Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Elektryczno ść i Magnetyzm Wykład: Jan Gaj Pokazy: Tomasz Kazimierczuk/Karol Nogajewski, Tomasz Jakubczyk Wykład piąty 2 marca 2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Elektryczno ść i Magnetyzm Wykład: Jan Gaj Pokazy: Tomasz Kazimierczuk/Karol Nogajewski, Tomasz Jakubczyk Wykład piąty 2 marca 2010."— Zapis prezentacji:

1

2 Elektryczno ść i Magnetyzm Wykład: Jan Gaj Pokazy: Tomasz Kazimierczuk/Karol Nogajewski, Tomasz Jakubczyk Wykład piąty 2 marca 2010

3 Z ostatniego wykładu Pomiary wysokich napięć Potencjał pola elektrycznego, krążenie i rotacja Potencjał pola ładunku punktowego, jednorodnie naładowanej nici i płaszczyzny Natężenie pola w pobliżu przewodnika – rola krzywizny, znaczenie ostrza Silnik jonowy Pojemność elektryczna kuli i kondensatora

4 Cyfrowy miernik pojemności pF pF

5 Pojemno ść układu kondensatorów Połączenie równoległe: to samo napięcie, suma ładunków Połączenie szeregowe: ten sam ładunek, suma napięć C1C1 C1C1 C2C2 C2C2

6 Zmiana napi ę cia na kondensatorze kV Natężenie pola elektrycznego nie zależy od odległości płytek Wniosek: napięcie rośnie przy zwiększaniu d Przy okazji: wyjaśnienie dużych napięć otrzymywanych przy elektryzowaniu

7 Elektrofor

8 kV Siła mi ę dzy okładkami kondensatora

9 kV

10 Siła mi ę dzy okładkami kondensatora Pomiar siły przyciągania okładek Wartości liczbowe F = 0.3 N, D = 3 cm, S = 81 cm 2, stąd U 50 kV a więc

11 Maszyna elektrostatyczna Wimshursta

12 Jak działa maszyna elektrostatyczna? 11 kuElestt.cdr str.2

13 Multiplikator Piekary Arkadiusz Henryk Piekara ( ),

14 Energia kondensatora Z pracy rozsuwania okładek Z pracy ładowania Można też zapisać A więc objętościowa gęstość energii

15 Energia pola elektrostatycznego Przy przesuwaniu powierzchni przewodnika wykonywana jest praca Jednocześnie ubywa pola z objętości zakreślonej przez przesuwaną powierzchnię. Można więc zdefiniować objętościową gęstość energii w Współczynnik jedna druga we wzorze bierze się ze średniej wartości siły w warstwie ładunku dS dx

16 Rozbieranie kondensatora

17 Przenoszenie ładunku do wnętrza + + +

18 Napi ę cie przy zdejmowaniu swetra

19 Generator van de Graaffa Robert J. Van de Graaff ( ). The first model was demonstrated in October 1929.

20 Dygresja: od Archimedesa do Gaussa c. 287 BC – c. 212 BC1777 – 1855

21 Prawo Archimedesa

22 Ci ęż ar P WP Wypór Q

23 Prawo Archimedesa (-287 – -212) Na ciało zanurzone działa siła wyporu równa ci ęż arowi wypartego płynu

24 P = - zg S S - zg ciężar słupa płynu na jednostkę powierzchni z Prawo Archimedesa dS dF = -pndS n

25 Prawo Archimedesa Strumień przez powierzchnię S ciała gdzie dywergencja Całka po objętości V ciała Siła wyporu: Ciężar wypartego płynu:

26 Twierdzenie Gaussa (matematyczne) po brzegu po wnętrzu Archimedes: Gauss: Dywergencja: gęstość objętościowa strumienia (gęstość źródeł)

27 Prawo Gaussa: ładunek ź ródłem pola czyli


Pobierz ppt "Elektryczno ść i Magnetyzm Wykład: Jan Gaj Pokazy: Tomasz Kazimierczuk/Karol Nogajewski, Tomasz Jakubczyk Wykład piąty 2 marca 2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google