Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Symbole.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Symbole."— Zapis prezentacji:

1 Symbole

2 Symbole podstawowe Przewód: Przewód: -Filtr -Położenie chwilowe
· roboczy, · zasilania sterowania, · powrotny, · elektryczny. Przewód: · sygnału sterowania (wewnętrzny i zewnętrzny), · odprowadzenia przecieków wewnętrznych (spustowy albo odpowietrzający). -Filtr -Położenie chwilowe Obrysowanie dwóch lub więcej symboli elementów funkcjonalnych stanowiących zespół w obrębie jednego urządzenia Elementy mechaniczne (wał, dźwignia, tłoczysko).

3 Symbole funkcyjne Oddziaływanie elektryczne liniowe w przeciwnych kierunkach Trójkąt równoboczny wskazanie kierunku przepływu i rodzaju płynu. Strzałka prosta lub ukośna wskazuje: · ruch prostoliniowy, · kierunek przepływu płynu przez zawory, · kierunek przepływu ciepła Wskaźnik temperatury lub kontrola temperatury Ruch obrotowy w określonym kierunku Sprężyna Strzałka ukośna (długa) wskazuje możliwą zmienność albo nastawialność pompy, sprężyny, elektromagnesu itd Dławienie czynnika roboczego Miejsce dla uproszczonego symbolu zaworu zwrotnego Zamknięcie kanału lub odcięcie drogi przepływu

4 Przewody i łączniki Przykłady połączenia przewodów lub kanałów
Przewód giętki, elastyczny (zwykle łączący części ruchome). Droga wylotowa powietrza nie przystosowana do łącznika Skrzyżowanie przewodów lub kanałów bez połączenia Droga wylotowa powietrza z łącznikiem Odpowietrznik ciągły Szybkozłączka bez/z mechanicznie otwieranych zaworów zwrotnych: - połączona - rozłączona Odpowietrznik chwilowy Odpowietrznik chwilowy o zadanej wartości

5 Zespół przygotowania powietrza
Filtr Reduktor Smarownica

6 Zespół przygotowania powietrza
Filtr symbol ogólny Osuszacz powietrza Filtr z dodatkową przegrodą filtracyjną, magnetyczną Chłodnica (wymiennik ciepła) Chłodnica, z pokazaniem linii przepływu czynnika chłodzącego Filtr ze wskaźnikiem zanieczyszczeń Zawór spustowy oddzielacza, ze spustem siłą mięśni Nagrzewnica Zawór spustowy oddzielacza, ze spustem automatycznym Regulator temperatury. Ciepło może być doprowadzane lub odprowadzane

7 Siłowniki pneumatyczne
Siłownik jednostronnego działania Siłownik dwustronnego działania Siłownik z amortyzacją Siłownik wahadłowy

8 Siłowniki pneumatyczne
Siłownik pneumatyczny jednostronnego działania pchający Siłownik pneumatyczny jednostronnego działania ciągnący Siłownik pneumatyczny dwustronnego działania z dwustronnym tłoczyskiem, z hamowaniem dwustronnym nastawialnym Siłownik pneumatyczny dwustronnego działania z jednostronnym hamowaniem o stałej wartości Siłownik pneumatyczny dwustronnego działania, z hamowaniem dwustronnym nastawialnym, z bezstykową sygnalizacją położenia tłoka

9 Siłowniki pneumatyczne
Cylinder (siłownik) teleskopowy pneumatyczny jednostronnego działania Siłownik pneumatyczny dwustronnego działania z dwustronnym tłoczyskiem Siłownik pneumatyczny dwustronnego działania z dwustronnym wydrążonym tłoczyskiem i tłokiem Beztłoczyskowy siłownik pneumatyczny ze sprzężeniem mechanicznym, z hamowaniem dwustronnym nastawialnym, z bezstykową sygnalizacją położenia tłoka Siłownik pneumatyczny beztłoczyskowy ze sprzężeniem magnetycznym i hamowaniem dwustronnym nastawialnym

10 Siłowniki pneumatyczne
Siłownik pneumatyczny udarowy Siłownik pneumatyczny "tandem" dwustronnego działania z jednostronnym tłoczyskiem i bezstykową sygnalizacja położenia tłoka Siłownik pneumatyczny czteropołożeniowy i bezstykową sygnalizacja położenia tłoka Siłownik pneumatyczny podwójny (twin) dwustronnego działania i bezstykową sygnalizacja położenia tłoka Siłownik cięgnowy pneumatyczny z hamowaniem dwustronnym o stałej wartości

11 Siłowniki pneumatyczne
Siłownik pneumatyczny dwustronnego działania z jednostronnym tłoczyskiem, z zintegrowanym prowadzeniem Siłownik pneumatyczny dwustronnego działania z jednostronnym tłoczyskiem, z blokadą pneumatyczną tłoczyska Siłownik mieszkowy Muskuł pneumatyczny Siłownik membranowy mocujący

12 Siłowniki pneumatyczne
Silnik pneumatyczny Sprężarka Silnik pneumatyczny o zmiennej objętości roboczej Silnik pneumatyczny o dwóch kierunkach przepływu, o stałej objętości roboczej Silnik pneumatyczny o dwóch kierunkach przepływu, o zmiennej objętości roboczej Silnik pneumatyczny o ruchu wahadłowym, o ograniczonym kącie obrotu (np.: cylinder obrotowy), o dwóch kierunkach obrotów

13 Siłowniki pneumatyczne
Przemiennik pneumatyczno-hydrauliczny przetwarzający ciśnienie pneumatyczne na równe co do wartości ciśnienie hydrauliczne lub na odwrót: - jednostronnego działania, - ciągłego działania. Wzmacniacz ciśnienia, manipulator. Element przetwarzający ciśnienie X na ciśnienie Y, dla dwóch rodzajów płynów. - jednostronnego działania, - ciągłego działania. Zbiornik pneumatyczny pomocniczy, rezerwowa objętość gazu do uzupełnienia połączonych akumulatorów Zbiornik pneumatyczny

14 Zawory pneumatyczne Zawór rozdzielający 3-2 Bistabilny
1 3 Bistabilny 2 12 2 1 3 Sterowany elektrycznie 1 3 2 1 3 12 Normalnie zamknięty 2 1 3 Sterowany pneumatycznie 2 1 3 12 2 1 3 Normalnie otwarty Z pilotem

15 Zawór rozdzielający 5-2 oraz 5-3
Zawory pneumatyczne Zawór rozdzielający 5-2 oraz 5-3 4 2 14 5 3 1 4 2 3 5 1 5-3 odcięty 4 2 3 5 1 5-3 odpowietrzony

16 Zawory pneumatyczne - sposoby sterowania
Symbole sposobów sterowania zaworem mogą być rysowane w dowolnym dogodnym położeniu, prostopadle do skrajnej ścianki prostokąta symbolu zaworu Symbol ogólny, bez wskazania sposobu sterowania. Nieokreślona liczba kierunków działania Przycisk wciskany (jeden kierunek działania). Dźwignia Przycisk wyciągany (jeden kierunek działania). Pedał (jeden kierunek działania). Przycisk wciskany i wyciągany (dwa kierunki działania). Pedał dwukierunkowy (dwa kierunki działania).

17 Zawory pneumatyczne - sposoby sterowania
Element elektryczny liniowy, (elektromagnes) z jedna cewką Popychacz lub trzpień (jeden kierunek działania). Element elektryczny liniowy, (elektromagnes) z dwoma cewkami w jednym zespole, działającymi w kierunkach przeciwnych. Popychacz z nastawną długością (jeden kierunek działania). Sprężyna (dwa kierunki działania). Element elektryczny liniowy, (silnik momentowy) z dwoma cewkami o zmiennych charakterystykach działającymi w kierunkach przeciwnych Rolka (dwa kierunki działania). Silnik elektryczny Rolka (jeden kierunek działania). Element piezoelektryczny

18 Zawory pneumatyczne - sterowanie bezpośrednie
Sterowanie za pomocą ciśnienia: - ogólnie, - przez wzrost ciśnienia, - przez spadek ciśnienia. Sterowanie różnicowe (z wykorzystaniem różnicy powierzchni przeciwległych). Wewnętrzna droga sygnału sterującego (sterowanie zaworu ciśnieniem własnym czynnika przepływającego przez zawór). Sterowanie ze wspomaganiem przez wzrost ciśnienia Sterowanie ze wspomaganiem przez spadek ciśnienia. Zewnętrzna droga sygnału sterującego.

19 Zawory pneumatyczne - sterowanie pośrednie
Sterowanie z wykorzystaniem wzrostu ciśnienia pneumatycznego w sterowaniu jednostopniowym (pilot) Sterowanie z wykorzystaniem spadku ciśnienia pneumatycznego w sterowaniu jednostopniowym Sterowanie dwustopniowe (np.: elektromagnes i ciśnienie pneumatyczne), zewnętrzne zasilanie sterowania Sterowanie dwustopniowe (np.: elektromagnes i ciśnienie pneumatyczne), wewnętrzne zasilanie sterowania. Sterowanie dwustopniowe (np.: kolejno ciśnienie pneumatyczne i ciśnienie hydrauliczne), wewnętrzne zasilanie sterowania, zewnętrzne odprowadzenie cieczy sterującej, uprzednie sterowanie wstępne Sprzężenie zwrotne zewnętrzne. Wartość zadana i wartość mierzona, wielkości regulowanej są sprawdzane poza zaworem

20 Zawory pneumatyczne Zawór sterujący kierunkiem przepływu 2/2 (dwie drogi przepływu, dwa niezależne położenia) sterowany dźwignią. Zawór odcinający. Zawór sterujący kierunkiem przepływu 2/2 (dwie drogi przepływu, dwa niezależne położenia) sterowany dźwignią, powrót wymuszony sprężyną. Zawór sterujący kierunkiem przepływu 3/2 (trzy drogi przepływu, dwa niezależne położenia) sterowany mechanicznie za pomocą rolki, powrót wymuszony sprężyną. Zawór sterujący kierunkiem przepływu 4/2 (cztery drogi przepływu, dwa niezależne położenia) sterowany ręcznie za pomocą przycisku, powrót wymuszony sprężyną. Zawór sterujący kierunkiem przepływu 5/2 (pięć dróg przepływu, dwa niezależne położenia) sterowany za pomocą ciśnienia w obu kierunkach.

21 Zawory pneumatyczne Zawór sterujący kierunkiem przepływu 3/3 (trzy drogi przepływu, trzy niezależne położenia) sterowany za pomocą elektromagnesów, ustalany w położeniu środkowym sprężynami. Zawór sterujący kierunkiem przepływu 4/3 (cztery drogi przepływu, trzy niezależne położenia) sterowany ręcznie za pomocą przycisku, ustalany w położeniu środkowym sprężynami. Zawór sterujący kierunkiem przepływu 5/3 (pięć dróg przepływu, trzy niezależne położenia) dwustopniowe sterowanie za pomocą elektromagnesów oraz wzrostu ciśnienia, ustalany w położeniu środkowym sprężynami. Serwozawór z przekryciem dodatnim w położeniu środkowym, ustalany w położeniu środkowym sprężynami, sterowany elektromagnesem z dwoma cewkami.

22 Zawory pneumatyczne Zawór dławiący Zawór dławiąco-zwrotny Zawór szybkiego spustu

23 Zawory zwrotne Zawór zwrotny nie obciążony, otwiera się wówczas , gdy ciśnienie wejściowe jest wyższe niż ciśnienie wyjściowe. Zawór zwrotny obciążony sprężyną, otwiera się wówczas, gdy ciśnienie wejściowe jest wyższe od sumy ciśnienia wyjściowego i ciśnienia wynikającego z siły sprężyny. Zawór zwrotny sterowany zamykany ciśnieniem, otwiera się wówczas, gdy ciśnienie wejściowe jest wyższe niż ciśnienie wyjściowe, przy sterowaniu wstępnym może następować sterowanie zamykaniem zaworu bez sprężyny powodującej powrót. Zawór zwrotny sterowany otwierany ciśnieniem, obciążony sprężyną, sterowanie otwieraniem zaworu ze sprężyna wymuszającą powrót

24 Zawory sterujące ciśnieniem
Zawór ograniczający ciśnienie, maksymalny jednostopniowy. Ciśnienie wejściowe jest regulowane przez otwarcie drogi obiegu powrotnego albo drogi wylotowej, położonej naprzeciwko przyłożonej siły (np. sprężyny). Regulator ciśnienia (zawór redukcyjny) dwudrogowy jednostopniowy, nastawiany sprężyną. Regulator ciśnienia (zawór redukcyjny) trójdrogowy jednostopniowy, nastawiany sprężyną. Zawór redukcyjny z upustem, jeżeli ciśnienie wyjściowe przewyższy ciśnienie nastawiane to nastąpi swobodny wylot powietrza do atmosfery.

25 Zawór dławiący Nastawny

26 Zawór dławiący Nastawny

27 Zawór dławiąco-zwrotny
Nastawny

28 Zawór dławiąco-zwrotny
Nastawny

29 Zawór dławiąco-zwrotny
Nastawny

30 Zawór dławiąco-zwrotny
Nastawny

31 Dławiąc przepływ powietrza płynącego do siłownika, można spowodować jego skokowe przesunięcia
4 2 5 3 1

32 Jak tego uniknąć ? Zawór jest użyty do dławienia przepływu powietrza wypływającego z siłownika 4 2 5 3 1

33 Zawór jest użyty do dławienia przepływu powietrza wypływającego z siłownika
4 2 Resultat:- Płynniejszy ruch Łatwiejsza regulacja 5 3 1

34 4 2 5 3 1

35 Aby osiągnąć maksymalną prędkość, powietrze wypływające musi być skierowane do atmosfery najkrótszą drogą. Co należy użyć ? 4 2 Zawór szybkiego spustu 5 3 1

36 4 2 5 3 1

37 Aby osiągnąć maksymalną prędkość, powietrze wypływające musi być skierowane do atmosfery najkrótszą drogą. Co należy użyć ? 4 2 Zawór szybkiego spustu 5 3 1

38 Aby osiągnąć maksymalną prędkość, powietrze wypływające musi być skierowane do atmosfery najkrótszą drogą. Co należy użyć ? 4 2 Zawór szybkiego spustu 5 3 1

39 4 2 5 3 1

40 4 2 5 3 1

41 4 2 5 3 1

42 4 2 5 3 1

43 4 2 5 3 1

44 4 2 5 3 1

45 Zespół przygotowania powietrza


Pobierz ppt "Symbole."

Podobne prezentacje


Reklamy Google