Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Współpracę nawiązano w listopadzie 2003roku. Partnerzy: Szkoła Podstawowa n 1 w Czarnkowie - Uczniowie klasy I b z Czarnkowa. Wychowawczyni - Wioleta.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Współpracę nawiązano w listopadzie 2003roku. Partnerzy: Szkoła Podstawowa n 1 w Czarnkowie - Uczniowie klasy I b z Czarnkowa. Wychowawczyni - Wioleta."— Zapis prezentacji:

1

2 Współpracę nawiązano w listopadzie 2003roku. Partnerzy: Szkoła Podstawowa n 1 w Czarnkowie - Uczniowie klasy I b z Czarnkowa. Wychowawczyni - Wioleta Pilecka Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Boruszynie - Uczniowie z Oddziału Zamiejscowego w Krosinie. Wychowawczynie: Agnieszka Pawłowska, Aleksandra Bąk, Ewa Pomaraniec. Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Boruszynie z dwoma oddziałami zamiejscowymi (Tarnówko, Krosin) w których uczą się uczniowie z klas I – III. Ogółem 11 oddziałów, około 180 uczniów, w Oddziale Zamiejscowym w Krosinie - 44 uczniów. Do szkoły uczęszczają uczniowie z Boruszyna, Tarnówka, Młynkowa, Krosina

3 Rok szkolny 2003/04 Wychowawczyni uczniów klasy I b ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Czarnkowie nawiązała współpracę i zorganizowała wycieczkę dla swoich wychowanków do szkoły w Krosinie (24 XI 2003r.) Przebieg pierwszego spotkania: Zwiedzanie gospodarstwa wiejskiego państwa Drob: zagospodarowanie podwórka, zwierzęta, maszyny rolnicze, chlewnia, obora, przygotowanie posiłków dla trzody i bydła. Zwiedzanie wsi: przedszkole, kaplica, staw, szkoła. Wizyta w Szkole Podstawowej (zwiedzanie szkoły, śniadanie). Zajęcia integracyjne pod hasłem: WIEŚ: ssaki i ptaki domowe, rośliny uprawne, narzędzia rolnicze używane dawniej i dziś; wypełnianie plamą barwną konturów zwierząt za pomocą stempla z ziemniaka. Historia ziemniaka – opowiadanie uczniów klasy III z Krosina. Konsumpcja ziemniaków w mundurkach przygotowanych przez uczniów z Krosina. Zwiedzanie wystawy regionalnej (koronki, hafty, cep, sierp, rzeźby z drewna autorstwa miejscowego artysty, obrazy, lampy naftowe, żelazka).

4

5

6 Uczniowie i nauczyciele wymienili się pamiątkami. Dzieci z Czarnkowa przekazały nowym kolegom laurki wykonane techniką komputerową. Pamiątkowy album otrzymany od nauczycielek z Krosina

7

8 Współpracę obu szkół opisano i opublikowano: Lokalna prasa: Gazeta Powiatowa. Ziemia Obornicka. Nr 307, 14 XII 2003r. Biuletyn ODN w Pile (nr 30, 2004r.) Strony internetowe: (aktualności 2003/04 rok) (tytuł: Poznajemy życie na wsi i historię ziemniaka – zajęcia integracyjne )

9 W ramach rewanżu 5 maja 2004r. uczniowie klasy Ib z Czarnkowa zaprosili do siebie uczniów klasy II i III z Krosina wraz z wychowawcami. Dzieci z Czarnkowa przygotowały pod kierunkiem wychowawcy zajęcia integracyjne: Jesteśmy przewodnikami po naszym mieście. Przygotowania do przyjęcia gości przebiegały następująco: Zorganizowano wycieczkę dla gości do UM oraz spacer po mieście.

10 Przygotowano poczęstunek przy udziale rodziców gospodarzy oraz obiad w stołówce szkolnej. Prowadzono zajęcia integracyjne (gazetka, plakaty, informacje dla uczniów).

11 Uczniowie obu szkół wykonywali różne zadania.

12 Dzieci z Czarnkowa przygotowały pamiątki dla nauczycieli oraz laurki dla dzieci z Krosina. Uczniowie z Czarnkowa otrzymali puzzle z osobliwościami miasta Czarnkowa oraz piękny obraz.

13

14 Współpracę obu szkół opisano i opublikowano: Lokalna prasa: Echa Nadnoteckie (18 V 2004r.) Strony internetowe: (aktualności 2003/04) ( tytuł: Jesteśmy przewodnikami po swojej miejscowości)

15 Organizator spotkania: W. Pilecka, E. Sobkowska – nauczycielki ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Czarnkowie Temat: zajęć: Komputer a ocena opisowa. I część spotkania – referat : Ocena opisowa a szkolna rzeczywistość. II część spotkania - prezentacja programów do prowadzenia oceny opisowej. III część - redagowanie dokumentów szkolnych z użyciem programu Cenzurka. W warsztatach wzięli udział nauczyciele ze Szkół Podstawowych z Boruszyna, Tarnówka i Czarnkowa. Prowadzący - nauczycielka ze szkoły w Boruszynie p. A. Pawłowska. Efekty spotkania: Tworzenie ocen opisowych za pomocą programu komputerowego Cenzurka Drukowanie świadectw i arkuszy ocen. Wspólne zorganizowanie tego typu spotkania pozwoliło również na wymianę doświadczeń.

16

17 Przygotowania do pikniku.

18 Leśne podchody oraz przyrodnicze zadania. Pasowanie na tropicieli przyrody.

19 Pokazy strażackie. Międzyszkolne rozgrywki sportowe. Wspólne biesiadowanie przy ognisku.

20 Redagowanie notatki kronikarskiej Zadania odwołujące się do wiedzy zdobytej na wycieczce.

21 Rok szkolny 2006/07 Partnerzy: - Uczniowie klasy I b i I e z Czarnkowa. Wychowawczynie: Wioleta Pilecka, Renata Mierzwa -Uczniowie z Oddziału Zamiejscowego w Krosinie. Wychowawczynie: Agnieszka Pawłowska, Aleksandra Bąk, Ewa Pomaraniec. Wychowawczynie uczniów klasy I b i I e ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Czarnkowie zorganizowały wycieczkę dla swoich wychowanków do szkoły w Krosinie (6 X 2006.)

22 Dziecko w młodszym wieku szkolnym spostrzega i wyodrębnia to, co je zaciekawia, co stanowi bodziec silny i atrakcyjny, co jest wyraziste i rzuca się w oczy, lub zwraca uwagę ze względu na swą niezwykłość i nowość. Takim bezpośrednim doświadczeniem dla uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Czarnkowie z klasy Ib i Ie była wizyta w gospodarstwie wiejskim w Krosinie. Dzieci miały okazję spotkać niezwykle przyjazne zwierzęta, żyjące w wiejskiej zagrodzie Państwa Trafas, obejrzeć sprzęty rolnicze i skosztować swojskich rogali przygotowanych przez gospodynię. Spotkanie z gospodarzami zapoczątkowało pobyt w zaprzyjaźnionej szkole. Tam przed zajęciami czekał na nas słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców. Zajęcia, w których uczestniczyły dzieci dotyczyły w dalszym ciągu tematyki wiejskiej. Pierwsza część poświęcona nadal była zwierzętom gospodarstwa wiejskiego. W drugiej części dzieci dowiedziały się wielu ciekawych rzeczy o historii ziemniaka, jego uprawie i sposobie wykorzystania. Największą atrakcją wycieczki było jedzenie (dla niektórych po raz pierwszy) ziemniaków w mundurkach z masłem i solą. Dzieci samodzielnie wykonały pieczątki z ziemniaków.

23

24 Uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną: Historia ziemniaka.

25 Współpracę obu szkół oraz wycieczkę na wieś opisano i opublikowano: Strony internetowe:

26 Dnia 16 maja 2007 odbyło się spotkanie integracyjne uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Czarnkowie z uczniami ze Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Boruszynie (Oddział Zamiejscowy w Krosinie). Zaproszeni goście zwiedzili siedzibę Urzędu Miasta oraz Szkołę Podstawową nr 1. Następnie udali się do klas, gdzie uczniowie z klasy Ib i Ie prezentowali informacje o naszym mieście i o naszej szkole. Na przyjezdnych czekał też poczęstunek przygotowany przez rodziców gospodarzy.

27 Uczniowie obu szkół obejrzeli prezentację multimedialną: Moje miasto, moja szkoła.

28

29 Dnia 1 czerwca 2007r. uczniowie klasy Ib i If z Czarnkowa uczestniczyli w pikniku integracyjnym w Krosinie. To już trzecie w tym roku spotkanie uczniów obu szkół. Spotkanie miało miejsce w pobliskim lesie, gdzie uczniowie tamtejszej szkoły przygotowali leśne podchody i zagadki przyrodnicze dla pierwszaków. Po wykonaniu wszystkich zadań nastąpiło pasowanie na tropiciela przyrody. Ukoronowaniem spotkanie była wspólna biesiada uczniów a także rodziców obu szkół. Dzieci po długim, leśnym spacerze ze smakiem spożywali kiełbaski, słodycze, owoce oraz napoje. Wspólne zabawy (przeciąganie liny, wyścigi w workach) jeszcze bardziej zawiązały więzi koleżeńskie. Impreza udała się również dzięki rodzicom obu szkół. Bez ich pomocy w przygotowaniu spotkania, sponsorowania poczęstunku oraz opieki nad uczniami nie byłoby możliwe zorganizowanie tak wielu konkursów i zabaw. Szczegółowe informacje na stronie: (klasa I)

30

31

32 Nauczycielom z Krosina wręczono dyplomy.

33 Do dnia dzisiejszego prowadzimy ożywioną korespondencję międzyszkolną (pocztą tradycyjną i drogą mailową). Dzieci oraz nauczyciele przekazują życzenia świąteczne i wakacyjne. Dzieci piszą do siebie listy, przygotowują upominki co jest olbrzymim walorem kształcącym. Kolejne spotkanie uczniów obu szkół w październiku 2009r.

34 21 X 2008r. W ramach współpracy międzyszkolnej zorganizowano warsztaty dla nauczycieli nauczania zintegrowanego: Edukacyjny i terapeutyczny charakter orgiami. W arsztaty prowadziły nauczycielki z zaprzyjaźnionej szkoły w Boruszynie: A. Pawłowska, A. Bąk, E. Pomaraniec. Nauczycielki uczyły się sztuki origami w oparciu o pokaz multimedialny oraz praktyczne działanie. Prowadzące przekazały nauczycielkom z Czarnkowa płytę CD z instrukcjami i przykładami składanek z papieru.

35

36

37

38 ©W. Pilecka

39

40 Urząd Miasta Siedziba starostwa powiatowego powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego oraz Urzędu Gminy Czarnków.

41 Dworek zbudowany w drugiej połowie XVII wieku Kościół św. Marii Magdaleny

42

43 Spośród mieszkańców Czarnkowa 783 jest uczniami naszej szkoły. A oto widok szkoły z lotu ptaka...

44

45 W dniu 15 czerwca 1999r. odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Henryka Sienkiewicza i wręczenie sztandaru przez burmistrza.

46 Uczniowie naszej szkoły korzystają z boiska sportowego 3 sal gimnastycznych, 2 pracowni komputerowych,

47 biblioteki szkolnej, także tej multimedialnej. Ponadto w szkole działa gabinet pielęgniarski, pedagoga, świetlica i stołówka.

48 - harcerstwo, - kółko teatralne, - kółko plastyczne, - kółko historyczne, - kółko ortograficzne, - kółko informatyczne, - kółko języka niemieckiego, - Kangur matematyczny, - Szkolny Klub Sportowy SKS, - kółko turystyczno-przyrodnicze, - zajęcia wyrównawcze z języka polskiego, - zajęcia wyrównawcze z matematyki, - kółko Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego BRD.

49 W październiku oprócz tradycyjnego przesłania listów do uczniów ze szkół partnerskich, szkoły wymieniły się typowymi dla danego kraju plecakami szkolnymi zawierającymi oryginalne podręczniki do nauki języka angielskiego, plany lekcji, słowniki, przybory szkolne i przykładowe testy. W 2002r. rozpoczął swoją działalność Klub Europejski EuroNałęcz, a od 2 lat szkoła realizuje program współpracy międzynarodowej Socrates Comenius. Uczniowie prowadzą korespondencję z przyjaciółmi z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Norwegii i Hiszpanii.

50

51 Więcej informacji o Szkole Podstawowej Nr 1 w Czarnkowie można uzyskać na naszej stronie internetowej: Powrót do slajdu Spotkanie integracyjne w Czarnkowie


Pobierz ppt "Współpracę nawiązano w listopadzie 2003roku. Partnerzy: Szkoła Podstawowa n 1 w Czarnkowie - Uczniowie klasy I b z Czarnkowa. Wychowawczyni - Wioleta."

Podobne prezentacje


Reklamy Google