Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pneumatyka i elektropneumatyka Symbole. Symbole podstawowe Przewód: · roboczy, · zasilania sterowania, · powrotny, · elektryczny. Przewód: · sygnału sterowania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pneumatyka i elektropneumatyka Symbole. Symbole podstawowe Przewód: · roboczy, · zasilania sterowania, · powrotny, · elektryczny. Przewód: · sygnału sterowania."— Zapis prezentacji:

1 Pneumatyka i elektropneumatyka Symbole

2 Symbole podstawowe Przewód: · roboczy, · zasilania sterowania, · powrotny, · elektryczny. Przewód: · sygnału sterowania (wewnętrzny i zewnętrzny), · odprowadzenia przecieków wewnętrznych (spustowy albo odpowietrzający). -Filtr -Położenie chwilowe Obrysowanie dwóch lub więcej symboli elementów funkcjonalnych stanowiących zespół w obrębie jednego urządzenia Elementy mechaniczne (wał, dźwignia, tłoczysko).

3 Pneumatyka i elektropneumatyka Symbole funkcyjne Trójkąt równoboczny wskazanie kierunku przepływu i rodzaju płynu. Strzałka prosta lub ukośna wskazuje: · ruch prostoliniowy, · kierunek przepływu płynu przez zawory, · kierunek przepływu ciepła Ruch obrotowy w określonym kierunku Strzałka ukośna (długa) wskazuje możliwą zmienność albo nastawialność pompy, sprężyny, elektromagnesu itd Zamknięcie kanału lub odcięcie drogi przepływu Oddziaływanie elektryczne liniowe w przeciwnych kierunkach Wskaźnik temperatury lub kontrola temperatury Sprężyna Dławienie czynnika roboczego Miejsce dla uproszczonego symbolu zaworu zwrotnego

4 Pneumatyka i elektropneumatyka Przewody i łączniki Przykłady połączenia przewodów lub kanałów Skrzyżowanie przewodów lub kanałów bez połączenia Przewód giętki, elastyczny (zwykle łączący części ruchome). Odpowietrznik ciągły Odpowietrznik chwilowy Odpowietrznik chwilowy o zadanej wartości Droga wylotowa powietrza nie przystosowana do łącznika Droga wylotowa powietrza z łącznikiem Szybkozłączka bez/z mechanicznie otwieranych zaworów zwrotnych: - połączona - rozłączona

5 Pneumatyka i elektropneumatyka Filtr Reduktor Smarownica Zespół przygotowania powietrza

6 Pneumatyka i elektropneumatyka Filtr symbol ogólny Zespół przygotowania powietrza Filtr z dodatkową przegrodą filtracyjną, magnetyczną Filtr ze wskaźnikiem zanieczyszczeń Zawór spustowy oddzielacza, ze spustem siłą mięśni Zawór spustowy oddzielacza, ze spustem automatycznym Osuszacz powietrza Chłodnica (wymiennik ciepła) Chłodnica, z pokazaniem linii przepływu czynnika chłodzącego Nagrzewnica Regulator temperatury. Ciepło może być doprowadzane lub odprowadzane

7 Pneumatyka i elektropneumatyka Siłownik jednostronnego działania Siłownik dwustronnego działania Siłownik z amortyzacją Siłownik wahadłowy Siłowniki pneumatyczne

8 Pneumatyka i elektropneumatyka Siłownik pneumatyczny jednostronnego działania pchający Siłowniki pneumatyczne Siłownik pneumatyczny jednostronnego działania ciągnący Siłownik pneumatyczny dwustronnego działania z dwustronnym tłoczyskiem, z hamowaniem dwustronnym nastawialnym Siłownik pneumatyczny dwustronnego działania z jednostronnym hamowaniem o stałej wartości Siłownik pneumatyczny dwustronnego działania, z hamowaniem dwustronnym nastawialnym, z bezstykową sygnalizacją położenia tłoka

9 Pneumatyka i elektropneumatyka Siłowniki pneumatyczne Cylinder (siłownik) teleskopowy pneumatyczny jednostronnego działania Siłownik pneumatyczny dwustronnego działania z dwustronnym tłoczyskiem Siłownik pneumatyczny dwustronnego działania z dwustronnym wydrążonym tłoczyskiem i tłokiem Beztłoczyskowy siłownik pneumatyczny ze sprzężeniem mechanicznym, z hamowaniem dwustronnym nastawialnym, z bezstykową sygnalizacją położenia tłoka Siłownik pneumatyczny beztłoczyskowy ze sprzężeniem magnetycznym i hamowaniem dwustronnym nastawialnym

10 Pneumatyka i elektropneumatyka Siłowniki pneumatyczne Siłownik pneumatyczny udarowy Siłownik pneumatyczny "tandem" dwustronnego działania z jednostronnym tłoczyskiem i bezstykową sygnalizacja położenia tłoka Siłownik pneumatyczny czteropołożeniowy i bezstykową sygnalizacja położenia tłoka Siłownik pneumatyczny podwójny (twin) dwustronnego działania i bezstykową sygnalizacja położenia tłoka Siłownik cięgnowy pneumatyczny z hamowaniem dwustronnym o stałej wartości

11 Pneumatyka i elektropneumatyka Siłowniki pneumatyczne Siłownik pneumatyczny dwustronnego działania z jednostronnym tłoczyskiem, z zintegrowanym prowadzeniem Siłownik pneumatyczny dwustronnego działania z jednostronnym tłoczyskiem, z blokadą pneumatyczną tłoczyska Siłownik mieszkowy Muskuł pneumatyczny Siłownik membranowy mocujący

12 Pneumatyka i elektropneumatyka Siłowniki pneumatyczne Silnik pneumatyczny Silnik pneumatyczny o zmiennej objętości roboczej Silnik pneumatyczny o dwóch kierunkach przepływu, o stałej objętości roboczej Silnik pneumatyczny o dwóch kierunkach przepływu, o zmiennej objętości roboczej Sprężarka Silnik pneumatyczny o ruchu wahadłowym, o ograniczonym kącie obrotu (np.: cylinder obrotowy), o dwóch kierunkach obrotów

13 Pneumatyka i elektropneumatyka Siłowniki pneumatyczne Przemiennik pneumatyczno-hydrauliczny przetwarzający ciśnienie pneumatyczne na równe co do wartości ciśnienie hydrauliczne lub na odwrót: - jednostronnego działania, - ciągłego działania. Wzmacniacz ciśnienia, manipulator. Element przetwarzający ciśnienie X na ciśnienie Y, dla dwóch rodzajów płynów. - jednostronnego działania, - ciągłego działania. Zbiornik pneumatyczny pomocniczy, rezerwowa objętość gazu do uzupełnienia połączonych akumulatorów Zbiornik pneumatyczny

14 Pneumatyka i elektropneumatyka Zawór rozdzielający 3-2 2 1 3 12 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 Normalnie zamknięty Normalnie otwarty Bistabilny Sterowany elektrycznie Sterowany pneumatycznie Z pilotem Zawory pneumatyczne

15 Pneumatyka i elektropneumatyka Zawór rozdzielający 5-2 oraz 5-3 2 5 3 14 5-3 odcięty 5-3 odpowietrzony 1 4 4 2 35 1 4 2 35 1 Zawory pneumatyczne

16 Pneumatyka i elektropneumatyka Symbole sposobów sterowania zaworem mogą być rysowane w dowolnym dogodnym położeniu, prostopadle do skrajnej ścianki prostokąta symbolu zaworu Symbol ogólny, bez wskazania sposobu sterowania. Nieokreślona liczba kierunków działania Przycisk wciskany (jeden kierunek działania). Przycisk wyciągany (jeden kierunek działania). Przycisk wciskany i wyciągany (dwa kierunki działania). Dźwignia Pedał (jeden kierunek działania). Pedał dwukierunkowy (dwa kierunki działania). Zawory pneumatyczne - sposoby sterowania

17 Pneumatyka i elektropneumatyka Sprężyna (dwa kierunki działania). Rolka (dwa kierunki działania). Rolka (jeden kierunek działania). Popychacz lub trzpień (jeden kierunek działania). Popychacz z nastawną długością (jeden kierunek działania). Element elektryczny liniowy, (silnik momentowy) z dwoma cewkami o zmiennych charakterystykach działającymi w kierunkach przeciwnych Silnik elektryczny Element piezoelektryczny Element elektryczny liniowy, (elektromagnes) z jedna cewką Element elektryczny liniowy, (elektromagnes) z dwoma cewkami w jednym zespole, działającymi w kierunkach przeciwnych. Zawory pneumatyczne - sposoby sterowania

18 Pneumatyka i elektropneumatyka Sterowanie ze wspomaganiem przez wzrost ciśnienia Sterowanie ze wspomaganiem przez spadek ciśnienia. Sterowanie różnicowe (z wykorzystaniem różnicy powierzchni przeciwległych). Sterowanie za pomocą ciśnienia: - ogólnie, - przez wzrost ciśnienia, - przez spadek ciśnienia. Wewnętrzna droga sygnału sterującego (sterowanie zaworu ciśnieniem własnym czynnika przepływającego przez zawór). Zewnętrzna droga sygnału sterującego. Zawory pneumatyczne - sterowanie bezpośrednie

19 Pneumatyka i elektropneumatyka Sterowanie dwustopniowe (np.: elektromagnes i ciśnienie pneumatyczne), zewnętrzne zasilanie sterowania Sterowanie dwustopniowe (np.: elektromagnes i ciśnienie pneumatyczne), wewnętrzne zasilanie sterowania. Sterowanie dwustopniowe (np.: kolejno ciśnienie pneumatyczne i ciśnienie hydrauliczne), wewnętrzne zasilanie sterowania, zewnętrzne odprowadzenie cieczy sterującej, uprzednie sterowanie wstępne Sterowanie z wykorzystaniem wzrostu ciśnienia pneumatycznego w sterowaniu jednostopniowym (pilot) Sterowanie z wykorzystaniem spadku ciśnienia pneumatycznego w sterowaniu jednostopniowym Sprzężenie zwrotne zewnętrzne. Wartość zadana i wartość mierzona, wielkości regulowanej są sprawdzane poza zaworem Zawory pneumatyczne - sterowanie pośrednie

20 Pneumatyka i elektropneumatyka Zawór sterujący kierunkiem przepływu 3/2 (trzy drogi przepływu, dwa niezależne położenia) sterowany mechanicznie za pomocą rolki, powrót wymuszony sprężyną. Zawór sterujący kierunkiem przepływu 4/2 (cztery drogi przepływu, dwa niezależne położenia) sterowany ręcznie za pomocą przycisku, powrót wymuszony sprężyną. Zawór sterujący kierunkiem przepływu 5/2 (pięć dróg przepływu, dwa niezależne położenia) sterowany za pomocą ciśnienia w obu kierunkach. Zawór sterujący kierunkiem przepływu 2/2 (dwie drogi przepływu, dwa niezależne położenia) sterowany dźwignią. Zawór odcinający. Zawór sterujący kierunkiem przepływu 2/2 (dwie drogi przepływu, dwa niezależne położenia) sterowany dźwignią, powrót wymuszony sprężyną. Zawory pneumatyczne

21 Pneumatyka i elektropneumatyka Zawór sterujący kierunkiem przepływu 5/3 (pięć dróg przepływu, trzy niezależne położenia) dwustopniowe sterowanie za pomocą elektromagnesów oraz wzrostu ciśnienia, ustalany w położeniu środkowym sprężynami. Serwozawór z przekryciem dodatnim w położeniu środkowym, ustalany w położeniu środkowym sprężynami, sterowany elektromagnesem z dwoma cewkami. Zawór sterujący kierunkiem przepływu 3/3 (trzy drogi przepływu, trzy niezależne położenia) sterowany za pomocą elektromagnesów, ustalany w położeniu środkowym sprężynami. Zawór sterujący kierunkiem przepływu 4/3 (cztery drogi przepływu, trzy niezależne położenia) sterowany ręcznie za pomocą przycisku, ustalany w położeniu środkowym sprężynami. Zawory pneumatyczne

22 Pneumatyka i elektropneumatyka Zawór dławiący Zawór dławiąco-zwrotny Zawór szybkiego spustu Zawory pneumatyczne

23 Pneumatyka i elektropneumatyka Zawór zwrotny sterowany zamykany ciśnieniem, otwiera się wówczas, gdy ciśnienie wejściowe jest wyższe niż ciśnienie wyjściowe, przy sterowaniu wstępnym może następować sterowanie zamykaniem zaworu bez sprężyny powodującej powrót. Zawór zwrotny sterowany otwierany ciśnieniem, obciążony sprężyną, sterowanie otwieraniem zaworu ze sprężyna wymuszającą powrót Zawór zwrotny nie obciążony, otwiera się wówczas, gdy ciśnienie wejściowe jest wyższe niż ciśnienie wyjściowe. Zawór zwrotny obciążony sprężyną, otwiera się wówczas, gdy ciśnienie wejściowe jest wyższe od sumy ciśnienia wyjściowego i ciśnienia wynikającego z siły sprężyny. Zawory zwrotne

24 Pneumatyka i elektropneumatyka Regulator ciśnienia (zawór redukcyjny) trójdrogowy jednostopniowy, nastawiany sprężyną. Zawór redukcyjny z upustem, jeżeli ciśnienie wyjściowe przewyższy ciśnienie nastawiane to nastąpi swobodny wylot powietrza do atmosfery. Zawór ograniczający ciśnienie, maksymalny jednostopniowy. Ciśnienie wejściowe jest regulowane przez otwarcie drogi obiegu powrotnego albo drogi wylotowej, położonej naprzeciwko przyłożonej siły (np. sprężyny). Regulator ciśnienia (zawór redukcyjny) dwudrogowy jednostopniowy, nastawiany sprężyną. Zawory sterujące ciśnieniem

25 Pneumatyka i elektropneumatyka Zawór dławiący Nastawny

26 Pneumatyka i elektropneumatyka Zawór dławiący Nastawny

27 Pneumatyka i elektropneumatyka Zawór dławiąco-zwrotny Nastawny

28 Pneumatyka i elektropneumatyka Zawór dławiąco-zwrotny Nastawny

29 Pneumatyka i elektropneumatyka Zawór dławiąco-zwrotny Nastawny

30 Pneumatyka i elektropneumatyka Zawór dławiąco-zwrotny Nastawny

31 Pneumatyka i elektropneumatyka 35 4 2 1 Dławiąc przepływ powietrza płynącego do siłownika, można spowodować jego skokowe przesunięcia

32 Pneumatyka i elektropneumatyka 35 4 2 1 Jak tego uniknąć ? Zawór jest użyty do dławienia przepływu powietrza wypływającego z siłownika

33 Pneumatyka i elektropneumatyka 35 4 2 1 Zawór jest użyty do dławienia przepływu powietrza wypływającego z siłownika Resultat:- Płynniejszy ruch Łatwiejsza regulacja

34 Pneumatyka i elektropneumatyka 35 4 2 1

35 Aby osiągnąć maksymalną prędkość, powietrze wypływające musi być skierowane do atmosfery najkrótszą drogą. Co należy użyć ? Zawór szybkiego spustu 35 4 2 1

36 Pneumatyka i elektropneumatyka 35 4 2 1

37 35 4 2 1 Aby osiągnąć maksymalną prędkość, powietrze wypływające musi być skierowane do atmosfery najkrótszą drogą. Co należy użyć ? Zawór szybkiego spustu

38 Pneumatyka i elektropneumatyka 35 4 2 1 Aby osiągnąć maksymalną prędkość, powietrze wypływające musi być skierowane do atmosfery najkrótszą drogą. Co należy użyć ? Zawór szybkiego spustu

39 Pneumatyka i elektropneumatyka 35 4 2 1

40 35 4 2 1

41 35 4 2 1

42 35 4 2 1

43 35 4 2 1

44 35 4 2 1

45 Zespół przygotowania powietrza P R


Pobierz ppt "Pneumatyka i elektropneumatyka Symbole. Symbole podstawowe Przewód: · roboczy, · zasilania sterowania, · powrotny, · elektryczny. Przewód: · sygnału sterowania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google