Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Statystyka biblioteczna i wskaźniki funkcjonalności – kierunki zmian w normalizacji Lidia Derfert-Wolf Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Statystyka biblioteczna i wskaźniki funkcjonalności – kierunki zmian w normalizacji Lidia Derfert-Wolf Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego."— Zapis prezentacji:

1 Statystyka biblioteczna i wskaźniki funkcjonalności – kierunki zmian w normalizacji Lidia Derfert-Wolf Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy Badanie efektywności bibliotek publicznych i pedagogicznych, Seminarium i warsztaty 7-8 marca 2013

2 Projekt SBP – kluczowe normy ISO 11620:2008 Information and documentation – Library performance indicators (wskaźniki funkcjonalności bibliotek) ISO 2789 ISO 2789:2006 Information and documentation -- International library statistics (międzynarodowa statystyka biblioteczna) ISO/AWI 16439 Methods and procedures for assessing the impact of libraries (ocena wpływu bibliotek)

3 Statystyka wejście (input) wyjście (output) procesy Wskaźniki funkcjonalności Misja i cele biblioteki Wpływ (impact) Wartość (value) Satysfakcja i opinie użytkowników Dlaczego te normy?

4 Od statystyki do oceny działania co biblioteka posiada i realizuje statystyka (ISO 2789, GUS) jak biblioteka spełnia cele, jaki ma wpływ na otoczenie i ile jest warta? –pomiary funkcjonalności i jakości (ISO 11620) –badania użytkowników (ISO 11620) –badania wpływu (ISO 16439)

5 ISO 2789 Information and documentation – International library statistics pierwsza edycja normy – 1974 r. PN-EN ISO 2789:2005 Informacja i dokumentacja – Międzynarodowa statystyka biblioteczna - wycofana bez zastąpienia 2006 – czwarta edycja – nie przewidziana do ustanowienia przez PKN –tradycyjne dane (zbiory, wypożyczenia, użytkownicy, wyposażenie, pracownicy, wydatki) –dane dotyczące zasobów i usług elektronicznych

6 ISO 2789 Information and documentation – International library statistics prace nad kolejną edycją (od marca 2010, obecnie po głosowaniu) –zadania bibliotek narodowych (egzemplarz obowiązkowy, bibliografia narodowa) –więcej szczegółów dotyczących digitalizacji i zabezpieczenia zasobów Liczba pozycji ze zbiorów bibliotecznych poddanych konserwacji i ochronie Należy podać całkowitą liczbę pozycji, które poddano pracom konserwatorskim i ochrony zbiorów w okresie sprawozdawczym. Konserwacja rozumiana jest jako proces, który zachowuje dzieło w jego pierwotnej formie: a) ochrona tradycyjnymi technikami manualnymi, b) odkwaszanie. Wyklucza się zastąpienie oryginału kopią, mikrofilmem, wersja cyfrową. Uwzględnia się prace konserwatorskie wykonane w bibliotece lub przez firmę zewnętrzna.

7 ISO 2789 Information and documentation – International library statistics prace nad kolejną edycją c.d. –promocja usług bibliotecznych (biblioteka w mediach) –działalność naukowa (publikacje pracowników biblioteki) –współpraca (partnerstwo, projekty) Liczba wspólnych projektów realizowanych w ciągu roku Należy podać liczbę projektów bibliotecznych zinstytucjonalizowanych i/lub finansowanych ze specjalnych grantów, realizowanych we współpracy z przynajmniej jednym partnerem (np. biblioteką, archiwum, muzeum, wydziałem w uczelni, inną instytucją spośród społeczności lokalnej). Projekt może być o charakterze lokalnym, regionalnym, krajowym lub międzynarodowym. Wyklucza się projekty bibliotek pozostających w jednej strukturze organizacyjnej.

8 ISO 2789 Information and documentation – International library statistics prace nad kolejną edycją c.d. –obecności biblioteki w serwisach społecznościowych (np. Facebook, Twitter, YouTube) liczba profili liczba fanów liczba odwiedzin liczba przesłanych komunikatów/postów lub obiektów –serwisy społecznościowe tworzone przez bibliotekę (np. blogi, wiki) liczba serwisów liczba odwiedzin liczba otrzymanych komunikatów, postów i komentarzy

9 ISO 2789 Information and documentation – International library statistics prace nad kolejną edycją c.d. –usługi dla urządzeń mobilnych i ich odbiorcy –problemy Open Access (dokumenty w repozytoriach i ich wykorzystanie) –specjalne usługi (dla osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, cudzoziemców itp.) –koszty nowych usług bibliotecznych –czas pracowników poświęcony np. na: realizację wspólnych projektów digitalizację prowadzenie profili w serwisach społecznościowych projektowanie usług dla urządzeń mobilnych prace związane z oceną biblioteki, w tym zbieranie danych statystycznych

10 ISO 11620 Information and documentation – Library performance indicators pierwsza edycja normy – 1998 r. obecnie obowiązująca - ISO 11620:2008 Information and documentation – Library performance indicators PN-ISO 11620:2012 Informacja i dokumentacja -- Wskaźniki funkcjonalności bibliotek (norma przetłumaczona i ustanowiona w ramach zadania SBP, przy dofinansowaniu FRSI)

11 ISO 11620 Information and documentation – Library performance indicators wprowadza standardową terminologię i definicje definicje i dane do obliczania wskaźników zgodne z normą ISO 2789:2006 struktura opisu wskaźnika –nazwa –cel –zakres wskaźnika funkcjonalności –definicja wskaźnika funkcjonalności –metoda –interpretacja i czynniki oddziałujące na wskaźnik funkcjonalności –źródło(a) –wskaźniki funkcjonalności związane (fakultatywnie)

12 wskaźniki (45) pogrupowane zgodnie z podejściem Zrównoważonej Karty Wyników (Balanced Scorecard) w 4 obszarach pomiarów: –Zasoby, dostęp i infrastruktura np. pracownicy, tytuły, publicznie dostępne komputery –Wykorzystanie np. wypożyczenia, pobieranie zasobów elektronicznych –Wydajność np. koszt wypożyczenia, sesji lub pobrania dokumentu elektronicznego; wymagany czas na nabycie lub opracowanie dokumentów –Potencjał i Rozwój np. procent wydatków na zasoby elektroniczne; udział personelu w formalnych szkoleniach ISO 11620 Information and documentation – Library performance indicators

13 prace ISO nad kolejną edycją (od grudnia 2010, obecnie gotowy projekt) zgodność z ISO/DIS 2789:2012, Information and documentation International library statistics 52 wskaźniki pogrupowane jak w edycji z 2008 r. proponowane zmiany –8 wskaźników do usunięcia (nieaktualne – rozwój IT), w tym 2 wykorzystane w projekcie SBP –15 nowych wskaźników głównie w obszarze Zasoby, dostęp i infrastruktura przejęte z normy dla bibliotek narodowych nowe zagadnienia - podobne jak w aktualizowanej ISO 2789 –3 wskaźniki inaczej sformułowane ISO 11620 Information and documentation – Library performance indicators

14 Proponowane zmiany - 8 wskaźników do usunięcia: 1.stopień powodzenia w wyszukiwaniu rzeczowym w katalogu – zmiany w sposobach wyszukiwania informacji przez użytkowników 2.liczba stacji komputerowych w przeliczeniu na osobę (SBP) – rozszerzający się dostęp do sieci bezprzewodowej i możliwość korzystania w bibliotekach z własnych urządzeń 3.liczba godzin dostępności stanowiska komputerowego w przeliczeniu na osobę – j.w. 4.wskaźnik wykorzystania stanowiska komputerowego – j.w. ISO 11620 Information and documentation – Library performance indicators

15 Proponowane zmiany - 8 wskaźników do usunięcia, cd.: 5.wykorzystanie zbiorów w bibliotece w przeliczeniu na osobę (SBP) 6.procent zapytań informacyjnych przesłanych elektronicznie – ta metoda zadawania pytań stała się już normą 7.koszt wypożyczenia 8.koszt sesji w bazie danych ISO 11620 Information and documentation – Library performance indicators

16 Proponowane zmiany – 15 nowych wskaźników: 1.procent zbiorów rzadkich (rękopisy, inkunabuły, starodruki) dostępnych poprzez katalog on-line 2.liczba dokumentów zdigitalizowanych w ciągu roku w przeliczeniu na 1000 tytułów całej kolekcji bibliotecznej 3.procent zbiorów rzadkich o stanie zachowania umożliwiajacym udostępnianie 4.procent zbiorów rzadkich wymagających konserwacji/odtworzenia, które zostały poddane takim zabiegom 5.procent powierzchni magazynowej o odpowiednim środowisku (temperatura, wilgotność, światło, jakość powietrza) ISO 11620 Information and documentation – Library performance indicators

17 Proponowane zmiany – 15 nowych wskaźników c.d.: 6.odsetek publikacji pracowników własnej instytucji w repozytorium instytucjonalnym 7.szybkość realizacji usług informacyjnych (odpowiedzi na zapytania) 8.liczba pobrań obiektów z biblioteki cyfrowej w przeliczeniu na zdigitalizowany dokument 9.chęć powrotu do biblioteki 10.koszt skorzystania ze zbiorów ISO 11620 Information and documentation – Library performance indicators

18 Proponowane zmiany – 15 nowych wskaźników c.d.: 11.koszt gromadzenia w przeliczeniu na udostępnienie zbiorów 12.wydajność pracowników zatrudnionych przy wypożyczaniu i dostarczaniu dokumentów 13.koszt personelu w przeliczeniu na skatalogowany tytuł 14.procent czasu pracowników poświęcony na szkolenia zawodowe 15.odsetek pracowników zaangażowanych w realizację projektów ISO 11620 Information and documentation – Library performance indicators

19 Proponowane zmiany - 3 wskaźniki inaczej nazwane 1.koszt pobranej jednostki treści koszt pobrania 2.miejsca (seats) w przeliczeniu na osobę miejsca (user places) w przeliczeniu na osobę 3.wskaźnik wykorzystania miejsc (public seating) wskaźnik wykorzystania miejsc (user places) ISO 11620 Information and documentation – Library performance indicators

20 ISO/DIS 16439 Methods and procedures for assessing the impact of libraries metody i procedury oceny wpływu bibliotek –wpływ na indywidualnych użytkowników –wpływ na społeczeństwo –wartość z punktu widzenia ekonomicznego nowa norma w opracowaniu od grudnia 2010 (17 ekspertów z 13 krajów),obecnie trwa ankieta powszechna cele –ujednolicenie terminologii i definicji dot. oceny wpływu –opis i zharmonizowanie metod, które zbadano i uznano za wystarczające do dostarczania wymiernych rezultatów

21 Podsumowanie statystyka jest obowiązkowa (GUS) statystyka jest przydatna, np. narzędziem rzecznictwa w sprawie bibliotek normy wsparciem przy analizie funkcjonowania bibliotek


Pobierz ppt "Statystyka biblioteczna i wskaźniki funkcjonalności – kierunki zmian w normalizacji Lidia Derfert-Wolf Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google