Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Budżet miasta Sopotu na rok 2012. Dochody budżetowe miasta Sopotu (w tys. zł) w roku 2012 w odniesieniu do roku 2011 Wzrost dochodów na 2012r. (o 17,56%)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Budżet miasta Sopotu na rok 2012. Dochody budżetowe miasta Sopotu (w tys. zł) w roku 2012 w odniesieniu do roku 2011 Wzrost dochodów na 2012r. (o 17,56%)"— Zapis prezentacji:

1 Budżet miasta Sopotu na rok 2012

2 Dochody budżetowe miasta Sopotu (w tys. zł) w roku 2012 w odniesieniu do roku 2011 Wzrost dochodów na 2012r. (o 17,56%) wynika z zaplanowania: wyższych o ponad 3 mln zł wpływów z tytułu dotacji celowych na inwestycje większych o około 43 mln zł wpływów z bezzwrotnych środków zewnętrznych. Budżet miasta Sopotu na rok 2012

3 Rodzaje dochodów Przewidywane wykonanie dochodów w 2011 r. Prognoza dochodów w roku 2012 wzrost % zł% strukturazł% struktura Dochody własne , ,33-0,89 udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu centralnego, w tym: , ,501,57 o udział w PIT , ,480,10 o udział w CIT , ,023,26 pozostałe dochody własne, w tym m.in.: , ,82-2,41 o dochody ze sprzedaży majątku , ,7235,59 o podatki i opłaty lokalne , ,184,13 o dochody z majątku komunalnego , ,558,14 Subwencje , ,058,05 w tym subwencja oświatowa , ,4910,23 Środki bezzwrotne z UE , ,07213,25 na zadania bieżące , ,5175,73 na zadania inwestycyjne , ,57219,74 Dotacje celowe, w tym: , ,5422,56 na zadania gminne , ,274,09 na zadania powiatowe , ,18-10,33 na zadania inwestycyjne , , ,07 Ogółem ,56 Budżet miasta Sopotu na rok 2012

4 Struktura dochodów budżetowych Rodzaj dochodów Przewidywane wykonanie dochodów w 2011 r. Prognozowane dochody w 2012 r. wzrost, spadek w % w zł% strukturaw zł% struktura bieżące , ,89- 2,82 majątkowe , ,1197,66 ogółem , ,017,56 Budżet miasta Sopotu na rok 2012

5 Struktura dochodów budżetowych (w %)

6 Wydatki budżetowe miasta Sopotu (w tys. zł) w roku 2012 w porównaniu do roku 2011 Wydatki budżetowe Wzrost o 13,39% wydatków zaplanowanych na rok 2012 to wynik założenia wyższych o przeszło 32% wydatków majątkowych Natomiast wydatki bieżące zaplanowane zostały na poziomie zbliżonym do przewidywanego ich wykonania w roku 2011 Budżet miasta Sopotu na rok 2012

7 Struktura wydatków budżetowych Rodzaje wydatków Przewidywane wykonanie wydatków w 2011 r. Planowane wydatki w 2012 r. % wzrost w zł% strukturaw zł% struktura bieżące , ,203,44 majątkowe , ,8032,71 ogółem , ,013,39 Budżet miasta Sopotu na rok 2012

8 Struktura wydatków budżetowych (w %) Budżet miasta Sopotu na rok 2012

9 Struktura wydatków budżetowych porównanie lat 2011 i 2012 Budżet miasta Sopotu na rok 2012

10 Struktura wydatków majątkowych (w %) Budżet miasta Sopotu na rok 2012

11 Struktura finansowania wydatków budżetowych (w %)

12 Budżet miasta Sopotu na rok 2012 Planowany poziom zadłużenia w roku 2012 Deficyt budżetowy i poziom zadłużenia Deficyt budżetowy w wysokości 33,4 mln zł pokryty zostanie kredytami (29 mln zł) oraz wolnym środkami (4,4 mln zł) Planowane rozchody (zapadalne w roku 2012 spłaty rat kredytów) wyniosą 14,0 mln zł. Źródłem spłaty zobowiązań będzie kredyt

13 Budżet miasta Sopotu na rok 2012 Przedstawiony projekt budżetu na rok 2012 to projekt: -- stabilny i bezpieczny - ostrożny, zaplanowany z umiarkowanym optymizmem - ukierunkowany na oszczędne i racjonalne wykorzystanie uzyskanych dochodów - inwestycyjny - kontynuacji realizacji polityki rozwoju społeczno-gospodarczego miasta

14 Budżet miasta Sopotu na rok 2012 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Budżet miasta Sopotu na rok 2012. Dochody budżetowe miasta Sopotu (w tys. zł) w roku 2012 w odniesieniu do roku 2011 Wzrost dochodów na 2012r. (o 17,56%)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google