Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE HUMAN RESOURCES AND MOBILITY – S.indywidualne Stypendia Marie Curie Jak napisać

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE HUMAN RESOURCES AND MOBILITY – S.indywidualne Stypendia Marie Curie Jak napisać"— Zapis prezentacji:

1 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY – S.indywidualne Stypendia Marie Curie Jak napisać wniosek o stypendium indywidualne ?

2 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY – S.indywidualne Kilka rad na dobry początek (1) koncepcja projektu – odpowiadająca celowi grantu - nacisk na szkolenia, pisać konkretnie na temat, odpowiedzieć na wszystkie postawione w formularzu problemy, używać sformułowań z formularza pamiętać o kryteriach oceny – muszą być odzwierciedlone w projekcie pierwsze strony najważniejsze – ekspert od razu wie o co chodzi w projekcie unikanie trybu przypuszczającego i bezosobowego: należy wykonać badania, prawdopodobnie, być może mam przekonać eksperta, a nie co mam tu wpisać? powtórzenie to nie zbrodnia projekt inicjatywa oddolna i wspólna przed wysłaniem dać komuś z zewnątrz do przeczytania

3 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY – S.indywidualne Kilka rad na dobry początek (2) wypełnić właściwe formularze wniosek składa się z części A i B stosować się do max liczby stron nie dołączamy: aneksów pamiętać o dosłaniu opinii niezależnego eksperta pamiętać o wpisaniu opracowania indywidualnego planu rozwoju kariery wizualizacja projektu: śródtytuły, formatowanie, diagramy, rysunki, wykresy, czcionka język: angielski, sprawdzić poprawność kwantyfikacja (chociaż rząd wielkości) ekspert ocenia tylko to co ma na papierze ekspert to też człowiek !! Zostań ekspertem KE http://www.cordis.lu/experts/fp6_candidature.htm

4 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY – S.indywidualne KryteriumEIFOIFIIF Content of the proposal -/5 15% Training activities 3/5 15% Quality of the host -/5 15% Quality of the researchers 4 4/5 15% Management and feasibility -/5 5% Relevance to the objectives of activity 25% -/5 25%-/5 15% Added value to the UE -/5 10% 20% -/5 20% całościowy próg – od 70% w górę

5 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY – S.indywidualne Formularze: A - część administracyjna A1- informacje o projekcie: tytuł projektu, czas trwania stypendium, słowa kluczowe, panel ekspertów (chemia, nauki społeczne i humanistyczne, ekonomia, nauki techniczne, środowisko, matematyka i informatyka, fizyka, biologia i medycyna) abstrakt (od niego eksperci zaczynają ocenę) A2- informacje o instytucji przyjmującej: nazwa, adres, dane opiekuna (scientist in charge) A3- informacje o aplikującym naukowcu: dane osobowe, adres, kwalifikacje

6 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY - S.indywidualne Formularze B - część opisowa (1) B1Scientific Quality of the Project B1.1. Temat badawczy (1xA4): obecny stan wiedzy, możliwości kontynuowania badań w danym temacie z punktu naukowego, technologicznego lub społecznego B1.2. Cele projektu (1xA4): cele naukowe, wielo dyscyplinarny i/lub między sektorowy charakter B1.3. Oryginalność badawcza i innowacyjność (1xA4): wpływ projektu na zawansowanie obecnego stanu wiedzy: nowe koncepcje, metody B1.4. Metody badawcze (2xA4): opis i uzasadnienie zastosowanych metod badawczych; w przypadku nowych metod wyjaśnienie celu i sposobu ich stosowania

7 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY - S.indywidualne B1 – najczęstsze niedociągnięcia: good though not outstanding quality the description of the research methods is very unclear and far too sketchy sometimes it is not always mentioned specifically whether the transgenic mice are already available or still under construction the applicant has well-defined research objectives and aims, but there is a lack of description of the state of the art. the method of approach is only partly adequate proposal does not provide sufficient information on the value of the outputs from the investigation and on the practical benefits of the study references are not provided and thus it is more difficult to guess what the applicant has in mind

8 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY - S.indywidualne Formularze B - część opisowa (2) B2 Quality of the Research Training (1xA4) Szczegółowy opis aspektu szkoleniowego i jego wpływ na karierę; spodziewane uzyskane doświadczenie i umiejętności, szkolenia uzupełniające. OIF: Opisać w jaki sposób zdobyte umiejętności zostaną wykorzystane w trakcie drugiej fazy,w instytucji europejskiej. IIF: Opisać w jaki sposób zdobyte umiejętności zostaną wykorzystane po powrocie do instytucji macierzystej.

9 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY - S.indywidualne B2 – najczęstsze niedociągnięcia: there is no clear assignment of scientists responsible for the training The list of the training objectives is non-uniform: many aims, but mainly research and using essentially a single physical technique. In opinion of one of the referees, the researcher has already got enough research training from the host institution where he obtained his PhD Not enough details about the training objectives is provided the lack of detailed description does not inspire confidence in the quality of training available. It is impossible to judge the quality of the training activities aspects related to dissemination of results, communication skills, etc are not mentioned

10 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY - S.indywidualne B3 Quality of the Host OIF: dotyczy obydwu instytucji biorących udział w projekcie! B3.1. Jakość badawcza i szkoleniowa (2xA4): doświadczenie i wyniki w danej dziedzinie: projekty, patenty, publikacje, współpraca międzynarodowa, prowadzone szkolenia na zaawansowanym poziomie. Informacje o promotorze. Opis sposobu opieki nad stypendystą i oferowanych mu dodatkowych szkoleń. Równowaga płci. B3.2. Jakość infrastruktury(1xA4): opis wyposażenia udostępnionego stypendyście. W przypadku konieczności skorzystania z zewnętrznych zasobów - szczegółowy opis.

11 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY - S.indywidualne B3 – najczęstsze niedociągnięcia: The activities during the last three years are really impressive, but descriptions would be preferred rather than just citations. Infrastructure and facilities should be described more in detail e.g. pointing out the library/literature availability or more detailed computer facilities (servers, software etc). no mention is made of practical aspects of the infrastructure, such as housing, location of the institution etc The quality of the host is not well explained and the productivity in terms of publications appears relatively low The supervisor has finished his Ph D thesis in 2000. His CV is not yet very impressive

12 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY - S.indywidualne Formularze B - część opisowa (3) B4 Quality of the Researchers (4xA4, CV, CRA) Potencjał i umiejętności pozwalające na osiągnięcie celu projektu. Działania obrazujące niezależność wnioskowania, umiejętności kierownicze. Opis potencjału do dalszego rozwoju i osiągnięcia niezależności naukowej. Rola projektu w rozwoju kariery i osiągnięcia niezależności badawczej. CV: lista projektów, publikacji, patentów, udziału w konferencjach. Opis max 3 najważniejszych osiągnięć (do 250 słów). Dodatkowa opinia confidential referees assessment

13 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY - S.indywidualne B4 – najczęstsze niedociągnięcia: does not have a single paper published. Thus, unfortunately, it is difficult to assess the quality of her previous work research publications in international journals are rather limited. The journals chosen for publication have a limited impact. productivity in terms of publications has been low – 22 publications, mostly in national journals and as abstract from meetings. Encouraged to reapply after strengthening publication record. not giving information on participation in international conferences

14 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY - S.indywidualne Formularze B - część opisowa (4) B5Management and feasibility (2xA4) Zarządzanie projektem, praktyczne uzgodnienia, plan pracy. W przypadku konieczności podziału stypendium na okresy opis przyczyn, wpływu na projekt i plan pracy. Uwzględnić opracowanie Personal Career Development Plan. Kwestie własności intelektualnej. B6Relevance to the objectives of the activity (2xA4) Korzyści z realizacji projektu na poziomie międzynarodowym i wspólnotowym. Wpływ rezultatów projektu na rozwój europejskiej nauki. Chęci kontynuowania kariery naukowej po zakończeniu stypendium.

15 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY - S.indywidualne B5 – najczęstsze niedociągnięcia: detailed work plan but insufficient details of management the experimental system has to be set up and there is no alternative approach proposed. since there are a number of technical problems which may need to be addressed, it is possible that the proposed 12 month period may be too short for feasibility. no risk assessment has been done. there is no mention of any monitoring of the progress made during the fellowship.

16 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY - S.indywidualne B6 – najczęstsze niedociągnięcia: high benefit for the researcher's profile but no indication of future plans. the benefits to the researcher are not completely clear the project focus only on very small systems, and therefore it has a somewhat limited scope it is not clear from the proposal what the researcher will get out of the training benefit of the mobility seems to be favoured towards host and does not really seem to extend experience of researcher into new areas

17 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY - S.indywidualne Formularze B - część opisowa (5) B7 Added Value to the Community (1xA4) Wpływ projektu na kształtowanie ERA lub inne polityki Wspólnoty; związek z działaniami regionalnymi, krajowymi, ale także międzynarodowymi; zwiększenie atrakcyjności wizerunku europejskiej nauki i/lub konkurencyjności europejskiej gospodarki. B8 Previous Proposals and Contracts B9 Other issues (1xA4) Respektowanie zasady bezpieczeństwa i względów etycznych-krajowe i międzynarodowe regulacje. Wzrost świadomości i wiedzy, implikacje społeczne; wpływ na edukację.

18 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY - S.indywidualne B7 – najczęstsze niedociągnięcia: The information supplied in this field is minimal. The aspect of transfer of knowledge and improved (international) collaborations should be stressed The solution of the suggested problems is appreciated but it seems that in the proposal their importance is overestimated The benefit of mobility through the transfer of knowledge and improved collaborations through the mobile researcher are not focused. The research project addresses a topic that is of potential importance globally evolutionary mechanisms of invasion in marine macrophytes are little studied in the world.; however the details presented in the proposal are inadequate to convince the reviewer that this is the case


Pobierz ppt "Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE HUMAN RESOURCES AND MOBILITY – S.indywidualne Stypendia Marie Curie Jak napisać"

Podobne prezentacje


Reklamy Google