Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nauki o życiu, genomika i biotechnologia dla zdrowia człowieka

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nauki o życiu, genomika i biotechnologia dla zdrowia człowieka"— Zapis prezentacji:

1 Nauki o życiu, genomika i biotechnologia dla zdrowia człowieka
Pierwszy Priorytet Tematyczny Szóstego Programu Ramowego UE

2 Pierwszy Priorytet Tematyczny Nauki o życiu, genomika i biotechnologia dla zdrowia
Cel: wykorzystanie wiedzy o genomach żywych organizmów do: zastosowań medycznych (zdrowie publiczne) poprawy jakości życia obywateli zwiększenia konkurencyjności przemysłu biotechnologicznego Unii Europejskiej

3 Instrumenty finansowe programu
1. Sieć doskonałości (Network of Exellence NoE) Zadanie: wzmacnianie i rozwijanie doskonałości ośrodków naukowych. 2. Projekt zintegrowany (Integrated Project IP) Zadanie: zwiększenie konkurencyjności gospodarczej 3. Działania koordynujace (Coordination Action CA) Zadanie: wspieranie inicjatyw obejmujących wiele podmiotów, kierunków badań i projektów (konferencje, zjazdy, wymiana personelu, wymiana wiedzy..) 4. Celowy Projekt Badawczy/Innowacyjny (Specific Targeted Research/Innovation Project STREP) Zadanie: zwiększenie konkurencyjności w zdefiniowanym obszarze. Cele: jasno zdefiniowane – zarówno naukowe jak i wdrożeniowe. 5. Działania wspierające (Specific Support Action SSA) Zadanie: wspomaganie wdrożenia Programu Ramowego oraz przygotowanie do przyszłych działań (konferencje, seminaria, studia i analizy, działania informacyjne itp...)

4 NAJBLIŻSZY KONKURS FP6-2004-LIFESCIHEALTH-III
ogłoszenie: czerwiec 2004 zamknięcie: listopad 2004 budżet: 535 M€ wszystkie bloki tematyczne otwarte (39 tematów dla IP i NoE; 27 STREP+; CA i SSA = ok.100 projektów)

5 TEMATYKA Zaawansowana genomika i jej zastosowania dla zdrowia
1.a. Badania podstawowe i narzędzia podstawowe w genomice funkcjonalnej wszystkich organizmów 1.b. Zastosowanie wiedzy i technologii na polu genomiki i biotechnologii dla zdrowia 2. Zwalczanie najpoważniejszych schorzeń 2.a. Zastosowanie genomiki w naukach i technologiach medycznych 2.b. Zwalczanie raka 2.c. Walka z chorobami zakaźnymi związanymi z biedą

6 Budżet III konkursu pierwszego priorytetu „Nauki o życiu, genomika i biotechnologia dla zdrowia"

7 1. Zaawansowana genomika i jej zastosowania dla zdrowia
1.a. Badania podstawowe i narzędzia podstawowe w genomice funkcjonalnej wszystkich organizmów Ekspresja genów i proteomika Genomika strukturalna Genomika porównawcza i genetyka populacyjna Bioinformatyka Multidyscyplinarna genomika funkcjonalna w zastosowaniu do badań podstawowych procesów biologicznych

8 1. Zaawansowana genomika i jej zastosowania dla zdrowia
1.b. Zastosowanie wiedzy i technologii - genomika i biotechnologia dla zdrowia Nowe leki włącznie z farmakogenomicznymi Nowa diagnostyka Testy in vitro Nowe „narzędzia” w zapobieganiu i leczeniu chorób w tym: geny somatyczne, immunoterapia i terapie komórkowe (komórki macierzyste) Post-genomika Tworzenie platform technologicznych – diagnostyka, leczenie, zapobieganie

9 2. Zwalczanie najpoważniejszych schorzeń
2a. Zastosowanie genomiki w naukach i technologiach medycznych Ogólne (identyfikacja badań - SSA) Zwalczanie schorzeń układu krążenia, cukrzycy oraz chorób rzadko występujących Zwalczanie oporności na antybiotyki i inne leki Badania mózgu i zwalczanie schorzeń układu nerwowego Badanie rozwoju organizmu człowieka i procesów starzenia Badania nad rozwojem człowieka i procesem starzenia

10 2. Zwalczanie najpoważniejszych schorzeń
2.b. Zwalczanie raka Badania zorientowane na pacjenta: Dobre „wykorzystanie” badań w praktyce Badania kliniczne Badania translacyjne Inne działania (rak a procesy starzenia, różnice regionalne, aspekty socjo-psychologiczne, opieka paliatywna)

11 2. Zwalczanie najpoważniejszych schorzeń
2.c. Walka z chorobami zakaźnymi związanymi z biedą (HIV/AIDS, malarią i gruźlicą) Nowe terapie i szczepionki Program dla zaawansowanych prób klinicznych (

12 SSA w Pierwszym Priorytecie Tematycznymi
Promocja udziału MŚP Stymulacja międzynarodowej współpracy Promocja współpracy z Krajami Kandydującymi Stymulacja zastosowań Zarządzanie administracyjną i naukową stroną projektu Realizacja zadań Europejskiej Przestrzeni Badawczej Strategia Unii Europejskiej w naukach o życiu i w biotechnologii Działania dla opracowania kierunków rozwoju

13 I i II KONKURS – WYNIKI polskie zespoły

14 I i II KONKURS – WYNIKI polskie zespoły
I konkurs sukces sukces - 15 % II konkurs: sukces – 17 %

15 I i II KONKURS Najlepsze instytucje BioInfoBank (Poznań)
Instytut Biologii Doświadczalnej PAN (Warszawa) Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej (Warszawa) Akademia Medyczna (Gdańsk) Instytut Psychiatrii i Neurologii (Warszawa)

16 NASZE PROJEKTY SMEs go LifeSciences
„Activities supporting SME participation in the instruments particularly Integrated Projects and Networks of Excellence- in the areas of Life Sciences in the 6th Framework Programme” SMEs go LifeSciences jest ukierunkowany na wzmocnienie współpracy pomiędzy firmami i organizacjami naukowymi w dziedzinie nauk o życiu. Projekt ten wspiera udział Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP) oraz grup MŚP w obszarach Szóstego Programu Ramowego (6PR) związanych z naukami o życiu.

17 NASZE PROJEKTY Boosting Baltic FP6
„ Boosting 4 ACC NCPs and their customers to advanced partnership, entrepreneurship and competitiveness for FP6 participation through expanded area of action by networking, training and coaching” Boosting Baltic FP6 ma na celu poprawę znajomości zagadnień LifeSciHealth przez KPK i ich klientów, rozwój wspólnych działań poprzez promocję współpracy , przedsiębiorczości i kompetencji zainteresowanych w rejonie Morza Bałtyckiego.

18 Przydatne adresy http://www.6pr.pl/ http://fp6.cordis.lu/fp6/


Pobierz ppt "Nauki o życiu, genomika i biotechnologia dla zdrowia człowieka"

Podobne prezentacje


Reklamy Google