Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MATERIA SKONDENSOWANA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MATERIA SKONDENSOWANA"— Zapis prezentacji:

1 MATERIA SKONDENSOWANA
MAGNETYCZNE WŁASNOŚCI MATERII Zobaczcie, co dostaliśmy: wokół zmiennego pola B powstaje zmienne pole E, ale z kolei wokół niego powstaje zmienne B, wokół którego... itd.. Okazuje się, i to jest najdalej idąca konsekwencja, że te ciągłe zmiany pól rozchodzą się w przestrzeni -dostajemy fale elektromagnetyczne. Wygląda to tak (obwód po lewej stronie jest mało wydajny w propagacji fal, ale obwód po prawej stronie jest właściwie taki sam, lecz energia jest przez niego propagowana właśnie w postaci fali): Oznacza to, że wzdłuż x rozchodzą się jednocześnie fale poprzeczne Bz i Ey (czyli wektory pola elektrycznego i magnetycznego są prostopadłe) o prędkości c2=1/00 Najprostsze takie fale to fale płaskie o postaci: . Widać, że ich fazy są równe. Długości fal elektromagnetycznych są różne: pokazuje to rysunek. W różny też sposób człowiek na nie reaguje: najbardziej przyjemny i naturalny dla człowieka obszar, to oczywiście światło widzialne. Na inne długości “światła” człowiek też jest niezłym (choć znacznie gorszym niż dla światła) “detektorem” : mikrofale są dla nas zabójcze: zagotowalibyśmy się podobnie jak woda w kuchni mikrofalowej, promieniowanie podczerwone czujemy jako gorąco, natomiast wyższe częstości odbieramy jako dla nas groźne. Dłuższych fal natomiast nie odczuwamy i trzeba dodatkowego detektora-odbiornika radiowego, żeby je odczuć.

2 MAGNETYCZNE WŁASNOŚCI MATERII
Elektron krążący w odległości r wokół jądra w atomie posiada magnetyczny moment dipolowy związany z orbitalnym momentem pędu L Podobnie jak z orbitalnym momentem pędu elektronu również z jego spinem związany jest moment magnetyczny tzw. spinowy moment magnetyczny. CO TO JEST MAGNES? L elektrony krążą wokół atomu orbitalny moment magnetyczny spin S własny ruch elektronu (spin) spinowy moment magnetyczny moment magnetyczny atomu to suma jego momentów magnetycznych orbitalnych i spinowych.

3 DIAMAGNETYZM Diamagnetyzm
Diamagnetyzm jest związany ze zmianą orbitalnego momentu pędu elektronów wywołaną zewnętrznym polem magnetycznym. Oznacza to, że diamagnetyzm występuje w każdym materiale umieszczonym w polu magnetycznym (w każdym materiale są elektrony). Jednak doświadczalnie jest on obserwowany tylko w ciałach, w których momenty magnetyczne elektronów wchodzących w skład danego atomu znoszą się wzajemnie (kompensują) tak, że moment magnetyczny atomu jest równy zeru. W innym przypadku efekt ten jest maskowany przez wypadkowy moment magnetyczny atomów. Diamagnetykami są na przykład te ciała, których atomy lub jony posiadają wypełnione powłoki elektronowe.

4 DIAMAGNETYZM Diamagnetyzm
Jeżeli atom diamagnetyczny umieścimy w zewnętrznym polu magnetycznym to na elektrony działa siła magnetyczna F = −ev×B, która powoduje zmianę siły dośrodkowej działającej na elektron i zmienia prędkość kątową elektronów. Zmiana ta zależy od kierunku ruchu elektronu względem pola B i dlatego nie jest jednakowa dla wszystkich elektronów. Oznacza to, że momenty magnetyczne elektronów przestały się kompensować. W zewnętrznym polu magnetycznym B został wyindukowany moment magnetyczny, o kierunku przeciwnym do B. W efekcie próbka diamagnetyczna jest odpychana od bieguna silnego magnesu.

5 PARAMAGNETYZM atomowe momenty magnetyczne słabo oddziaływują:
namagnesowanie M=0 Paramagnetykami są ciała, których atomy posiadają wypadkowy moment magnetyczny różny od zera. Np. atomy o nieparzystej liczbie elektronów, w których wypadkowy spin elektronów będzie zawsze większy od zera.

6 POLARYZACJA MAGNETYCZNA
Własności magnetyczne ciał są określone przez zachowanie się elementarnych momentów (dipoli) magnetycznych w polu magnetycznym. Przy opisie własności magnetycznych ciał posługujemy się pojęciem wektora polaryzacji magnetycznej M nazywanej też namagnesowaniem lub magnetyzacją . Wektor ten określa sumę wszystkich momentów magnetycznych, czyli wypadkowy moment magnetyczny jednostki objętości. atomowe momenty magnetyczne są: paramagnetyzm B = 0 (albo T wysoka): M = 0 namagnesowanie M=0 namagnesowanie M0 silne oddziaływanie atomowych momenparamagnetyzm B > 0: M >0

7 FERROMAGNETYZM M > 0 w domenie (nawet gdy B = 0)
Momenty magnetyczne w wyniku oddziaływania wymiennego, ustawiają się równolegle do siebie w dużych obszarach kryształu zwanych domenami. Każda domena jest więc całkowicie magnetycznie uporządkowana. Natomiast kierunki momentów magnetycznych poszczególnych domen są różne i próbka jako całość może nie mieć wypadkowego namagnesowania. namagnesowanie M0 silne uferromagnetyzm M > 0 w domenie (nawet gdy B = 0) Ferromagnetyzm jest związany z silnym oddziaływaniem wymiennym jakie występuje pomiędzy spinowymi momentami magnetycznymi atomów. Ferromagnetyzm jest więc własnością kryształów, a nie pojedynczych atomów.

8 Polaryzacja magnetyczna
PARAMAGNETYZM I FERROMAGNETYZM wysokie temperatury (powyżej temperatury Curie) obszar paramagnetyczny niskie temperatury (poniżej temperatury Curie) obszar ferromagnetyczny Polaryzacja magnetyczna TC namagnesowanie T p.Curie Temperatura

9 MAGNESOWANIE FERROMAGNETYKÓW:
PĘTLA HISTEREZY ferromagnetyk Zewnętrzne pole magnetyczne porządkuje momenty magnetyczne w obszarze ferromagnetycznym B M M0 Bzewn Mr Bk B M M0 Bzewn Mr Bk B M M0 Bzewn Mr Bk B M M0 Bzewn Mr Bk


Pobierz ppt "MATERIA SKONDENSOWANA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google