centrali 19/ 28-Do urządzeń wyniesionych i odblokować czytanie karty konfiguracyjnej ( Option card enabled ) Na karcie konfiguracyjnej znajduje się kod zabezpieczenia karty, wysłany wcześniej do programatora kart. Wczytanie tego kodu i zapamiętanie przez czytnik jest automatyczne. Programowanie KD-metoda klasyczna

25 slide 25 Uruchomienie czytników –włączenie odpytywania dla ZAZ centrali Adres ZAZ Grupa ZAZ (domyślnie 2) Odpytywanie Opcje zazbrajania i rozbrajania Flaga otwarcia drzwi Kontroler wyjścia OC w ZAZ Nr wyjścia OC=(KW-1)*8+1 (1 { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.pl/431731/1/slides/slide_24.jpg", "name": "slide 25 Uruchomienie czytników –włączenie odpytywania dla ZAZ centrali Adres ZAZ Grupa ZAZ (domyślnie 2) Odpytywanie Opcje zazbrajania i rozbrajania Flaga otwarcia drzwi Kontroler wyjścia OC w ZAZ Nr wyjścia OC=(KW-1)*8+1 (1

26 slide 26 Programowanie KD-metoda klasyczna Uruchomienie MZD na 4 drzwi –włączenie odpytywania MZD 1.Ustawienie adresu kontrolera z przedziału od 1 do 12. 2.Włączenie odpytywania i inicjacja ustawień domyślnych dla drzwi (na przykładzie MZD=1, drzwi 17-20) – Wejść do menu programowania centrali z manipulatora ZAZ=1 (menu/kod instalatora (1278) /menu19-programowanie) – Włączyć odpytywanie kontrolera ATS1250 ( dla MZD=1) (4-baza danych MZD/adres=1,typ=1 –czterodrzwiowy MZD) – Wejść do menu programowania kontrolera: (28-do wyniesionych urządzeń/typ1-MZD/adres 1) – Z menu kontrolera wybrać opcję 3 (3-inicjowanie bazy danych) Po wykonaniu tej operacji zostaną utworzone drzwi o numeracji 17,18,19 i 20 Uwaga: zalecane jest inicjowanie bazy danych kontrolera przy każdym nowym uruchomieniu systemu.

27 slide 27 Uruchomienie czytników –włączenie odpytywania dla ZAZ ATS1250/60 Odpytywanie ZAZ Linia RTE w ZAZ ZAZ 1 do 8 – czytniki na wejście ZAZ 9 do 16 – czytniki na wyjście Programowanie KD-metoda klasyczna

28 slide 28 Określenie kodu systemowego (centrala) -Można stosować dowolny KS z przedziału określonego dla programatora kart -kod systemowy A (i ew. B) jest używany przy – Odczycie karty przez stacje ZAZ centrali – Zapisie kart –jest stosowany jako domyślny KS stosowany przy wydawaniu kart – Nie dotyczy KD w oparciu o ATS1250/1260! – W polu Kod Systemowy A należy wpisać w formie 6-cyfrowej Programowanie KD-metoda klasyczna

29 slide 29 Określenie serii kart dla ATS1250/1260 -kontroler odczytuje z karty kod systemowy i numer karty -porównuje KS karty z listą KS określonych dla serii kart -tylko karty z KS zgodnym z serią kart są odczytywane (dla pozostałych raportowany Użytkownik 0- brak dostępu) -numer karty jest tłumaczony na numer użytkownika i tak wysyłany do centrali -można wprowadzać offset np.Karta nr1000=Użytkownik 10 -do 40 serii kart dla każdego MZD -dla kart serii ATS14xxx numer karty=numer użytkownika (+ew.offset) -dla kart HID ACT7xx: numer karty=numer wydrukowany na karcie -nie dotyczy trybu IMP –wtedy nie definiuje się serii kart Programowanie KD-metoda klasyczna

30 slide 30 Określenie uprawnień –grupy drzwi Grupa drzwi określa uprawnienia w dostępie do drzwi w oknie czasowym -do 128 grup drzwi -do 24 okien czasowych dla każdej centrali -przypisywana do użytkownika Numeracja drzwi w systemie Master: -dla centrali alarmowej : stacja ZAZ o adresie od 1 do 16 (drzwi numer 1 do 16) -dla kontrolera ATS1250 : numer drzwi od 17 do 64 Programowanie KD-metoda klasyczna Grupy drzwi Drzwi Okno czas.

31 slide 31 Programowanie KD-metoda klasyczna Tworzenie użytkowników – Numer użytkownika jest także numerem karty (w tej metodzie) Niezbędne ustawienia dla systemu alarmowego: – Nazwa użytkownika i jego numer – Wpisanie kodu PIN (nie dotyczy obsługi przy pomocy kart) – Przypisanie do grupy alarmowej Niezbędne ustawienia dla systemu kontroli dostępu: – Przypisanie do grupy drzwi Dodatkowe ustawienia dla systemu alarmowego: – Uzupełnienie kartoteki o dane personalne – Określenie czasu ważności kodu (karty) – Wpisanie komentarza – Fotografia użytkownika

32 slide 32 Programowanie KD-metoda klasyczna Tworzenie użytkowników

33 slide 33 Programowanie KD-metoda klasyczna Wydawanie kart dla użytkowników Po stworzeniu rekordu użytkownika można mu wydać kartę. Na karcie zostaną zapisane następujące informacje: -kod zabezpieczenia karty -kod systemowy -numer karty -ew. informacje o kredytach i lokacjach (* tylko w trybie samodzielnym) Zapis jest możliwy tylko przy zgodności kodu zabezpieczenia karty i kodu systemowego -kod systemowy może być edytowany w tabeli indywidualnie Wydanie karty jest niezależne od połączenia z systemem- do centrali nie są wysyłane żadne informacje

34 slide 34 Programowanie KD-metoda klasyczna Wydawanie kart dla użytkowników – W tej metodzie numer użytkownika jest także numerem karty

35 slide 35 – Nowa, dostępna dla każdej firmware od wersji 04.06.21/00.02.00 (centrala/kontroler) – Zalety Proste uruchomienie kontroli dostępu Nie wymaga programatora kart i programowania kart Wykorzystuje unikalne numery seryjne czystych (nowych) kart Pozwala uruchomić system bez komputera Kilka metod konfiguracji czytnika: – Przez menu czytnika – Przy pomocy karty do adresacji ATS1481 – Przez kartę do programowania (wymaga programatora kart) Niezależność karty od numeru użytkownika-łatwiejsze zarządzanie Możliwość łatwej konwersji starych systemów opartych o metodę klasyczną na współczesną – kalkulator numeru karty. – Wady Brak trybu samodzielnego i funkcji kredytowych Programowanie KD-metoda współczesna

36 slide 36 Programowanie KD-metoda współczesna Programowanie z wykorzystaniem komputera: Kolejność postępowania: -włączenie trybu IMP -określenie czytnika do nauki kart -uruchomienie czytników –włączenie odpytywania (ZAZ dla centrali i MZD) -zaprogramowanie czytników (adres) przy pomocy karty ATS1481 lub menu -określenie uprawnień –grupy drzwi -stworzenie użytkowników i przydział do grup -wydanie kart użytkownikom – nauka kart (kojarzenie numeru karty z numerem użytkownika)

37 slide 37 Programowanie KD-metoda współczesna Włączenie trybu IMP dla nowo uruchamianych systemów: -wybrać model pamięci zgodnie z wielkością RAM w w centrali i MZD -wysłać wszystkie ustawienia do systemu -poprawna praca MZD w trybie IMP może wymagać wysłania danych 2* Włączenie trybu IMP

38 slide 38 Programowanie KD-metoda współczesna Włączenie trybu IMP dla systemów wcześnie pracujących z pamięcią standardową : ( uwaga: czytniki i karty pozostaną w trybie chronionym) -przycisk konwersja IUM spowoduje: – Zmianę trybu pamięci dla centrali i kontrolera – Skojarzenie kart z użytkownikami na podstawie wcześniej zdefiniowanych numerów kart i kodów systemowych (tylko dla ATS11xx) – Nie ma potrzeby nauki kart dla już wydanych wcześniej Konwersja do IMP

39 slide 39 Programowanie KD-metoda współczesna Wskazanie numeru czytnika do nauki kart: -wskazany czytnik (ZAZ 1-16 lub drzwi 17-64) służy do nauki kart -pozwala na kojarzenie karty z użytkownikiem po przyłożeniu karty w trybie nauki Czytnik do nauki kart

40 slide 40 Uruchomienie czytników –włączenie odpytywania dla ZAZ centrali Adres ZAZ Grupa ZAZ (domyślnie 2) Odpytywanie Opcje zazbrajania i rozbrajania Flaga otwarcia drzwi Kontroler wyjścia OC w ZAZ Nr wyjścia OC=(KW-1)*8+1 (1 { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.pl/431731/1/slides/slide_39.jpg", "name": "slide 40 Uruchomienie czytników –włączenie odpytywania dla ZAZ centrali Adres ZAZ Grupa ZAZ (domyślnie 2) Odpytywanie Opcje zazbrajania i rozbrajania Flaga otwarcia drzwi Kontroler wyjścia OC w ZAZ Nr wyjścia OC=(KW-1)*8+1 (1

41 slide 41 Programowanie KD-metoda współczesna Uruchomienie MZD na 4 drzwi –włączenie odpytywania MZD 1.Ustawienie adresu kontrolera z przedziału od 1 do 12. 2.Włączenie odpytywania i inicjacja ustawień domyślnych dla drzwi (na przykładzie MZD=1, drzwi 17-20) – Wejść do menu programowania centrali z manipulatora ZAZ=1 (menu/kod instalatora (1278) /menu19-programowanie) – Włączyć odpytywanie kontrolera ATS1250 ( dla MZD=1) (4-baza danych MZD/adres=1,typ=1 –czterodrzwiowy MZD) – Wejść do menu programowania kontrolera: (28-do wyniesionych urządzeń/typ1-MZD/adres 1) – Z menu kontrolera wybrać opcję 3 (3-inicjowanie bazy danych) Po wykonaniu tej operacji zostaną utworzone drzwi o numeracji 17,18,19 i 20 Uwaga: zalecane jest inicjowanie bazy danych kontrolera przy każdym nowym uruchomieniu systemu.

42 slide 42 Uruchomienie czytników –włączenie odpytywania dla ZAZ ATS1250/60 Odpytywanie ZAZ Linia RTE w ZAZ ZAZ 1 do 8 – czytniki na wejście ZAZ 9 do 16 – czytniki na wyjście Programowanie KD-metoda współczesna

43 slide 43 Programowanie KD-metoda współczesna Programowanie czytników zbliżeniowych ATS11xx: Dla każdego czytnika pracującego jako ZAZ należy zaprogramować: -tryb niechroniony -adres ZAZ od 1 do 16 -opcjonalnie: włączyć linię przycisku wyjścia (RTE) Trzy metody programowania: -kartą do konfiguracji (wymaga programatora kart!!!) -stworzenie karty do konfiguracji czytnika z ustawionym adresem i trybem niechronionym -kartą adresującą ATS1481 -przez menu czytnika

44 slide 44 Metoda 1:tworzenie karty do konfiguracji : Uwaga: Nie tworzyć kodu zabezpieczenia karty, uruchamiać programator z ust.domyślnymi Tryb pracy: -niechroniony Przycisk wyjścia (RTE): -wyłączony -włączony Adres ZAZ Ustawić!!! Programowanie KD-metoda współczesna

45 slide 45 Programowanie KD-metoda współczesna Programowanie czytnika-Metoda 2:karta adresująca ATS1481 – Służy do ustawienia adresu i trybu pracy czytnika – Działa, gdy czytnik nie został zablokowany na odczyt karty konfiguracyjnej – Adres jest ustawiany przez wielokrotne przyłożenie karty do czytnika i odsłuchanie ilości sygnałów dźwiękowych. – Karta ustawia następujące parametry dla czytnika: – Adres: zależnie od ilości sygnałów dźwiękowych – Tryb zabezpieczenia: bez kodu zabezpieczenia karty – Tryb wyjścia: czytnik magnetyczny – Przycisk wyjścia (RTE): wyłączony – Diody LED: niebieska-otwarcie drzwi/ czerwona-zazbrojenie – Włączone czytania następnej karty konfiguracji – Włączony buczek i podświetlenie nocne

46 slide 46 Programowanie KD-metoda współczesna Karta adresująca ATS1481: Legenda: Krótki pasek=krótki sygnał beep=0 Długi pasek=długi sygnał beep=1 Zasada stosowania: 1.Przyłożyć kartę ATS1481 do czytnika 2.W ciągu kilku sekund czytnik zgłosi swój adres trzykrotnie, wydając serię dźwięków beep (3 zestawy po cztery sygnały) 3. Interpretacja adresu –zgodnie z tabelą po lewej 4. Domyślny adres czytnika ZAZ=16 4. Aby zmienić adres, należy zanim skończy się beepanie, przyłożyć jeszcze raz kartę ATS1481 5a. Czytnik zmieni adres na 1 i będzie zmieniał co 1 (odpowiednio 2,3,4.....aż do 16 i potem znowu 1) (*), albo: 5b. Czytnik zmieni adres na 15 i będzie zmieniał co 1 (odpowiednio 14,13,12,11.....aż do 1 i potem znowu 16) (*) 6. Powtórzyć operację aż do uzyskania żądanego adresu 7. Na koniec sprawdzić adres, przykładając kartę ATS1481 i odsłuchując do końca. (*) zmiana w górę dla nowych wersji firmware czytnika >7

47 slide 47 Programowanie KD-metoda współczesna Programowanie czytnika-Metoda 3:przez menu czytnika -Służy do ustawienia adresu,trybu pracy czytnika i innych opcji -Pozwala przywrócić ustawienia fabryczne i czytanie karty konfiguracyjnej i adresowej, po jej wcześniejszym zablokowaniu – Wymaga podłączania czytników kolejno (pojedynczo). Każdy nowy czytnik ma adres ZAZ=16 i dopiero po zmianie na inny, można podłączyć kolejny czytnik. – Programowanie czytnika pracującego jako ZAZ centrali – Wejść do trybu programowania – Włączyć odpytywanie ZAZ=16 (+ docelowe adresy ZAZ) – Wejść do menu 28-do wyniesionych urządzeń – Wybrać opcję 2-ZAZ i podać adres ZAZ=16 – Czytnik zgłosi się swoim menu

48 slide 48 Programowanie KD-metoda współczesna Programowanie czytnika-Metoda 3:przez menu czytnika -Programowanie czytnika pracującego jako ZAZ kontrolera na 4-drzwi – Wejść do trybu programowania – włączyć odpytywanie kontrolera (jeżeli MZD jest nowym elementem systemu) – Wybrać 28-do urządzeń wyniesionych – Wybrać 1-MZD i podać adres kontrolera MZD (od 1 do 12) – Po wejściu do menu kontrolera: – Dokonać inicjacji kontrolera (4-ustawienia domyślne) – Włączyć odpytywanie urządzeń lokalnych ZAZ (ZAZ=16+ adresy docelowe) (menu 1-opcjeMZD / odpytywanie ZAZ) – Wybrać menu10- programowanie urządzeń na magistrali lokalnej kontrolera – Wybrać 2-ZAZ i podać adres ZAZ=16 – Wejść do menu czytnika – Kolejne czytniki dołączać sukcesywnie, po zmianie adresu czytnika poprzedniego

49 slide 49 Programowanie KD-metoda współczesna Programowanie czytnika-Metoda 3:przez menu czytnika -Po wejściu do menu czytnika (ZAZ centrali lub ZAZ kontrolera 4-drzwi): Adres! Tryb pracy: niechroniony (unsecured) Protokół: czytnik magnetyczny Czytanie karty konfiguracyjnej i adresowej Linia RTE przyc.wyjścia

50 slide 50 Określenie uprawnień –grupy drzwi Grupa drzwi określa uprawnienia w dostępie do drzwi w oknie czasowym -do 128 grup drzwi -do 24 okien czasowych dla każdej centrali -przypisywana do użytkownika Numeracja drzwi w systemie Master: -dla centrali alarmowej : stacja ZAZ o adresie od 1 do 16 (drzwi numer 1 do 16) -dla kontrolera ATS1250 : numer drzwi od 17 do 64 Grupy drzwi Drzwi Okno czas. Programowanie KD-metoda współczesna

51 slide 51 Tworzenie użytkowników – Stworzenie nowego rekordu użytkownika – Nadanie uprawnień – Skojarzenie z kartą w procesie nauki karty lub ręcznie, przez skopiowanie informacji z rejestru zdarzeń Niezbędne ustawienia dla systemu alarmowego: – Nazwa użytkownika i jego numer – Wpisanie kodu PIN (nie dotyczy obsługi przy pomocy kart) – Przypisanie do grupy alarmowej Niezbędne ustawienia dla systemu kontroli dostępu: – Przypisanie do grupy drzwi Dodatkowe ustawienia dla systemu alarmowego: – Uzupełnienie kartoteki o dane personalne – Określenie czasu ważności kodu (karty) – Wpisanie komentarza – Fotografia użytkownika Programowanie KD-metoda współczesna

52 slide 52 Tworzenie użytkowników Programowanie KD-metoda współczesna

53 slide 53 Kojarzenie kart z użytkownikiem: Metoda 1:Nauka kart Po stworzeniu rekordu użytkownika można skojarzyć z nim kartę W bazie programu Titan oraz w systemie zostanie zapisana informacja (48-bitów) odczytana z przyłożonej do czytnika karty Nauka Kart 1.Wybrać rekord użytkownika 2.Nacisnąć przycisk Nauka Kart 3.Zaprezentować kartę w czytniku nauki kart 4.Zapisać rekord Programowanie KD-metoda współczesna

54 slide 54 Metoda 2: kopiowanie z rejestru zdarzeń danych karty 1.Przyłożyć kartę do dowolnego czytnika w systemie 2.Odczytać z rejestru zdarzeń dane nieznanej karty (48-bitów) i skopiować je do schowka (prawym przyciskiem myszy) 3.Otworzyć rekord użytkownika (zakładka Wydawanie karty) 4.Wkleić dane w polu Dane czystej karty (prawym przyciskiem) i zapisać rekord. Wkleić dane Skopiować Programowanie KD-metoda współczesna

55 slide 55 Kontrola dostępu z ATS1250 – ATS1250 jest urządzeniem typu MZD – Posiada 16 wejść linii dozorowych Linie te mogą być wykorzystane do: – Systemu alarmowego – Czujek otwarcia drzwi – Przycisków otwarcia drzwi – Blokady czytnika Można wykorzystywać te same linie do różnych celów np. Czujka otwarcia drzwi- jako linia alarmowa Numeracja linii taka sama, jak dla innych urządzeń MZD Brak możliwości rozszerzania ilości wejść (tylko 16) Ważne dla przycisków wyjścia: praca jako NC lub NO –Stan spoczynku=4k7 –Alarm=9k4 LUB 2.35kOhm –Dotyczy to CAŁEGO systemu ATS (centrale i wszystkie moduły MZD i rozszerzeń linii)

56 slide 56 – Wyjścia 4 wyjścia przekaźnikowe do otwierania drzwi Numeracja wyjść zgodna z ogólnymi zasadami dla urządzeń MZD – MZD2 –wyjścia od numeru 33 do 36 Możliwość wykorzystania 8 wyjść typu OC na płycie kontrolera do – Sygnalizacji uszkodzeń systemowych (akumulator, sabotaż, itp..) – Warunków DOTL, wymuszone otwarcie Brak możliwości wykorzystania wyjść do innych celów Można dołączyć dodatkowe karty przekaźnikowe (np. 8 wyjść ATS1811) – Drzwi 4 numery drzwi na każdy kontroler Numery drzwi zależne od adresu MZD – MZD1 Numery drzwi : 17,18,19, 20 – MZD2 Numery drzwi: 21,22,23,24 – Itd. aż do MZD12 Każde drzwi mogę być obsługiwane przez: – Czytniki ATS1190/1192/1110/1111/1115/1116 – Manipulatory ATS1100,ATS1105, ATS1170 – Inne czytniki dołączone do interfejsów Wieganda Do 16 (20) czytników na każde drzwi (16 ZAZ + 4 na wejście jako Wiegand) Kontrola dostępu z ATS1250

57 slide 57 Kontrola dostępu z ATS1250 Zalecane dołączanie czytników: ATS11xx – do lokalnej magistrali jako ZAZ-y i odpowiednio adresowane Czytniki HID: Na wejście- do zacisków interfejsów Wieganda Na wyjście – do zacisków interfejsu ATS1170 na lokalnej magistrali kontrolera Na każde drzwi może być maksymalnie do 5 czytników i manipulatorów: Dwa na wejście jako stacje ZAZ Dwa na wyjście jako stacje ZAZ Jeden na wejście dołączony do interfejsu Wieganda w kontrolerze

58 slide 58 Opcje sprzętu: Wyjście otwarcia drzwi-przekaźnik na płycie Określenie numeru czujki otwarcia drzwi Numer linii w polu Numer linii z przedziału MZD Linia przekazuje informacje o otwarciu drzwi Może być blokowana na czas blokowania po otwarciu drzwi Może generować zdarzenia: Wymuszone otwarcie (siłowe) DOTL (drzwi za długo otwarte) Raport o otwarciu/zamknięciu drzwi Przypisanie czytników drzwi do obszaru: Stan obszaru (zazbrojenie) jest sygnalizowane diodami czytników Stan obszaru może blokować użycie karty/pin lub przycisku RTE Dodatkowe (opcjonalne): Linia typu DOTL Wyjście typu DOTL Wyjście Ostrzeżenie Wyjście Wymuszenie Linie blokady czytnika Zaawansowane funkcje kontrolera ATS1250 Uwaga: należy zwrócić uwagę, aby numery linii dla różnych drzwi nie pokrywały się -szczególnie dotyczy linii DOTL i czujek otw.

59 slide 59 Zaawansowane funkcje kontrolera ATS1250 Opcje sprzętu:

60 slide 60 Zaawansowane funkcje kontrolera ATS1250 Blokowanie linii i funkcje DOTL / Otwarcia Wymuszonego: Linią blokowaną jest najczęściej czujka otwarcia drzwi (chociaż można blokować kilka) Dostępne rodzaje blokowania linii: Blokowanie linii Po autoryzowanym otwarciu drzwi, linia jest blokowana na czas blokowania. (lub przedłużony czas blokowania dla kart o przedłużonym czasie otwierania) Linia zablokowana nie generuje zdarzeń alarmowych. Może być wtedy np. 24- godzinną linią w systemie alarmowym Blokowanie linii i DOTL Po autoryzowanym otwarciu drzwi, linia jest blokowana na czas blokowania. (lub przedłużony czas blokowania dla kart o przedłużonym czasie otwierania) Linia zablokowana nie generuje zdarzeń alarmowych. Może być wtedy np. 24- godzinną linią w systemie alarmowym Gdy drzwi będą otwarte po czasie blokowania, wystąpi zdarzenie typu DOTL (Door Open Too Long- za długo otwarte drzwi) Stosowanie DOTL wymaga utworzenia linii DOTL (nawet, jak nie stosowana) Zdarzenie typu DOTL ustawia aktywne: wyjście DOTL i linię DOTL Linia DOTL służy wyłącznie do przekazania zdarzenia DOTL do systemu alarmowego. Nie może być stosowana do innych celów (ani podłączona – tylko z opornikiem 4k7 ) Blokowanie automatyczne i DOTL Automatyczna blokada linii po otwarciu drzwi + DOTL Rzadko stosowane

61 slide 61 Zaawansowane funkcje kontrolera ATS1250 Otwarcie wymuszone: Opcja dostępna tylko razem z blokowaniem linii Wyjście typu wymuszenie będzie aktywne przy siłowym otwarciu drzwi (bez karty lub kodu) Może być zapisywane zdarzenie wymuszone otwarcie w rejestrze zdarzeń Wyjście ostrzeżenie Może być stosowane przy blokowaniu linii Służy do ostrzegania użytkownika, że kończy się czas blokady linii i powinien opuścić pomieszczenie Wyjście stosowane najczęściej do podłączenia buczka Niezależnie ustawiany czas ostrzegania (ile sekund zostało do końca blokady) Linia blokady czytnika Linia służąca do blokowania wszystkich czytników i przycisków wyjścia związanych z drzwiami Gdy linia blokady czytnika jest aktywna, nie jest możliwe wejście ani wyjścia przy pomocy karty/PIN lub przycisku RTE Stosowana najczęściej do realizacji tzw. śluzy (wzajemnej blokady kilku drzwi przy otwarciu)

62 slide 62 Zaawansowane funkcje kontrolera ATS1250 Sterowanie przyciskiem wyjścia (RTE) Linia przycisku wyjścia (RTE) Służy do podłączenia przycisku wyjścia (RTE) (z rezystorami EOL) Tryb przycisku wyjścia jest sterowany z zakładki Opcje przycisku wyjścia Dostępne są tryby: Przycisk bistabilny / monostabilny Praca przycisku wyjścia tylko w oknie czasowym (np.w godzina pracy) Blokada przycisku po uzbrojeniu obszaru (przypisanie obszary>drzwi)

63 slide 63 Zaawansowane funkcje kontrolera ATS1250 Sterowanie systemem alarmowym przy pomocy karty Sterowane są obszary zdefiniowane w grupie alarmowej Zmiana stanu obszarów możliwa jest w trybach: Po każdym użyciu karty Po 3-krotnym użyciu karty Czytnik wejściowy- rozbraja/ wyjściowy-zazbraja Możliwa blokada wejścia lub wyjścia po uzbrojeniu obszaru (decyduje przypisanie obszaru w opcjach sprzętu) Autoryzacja ZAZ: użycie karty zapewnia dostęp do menu we wskazanym manipulatorze ZAZ centrali (od 1 do 16) bez użycia kodu –rzadko stosowane

64 slide 64 Zaawansowane funkcje kontrolera ATS1250 Opcje dostępu Czas otwarcia: dwa czasy: standardowy i dla kart o przedłużonym czasie Opcje blokowania linii (czujki otwarcia drzwi lub innej) Czasy blokowania oraz ostrzegania o końcu blokowania Tryb Dwie karty lub Dwa kody : do otwarcia wymagana autoryzacja dwóch użytkowników (ustawiane indywidualnie dla czytnika na wejście i wyjście) Tryby pracy: ustawiane indywidualnie dla czytnika na wejście i wyjście Do otwarcia wymagana karta + PIN Do otwarcia wymagana karta lub PIN Tryb zmieniany oknem czasowym niskiego poziomu ochrony (np. W godzinach pracy tylko karta, po pracy karta+PIN) Regiony: możliwość lokalizacji użytkownika. Każde pomieszczenie ma określony region Czytniki wejściowe są przypisane do regionu (region wewnętrzny) Czytniki wyjściowe są przypisane do regionu (region zewnętrzny) Informacja w rejestrze zdarzeń o drzwiach i regionie Możliwość sporządzania raportów o lokalizacji użytkowników Możliwość blokady wejścia/wyjścia użytkownika z regionu 0 Antipassback: blokada możliwości wejścia tą samą kartą bez uprzedniego wyjścia z pomieszczenia Działa tylko w ramach tego samego MZD Możliwość blokowania lub jedynie tworzenia wpisu w rejestrze zdarzeń Uwaga: Stosowanie Regionów i Anti-passback wymaga poprawnej pracy czujki otwarcia drzwi

65 slide 65 Zaawansowane funkcje kontrolera ATS1250 Opcje dostępu Numery drzwi wynikają z numeracji MZD w systemie ATS Master Opisy drzwi są opcjonalne i przechowywane tylko w bazie programu Titan

66 slide 66 Zaawansowane funkcje kontrolera ATS1250 Opcje czytnika Format karty Ważny tylko przy podłączeniu czytnika Wieganda do interfejsów na płycie Istotny tylko dla trybu pamięci standard Decyduje o sposobie interpretacji danych z karty Dla czytników innych firm ustawić format Wiegand ASC Dla czytników zbliżeniowych ATS11xx ustawić format Czytnik Magnetyczny Aritech (*nie zalecane) Otwarte w oknie czasowym W tym oknie czasowym drzwi są otwarte cały czas (np. główne wejście w godzinach pracy) LED Określa pracę diod LED -tylko dla czytników Wieganda podłączonych do interfejsów na płycie


Pobierz ppt "Slide 1 Programowanie systemu kontroli dostępu ATS MASTER."

Podobne prezentacje


Reklamy Google