Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zmiana pojęciowa a postęp nauki. 2 Problem Duhema Każdy eksperyment zakłada hipotezy pomocnicze –na przykład hipotezy na temat działania przyrządów pomiarowych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zmiana pojęciowa a postęp nauki. 2 Problem Duhema Każdy eksperyment zakłada hipotezy pomocnicze –na przykład hipotezy na temat działania przyrządów pomiarowych."— Zapis prezentacji:

1 Zmiana pojęciowa a postęp nauki

2 2 Problem Duhema Każdy eksperyment zakłada hipotezy pomocnicze –na przykład hipotezy na temat działania przyrządów pomiarowych Zatem nigdy nie wiadomo, przeciw której hipotezie przemawia negatywny wynik eksperymentu Hipotezy upadają nie dlatego, że okazują się fałszywe, lecz z powodu nadmiernych komplikacji teoretycznych Cel nauki: prostota + zgodność z doświadczeniem Pierre Duhem (1861-1916) La théorie physique son objet et sa structure 1906

3 Zmiana pojęciowa a postęp nauki3 Holizm Quinea Żadne zdanie nie jest odporne na rewizję Nauka jako całość stoi przed trybunałem doświadczenia Willard Van Orman Quine (1908-2000) Two Dogmas of Empricism 1951 http://www.ditext.com/quine/quine.html

4 Zmiana pojęciowa a postęp nauki4 Poppera krytyka holizmu Ze względu na uteoretyzowanie obserwacji pojęcie konfrontacji całego systemu z doświadczeniem jest niezrozumiałe. Do konfrontacji zawsze staje część systemu przeciw innej części systemu. Karl Popper (1902-1994) Conjectures and Refutations 1963

5 Zmiana pojęciowa a postęp nauki5 Trzy warunki przyrostu wiedzy Warunek wstępny: nowa hipoteza wyjaśnia wszystkie zjawiska, które wyjaśniały hipotezy dotychczasowe, a ponadto wyjaśnia jeszcze jakieś inne zjawiska. Karl Popper (1902-1994) Conjectures and Refutations 1963

6 Zmiana pojęciowa a postęp nauki6 Trzy warunki przyrostu wiedzy Bogactwo treści empirycznej –liczba potencjalnych falsyfikatorów –zakaz hipotez ad hoc Karl Popper (1902-1994) Conjectures and Refutations 1963

7 Zmiana pojęciowa a postęp nauki7 Trzy warunki przyrostu wiedzy Bogactwo treści empirycznej –liczba potencjalnych falsyfikatorów –zakaz hipotez ad hoc Prostota –wskazanie na nowe związki Karl Popper (1902-1994) Conjectures and Refutations 1963

8 Zmiana pojęciowa a postęp nauki8 Trzy warunki przyrostu wiedzy Bogactwo treści empirycznej –liczba potencjalnych falsyfikatorów –zakaz hipotez ad hoc Prostota –wskazanie na nowe związki Względny sukces empiryczny Karl Popper (1902-1994) Conjectures and Refutations 1963

9 Zmiana pojęciowa a postęp nauki9 Trzy warunki przyrostu wiedzy Bogactwo treści empirycznej –liczba potencjalnych falsyfikatorów –zakaz hipotez ad hoc Prostota –wskazanie na nowe związki Względny sukces empiryczny Powyższe kryteria są zrelatywizowane do wiedzy zastanej, co prowadzi do nowej wersji problemu Duhema Karl Popper (1902-1994) Conjectures and Refutations 1963

10 Zmiana pojęciowa a postęp nauki10 Problem zmiany pojęciowej Thomas Kuhn (1922-1996) The Structure of Scientific Revolutions 1962

11 Zmiana pojęciowa a postęp nauki11 Problem zmiany pojęciowej Nauka normalna polega na rozwiązywaniu łamigłówek według reguł określonych przez panujący paradygmat Thomas Kuhn (1922-1996) The Structure of Scientific Revolutions 1962

12 Zmiana pojęciowa a postęp nauki12 Problem zmiany pojęciowej Paradygmat określa –podstawową ontologię –repertuar problemów naukowych –wzorce rozwiązań –kryteria oceny Thomas Kuhn (1922-1996) The Structure of Scientific Revolutions 1962

13 Zmiana pojęciowa a postęp nauki13 Problem zmiany pojęciowej Nagromadzenie opornych łamigłówek powoduje kryzys zaufania do paradygmatu W czasie kryzysu (extraordinary research) dochodzi do osłabienia reguł paradygmatu Thomas Kuhn (1922-1996) The Structure of Scientific Revolutions 1962

14 Zmiana pojęciowa a postęp nauki14 Problem zmiany pojęciowej W czasie kryzysu (extraordinary research) dochodzi do osłabienia reguł paradygmatu Tworzą się zalążki nowych paradygmatów Thomas Kuhn (1922-1996) The Structure of Scientific Revolutions 1962

15 Zmiana pojęciowa a postęp nauki15 Problem zmiany pojęciowej W czasie kryzysu (extraordinary research) dochodzi do osłabienia reguł paradygmatu Tworzą się zalążki nowych paradygmatów Zwycięstwo jednego z nich kończy rewolucję naukową Thomas Kuhn (1922-1996) The Structure of Scientific Revolutions 1962

16 Zmiana pojęciowa a postęp nauki16 Problem zmiany pojęciowej Teorie przedzielone rewolucją naukową są niewspółmierne Thomas Kuhn (1922-1996) The Structure of Scientific Revolutions 1962

17 Zmiana pojęciowa a postęp nauki17 Problem zmiany pojęciowej Teorie przedzielone rewolucją naukową są niewspółmierne Terminy naukowe radykalnie zmieniają znaczenie Thomas Kuhn (1922-1996) The Structure of Scientific Revolutions 1962

18 Zmiana pojęciowa a postęp nauki18 Problem zmiany pojęciowej Nie ma międzyparadygmatycznych kryteriów oceny teorii Thomas Kuhn (1922-1996) The Structure of Scientific Revolutions 1962

19 Zmiana pojęciowa a postęp nauki19 Problem zmiany pojęciowej Nie ma międzyparadygmatycznych kryteriów oceny teorii Rewolucje naukowe przynoszą zarówno zyski, jak i straty eksplanacyjne tzw. straty Kuhna Thomas Kuhn (1922-1996) The Structure of Scientific Revolutions 1962

20 Zmiana pojęciowa a postęp nauki20 Problem zmiany pojęciowej Problem niewspółmierności podważa projekt poszukiwania logiki nauki –logiki indukcji –metodę hipotetyczno- dedukcyjną Thomas Kuhn (1922-1996) The Structure of Scientific Revolutions 1962

21 Zmiana pojęciowa a postęp nauki21 Metodologia naukowych programów badawczych Problemy do rozwiązania: Problem Duhema w wersji Poppera Problem niewspółmierności Imre Lakatos (1922-1974) Falsification and the Methodology of Scientific Research Programmes 1970

22 Zmiana pojęciowa a postęp nauki22 Metodologia naukowych programów badawczych Falsyfikacja hipotezy jest zawsze potwierdzeniem innej hipotezy Przedmiotem oceny są zatem nie pojedyncze hipotezy, lecz ich ciągi Imre Lakatos (1922-1974) Falsification and the Methodology of Scientific Research Programmes 1970

23 Zmiana pojęciowa a postęp nauki23 Metodologia naukowych programów badawczych Naukowym programem badawczym nazywa się ciąg hipotez wyodrębniony przez –twardy rdzeń (heurystykę negatywną) –pas ochronny hipotez (heurystykę pozytywną) Imre Lakatos (1922-1974) Falsification and the Methodology of Scientific Research Programmes 1970

24 Zmiana pojęciowa a postęp nauki24 Metodologia naukowych programów badawczych Naukowy program badawczy nazywa się postępowy wtw –kolejne hipotezy mają nadwyżkę treści empirycznej nad poprzednimi Imre Lakatos (1922-1974) Falsification and the Methodology of Scientific Research Programmes 1970

25 Zmiana pojęciowa a postęp nauki25 Metodologia naukowych programów badawczych Naukowy program badawczy nazywa się postępowy wtw –kolejne hipotezy mają nadwyżkę treści empirycznej nad poprzednimi –część nadwyżki treści empirycznej jest potwierdzona Imre Lakatos (1922-1974) Falsification and the Methodology of Scientific Research Programmes 1970

26 Zmiana pojęciowa a postęp nauki26 Metodologia naukowych programów badawczych Należy rozwijać programy postępowe, a zarzucać programy degenerujące się Imre Lakatos (1922-1974) Falsification and the Methodology of Scientific Research Programmes 1970


Pobierz ppt "Zmiana pojęciowa a postęp nauki. 2 Problem Duhema Każdy eksperyment zakłada hipotezy pomocnicze –na przykład hipotezy na temat działania przyrządów pomiarowych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google