Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mgr Mariusz Śliwa ZST w Chełmie1 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE SZKOLNE KOŁO TOWARZYSTWA OPIEKI NAD ZABYTKAMI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mgr Mariusz Śliwa ZST w Chełmie1 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE SZKOLNE KOŁO TOWARZYSTWA OPIEKI NAD ZABYTKAMI."— Zapis prezentacji:

1 mgr Mariusz Śliwa ZST w Chełmie1 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE SZKOLNE KOŁO TOWARZYSTWA OPIEKI NAD ZABYTKAMI

2 mgr Mariusz Śliwa ZST w Chełmie2 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE SZKOLNE KOŁO TOWARZYSTWA OPIEKI NAD ZABYTKAMI TEMATYKA PREZENTACJI PROGRAMU ŚLADY PRZESZŁOŚĆ SZKOLNEGO KOŁA TOWARZYSTWA OPIEKI NAD ZABYTKAMI. 1. PRZYSTĄPIENIE DO PROGRAMU NASZA WSPÓLNA PRZESZŁOŚĆ. 2. POLITYKA HITLEROWSKA W STOSUNKU DO JEŃCÓW WOJENNYCH. 3. POŁOŻENIE CMENTARZA W CHEŁMIE. 4. HISTORIA CMENTARZA JEŃCÓW WOJENNYCH PRZY STALAGU 319 A I 319 C W CHEŁMIE. 5. HISTORIA DZIEJÓW STALAGU 319-A W CHEŁMIE ORAZ PODLEGŁYCH MU PODOBOZÓW ROZMIESZCZONYCH NA TERENIE POWIATU CHEŁMSKIEGO. 6. DOKUMENTY OBOZOWE STALAGU 319. 7. WSPOMNIENIA WŁOSKIEGO CAPITANA POMPILIO ASTE WIĘZIONEGO W STALAGU 319 C W CHEŁMIE. 8. PRACE WYKONYWANE PRZY PORZĄDKOWANIU CMENTARZA. 9. TABLICE, INFORMACYJNA I OPISUJĄCA CMENTARZ PRZY UL. OKSZOWSKIEJ. 10. KENNKARTA – KARTA ROZPOZNAWCZA Z OKRESU WOJNY. 11. DOKUMENTY WIĘŹNIA Z OBOZU MAUTHAUSEN Z OKOLIC CHEŁMA. 12. OGÓLNOPOLSKA PREZENTACJA PROJEKTU PROGRAMU ŚLADY PRZESZŁOŚCI W WARSZAWIE. 13. WYCIECZKI ORGANIZOWANE W RAMACH PROJEKTU PROGRAMU ŚLADY PRZESZŁOŚCI.

3 mgr Mariusz Śliwa ZST w Chełmie3 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE SZKOLNE KOŁO TOWARZYSTWA OPIEKI NAD ZABYTKAMI UCZNIOWIE KLASY I MP W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IM. GEN. ZYGMUNTA BOHUSZA – SZYSZKO POD KIERUNKIEM WYCHOWAWCY KLASY PODJELI SIĘ OPIEKI NAD CMENTARZEM JEŃCÓW WOJENNYCH ARMII ALIANCKICH. CMENTARZ TEN KU CZCI POMORDOWANYCH TU W LATACH 1941 – 1944, 60 TYSIĘCY JEŃCÓW WOJENNYCH I OBYWATELI POLSKICH, RADZIECKICH, JUGOSŁOWIAŃSKICH, FRANCUSKICH, WŁOSKICH ZE STALAGU 319 A I 319 C POWSTAŁ W 1961 ROKU PRZY UL. OKSZOWSKIEJ. DZIAŁANIA MŁODZIEŻY WYNIKAJĄ Z PRZYSTĄPIENIA DO OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU NASZA WSPÓLNA PRZESZŁOŚĆ PROWADZONEGO PRZEZ NARODOWE CENTRUM KULTURY I CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ W WARSZAWIE.

4 mgr Mariusz Śliwa ZST w Chełmie 4 2. Polityka hitlerowska w stosunku do jeńców wojennych obozy dla jeńców wojennych. Władze III Rzeszy Niemieckiej opracowały program postępowania wobec jeńców wojennych, według którego jednym z celów było wykorzystanie siły roboczej jeńców wojennych, dla gospodarki Niemiec hitlerowskich. Został on uzgodniony między Naczelnym Dowództwem Sił Zbrojnych i Generalnym. Pełnomocnikiem do Spraw Gospodarki Wojennej. Konwencja genewska z 27 VII 1929r. w sprawie traktowania jeńców wojennych stanowiła w art. 2, że jeńcy wojenni winni być traktowani w sposób humanitarny, ora,że środki odwetowe względem nich są zabronione". Mimo przyjętych przez rządy wszystkich państw świata zasad tej konwencji, w okresie II wojny światowej zostały popełnione przez cywilne i wojskowe władze III Rzeszy zbrodnie na jeńcach wojennych. Mimo różnic w traktowaniu przez władze hitlerowskie jeńców: oficerów, podoficerów i szeregowych, generalnie, jak stwierdzono w wyroku Międzynarodowego Trybunału Wojskowego w Norymberdze, znęcano się nad jeńcami wojennymi, dręczono ich i mordowano, nie tylko z pogwałceniem wszelkich postanowień prawa międzynarodowego, lecz z całkowitym lekceważeniem elementarnych postulatów ludzkości". Władze III Rzeszy pozbawiły polskich jeńców wojennych przede wszystkim uprawnień, które wynikały z konwencji genewskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeszy, wychodząc z założenia, że państwo polskie nie istnieje, uznało 20 XI 1939r. mandat Szwecji jako państwa opiekuńczego nad polskimi jeńcami wojennymi za wygasły. Takie samo stanowisko zajęło Naczelne Dowództwo Sił Zbrojnych Rzeszy, które w dyrektywie 15 IV 1940 r, stwierdziło: wojna zakończyła się zmiażdżeniem Państwa Polskiego, sam wódz dal temu wyraz w październiku 1939 r., likwidując wojskową administrację i zastępując ją cywilną. ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE SZKOLNE KOŁO TOWARZYSTWA OPIEKI NAD ZABYTKAMI

5 mgr Mariusz Śliwa ZST w Chełmie5 Jesienią 1939 r. Naczelne Dowództwo Sił Zbrojnych Rzeszy i Rada Obrony Rzeszy przystąpiły do realizacji wytycznych w sprawie pracy jeńców wojennych w przemyśle i rolnictwie. System obozów zorganizowanych dla jeńców wojennych w czasie II wojny światowej był w III Rzeszy szeroko rozbudowany. Na obszarach operacyjnych na Wschodzie na szczeblu grupy armii istniał od 1942 r. urząd dowódcy jeńców wojennych, który podlegał generalnemu kwatermistrzowi Dowództwa Wojsk Lądowych. W 1943 r. utworzony został urząd generalnego inspektora do spraw jeńców wojennych, którego zadaniem była przede wszystkim koordynacja wysiłków, zmierzających do maksymalnego wykorzystania jeńców wojennych jako siły roboczej oraz zapobieganie ucieczkom jeńców wojennych. W rozkazie dowództwa Wehrmachtu, wydanym przez W. Kitla 8 VII 1943 r., polecono wykorzystanie 200 000 jeńców radzieckich w przemyśle górniczym, zwłaszcza węglowym, oraz w przemyśle wojennym, przy budowie umocnień i przy rozminowywaniu terenu. Jeńcy radzieccy byli traktowani w szczególnie nieludzki i barbarzyński sposób. Nie respektowano wobec nich postanowień konwencji haskiej i genewskiej. Obozy były faktycznie ośrodkami zagłady. ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE SZKOLNE KOŁO TOWARZYSTWA OPIEKI NAD ZABYTKAMI

6 mgr Mariusz Śliwa ZST w Chełmie6 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE SZKOLNE KOŁO TOWARZYSTWA OPIEKI NAD ZABYTKAMI POMNIK USTAWIONY W 1962 ROKU POSIADA GRANITOWĄ TABLICĘ Z INSKRYPCJĄ NA OBJĘTYM ADOPCJĄ CMENTARZU

7 mgr Mariusz Śliwa ZST w Chełmie7 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE SZKOLNE KOŁO TOWARZYSTWA OPIEKI NAD ZABYTKAMI POŁOŻENIE CMENTARZA ŻOŁNIERZY RADZIECKICH I ARMII ALIANCKICH W CHEŁMIE PRZY UL. OKSZOWSKIEJ CMENTARZCMENTARZ

8 mgr Mariusz Śliwa ZST w Chełmie8 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE SZKOLNE KOŁO TOWARZYSTWA OPIEKI NAD ZABYTKAMI 4. HISTORIA CMENTARZA JEŃCÓW WOJENNYCH PRZY STALAGU 319 A I 319 C W CHEŁMIE. CMENTARZ JENIECKI LEŻY W POBLIŻU PAROWOZOWNI CHEŁMSKIEJ, OKOŁO 500 M OD TERENU OBOZU PRZY ULICY OKSZOWSKIEJ. ZNAJDUJE SIĘ NA NIM CAŁY KOMPLEKS ZBIOROWYCH MOGIŁ KRYJĄCY DOCZESNE SZCZĄTKI JEŃCÓW ZMARŁYCH I ZAMORDOWANYCH W LATACH 1941-1944. WEDŁUG PROTOKOŁU OGLĘDZIN TERENU OBOZU DOKONANEGO W 1945 ROKU PRZEZ POWIATOWĄ KOMISJĘ ZBRODNI HITLEROWSKICH W CHEŁMIE, TEREN GRZEBALNY CMENTARZA OBEJMOWAŁ OKOŁO 1HA I ZOSTAŁO POCHOWANYCH NA NIM 40 000 OFIAR. PORZĄDKOWANIE TERENU O POWIERZCHNI 0,72 HA POD CMENTARZ WOJENNY ROZPOCZĘTO W 1954 ROKU OD UTWORZENIA Z CIAŁ BĘDĄCYCH W STANIE ROZKŁADU 48 MOGIŁ. ROZBUDOWA CMENTARZA TRWAŁA DO 1962 ROKU ZAJMUJĄC POWIERZCHNIE 0,75 HA Z 57 MOGIŁAMI ZBIOROWYMI. CAŁOŚĆ OGRODZONA JEST KAMIENNYM MUREM WOKÓŁ KTÓREGO POSADZONO KRZEWY. CMENTARZ JENIECKI KRYJE PROCHY 60 TYSIĘCY JEŃCÓW RÓŻNYCH NARODOWOŚCI.

9 mgr Mariusz Śliwa ZST w Chełmie 9 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE SZKOLNE KOŁO TOWARZYSTWA OPIEKI NAD ZABYTKAMI 5. HISTORIA DZIEJÓW STALAGU 319-A W CHEŁMIE ORAZ PODLEGŁYCH MU PODOBOZÓW ROZMIESZCZONYCH NA TERENIE POWIATU CHEŁMSKIEGO. OBÓZ JENIECKI – STALAG 319–A ZAŁOŻYLI NIEMCY W CZERWCU 1941 ROKU, W CHEŁMIE LOKALIZUJĄC GO NIEDALEKO STACJI KOLEJOWEJ. WSCHODNIA GRANICA PRZEBIEGAŁA POZA ZABUDOWANIAMI GOSPODARCZYMI UL. RAMPA BRZESKA, OBEJMUJĄC POSESJĘ BYŁEJ HUTY SZKŁA I SIĘGAŁA DO UL.OKSZOWSKIEJ. NATOMIAST GRANICA ZACHODNIA BIEGŁA POZA OBRĘBEM DZISIEJSZEGO MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEJ PRZY UL.TOWAROWEJ. BRAMA GŁÓWNA ZNAJDOWAŁA SIĘ OD STRONY UL.RAMPA BRZESKA, A BOCZNA OD UL.OKSZOWSKIEJ. OBÓZ OTACZAŁ PODWÓJNY PŁOT Z DRUTÓW KOLCZASTYCH. WIĘZIENI W NIM BYLI JEŃCY RADZIECCY, KTÓRZY DOPROWADZENI ZOSTALI PIESZO POD KONIEC CZERWCA 1941 ROKU. SKŁADY KILKUDZIESIĘCIU WAGONÓW TOWAROWYCH LUB WĘGLAREK PRZYWOZIŁY DO 3000 ŻOŁNIERZY RADZIECKICH DO STACJI KOLEJOWEJ CHEŁM GŁÓWNY. W STALAGU OSADZENI BYLI RÓWNIEŻ ŻOŁNIERZE FRANCUSCY, BELGIJSCY I WŁOSCY. UMIESZCZONO RÓWNIEŻ 1944 ROKU GRUPĘ RANNYCH ŻOŁNIERZY Z 27 WOŁYŃSKIEJ DYWIZJI AK, UJĘTYCH WRAZ Z POLOWYM SZPITALEM W REJONIE LASÓW SZACKICH NA WOŁYNIU. KOMENDZIE TEGO OBOZU PODLEGAŁ TEŻ STALAG 319-B PRZY UL.WOJSŁAWICKIEJ ORAZ FILIE WE WŁODAWIE I ŻMUDZI.

10 mgr Mariusz Śliwa ZST w Chełmie10 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE SZKOLNE KOŁO TOWARZYSTWA OPIEKI NAD ZABYTKAMI ODZNACZENIE JEDNOSTEK FORMOWANYCH Z JEŃCÓW WIĘZIONYCH W CHEŁMIE STALAG 319

11 mgr Mariusz Śliwa ZST w Chełmie11 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE SZKOLNE KOŁO TOWARZYSTWA OPIEKI NAD ZABYTKAMI AKTA WŁASNE KOMENDANTA OBOZU JENIECKIEGO W CHEŁMIE

12 mgr Mariusz Śliwa ZST w Chełmie12 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE SZKOLNE KOŁO TOWARZYSTWA OPIEKI NAD ZABYTKAMI AKTA WŁASNE KOMENDANTA OBOZU JENIECKIEGO 319 W CHEŁMIE

13 mgr Mariusz Śliwa ZST w Chełmie13 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE SZKOLNE KOŁO TOWARZYSTWA OPIEKI NAD ZABYTKAMI AKTA WŁASNE KOMENDANTA OBOZU JENIECKIEGO 319 W CHEŁMIE

14 mgr Mariusz Śliwa ZST w Chełmie14 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE SZKOLNE KOŁO TOWARZYSTWA OPIEKI NAD ZABYTKAMI AKTA WŁASNE KOMENDANTA OBOZU JENIECKIEGO 319 W CHEŁMIE

15 mgr Mariusz Śliwa ZST w Chełmie15 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE SZKOLNE KOŁO TOWARZYSTWA OPIEKI NAD ZABYTKAMI MIEJSCA INTERNOWANIA CAPITANA POMPILIO ASTE W STALAGACH OKUPOWANEJ EUROPY

16 mgr Mariusz Śliwa ZST w Chełmie16 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE SZKOLNE KOŁO TOWARZYSTWA OPIEKI NAD ZABYTKAMI MIEJSCA INTERNOWANIA CAPITANA POMPILIO ASTE W STALAGACH OKUPOWANEJ EUROPY

17 mgr Mariusz Śliwa ZST w Chełmie17 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE SZKOLNE KOŁO TOWARZYSTWA OPIEKI NAD ZABYTKAMI KORESPONDENCJA CAPITANA POMPILIO ASTE WIĘZIONEGO W CHEŁMIE STALAG 319 C

18 mgr Mariusz Śliwa ZST w Chełmie18 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE SZKOLNE KOŁO TOWARZYSTWA OPIEKI NAD ZABYTKAMI CAPITANA POMPILIO ASTE WIĘZIONY W CHEŁMIE STALAG 319 C 07.11.1943 – 19.01.1944 ROK

19 mgr Mariusz Śliwa ZST w Chełmie19 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE SZKOLNE KOŁO TOWARZYSTWA OPIEKI NAD ZABYTKAMI PRACE WYKONYWANE PRZY PORZĄDKOWANIU CMENTARZA.

20 mgr Mariusz Śliwa ZST w Chełmie20 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE SZKOLNE KOŁO TOWARZYSTWA OPIEKI NAD ZABYTKAMI KORESPONDENCJA CAPITANA POMPILIO ASTE WIĘZIONEGO W CHEŁMIE STALAG 319 C

21 mgr Mariusz Śliwa ZST w Chełmie21 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE SZKOLNE KOŁO TOWARZYSTWA OPIEKI NAD ZABYTKAMI KORESPONDENCJA CAPITANA POMPILIO ASTE WIĘZIONEGO W CHEŁMIE STALAG 319 C

22 mgr Mariusz Śliwa ZST w Chełmie22 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE SZKOLNE KOŁO TOWARZYSTWA OPIEKI NAD ZABYTKAMI KORESPONDENCJA CAPITANA POMPILIO ASTE WIĘZIONEGO W CHEŁMIE STALAG 319 C

23 mgr Mariusz Śliwa ZST w Chełmie23 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE SZKOLNE KOŁO TOWARZYSTWA OPIEKI NAD ZABYTKAMI PRACE WYKONYWANE PRZY PORZĄDKOWANIU CMENTARZA.

24 mgr Mariusz Śliwa ZST w Chełmie24 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE SZKOLNE KOŁO TOWARZYSTWA OPIEKI NAD ZABYTKAMI PRACE WYKONYWANE PRZY PORZĄDKOWANIU CMENTARZA.

25 mgr Mariusz Śliwa ZST w Chełmie25 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE SZKOLNE KOŁO TOWARZYSTWA OPIEKI NAD ZABYTKAMI PRACE WYKONYWANE PRZY PORZĄDKOWANIU CMENTARZA.

26 mgr Mariusz Śliwa ZST w Chełmie26 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE SZKOLNE KOŁO TOWARZYSTWA OPIEKI NAD ZABYTKAMI PRACE WYKONYWANE PRZY PORZĄDKOWANIU CMENTARZA.

27 mgr Mariusz Śliwa ZST w Chełmie27 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE SZKOLNE KOŁO TOWARZYSTWA OPIEKI NAD ZABYTKAMI TABLICA INFORMACYJNA USYTUOWANA PRZY UL. OKSZOWSKIEJ

28 mgr Mariusz Śliwa ZST w Chełmie28 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE SZKOLNE KOŁO TOWARZYSTWA OPIEKI NAD ZABYTKAMI TABLICA INFORMACYJNA USYTUOWANA PRZY UL. OKSZOWSKIEJ

29 mgr Mariusz Śliwa ZST w Chełmie29 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE SZKOLNE KOŁO TOWARZYSTWA OPIEKI NAD ZABYTKAMI KENNKARTA - KARTA ROZPOZNAWCZA Z OKRESU WOJNY

30 mgr Mariusz Śliwa ZST w Chełmie30 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE SZKOLNE KOŁO TOWARZYSTWA OPIEKI NAD ZABYTKAMI KENNKARTA - KARTA ROZPOZNAWCZA Z OKRESU WOJNY

31 mgr Mariusz Śliwa ZST w Chełmie31 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE SZKOLNE KOŁO TOWARZYSTWA OPIEKI NAD ZABYTKAMI DOKUMENTY WIĘŹNIA Z OBOZU MAUTHAUSEN POCHODZĄCEGO Z OKOLIC CHEŁMA

32 mgr Mariusz Śliwa ZST w Chełmie32 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE SZKOLNE KOŁO TOWARZYSTWA OPIEKI NAD ZABYTKAMI KORESPONDENCJA Z OBOZU MAUTHAUSEN WIĘŹNIA POCHODZĄCEGO Z OKOLIC CHEŁMA

33 mgr Mariusz Śliwa ZST w Chełmie33 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE SZKOLNE KOŁO TOWARZYSTWA OPIEKI NAD ZABYTKAMI LIST Z OBOZU MAUTHAUSEN WIĘŹNIA POCHODZĄCEGO Z OKOLIC CHEŁMA

34 mgr Mariusz Śliwa ZST w Chełmie34 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE SZKOLNE KOŁO TOWARZYSTWA OPIEKI NAD ZABYTKAMI LIST Z OBOZU MAUTHAUSEN Z PROŚBĄ O POMOC

35 mgr Mariusz Śliwa ZST w Chełmie35 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE SZKOLNE KOŁO TOWARZYSTWA OPIEKI NAD ZABYTKAMI OGÓLNOPOLSKA PREZENTACJA PROJEKTU CMENTARZ JEŃCÓW WOJENNYCH W CHEŁMIE POWSTAŁY 1961 ROKU PRZY UL. OKSZOWSKIEJ… W BIBLIOTECE NARODOWEJ W WARSZAWIE

36 mgr Mariusz Śliwa ZST w Chełmie36 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE SZKOLNE KOŁO TOWARZYSTWA OPIEKI NAD ZABYTKAMI OGÓLNOPOLSKA PREZENTACJA PROJEKTU CMENTARZ JEŃCÓW WOJENNYCH W CHEŁMIE POWSTAŁY 1961 ROKU PRZY UL. OKSZOWSKIEJ… W BIBLIOTECE NARODOWEJ W WARSZAWIE

37 mgr Mariusz Śliwa ZST w Chełmie37 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE SZKOLNE KOŁO TOWARZYSTWA OPIEKI NAD ZABYTKAMI OGÓLNOPOLSKA PREZENTACJA PROJEKTU CMENTARZ JEŃCÓW WOJENNYCH W CHEŁMIE POWSTAŁY 1961 ROKU PRZY UL. OKSZOWSKIEJ… W BIBLIOTECE NARODOWEJ W WARSZAWIE

38 mgr Mariusz Śliwa ZST w Chełmie38 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE SZKOLNE KOŁO TOWARZYSTWA OPIEKI NAD ZABYTKAMI 12. WYCIECZKI ORGANIZOWANE W RAMACH PROJEKTU, ODWOŁANIE SIĘ DO TRADYCJI HISTORYCZNEJ. - OBÓZ KONCENTRACYJNY W LUBLINIE NA MAJDANKU. - MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO. - - POWĄZKI MIEJSCEM SPOCZYNKU PATRONA ZST W CHEŁMIE ZYGMUNTA BOHUSZA – SZYSZKO. - SOBIBÓR HITLEROWSKI OBÓZ ZAGŁADY ŻYDÓW CAŁEJ EUROPY. - CMENTARZ JEŃCÓW WOJENNYCH W CHEŁMIE NA SKRAJU LASU BOREK. - MIEJSCE STRACEŃ W CHEŁMIE - KUMOWA DOLINA. - MOGIŁA PACJENTÓW SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO W CHEŁMIE. - - SAWIN - MIEJSCA POŚWIĘCONE STACJONUJĄCYM JEDNOSTKOM BOJOWYM PIERWSZEGO DREZDEŃSKIEGO KORPUSU PANCERNEGO WOJSKA POLSKIEGO. - - KAPLICA UPAMIĘTNIAJĄCA MIEJSCA FORMOWANIA 2 I 3 BRYGADY PANCERNEJ 1 DREZDEŃSKIEGO KORUSU PANCERNEGO WOJSKA POLSKIEGO. - POMNIK W SAWINIE UPAMIĘTNIAJĄCY ROCZNICĘ POWOŁANIA ARMII KRAJOWEJ. - - POMNIK POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH W BITWIE POD MALINÓWKĄ. - - OBÓZ ZAGŁADY ŻYDÓW W BEŁŻCU. - - OBÓZ HITLEROWSKI DLA WYSIEDLONEJ LUDNOSCI ZAMOJSZCZYZNY I MUZEUM ROTUNDA.

39 mgr Mariusz Śliwa ZST w Chełmie39 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE SZKOLNE KOŁO TOWARZYSTWA OPIEKI NAD ZABYTKAMI WYCIECZKA DO LUBLINA ZWIEDZANIE OBOZU KONCENTRACYJNEGO NA MAJDANKU

40 mgr Mariusz Śliwa ZST w Chełmie40 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE SZKOLNE KOŁO TOWARZYSTWA OPIEKI NAD ZABYTKAMI WYCIECZKA DO LUBLINA ZWIEDZANIE OBOZU KONCENTRACYJNEGO NA MAJDANKU

41 mgr Mariusz Śliwa ZST w Chełmie 41 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE SZKOLNE KOŁO TOWARZYSTWA OPIEKI NAD ZABYTKAMI ZWIEDZANIE MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

42 mgr Mariusz Śliwa ZST w Chełmie42 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE SZKOLNE KOŁO TOWARZYSTWA OPIEKI NAD ZABYTKAMI ZWIEDZANIE MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

43 mgr Mariusz Śliwa ZST w Chełmie43 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE SZKOLNE KOŁO TOWARZYSTWA OPIEKI NAD ZABYTKAMI MIEJSCE SPOCZYNKU NA POWĄZKACH PATRONA ZST W CHEŁMIE GEN. ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO

44 mgr Mariusz Śliwa ZST w Chełmie44 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE SZKOLNE KOŁO TOWARZYSTWA OPIEKI NAD ZABYTKAMI MIEJSCE SPOCZYNKU NA POWĄZKACH PATRONA ZST W CHEŁMIE GEN. ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO

45 mgr Mariusz Śliwa ZST w Chełmie45 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE SZKOLNE KOŁO TOWARZYSTWA OPIEKI NAD ZABYTKAMI ZWIEDZANIE HITLEROWSKIEGO OBOZU ZAGŁADY ŻYDÓW Z EUROPY I MUZEUM W SOBIBORZE

46 mgr Mariusz Śliwa ZST w Chełmie46 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE SZKOLNE KOŁO TOWARZYSTWA OPIEKI NAD ZABYTKAMI ZWIEDZANIE HITLEROWSKIEGO OBOZU ZAGŁADY ŻYDÓW Z EUROPY I MUZEUM W SOBIBORZE

47 mgr Mariusz Śliwa ZST w Chełmie47 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE SZKOLNE KOŁO TOWARZYSTWA OPIEKI NAD ZABYTKAMI ZWIEDZANIE MIEJSC EGZEKUCJI, KREMATORIUM W BORKU ORAZ CMENTARZA JEŃCÓW WOJENNYCH PRZY UL. WOJSŁAWICKIEJ

48 mgr Mariusz Śliwa ZST w Chełmie48 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE SZKOLNE KOŁO TOWARZYSTWA OPIEKI NAD ZABYTKAMI MIEJSCE STRACEŃ W KUMOWEJ DOLINIE GDZIE USTAWIONO W 1963 ROKU BETONOWY POMNIK MAJACY FORMĘ ŚCIANY MIEJSCE STRACEŃ W KUMOWEJ DOLINIE GDZIE USTAWIONO W 1963 ROKU BETONOWY POMNIK MAJACY FORMĘ MONUMENTALNEJ ŚCIANY

49 mgr Mariusz Śliwa ZST w Chełmie49 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE SZKOLNE KOŁO TOWARZYSTWA OPIEKI NAD ZABYTKAMI MOGIŁA PACJENTÓW SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO W CHEŁMIE WYMORDOWANYCH PRZEZ HITLEROWCÓW 12. 01. 1940 ROKU

50 mgr Mariusz Śliwa ZST w Chełmie50 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE SZKOLNE KOŁO TOWARZYSTWA OPIEKI NAD ZABYTKAMI MIEJSCA POŚWIĘCONE STACJONUJĄCYM JADNOSTKOM BOJOWYM PIERWSZEGO DREZDEŃSKIEGO KORPUSU PANCERNEGO WOJSKA POLSKIEGO ROZMIESZCZONYM W REJONIE CHEŁMA I SAWINA VII 1944 – II 1945 ROKU

51 mgr Mariusz Śliwa ZST w Chełmie51 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE SZKOLNE KOŁO TOWARZYSTWA OPIEKI NAD ZABYTKAMI SZLAK BOJOWY PIERWSZEGO DREZDEŃSKIEGO KORPUSU PANCERNEGO WOJSKA POLSKIEGO FORMOWANY W REJONIE CHEŁMA I SAWINA

52 mgr Mariusz Śliwa ZST w Chełmie52 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE SZKOLNE KOŁO TOWARZYSTWA OPIEKI NAD ZABYTKAMI KAPLICA UPAMIĘTNIAJĄCA MIEJSCA FORMOWANIA 2 I 3 BRYGADY PANCERNEJ 1 DREZDEŃSKIEGO KORPUSU PANCERNEGO WOJSKA POLSKIEGO

53 mgr Mariusz Śliwa ZST w Chełmie53 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE SZKOLNE KOŁO TOWARZYSTWA OPIEKI NAD ZABYTKAMI POMNIK W SAWINIE UPAMIĘTNIAJĄCY 55 ROCZNICĘ POWOŁANIA ARMII KRAJOWEJ

54 mgr Mariusz Śliwa ZST w Chełmie54 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE SZKOLNE KOŁO TOWARZYSTWA OPIEKI NAD ZABYTKAMI POMNIK POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH W BITWIE POD MALINÓWKĄ 22 LISTOPADA 1863 ROKU

55 mgr Mariusz Śliwa ZST w Chełmie55 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE SZKOLNE KOŁO TOWARZYSTWA OPIEKI NAD ZABYTKAMI TABLICA UPAMIĘTNIAJĄCA OBÓZ ZAGŁADY ŻYDÓW W BEŁŻCU

56 mgr Mariusz Śliwa ZST w Chełmie56 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE SZKOLNE KOŁO TOWARZYSTWA OPIEKI NAD ZABYTKAMI MIEJSCE UPAMIĘTNIAJĄCE OBÓZ HITLEROWSKI DLA WYSIEDLONEJ LUDNOŚCI ZAMOJSZCZYZNY

57 mgr Mariusz Śliwa ZST w Chełmie57 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE SZKOLNE KOŁO TOWARZYSTWA OPIEKI NAD ZABYTKAMI MUZEUM ROTUNDA W ZAMOŚCIU

58 mgr Mariusz Śliwa ZST w Chełmie58 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE SZKOLNE KOŁO TOWARZYSTWA OPIEKI NAD ZABYTKAMI DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ !


Pobierz ppt "Mgr Mariusz Śliwa ZST w Chełmie1 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE SZKOLNE KOŁO TOWARZYSTWA OPIEKI NAD ZABYTKAMI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google