Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przygotowanie wniosku stypendialnego Ewa Kocińska Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR Poznański Park Naukowo-Technologiczny ul. Rubież 46, 61-612 Poznań Tel.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przygotowanie wniosku stypendialnego Ewa Kocińska Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR Poznański Park Naukowo-Technologiczny ul. Rubież 46, 61-612 Poznań Tel."— Zapis prezentacji:

1 Przygotowanie wniosku stypendialnego Ewa Kocińska Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR Poznański Park Naukowo-Technologiczny ul. Rubież 46, 61-612 Poznań Tel. 8279745, fax 8279741 ek@ppnt.poznan.plhttp://www.ppnt.poznan.pl/rpk

2 Kolejne kroki Pomysł na projekt badawczy (opis 1 strona) Pomysł na projekt badawczy (opis 1 strona) Odnalezienie gospodarza stypendium Odnalezienie gospodarza stypendium Dokumentacja konkursowa (formularze) Dokumentacja konkursowa (formularze) Wypełnienie wniosku Wypełnienie wniosku Wymiana informacji Wymiana informacji Konsultacje Konsultacje Wysyłka wniosku Wysyłka wniosku

3 Pomysł Każda dziedzina (wymiar europejski) Wstępny opis Problem Problem Cele Cele Działania Działania Rezultaty Rezultaty

4 Poszukiwanie hosta Renomowana instytucja (publikacje) Renomowana instytucja (publikacje) Kontakty jednostki macierzystej Kontakty jednostki macierzystej Bazy danych chętnych na przyjęcie stypendysty Bazy danych chętnych na przyjęcie stypendysty www.dlr.de/PHIL www.dlr.de/PHIL http://www.bit.ac.at/partnership/index2.htm http://www.bit.ac.at/partnership/index2.htm Instytucje, które prowadziły projekty UE w tej dziedzinie http://dbs.cordis.lu/search/en/simple/EN_PROJ_simple.html Instytucje, które prowadziły projekty UE w tej dziedzinie http://dbs.cordis.lu/search/en/simple/EN_PROJ_simple.html

5 Dokumentacja konkursowa http://fp6.cordis.lu/fp6/calls_activity.cfm?ID_ACTIVITY=594 Dokument programowy (Workprogramme) Przewodnik dla wnioskodawców (Guide for proposers) – formularze Przewodnik dla wnioskodawców (Guide for proposers) – formularze Tekst konkursu ( Call text ) Tekst konkursu ( Call text ) Handbook Handbook The 6th Framework Programme in Brief - broszura z informacjami na temat 6 PR The 6th Framework Programme in Brief - broszura z informacjami na temat 6 PR Guidelines for Evaluators - poradnik dla oceniających wnioski Guidelines for Evaluators - poradnik dla oceniających wnioski

6 Formularze – część A A1 – informacja o wniosku i streszczenie A1 – informacja o wniosku i streszczenie A2 – informacja o gospodarzu stypendium A2 – informacja o gospodarzu stypendium A3 – informacja o stypendyście A3 – informacja o stypendyście

7 Formularze – cześć B, sekcja 1 B1.1 SCIENTIFIC QUALITY OF THE PROJECT(maksimum 4 strony A4) B1.1 SCIENTIFIC QUALITY OF THE PROJECT(maksimum 4 strony A4) - Scientific/Technological quality – multi- and interdisciplinary aspects - Research Methodology - Originality and innovative nature of the project; relationship to the state of the art - Timeliness an relevance of the project

8 Formularze – cześć B, sekcja 1 B1.2 QUALITY OF THE RESEARCHER (maksimum 6 stron A4, w tym C.V. i lista głównych osiągnięć) B1.2 QUALITY OF THE RESEARCHER (maksimum 6 stron A4, w tym C.V. i lista głównych osiągnięć) - Research experience - Research results: patents, publications etc. - Leadership qualities – independent thinking - Match between fellows profile and project - Potential for reaching a position of professional maturity and to acquire new knowledge

9 Formularze – część B, sekcja 2 B2.1 QUALITY OF THE RESEARCH TRAINING (1 strona A4) - Clarity of the training objectives - Relevance of the additional training B2.2 QUALITY OF THE HOST (4 strony A4) B2.2 QUALITY OF THE HOST (4 strony A4) - Scientific expertise of the host - Quality of the group/supervisors - Quality of the group/supervisors - Expertise in training researchers - Quality of infrastructure and international collaborations

10 Formularze – część B, sekcja 2 B2.3 MANAGEMENT AND FEASIBILITY (2 strony A4) - practical arrangements, work plan B2.4 RELEVANCE TO THE OBJECTIVES OF THE ACTIVITY AND ADDED VALUE TO THE COMMUNITY ( 2 strony A4) - Marie Curie action, European Research Area etc. B2.5 PREVIOUS PROPOSALS AND CONTRACTS (1 strona A4) B2.6 OTHER ISSUES (1 strona A4)

11 Wymogi formalne (1) Kompletny wniosek Kompletny wniosek Złożenie na czas Złożenie na czas Spełnienie wymogów formalnych przez stypendystę Spełnienie wymogów formalnych przez stypendystę 4 lata doświadczeń lub doktorat 4 lata doświadczeń lub doktorat Obywatelstwo kraju UE lub stowarzyszonego, lub legalny pobyt przez 4 lata w ciągu ostatnich 5 Obywatelstwo kraju UE lub stowarzyszonego, lub legalny pobyt przez 4 lata w ciągu ostatnich 5 Na 8 miesięcy po terminie składania Na 8 miesięcy po terminie składania Spełnienie wymogów przez gospodarza – siedziba w kraju UE lub stowarzyszonym Spełnienie wymogów przez gospodarza – siedziba w kraju UE lub stowarzyszonym

12 Wymogi formalne (2) Podpisy nie są wymagane Podpisy nie są wymagane Nie jest potrzebna opinia trzeciej osoby (Referees Assessment), ale można ją dołączyć – przez EPSS Nie jest potrzebna opinia trzeciej osoby (Referees Assessment), ale można ją dołączyć – przez EPSS Język – najlepiej angielski Język – najlepiej angielski

13 Wysyłka wniosku Wniosek musi być w Brukseli w wyznaczonym dniu do godz. 17-tej Wniosek musi być w Brukseli w wyznaczonym dniu do godz. 17-tej Wysyłka: Wysyłka: !!! TYLKO On-line poprzez Electronic Proposal Submission System - EPSS !!! http://fp6.cordis.lu/fp6/subprop.cfm !!! TYLKO On-line poprzez Electronic Proposal Submission System - EPSS !!! http://fp6.cordis.lu/fp6/subprop.cfm http://fp6.cordis.lu/fp6/subprop.cfm (formularze A do wypełnienia on-line, a część B1 i B2 do dołączenia jako pliki PDF)

14 Procedura oceny Nadanie numeru i potwierdzenie przyjęcia Nadanie numeru i potwierdzenie przyjęcia Sprawdzenie wymogów formalnych Sprawdzenie wymogów formalnych Ocena przez niezależnych ekspertów Ocena przez niezależnych ekspertów Przygotowanie komentarza i wysyłka do zainteresowanych Przygotowanie komentarza i wysyłka do zainteresowanych Negocjacje Negocjacje Merytoryczne (plan pracy) Merytoryczne (plan pracy) Finansowe Finansowe Administracyjne Administracyjne Decyzja Komisji i podpisanie kontraktu Decyzja Komisji i podpisanie kontraktu

15 Kryteria oceny wniosku (1) naukowa jakość projektu (30% - I etap i 15% - II etap): naukowa jakość projektu, czy zawartość merytoryczna projektu jest ważna i istotna, innowacja i oryginalność, metodologia, interdyscyplinarne aspekty projektu, opis aktualnego stanu wiedzy w dziedzinie projektu naukowa jakość projektu (30% - I etap i 15% - II etap): naukowa jakość projektu, czy zawartość merytoryczna projektu jest ważna i istotna, innowacja i oryginalność, metodologia, interdyscyplinarne aspekty projektu, opis aktualnego stanu wiedzy w dziedzinie projektu jakość aspektu szkoleniowego (15%): przejrzystość i jakość aspektów szkoleniowo- badawczych, dodatkowe szkolenia w zakresie umiejętności innych niż umiejętności badawcze (complementary skills) jakość aspektu szkoleniowego (15%): przejrzystość i jakość aspektów szkoleniowo- badawczych, dodatkowe szkolenia w zakresie umiejętności innych niż umiejętności badawcze (complementary skills)

16 Kryteria oceny wniosku (2) jakość instytucji goszczącej (15%): poziom i doświadczenie badawcze w określonej projektem dziedzinie naukowej, poziom merytoryczny zespołu badawczego/promotorskiego, doświadczenie w szkoleniu kadr naukowych i obecne możliwości w tym zakresie, współpraca międzynarodowa, jakość infrastruktury jakość instytucji goszczącej (15%): poziom i doświadczenie badawcze w określonej projektem dziedzinie naukowej, poziom merytoryczny zespołu badawczego/promotorskiego, doświadczenie w szkoleniu kadr naukowych i obecne możliwości w tym zakresie, współpraca międzynarodowa, jakość infrastruktury doświadczenie potencjalnego stypendysty (70 % - I etap i 15% - II etap): doświadczenie w pracy badawczej i jej rezultaty, niezależność wnioskowania i zdolności kierownicze, potencjał rozwojowy, kompatybilność umiejętności z założeniami projektu doświadczenie potencjalnego stypendysty (70 % - I etap i 15% - II etap): doświadczenie w pracy badawczej i jej rezultaty, niezależność wnioskowania i zdolności kierownicze, potencjał rozwojowy, kompatybilność umiejętności z założeniami projektu

17 Kryteria oceny wniosku (3) zarządzanie projektem (5%): praktyczne ustalenia związane z realizacją projektu, ogólna możliwość realizacji projektu, podejście metodologiczne do projektu i planu pracy zarządzanie projektem (5%): praktyczne ustalenia związane z realizacją projektu, ogólna możliwość realizacji projektu, podejście metodologiczne do projektu i planu pracy zgodność z założeniami sytemu stypendialnego MC oraz wymierne korzyści dla EU (35%): wymierna korzyść dla stypendysty z pobytu na stypendium, kompatybilność projektu z profilem naukowym stypendysty, prawdopodobieństwo kontynuacji tematyki projektu po zakończeniu stypendium, ewentualny wkład w rozszerzenie potencjału naukowego UE; wkład w realizację założeń Europejskiej Przestrzeni Badawczej, zwiększenie współpracy naukowej, wkład w rozwój naukowej doskonałości i europejskiej konkurencyjności zgodność z założeniami sytemu stypendialnego MC oraz wymierne korzyści dla EU (35%): wymierna korzyść dla stypendysty z pobytu na stypendium, kompatybilność projektu z profilem naukowym stypendysty, prawdopodobieństwo kontynuacji tematyki projektu po zakończeniu stypendium, ewentualny wkład w rozszerzenie potencjału naukowego UE; wkład w realizację założeń Europejskiej Przestrzeni Badawczej, zwiększenie współpracy naukowej, wkład w rozwój naukowej doskonałości i europejskiej konkurencyjności

18 Progi oceny 2. Jakość szkolenia – 3 4. Jakość stypendysty – 4 Do II etapu oceny przejdą wnioski stanowiące w sumie 250% budżetu całej akcji Do II etapu oceny przejdą wnioski stanowiące w sumie 250% budżetu całej akcji

19 Kilka porad Jasność i zwięzłość wniosku (daj do poczytania osobie trzeciej) Jasność i zwięzłość wniosku (daj do poczytania osobie trzeciej) Diagramy, rysunki, formatowanie (kolory nie są potrzebne) Diagramy, rysunki, formatowanie (kolory nie są potrzebne) Strukturyzacja tekst Strukturyzacja tekst Sprawdzenie z kryteriami Sprawdzenie z kryteriami Konsultacje (LPK-RPK-KPK) Konsultacje (LPK-RPK-KPK)

20 Przydatne adresy http://www.cordis.lu/fp6/mobility.htm http://www.cordis.lu/fp6/mobility.htm http://www.cordis.lu/fp6/mobility.htm http://europa.eu.int/comm/research/fp6/mariecurie- actions http://europa.eu.int/comm/research/fp6/mariecurie- actions http://europa.eu.int/comm/research/fp6/mariecurie- actions http://europa.eu.int/comm/research/fp6/mariecurie- actions http://www.6pr.pl http://www.6pr.pl http://www.6pr.pl http://www.ppnt.poznan.pl/rpk http://www.ppnt.poznan.pl/rpk http://www.ppnt.poznan.pl/rpk http://www.grantyeuropejskie.pl http://www.grantyeuropejskie.pl http://www.grantyeuropejskie.pl


Pobierz ppt "Przygotowanie wniosku stypendialnego Ewa Kocińska Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR Poznański Park Naukowo-Technologiczny ul. Rubież 46, 61-612 Poznań Tel."

Podobne prezentacje


Reklamy Google