Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stypendia Transferu Wiedzy - Jak napisać wniosek?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stypendia Transferu Wiedzy - Jak napisać wniosek?"— Zapis prezentacji:

1 Stypendia Transferu Wiedzy - Jak napisać wniosek?
Ewa Kocińska – RPK Poznań

2 Dokumentacja konkursowa http://fp6. cordis. lu/fp6/call_details. cfm
Dokument programowy (Workprogramme) Przewodnik dla wnioskodawców (Guide for proposers) – formularze Tekst konkursu (Call text) The 6th Framework Programme in Brief - broszura z informacjami na temat 6 PR Guidelines for Evaluators - poradnik dla oceniających wnioski Podręcznik - Handbook

3 Kilka rad na początek (1)
Mam przekonać eksperta, a nie „co mam tu wpisać?” Pierwsze strony najważniejsze – czytelnik (ekspert) od razu wie, co jest celem projektu Unikanie trybu przypuszczającego i zupełnie bezosobowego, typu „należy wykonać badania…” Powtórzenie – to nie zbrodnia Kwantyfikacja (chociaż rząd wielkości)

4 Kilka rad na początek (2)
Projekt - inicjatywa oddolna Formularze mają pomóc, a nie przeszkodzić „Guidelines for drafting the proposal description” Śródtytuły, formatowanie, diagramy, rysunki Drobne pomysły np. pytania – odpowiedzi Traktowanie czytelnika prawie „jak dla idiotę”

5 Pierwsze kroki Koncepcja projektu – odpowiadająca celowi grantu
Co jest moim „deliverable”? CEL (objective) Ogólny nawiązuje do deliverable Cele szczegółowe (Specific goals) – co trzeba osiągnąć po drodze – na kolejnym etapie itp. Tytuł odnoszący się do deliverable A czego chce UE  WORKPROGRAMME

6 Work Programme These [Fellowships] will be directed at European organisations (universities, research centres, enterprises, etc.) in need of developing new areas of competence, as well as at furthering the development of research capabilities in the less-favoured regions of the EU and in the Associated Candidate Countries. Knowledge transfer fellowships will allow experienced researchers to be hosted at such organisations for the transfer of knowledge, research competencies and technology.

7 Części Wniosku - Projektu
Część administracyjna – formularze A Część merytoryczna - B

8 Część A: formularze administracyjne
A1: General Information on the Proposal A2: Information on Organisations (dla każdego partnera oddzielne A2) A3: nie występuje A4: Requested Fellows

9 Formularz A1 Tytuł i akronim wniosku Kod akcji Marie Curie
Panel naukowy Okres trwania projektu w miesiącach: (maks. 48) Identyfikator konkursu: FP Mobility-3 Słowa kluczowe 1, 2, 3 + dowolne Krótki opis – do 2000 znaków

10 Formularz A2 Organizacja uczestnicząca Adres siedziby Typ działalności
Status prawny Nazwa Less-Favoured Region Naukowiec prowadzący Adres (jeśli inny niż podany wyżej) Wcześniej składane wnioski i/lub podpisane kontrakty

11 + Wybór rodzaju ToK – DS lub IAP
Formularz A4 Liczba przyjmowanych stypendystów przez każdego z partnerów: - ze wzgl. na długość pobytu i z podziałem na lata procent osobomiesięcy przeznaczonych dla naukowców ze stażem powyżej 10 lat Suma wszystkich osobomiesięcy + Wybór rodzaju ToK – DS lub IAP

12 Część B – część merytoryczna
B1. Scientific quality of the project (15%) projekt w pigułce – ogólny zarys problem – cele (ogólny i konkretne) – rezultaty uzasadnienie tematu

13 B1. Scientific Quality of the Project
B1.1. Temat badań (0,5 strony ) – dlaczego ważny, powody dla prowadzenia badań i dla transferu wiedzy do danego kraju, regionu; aspekty multidyscyplinarne B1.2. Cele projektu (0,5 strony) – cele projektu, jak je się osiągnie poprzez przyjmowanie/wysyłanie naukowców, oczekiwane rezultaty

14 B1. Scientific Quality of the Project
B1.3. Wpływ na instytucję wnioskującą (1 strona) – opis state-of-the-art i powiązanie z projektem, jak organizacja podwyższy swoje kompetencje/możliwości; innowacje B1.4 Metodologia i plan pracy (2 strony + tabele i wykresy) wstęp - jak ułożono plan (podział na fazy, priorytety, pakiety?) opis zadań (kto, co, kiedy, metoda, rezultat) Kalendarz wymian Wykresy!!!

15 Uproszczony wykres Gantta
Tasks Months 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 WP1. Management 1.1 SC meetings 1.2 Experts panels 1.3 Project meeting with integrated panel 1.4 Progress reports 1.5 Day-to-day communication

16 Gantt „nieco bardziej złożony”

17 Uproszczony schemat projektu
Problem Cele szczegółowe ….. Cel Działanie 1 Działanie 2 Działanie 3 Działanie 4 Działanie 5 Działanie 6 Rezultat Follow-up

18 Milestones (punkty zwrotne)
No. Name Timing Criteria 1 Model of the process X 3rd month Set of data on …. 2 Correlation between phenomena Z and Y 12th month 50 values of H are dependent on K 3 Confirmation of thesis T 16 month …….. 4 Improved methodology for … 24 month The results are 20% more accurent than state of the art

19 B2. Quality of the Knowledge Transfer (15%)
B2.1. Potrzeba transferu wiedzy (1 strona + tabela) europejski wymiar potrzeba przyjmowania naukowców z różnym doświadczeniem potrzeba wysyłania swoich naukowców B2.2. Zakres transferu wiedzy (1 strona) - co? kto?

20 B2. Quality of the Knowledge Transfer
B2.3. Wpływ transferu (1 strona) na instytucje, w szerszym aspekcie konkurencyjności Europy, kraju, regionu, polityki UE B2.4. Zaangażowanie naukowców (1 strona + tabela) plany rekrutacji i wysyłania (osobomiesiące + u kogo i dlaczego), przewidywane problemy z rekrutacją i metody ich rozwiązywania

21 Zaangażowanie naukowców
Hosted experienced researchers to be financed by the contract Total Experienced (person-mths) More experienced (person-months) To be hosted at applicant (incoming) ... To be trained in partner 1 (outgoing) To be trained in partner 2 (outgoing) …………………

22 B3. Quality of the Host Organisations (15%)
Walory gospodarza i partnerów: B3.1. Profil uczestników projektu (2 strony), w tym lista głównych osób zaangażowanych w projekt B3.2. Infrastruktura (1 strona)

23 B4. Management and Feasibility (15%)
Zarządzanie i wykonalność (2 strony) Struktura organizacyjna Role poszczególnych jednostek Działania dla wykonania projektu (np. rekrutacja stypendystów) Komunikacja (wewnątrz konsorcjum; ze światem zewnętrznym) Rozpowszechnianie wyników, promocja Polityka zw. z prawami własności intelektualnej (jeśli dotyczy) Doświadczenie w zarządzaniu

24 B5. Added Value and Relevance to the Objectives !!!(40%)!!!
(3 strony) Nawiązanie do workprogramme’u (!) Korzyści dla szkolonych Rozwój karier naukowych przez mobilność Rozwój umiejętności naukowców, poziomu nauki w Europie Korzyści z realizacji na poziomie UE Korzyści dla tzw. less-favoured regions i dla krajów kandydujących

25 B5. Added Value and Relevance to the Objectives
Jak projekt przyczynia się do powstania/celów ERA Jak projekt przyczynia się do realizacji/rozwoju polityki EU w konkretnej dziedzinach (środowisko, zdrowie, transport, cele społeczne, wzrost zatrudnienia). Synergie działań na poziomie europejskim, krajowym, regionalnym Jak projekt podnosi atrakcyjność Europy dla naukowców Jak projekt przyczyni się do wzrostu konkurencyjności Europy (gospodarki, przemysłu itd.)

26 B6. Previous Proposals and Contracts
Poprzednie wnioski i kontrakty Jeśli wniosek jest ponownym złożeniem (z 5/6 P.R.) – informacja: Numer wniosku Czym obecny wniosek różni się od poprzedniego Informacja o innych publicznych środkach finansowania związanych z projektem (aby uniknąć podwójnego finansowania)

27 B7. Other Issues Proste wypełnienie tabelki związanej ze sprawami etycznymi. Jeśli dotyczy - opis jak wymagania prawne będą respektowane, czy trzeba wziąć pod uwagę aspekty polityki UE. Gotowość zaangażowania różnych czynników do rozpowszechniania wyników, podnoszenia świadomości itd. Zarządzanie prawami własności intelektualnej (jeśli dotyczy)

28 Wysłanie wniosku on-line: EPSS Electronic Proposal Submission System

29 Szacowany czas przebiegu ewaluacji
Termin Konkurs: FP Mobility-4 Termin składania wniosków: 18 maja 2005, godz Szacowany czas przebiegu ewaluacji Wyniki oceny: sierpień 2005 Negocjacje kontraktu: wrzesień/październik 2005 Podpisanie pierwszych kontraktów: grudzień 2005

30 „Layout” Opakowanie też się liczy!
Łatwe poruszanie się po tekście (nie więcej niż 1/3 strony nie rozdzielonego tekstu) Technika – najpierw śródtytuły, a potem zapełnianie treścią Rysunki, schematy…

31 Dziękuję Państwu za uwagę i życzę powodzenia!


Pobierz ppt "Stypendia Transferu Wiedzy - Jak napisać wniosek?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google