Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Budżet miasta Sopotu na rok 2012. Dochody budżetowe miasta Sopotu (w tys. zł) w roku 2012 w odniesieniu do roku 2011 Wzrost dochodów na 2012r. (o 17,56%)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Budżet miasta Sopotu na rok 2012. Dochody budżetowe miasta Sopotu (w tys. zł) w roku 2012 w odniesieniu do roku 2011 Wzrost dochodów na 2012r. (o 17,56%)"— Zapis prezentacji:

1 Budżet miasta Sopotu na rok 2012

2 Dochody budżetowe miasta Sopotu (w tys. zł) w roku 2012 w odniesieniu do roku 2011 Wzrost dochodów na 2012r. (o 17,56%) wynika z zaplanowania: wyższych o ponad 3 mln zł wpływów z tytułu dotacji celowych na inwestycje większych o około 43 mln zł wpływów z bezzwrotnych środków zewnętrznych. Budżet miasta Sopotu na rok 2012

3 Rodzaje dochodów Przewidywane wykonanie dochodów w 2011 r. Prognoza dochodów w roku 2012 wzrost % zł% strukturazł% struktura Dochody własne200.877.60975,13199.082.38563,33-0,89 udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu centralnego, w tym: 72.582.48327,1473.880.00023,501,57 o udział w PIT63.382.48323,7064.380.00020,480,10 o udział w CIT9.200.0003,44 9.500.0003,023,26 pozostałe dochody własne, w tym m.in.:128.295.12647,98125.199.38539,82-2,41 o dochody ze sprzedaży majątku29.500.00011,0340.000.00012,7235,59 o podatki i opłaty lokalne 27.707.38010,3628.853.6509,184,13 o dochody z majątku komunalnego21.956.1008,2123.743.9007,558,14 Subwencje32.162.56612,0334.752.80211,058,05 w tym subwencja oświatowa 29.910.43511,1932.969.95410,4910,23 Środki bezzwrotne z UE 20.145.5137,5363.105.96920,07213,25 na zadania bieżące 905.8150,341.591.7670,5175,73 na zadania inwestycyjne19.238.6987,1961.514.20219,57219,74 Dotacje celowe, w tym: 14.209.3125,3117.412.3445,5422,56 na zadania gminne9.902.2713,7110.297.1243,274,09 na zadania powiatowe 4.143.1911,543.715.2201,18-10,33 na zadania inwestycyjne163.8500,063.400.0001,081 975,07 Ogółem267.395.000100314.353.50010017,56 Budżet miasta Sopotu na rok 2012

4 Struktura dochodów budżetowych Rodzaj dochodów Przewidywane wykonanie dochodów w 2011 r. Prognozowane dochody w 2012 r. wzrost, spadek w % w zł% strukturaw zł% struktura bieżące 213.149.09879,71207.132.29865,89- 2,82 majątkowe 54.245.90220,29107.221.20234,1197,66 ogółem 267.395.000100,0314.353.500100,017,56 Budżet miasta Sopotu na rok 2012

5 Struktura dochodów budżetowych (w %)

6 Wydatki budżetowe miasta Sopotu (w tys. zł) w roku 2012 w porównaniu do roku 2011 Wydatki budżetowe Wzrost o 13,39% wydatków zaplanowanych na rok 2012 to wynik założenia wyższych o przeszło 32% wydatków majątkowych Natomiast wydatki bieżące zaplanowane zostały na poziomie zbliżonym do przewidywanego ich wykonania w roku 2011 Budżet miasta Sopotu na rok 2012

7 Struktura wydatków budżetowych Rodzaje wydatków Przewidywane wykonanie wydatków w 2011 r. Planowane wydatki w 2012 r. % wzrost w zł% strukturaw zł% struktura bieżące 202.402.69965,99209.369.79860,203,44 majątkowe 104.311.80134,01138.431.20239,8032,71 ogółem 306.714.500100,0347.801.000100,013,39 Budżet miasta Sopotu na rok 2012

8 Struktura wydatków budżetowych (w %) Budżet miasta Sopotu na rok 2012

9 Struktura wydatków budżetowych porównanie lat 2011 i 2012 Budżet miasta Sopotu na rok 2012

10 Struktura wydatków majątkowych (w %) Budżet miasta Sopotu na rok 2012

11 Struktura finansowania wydatków budżetowych (w %)

12 Budżet miasta Sopotu na rok 2012 Planowany poziom zadłużenia w roku 2012 Deficyt budżetowy i poziom zadłużenia Deficyt budżetowy w wysokości 33,4 mln zł pokryty zostanie kredytami (29 mln zł) oraz wolnym środkami (4,4 mln zł) Planowane rozchody (zapadalne w roku 2012 spłaty rat kredytów) wyniosą 14,0 mln zł. Źródłem spłaty zobowiązań będzie kredyt

13 Budżet miasta Sopotu na rok 2012 Przedstawiony projekt budżetu na rok 2012 to projekt: -- stabilny i bezpieczny - ostrożny, zaplanowany z umiarkowanym optymizmem - ukierunkowany na oszczędne i racjonalne wykorzystanie uzyskanych dochodów - inwestycyjny - kontynuacji realizacji polityki rozwoju społeczno-gospodarczego miasta

14 Budżet miasta Sopotu na rok 2012 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Budżet miasta Sopotu na rok 2012. Dochody budżetowe miasta Sopotu (w tys. zł) w roku 2012 w odniesieniu do roku 2011 Wzrost dochodów na 2012r. (o 17,56%)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google