Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POLITECHNIKA POZNAŃSKA Dział Badań Naukowych i Wdrożeń Politechnika Poznańska, Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań tel.: +48 61 6653520, 665.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POLITECHNIKA POZNAŃSKA Dział Badań Naukowych i Wdrożeń Politechnika Poznańska, Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań tel.: +48 61 6653520, 665."— Zapis prezentacji:

1 POLITECHNIKA POZNAŃSKA Dział Badań Naukowych i Wdrożeń Politechnika Poznańska, Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań tel.: +48 61 6653520, 665 3618, 665 3696 fax: +48 61 66536 72, http://www.put.poznan.plhttp://www.put.poznan.pl e-mail: dzial.badan@put.poznan.pl Inne możliwości uzyskania stypendiów (cz.2) British Council Max Planck Jean Monnet

2 POLITECHNIKA POZNAŃSKA Dział Badań Naukowych i Wdrożeń Politechnika Poznańska, Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań tel.: +48 61 6653520, 665 3618, 665 3696 fax: +48 61 66536 72, http://www.put.poznan.plhttp://www.put.poznan.pl e-mail: dzial.badan@put.poznan.pl British Council http://www.britishcouncil.org http://www.britishcouncil.org/pl/poland.htm British Council Science & Governance Al. Jerozolimskie 59, 00-697 Warszawa tel. (48) (22) 585 10 60

3 POLITECHNIKA POZNAŃSKA Dział Badań Naukowych i Wdrożeń Politechnika Poznańska, Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań tel.: +48 61 6653520, 665 3618, 665 3696 fax: +48 61 66536 72, http://www.put.poznan.plhttp://www.put.poznan.pl e-mail: dzial.badan@put.poznan.pl PROGRAM DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW (Young Scientists Programme - YSP) Polsko-Brytyjski Program oferuje uczestnikom złożenie jednej lub kilku wizyt badawczych w instytucjach partnerskich w Wielkiej Brytanii; Celem programu jest wspieranie współpracy naukowo-badawczej, zaoferowanie młodym pracownikom naukowym z Polski lepszych możliwości przeprowadzania badań naukowych; Składane wnioski mogą dotyczyć wszystkich obszarów nauki z wyjątkiem nauk humanistycznych; Z przyznanych środków finansowych można pokryć jedynie koszty podróży i utrzymania; środki nie mogą być wydatkowane na pokrycie kosztów udziału w konferencjach.

4 POLITECHNIKA POZNAŃSKA Dział Badań Naukowych i Wdrożeń Politechnika Poznańska, Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań tel.: +48 61 6653520, 665 3618, 665 3696 fax: +48 61 66536 72, http://www.put.poznan.plhttp://www.put.poznan.pl e-mail: dzial.badan@put.poznan.pl PROGRAM DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW (Young Scientists Programme - YSP) C.D. Wnioski mogą dotyczyć dowolnego obszaru nauk ścisłych i stosowanych (dopuszcza się również zagadnienia z zakresu nauk mieszanych); Termin składania wniosków na rok 2007 upływa 30 listopada 2006 r. Wskazówki, formularz wniosku oraz broszura programu dostępne są na stronie: http://www.britishcouncil.org/pl/poland-young-scientists- programme-2.htm

5 POLITECHNIKA POZNAŃSKA Dział Badań Naukowych i Wdrożeń Politechnika Poznańska, Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań tel.: +48 61 6653520, 665 3618, 665 3696 fax: +48 61 66536 72, http://www.put.poznan.plhttp://www.put.poznan.pl e-mail: dzial.badan@put.poznan.pl MIĘDZYNARODOWA SIEĆ MŁODYCH NAUKOWCÓW International Networking for Young Scientists (INYS) Inicjatywa promująca mobilność oraz bezpośrednie kontakty pomiędzy młodymi naukowcami; wspiera spotkania młodych badaczy z Wielkiej Brytanii i innych krajów; Inicjatywa opiera się na koncepcji N+N (gdzie N+N oznacza warsztaty z udziałem pewnej liczby pracowników naukowych z Wielkiej Brytanii oraz identycznej liczby naukowców polskich); Skierowana do osób posiadających stopień naukowy doktora lub profesora (nie dłużej niż 5 lat), jak również do doktorantów; Warsztaty mogą odbywać się w dowolnym kraju – najczęściej odbywają się poza Wielką Brytanią.

6 POLITECHNIKA POZNAŃSKA Dział Badań Naukowych i Wdrożeń Politechnika Poznańska, Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań tel.: +48 61 6653520, 665 3618, 665 3696 fax: +48 61 66536 72, http://www.put.poznan.plhttp://www.put.poznan.pl e-mail: dzial.badan@put.poznan.pl MIĘDZYNARODOWA SIEĆ MŁODYCH NAUKOWCÓW C.D. Termin nadsyłania zgłoszeń na formularzu aplikacyjnym, dla projektów rozpoczynających się w 2006 r. upływa 31 marca 2006r. Informacje szczegółowe oraz formularze wniosku można uzyskać pod adresem: beata.grudzinska@britishcouncil.pl http://www.britishcouncil.org/pl/poland-international- networking-for-young-scientists.htm

7 POLITECHNIKA POZNAŃSKA Dział Badań Naukowych i Wdrożeń Politechnika Poznańska, Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań tel.: +48 61 6653520, 665 3618, 665 3696 fax: +48 61 66536 72, http://www.put.poznan.plhttp://www.put.poznan.pl e-mail: dzial.badan@put.poznan.pl INNE INICJATYWY W RAMACH BRITISH COUNCIL: SEMINARIA I KONFERENCJE http://www.britishcouncil.org/seminars Strona zawiera informacje na temat międzynarodowych seminariów organizowanych w Wielkiej Brytanii. Seminaria dotyczą 6 głównych tematów: sztuki, nauki, społeczeństwa, edukacji, j. angielskiego i zarządzania informacją. STYPENDIUM NOVARTIS http://www.novartisfound.org.uk/bursary.htm Program umożliwia młodym naukowcom wzięcie udziału w sympozjum, a następnie spędzenie do dwunastu tygodni w jednym z laboratoriów innego uczestnika. GOST (informacyjna baza o instytucjach naukowych w Wielkiej Brytanii) http://www.britishcouncil.org/gost/ GOST to przygotowana przez British Council baza, informująca o instytucjach naukowych w Wielkiej Brytanii.

8 POLITECHNIKA POZNAŃSKA Dział Badań Naukowych i Wdrożeń Politechnika Poznańska, Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań tel.: +48 61 6653520, 665 3618, 665 3696 fax: +48 61 66536 72, http://www.put.poznan.plhttp://www.put.poznan.pl e-mail: dzial.badan@put.poznan.pl British Council – przydatne linki www.educationuk.org/scholarships - baza danych stypendiów www.hobsons.co.uk - informacje o ponad 180 uniwersytetach i collegeach www.scit.wlv.ac.uk/ukinfo - przewodnik po uniwersytetach, wyższych uczelniach i collegeach kształcenia ustawicznego) www.scholarship-search.org.uk - stypendia www.open.ac.uk - The Open University (Uniwersytet Otwarty) www.qaa.ac.uk - ranking instytucji szkolnictwa wyższego home.btclick.com/polishembassy/info.html - informacja o różnych stypendiach w Wielkiej Brytanii

9 POLITECHNIKA POZNAŃSKA Dział Badań Naukowych i Wdrożeń Politechnika Poznańska, Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań tel.: +48 61 6653520, 665 3618, 665 3696 fax: +48 61 66536 72, http://www.put.poznan.plhttp://www.put.poznan.pl e-mail: dzial.badan@put.poznan.pl MAX PLANCK http://www.mpg.de

10 POLITECHNIKA POZNAŃSKA Dział Badań Naukowych i Wdrożeń Politechnika Poznańska, Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań tel.: +48 61 6653520, 665 3618, 665 3696 fax: +48 61 66536 72, http://www.put.poznan.plhttp://www.put.poznan.pl e-mail: dzial.badan@put.poznan.pl Stowarzyszenie MAX PLANCK – istnieje w Niemczech od 1948 roku; składa się z 78 instytutów (centrów doskonałości) – działających we współpracy z uczelniami niemieckimi; Zatrudnia łącznie 12 tyś pracowników i ponad 10 tyś młodych naukowców (zarówno niemieckich jak i zagranicznych); Jest jedną z czołowych organizacji badawczych w Europie.

11 POLITECHNIKA POZNAŃSKA Dział Badań Naukowych i Wdrożeń Politechnika Poznańska, Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań tel.: +48 61 6653520, 665 3618, 665 3696 fax: +48 61 66536 72, http://www.put.poznan.plhttp://www.put.poznan.pl e-mail: dzial.badan@put.poznan.pl Stowarzyszenie Max Plancka nastawione jest na współpracę w zakresie wyspecjalizowanych badań z następujących dziedzin: chemii, fizyki oraz szeroko rozumianego sektora technologicznego; biologii i medycyny; nauk humanistycznych. Dokładny opis tematów wraz z wyszczególnieniem odpowiednich instytutów, specjalizujących się w danej dziedzinie: http://www.mpg.de/english/researchFields/index.html

12 POLITECHNIKA POZNAŃSKA Dział Badań Naukowych i Wdrożeń Politechnika Poznańska, Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań tel.: +48 61 6653520, 665 3618, 665 3696 fax: +48 61 66536 72, http://www.put.poznan.plhttp://www.put.poznan.pl e-mail: dzial.badan@put.poznan.pl Dla absolwentów i doktorantów dostępne są stypendia, których celem jest wsparcie przy wyspecjalizowanych badaniach przeprowadzanych w ramach pracy naukowej – doktoratu – we współpracy z wybraną niemiecką uczelnią; Językiem obowiązującym jest język angielski; Stypendium dla doktorantów – pomiędzy 975 a 1128 /mc; Okres trwania stypendium – do 2 lat z możliwością przedłużenia o rok; Wnioski mogą być przesłane bezpośrednio do wybranego Instytutu lub Centrum Doskonałości.

13 POLITECHNIKA POZNAŃSKA Dział Badań Naukowych i Wdrożeń Politechnika Poznańska, Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań tel.: +48 61 6653520, 665 3618, 665 3696 fax: +48 61 66536 72, http://www.put.poznan.plhttp://www.put.poznan.pl e-mail: dzial.badan@put.poznan.pl Jean Monnet http://europa.eu.int/comm/education/programmes/ajm/ index_en.html EACEA - Education, Audiovisual and Culture ExecutiveAgency Rue Colonel Bourg, 135-139, BOUR B-1049 Brussels Tel. : +32.2. 295.83.94

14 POLITECHNIKA POZNAŃSKA Dział Badań Naukowych i Wdrożeń Politechnika Poznańska, Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań tel.: +48 61 6653520, 665 3618, 665 3696 fax: +48 61 66536 72, http://www.put.poznan.plhttp://www.put.poznan.pl e-mail: dzial.badan@put.poznan.pl Jean Monnet Program został uruchomiony w roku 1990 z inicjatywy Komisji Europejskiej z myślą o rozwijaniu badań i nowych metod nauczania w dziedzinie integracji europejskiej i obejmuje kilka typów projektów, m.in: Konferencje (Jean Monnet conferences) organizowane w Brukseli przez Komisję Europejską, na temat obowiązujących polityk unijnych; Wspieranie działań edukacyjnych (support for teaching activities) m.in. poprzez tworzenie Centrów Doskonałości (Centers of Excellence); Wspieranie badań naukowych (support for research activities) w ramach międzynarodowych sieci badawczych; Stypendia dla młodych naukowców (grants for young researchers); Inne.

15 POLITECHNIKA POZNAŃSKA Dział Badań Naukowych i Wdrożeń Politechnika Poznańska, Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań tel.: +48 61 6653520, 665 3618, 665 3696 fax: +48 61 66536 72, http://www.put.poznan.plhttp://www.put.poznan.pl e-mail: dzial.badan@put.poznan.pl Jean Monnet c.d. Program finansuje projekty w formie grantów; Terminy składania wniosków na konkurs dotyczący Wspierania Działań Edukacyjnych i tworzenia Centrów Badawczych do 31 marca 2006; Granty wyjazdowe dla Młodych Naukowców (do 6 mcy); Granty na organizację konferencji (pokrycie do 50% kosztów); Szczegółowe informacje na temat konkursów, dokumentacji, wymogów formalnych: http://europa.eu.int/comm/education/programmes/ajm/calls/i ndex_en.html

16 POLITECHNIKA POZNAŃSKA Dział Badań Naukowych i Wdrożeń Politechnika Poznańska, Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań tel.: +48 61 6653520, 665 3618, 665 3696 fax: +48 61 66536 72, http://www.put.poznan.plhttp://www.put.poznan.pl e-mail: dzial.badan@put.poznan.pl Podsumowanie + linki do innych istotnych stron www DAAD: British Council: http://www.daad.de http://www.britishcouncil.org Max Plank Society:Human Frontier Science Program (HFSP): http://www.mpg.de http://www.hfsp.org/how/appl_forms_RG.php Jean Monnet: http://europa.eu.int/comm/education/programmes Alexander von Humboldt Foundation: http://www.avh.de

17 POLITECHNIKA POZNAŃSKA Dział Badań Naukowych i Wdrożeń Politechnika Poznańska, Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań tel.: +48 61 6653520, 665 3618, 665 3696 fax: +48 61 66536 72, http://www.put.poznan.plhttp://www.put.poznan.pl e-mail: dzial.badan@put.poznan.pl Dziękuję za uwagę Barbara Małuszyńska barbara.maluszynska@put.poznan.pl tel. 061 665 36 18 Politechnika Poznańska Pl. M.Skłodowskiej-Curie 5, Poznań Pokój 207


Pobierz ppt "POLITECHNIKA POZNAŃSKA Dział Badań Naukowych i Wdrożeń Politechnika Poznańska, Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań tel.: +48 61 6653520, 665."

Podobne prezentacje


Reklamy Google