Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

A R T T E R A P I A Terapia przez sztukę przywraca jednostce poczucie równowagi wewnętrznej i zewnętrznej, pozwala zapobiegać nawrotom stanów depresyjnych,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "A R T T E R A P I A Terapia przez sztukę przywraca jednostce poczucie równowagi wewnętrznej i zewnętrznej, pozwala zapobiegać nawrotom stanów depresyjnych,"— Zapis prezentacji:

1 A R T T E R A P I A Terapia przez sztukę przywraca jednostce poczucie równowagi wewnętrznej i zewnętrznej, pozwala zapobiegać nawrotom stanów depresyjnych, poczuciu przygnębienia i pustki, zwalcza nerwice, przynosi ulgę przy odczuwalnym cierpieniu fizycznym. Sztuka pomaga w uspołecznianiu i edukowaniu ucznia. Jest przekaźnikiem osiągnięć przeszłych pokoleń, łącznikiem pomiędzy tradycją a współczesnością. Sztuka nadaje życiu sens. Pozwala na zaspokajanie potrzeb wyższego rzędu: emocjonalnych, psychicznych oraz przynależności do określonej rodziny, grupy, narodu. Integruje ze społeczeństwem, ale też integruje osobę wewnętrznie.

2 Osoby upośledzone umysłowo w stopniu lekkim charakteryzują się najłagodniejszą formą niedorozwoju umysłowego. Upośledzeniu ulegają: czynności poznawcze mowa rozwój ruchowy procesy emocjonalno-motywacyjne

3 Czynności poznawcze Mowa Rozwój ruchowy Procesy emocjonalno- motywacyjne - dzieci te spostrzegają wolniej, mniej dokładnie i w węższym zakresie - posiadają słabą pamięć - nie rozumieją wielu słów i pojęć - mają trudności w wyrażaniu swoich myśli i rozumieniu wypowiedzi innych - nie dostrzegają istotnych różnic i podobieństw między przedmiotami - krótko i słabo koncentrują się na treściach abstrakcyjnych - wykazuję wolne tempo uczenia się - rozwija się późno - często występują wady wymowy - dzieci siadają pod koniec pierwszego roku życia, chodzą pod koniec drugiego roku życia - wykazują brak percepcji ruchów - ruchy są mało skoordynowane - trudności w przystosowaniu społecznym i rozumieniu norm społecznych - podejmują działanie pod wpływem aktualnego nastroju, emocji -nie przewidują skutków swych decyzji - osłabiona kontrola emocji, popędów i dążeń

4 Artterapia Artterapia to forma pracy terapeutycznej, wykorzystywana zarówno do celów leczniczych, jak i rozwojowych, czy edukacyjnych. Korzysta z różnych metod: plastycznych muzycznych literackich teatralnych

5 RODZAJE ARTTERAPII muzykoterapia, czyli forma terapii wykorzystująca muzykę i jej elementy jako środki ekspresji i komunikacji biblioterapia, czyli terapia wykorzystująca literaturę; pobudza wyobraźnię; uczestnik może utożsamiać się z bohaterami literackimi plastykoterapia, czyli terapia za pomocą sztuk plastycznych

6 dramatoterapia wykorzystuje różne formy dramatu; dzięki odgrywaniu ról uczestnicy zdobywają samowiedzę, rozwijają wyobraźnię i poczucie własnej woli, uwalniają się od wspomnień i niepokojów choreoterapia, czyli terapia przez taniec i ruch, wykorzystująca ekspresję ruchową do wspomagania emocjonalnej i fizycznej integracji, głównym celem choreoterapii jest odczuwanie przez uczestnika swojej cielesności i rozwijanie samoświadomości.

7 PLASTYKOTERAPIA PLASTYKOTERAPIA wykorzystuje różnorodne techniki plastyczne: rysunek malarstwo rzeźbę grafikę collage techniki łączone Wybór formy jest równie ważny jak samo dzieło !

8 CELE PLASTYKOTERAPII dostarcza przestrzeni, pozwalając na swobodną twórczość stanowi bezpieczny i akceptowany przez człowieka sposób wyrażania tego, co jest trudne do wypowiedzenia słowami odzwierciedla problemy i negatywne emocje jest obrazem osobowości autora realizuje zamierzenia i pragnienia, które nie miały okazji być spełnione w rzeczywistości kształci umiejętności praktyczne i konstrukcyjne

9 ŚRODKI REALIZACJI - malowanie pędzlem - malowanie palcem - rysowanie - lepienie z gliny, masy solnej - rzeźbienie - modelowanie - wycinanie - wydzieranie

10 WIELOFUNKCYJNA ROLA PLASTYKOTERAPII pomaga rozwiązywać konkretne problemy pomaga znaleźć przyczyny tkwiące w zahamowaniu samorozwoju uwalnia negatywne emocje i pomaga je odreagować pobudza sensoryczne rozwija działania twórcze uzewnętrznia świat problemów, uczuć i przeżyć kreuje pozytywne myślenie wyrównuje braki i ograniczenia psycho-fizyczne

11 EFEKTY ARTTERAPII rozwija osobowość podnosi własną kreatywność leczy, zapobiega pogłębianiu się stanów chorobowych obniża napięcie nerwowe, uspokaja, wycisza pomaga rozwiązać codzienne problemy pozwala na pełniejsze i swobodniejsze wyrażanie siebie rozwija wyobraźnię pomaga w uświadomieniu sobie własnych przekonań i uczuć oraz w lepszym rozumieniu siebie uwalnia od przykrych wspomnień i niepokojów pomaga w odreagowaniu nagromadzonych emocji uaktywnia sferę komunikacji niewerbalnej rozwija własne działania twórcze ułatwia pozawerbalne porozumiewanie się

12 uzewnętrznia świat własnych przeżyć i odczuć zaspokaja potrzeby: akceptacji, bezpieczeństwa, współuczestnictwa, bycia rozumianym i docenianym umożliwia wielozmysłowe postrzeganie świata pomaga zaakceptować siebie i innych przynosi relaks i odpoczynek

13

14

15

16

17


Pobierz ppt "A R T T E R A P I A Terapia przez sztukę przywraca jednostce poczucie równowagi wewnętrznej i zewnętrznej, pozwala zapobiegać nawrotom stanów depresyjnych,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google