Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polaryzacja światła Fala elektromagnetyczna jest fala poprzeczną, gdyż drgające wektory E i B są prostopadłe do kierunku rozchodzenia się fali. Cecha charakterystyczną.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polaryzacja światła Fala elektromagnetyczna jest fala poprzeczną, gdyż drgające wektory E i B są prostopadłe do kierunku rozchodzenia się fali. Cecha charakterystyczną."— Zapis prezentacji:

1 Polaryzacja światła Fala elektromagnetyczna jest fala poprzeczną, gdyż drgające wektory E i B są prostopadłe do kierunku rozchodzenia się fali. Cecha charakterystyczną fal poprzecznych jest zjawisko polaryzacji, czyli wyróżnione ustawienie drgań fali w jednej płaszczyźnie. Zwykłe światło (np. żarówka) nie jest spolaryzowane, tzn. że w wiązce takiego światła wektory E i B różnych ciągów falowych drgają w różnych kierunkach poprzecznych do kierunku rozchodzenia się fal.

2 Jeżeli taka wiązkę światła przepuścimy przez polaryzator, to wszystkie kierunki drgań, z wyjątkiem 1 wyróżnionego, zostaną wygaszone i światło takie będzie spolaryzowane liniowo.

3 Promieniowane elektromagnetyczne, dla którego kierunek wektora E (jak i B) jest wszędzie jednakowy, nazywamy promieniowaniem spolaryzowanym liniowo. Polaryzator ma zaznaczony kierunek, w którym następuje polaryzacja światła. Polaryzacja fal mechanicznych:

4 Jednym z najbardziej popularnych polaryzatorów światła jest polaroid
Jednym z najbardziej popularnych polaryzatorów światła jest polaroid. Jest on zbudowany z masy plastycznej zawierającej długie równoległe łańcuchy organicznych molekuł. Molekuły te przewodzą prąd elektryczny wtedy, gdy jego kierunek jest równoległy do tych łańcuchów. W kierunku prostopadłym masa plastyczna polaroidu stanowi duży opór dla mikroprądów wzbudzanych przez wektor E elektromagnetycznej fali światła, czyli działa na światło polaryzacyjne. Światło polaryzuje się także po odbiciu od granicy dwóch ośrodków.

5 Promień odbity jest częściowo spolaryzowany, a przy określonym kacie padania promień odbity jest całkowicie spolaryzowany liniowo w ten sposób, że wektor E jest równoległy do powierzchni odbijającej. Przy tym kacie padania promień przechodzący jest częściowo spolaryzowany. Jest to kąt Brewstera spełnia warunek: n = tgaB ( na podstawie prawa Snella)

6 Jeżeli przy kącie aB promień padający ma wektor E ustawiony prostopadle do płaszczyzny rysunku (kropki na linii promienia), to promień odbity będzie całkowicie spolaryzowany.

7 Gdy niespolaryzowany promień pada na powierzchnię graniczną pod katem Brewstera to wtedy promień odbity będzie całkowicie spolaryzowany – prawo Brewstera Np. czyli okulary polaroidowe osłabiają natężenie odbitych promieni, które są w dużym stopniu spolaryzowane.

8

9


Pobierz ppt "Polaryzacja światła Fala elektromagnetyczna jest fala poprzeczną, gdyż drgające wektory E i B są prostopadłe do kierunku rozchodzenia się fali. Cecha charakterystyczną."

Podobne prezentacje


Reklamy Google