Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SKŁADANIE SIŁ Lekcja fizyki w kl.I gimnazjum gimnazjum Opracował mgr Zenon Kubat.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SKŁADANIE SIŁ Lekcja fizyki w kl.I gimnazjum gimnazjum Opracował mgr Zenon Kubat."— Zapis prezentacji:

1

2 SKŁADANIE SIŁ Lekcja fizyki w kl.I gimnazjum gimnazjum Opracował mgr Zenon Kubat

3 SPIS F Wprowadzenie. Wprowadzenie. F Definicja siły.Cechy siły Definicja siły.Cechy siły F Obraz siły. Obraz siły. F Siła składowa. Siła składowa F Wypadkowa dwóch sił o tych samych kierunkach działania. Wypadkowa dwóch sił o tych samych kierunkach działania. F Siły równoważące się. Siły równoważące się. F Siła wypadkowa dwóch sił zbieżnych. Siła wypadkowa dwóch sił zbieżnych. F Wykorzystanie twierdzenia Pitagorasa do obliczenia siły wypadkowej Wykorzystanie twierdzenia Pitagorasa do obliczenia siły wypadkowej F Jednostka siły. Jednostka siły. F Twierdzenie Pitagorasa Twierdzenie Pitagorasa F Przykłady zadań. Przykłady zadań. F Słownik Słownik

4 Pokaz jest przeznaczony dla uczniów kl. I gimnazjum. Może być wykorzystany na lekcji powtórzeniowej w klasie II jako wprowadzenie do działu Dynamika ciała.

5 F Siła to wielkość wektorowa.wektorowa. F Ma następujące cechy: F a) punkt przyłożenia; F b) kierunek działania; F c) wartość; F d) zwrot. ODDZIAŁYWANIA SIŁA JEST MIARĄ WZAJEMNEGO ODDZIAŁYWANIA

6 Obrazem siły jest wektor. a b F d c c-wartość siływartość siły a-pkt przyłożeniapkt przyłożenia d-zwrotzwrot b-kierunek (prosta wzdłuż której działa siła)

7 Jednostką siły jest niuton (N). 1 N jest to siła, z jaką Ziemia przyciąga ciało o masie ok..0.1kgZiemia ( np.paczkę herbatników). m o=0.1kg G=1N

8 Pojedyncza siła działająca na ciało to siła składowa. Siły składowe można zastąpić jedną siłą zwaną wypadkową.wypadkową. Dwie siły składowe mogą działać względem siebie pod dowolnym kątem. Gdy kąt jest rożny od 0 i 180 stopni, wówczas siły są zbieżne.

9 Siły działające pod kątem 0 stopni i 180 stopni leżą na tej samej prostej i mają zwroty: zgodne, gdy kąt między nimi wynosi 0 stopni przeciwne, gdy kąt między nimi wynosi 180 stopni. WypadkowaWypadkowa tych sił jest : ich sumą, gdy zwroty są zgodne ich różnicą,gdy zwroty są przeciwne i ma zwrot siły większej. F1F1 F2F2 F w = F 1 + F 2 F2F2 F1F1 Fw = F 2 - F 1

10 Siły równoważące się. Dwie siły się równoważą,gdy mają wspólny punkt przyłożenia, ten sam kierunek działania, tą samą wartość i zwroty przeciwne. FF F w = 0N

11 Siła wypadkowa dwóch sił zbieżnych Siła wypadkowa dwóch sił zbieżnych jest przekątną równoległoboku zbudowanego na wektorach sił składowych. FwFw F1F1 F2F2

12 W tym przypadku, aby wyznaczyć kierunek i zwrot siły wypadkowej, należy siły składowe przesunąć równolegle i zaczepić je w jednym punkcie. F1F1 F2F2 F1F1 F2F2 Fw Siłymogą być przyłożone w różnych miejscach ciała. Siły mogą być przyłożone w różnych miejscach ciała.

13 Wartość siły wypadkowej W celu określenia wartości siły wypadkowej dwóch sił zbieżnych należy : wykonać rysunek tych sił w odpowiedniej podziałce zbudować równoległobok sił zmierzyć długość ( c ) siły wypadkowej z dokładnością do 1mm pomnożyć długość ( c ) przez podziałkę (x). 1cm = x N

14 Szczególny przypadek dwóch sił zbieżnych: siły są do siebie prostopadłe. Wypadkową tych sił możemy obliczyć, wykorzystując twierdzenie Pitagorasa.Pitagorasa. F1F1 F2F2 FWFW

15 Przykład Przykład Dwie siły F1=300 N i F2= 400 N działają na ciało względem siebie pod kątem: a) 0 stopni; b) 180 stopni; c) 60 stopni; d) 90 stopni. Jaką wartość ma siła wypadkowa w poszczególnych przypadkach? 1cm=100N a) F 2= 400 N F 1= 300 N F w = 300 N + 400 N lub Fw = 400N + 300N Fw = 700 N

16 b) F2F2 F1F1 FwFw F w = F 2 - F 1 F w = 400N-300N F w = 100N F1F1 F2F2

17 c) F1F1 F2F2 Fw F w= dł.Fw * podz. F w=5,9*100N F w= 590 N

18 d) lub Fw= dł. Fw*podz. Fw=5.0*100N Fw=500 N F1F1 F2 FwFw

19 Odpowiedź Komentarz Jak widać, wartość siły wypadkowej dwóch sił składowychwypadkowej zależy od kąta pomiędzy nimi. Maksymalną wartość osiąga dla kąta 0 st. Minimalną dla kąta 180 st. Dla pozostałych kątów zawiera się pomiędzy wartością maksymalną i minimalną.

20 SŁOWNIK POJĘĆ FIZYCZNYCH Siła Siła - miara wzajemnego oddziaływania. Punkt przyłożenia Punkt przyłożenia – miejsce, w którym zaczepiono siłę. Kierunek działania Kierunek działania – prosta, wzdłuż której działa siła. ZwrotZwrot – określa, jak działa siła. Siła składowa Siła składowa - pojedyncza siła działająca na ciało. Siła wypadkowa Siła wypadkowa - zastępuje działanie dwóch lub większej ilości sił składowych. Siły równoważące się Siły równoważące się – ich wypadkowa wynosi 0 N Siły zbieżne Siły zbieżne - siły działające względem siebie pod kątem ostrym lub rozwartym. Podziałka - skala wykonania rysunku. Niuton (N) Niuton (N) - jednostka siły. Ciężar ciała (G) Ciężar ciała (G) – siła, z jaką Ziemia przyciąga daną masę. Ziemia - planeta Układu Słonecznego.


Pobierz ppt "SKŁADANIE SIŁ Lekcja fizyki w kl.I gimnazjum gimnazjum Opracował mgr Zenon Kubat."

Podobne prezentacje


Reklamy Google