Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MAŁOPOLSKA RADA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO POWIAT MYŚLENICKI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MAŁOPOLSKA RADA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO POWIAT MYŚLENICKI"— Zapis prezentacji:

1 MAŁOPOLSKA RADA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO POWIAT MYŚLENICKI Problemy bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie powiatu Myślenickiego Myślenice, 12 marca 2007 roku

2 Program spotkania: Otwarcie – Starosta Powiatu oraz Przewodniczący WRBRD. Działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatu myślenickiego– przedstawiciel Zarządu Dróg Powiatowych. Realizacja Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2006 – 2008 w aspekcie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – przedstawiciel Komisji Bezpieczeństwa. Analiza zdarzeń drogowych w powiecie – przedstawiciel Sekcji Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji. Problemy bezzpieczeństwa na drodze krajowej nr 7 zakopiance - p.o. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach st. kpt mgr inż. Sławomir Kaganek Bezpieczeństwo ruchu drogowego w powiecie myślenickim na tle Małopolski i Kraju – Naczelnik WRD KWP w Krakowie. Przerwa 10 min Założenia Krajowego Programu Poprawy BRD – GAMBIT 2005 – realizacja i sprawozdawczość – Sekretarz WRBRD. Ewentualność powołania Powiatowych Rad BRD i stworzenia regionalnych programów BRD – zinstytucjonalizowanie współpracy z Wojewódzką Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – Sekretarz WRBRD. Dyskusja nad przedstawionymi problemami w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Informacja na temat Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych oraz przedstawienie możliwości pozyskiwania środków unijnych na projekty związane z poprawą brd – przedstawiciel Koordynatora Programu.

3 Problemy bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie powiatu Myślenickiego
Otwarcie spotkania Stanisław Chorobik – Starosta Powiatu Myślenickiego Marek Dworak Sekretarz Małopolskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego POWIAT MYŚLENICKI MAŁOPOLSKA RADA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

4 MAŁOPOLSKA RADA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO POWIAT MYŚLENICKI
Działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatu myślenickiego

5 POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI NA LATA – 2008 MYŚLENICE Zatwierdzony uchwałą nr XLV/332/2006 Rady Powiatu w Myślenicach z dnia 26 kwietnia 2006 roku

6 Instytucje realizujące
L.p. Zamierzony cel Zadania Sposób realizacji Instytucje realizujące Termin realizacji Źródła finansowania I Podniesienie poziomu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży Realizacja Programu „Bezpieczna droga do szkoły i domu” Bezpieczne osiedla Bezpieczne wakacje Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Turniej Motoryzacyjny Akcje plastyczne Trening – symulacje drogi do domu Przeprowadzenie przeglądu oznakowania poziomego i pionowego dróg w okolicach szkół i przedszkoli Zorganizowanie spotkań z uczniami szkół podstawowych w zakresie bezpiecznego korzystania z dróg /w ramach wychowania komunikacyjnego/ Pomoc w zabezpieczeniu imprez sportowo – rekreacyjnych i turystyczno – krajoznawczych organizowanych przez szkoły. Egzaminy na kartę rowerową Szkolenie strażników szkolnych Opracowanie materiałów informacyjnych na potrzeby programu, broszur, ulotek Zakup i przekazanie uczniom elementów odblaskowych Szkoły, Policja, Straż Miejska W każdym roku szkolnym Budżet Miast i Gmin II Ograniczenie liczby przestępstw i wykroczeń w miejscach publicznych Wzmożona kontrola miejsc parkowania samochodów, monitorowanie miejsc o szczególnym zagrożeniu. Kolportaż materiałów informacyjnych nt. jak zabezpieczyć samochód Patrole i obserwacja miejsc parkowania samochodów, dystrybucja broszur i ulotek. Policja, Straż Miejska, administracje mieszkaniowe Sukcesywnie w każdym roku Budżet Miast i Gmin, Powiatu, Policji III Ograniczenie przestępczości w ruchu drogowym ze szczególnym uwzględnieniem minimalizacji zdarzeń w tym obszarze Organizowanie we współpracy z ościennymi jednostkami Policji działań „prędkość” ze szczególnym uwzględnieniem takich miejsc jak droga krajowa nr 7 i dróg miasta i gminy Myślenice, Dobczyce, Sułkowice a w działaniach tych wykorzystać w maksymalnym stopniu radiowóz z wideokamerą. Przygotowanie i realizacja działań wzmożonych „prędkość, Radar, Pomiar, Tir, Materiały niebezpieczne, Bus, Policja Cały rok – na bieżąco Budżet Policji

7 Instytucje realizujące
L.p. Zamierzony cel Zadania Sposób realizacji Instytucje realizujące Termin realizacji Źródła finansowania III Ograniczenie przestępczości w ruchu drogowym ze szczególnym uwzględnieniem minimalizacji zdarzeń w tym obszarze W ścisłym współdziałaniem z sekcją prewencji oraz podległymi Komisariatami organizować własne działania trzeźwość ukierunkowane na eliminację nietrzeźwych uczestników ruchu ze szczególnym uwzględnieniem terenu poza miejskiego. Poprzez udział w pracach komisji ds. oznakowania dróg przy organach samorządowych oraz współpracy z WRD KWP w Krakowie podejmowanie stałych nacisków na zarządców dróg celem rozbudowy i poprawy infrastruktury drogowej. Poprzez współpracę ze środkami masowego przekazu informować społeczeństwo o tragicznych w skutkach zdarzeniach drogowych, co może wpłynąć na wyobraźnię użytkowników dróg Przygotowanie i realizacja działań „Trzeźwość, Pomiar Udział w komisjach oznakowania, prowadzenie lustracji dróg pod kątem utrzymania stanu technicznego, oznakowania. Informowanie odpowiednich zarządów dróg o zauważonych usterkach i brakach w oznakowaniu We współpracy z nieetatowym rzecznikiem prasowym KPP w Myślenicach, opracowywać publikacje dot. zdarzeń drogowych, utrudnień zwłaszcza w okresach wekendowych. W wybranych działaniach zapewnić udział przedstawicieli mediów celem nagłaśniania problematyki brd (bezp.ruchu drogowego) Policja Starostwo Powiatowe Wydział Zarządzania Ruchem ,Komunikacji i Transportu Policja, Redakcja Gazety Krakowskiej, Dziennika Polskiego, Gazety Myślenickiej Cały rok – na bieżąco Cały rok Budżet Policji Budżet Powiatu, Policji Budżet Policji, Redakcji

8 MAŁOPOLSKA RADA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO POWIAT MYŚLENICKI
Analiza zdarzeń drogowych w Powiecie Myślenickim Naczelnik Sekcji Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach

9 Problemy bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 7 zakopiance
p.o. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach st. kpt mgr inż. Sławomir Kaganek Myślenice, 12 marca 2007 r.

10 Najczęściej występującymi problemami podczas likwidacji działań ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej są utrudnienia na drodze krajowej - zakopiance związane z remontem, budową, złym oznakowaniem (dzień, noc), stanem technicznym drogi w tym ubytkami i nierównościami, ograniczeniem lub

11 brakiem przejazdu „korkami”, śliskością jezdni wskutek wycieków substancji ropopochodnych i podobnych z pojazdów i maszyn. Brakiem możliwości przejazdu między jezdniami na odcinku Myślenice- Stróża- Pcim co powoduje zagrożenie dla ratowników oraz poszkodowanych i utrudnia bezpieczne prowadzenie działań.

12 Związane z wytyczeniem odpowiednich objazdów na drodze.

13 Brakiem stosownych miejsc postojowych usytuowanych wzdłuż głównej trasy, na awarie, wymiany koła, odpoczynek itp.

14 Związane z udziałem i przewozem większej liczby osób poszkodowanych w miejsca wyznaczone tj. takie, gdzie można dokonać oględziny stanu zdrowia przez lekarza, poinformować rodziny itp.

15

16 Związane z małą ilością specjalistycznych pomocy drogowych przystosowanych do holowania i usuwania pojazdów przewożących materiały niebezpieczne oraz miejsc parkingowych dla tych pojazdów.

17

18 Związane ze zmianą uszkodzonego taboru na pojazdy zastępcze.

19 Związane z małą ilość specjalistycznych pojazdów np
Związane z małą ilość specjalistycznych pojazdów np. pomocy drogowych, dźwigów przystosowanych do usuwania i holowania pojazdów o masie ok. 40 t i więcej.

20 Związane ze przedłużaniem się działań ratowniczo-gaśniczych ze względu na długi czas oczekiwania na służby współdziałające w tym m.in. właścicieli dróg w celu przekazania miejsca zdarzenia po zakończeniu działań przez PSP.

21 Działania ratowniczo-gaśnicze porównanie za lata 2005-2006
Rodzaj zdarzenia w 2005 roku Ilość Pożary 266 Miejscowe zagrożenia 943 Alarmy fałszywe 26 RAZEM 1197 Interwencje poza terenem własnego działania 12

22 Zestawienie porównawcze miejscowych zagrożeń (MZ) powstałych
na terenie powiatu myślenickiego w rozbiciu na gminy za lata 2005 i 2006 Lp. Gminy Ilość MZ 2005 r. 2006 r. 1. Dobczyce 36 58 2. Lubień 47 92 3. Myślenice 272 421 4. Pcim 82 151 5. Raciechowice 16 69 6. Siepraw 19 48 7. Sułkowice 22 46 8. Tokarnia 25 31 9. Wiśniowa 9 27 RAZEM 528 943

23 Wnioski: Najczęściej występującymi problemami podczas działań Państwowej Straży Pożarnej związanych z prowadzeniem działań ratowniczo-gaśniczych, a także czynnościami związanymi z zabezpieczeniem zdarzeń drogowych są między innymi: 1) utrudnienia na drodze krajowej - zakopiance związane z remontem, budową, złym oznakowaniem (w dzień, w nocy), stanem technicznym drogi w tym ubytkami i nierównościami, brakiem przejazdu „korkami”, śliskością jezdni wskutek wycieków substancji ropopochodnych i podobnych z pojazdów i maszyn na długich odcinkach drogi. 2) Brakiem przejazdów między jezdniami na odcinku Myślenice- Stróża- Pcim co powoduje zagrożenie dla ratowników oraz poszkodowanych i utrudnia bezpieczne prowadzenie działań. 3) Związane z wytyczeniem odpowiednich objazdów na drodze. 4) Brakiem stosownych miejsc postojowych (zatok) usytuowanych wzdłuż głównej trasy, na awarie, wymiany koła itp. 5) Związane z udziałem i przewozem większej liczby osób poszkodowanych w miejsca wyznaczone tj. takie, gdzie można dokonać oględziny stanu zdrowia przez lekarza, poinformować rodziny itp. 6) Związane z małą ilością specjalistycznych pomocy drogowych przystosowanych do holowania i usuwania pojazdów przewożących materiały niebezpieczne i innych o masie ok. 40 t i więcej oraz miejsc parkingowych dla tych pojazdów. 7) Związane ze zmianą uszkodzonego taboru na pojazdy zastępcze. 8) Związane z małą ilość specjalistycznych pojazdów np. pomocy drogowych przystosowanych do usuwania i holowania pojazdów. 9) Związane ze przedłużaniem się działań ratowniczo-gaśniczych ze względu na długi czas oczekiwania na służby współdziałające w tym m.in. właścicieli dróg w celu przekazania miejsca zdarzenia po zakończeniu działań przez PSP. Reasumując i podpierając się statystyką coraz więcej zdarzeń zachodzi w ruchu kołowym. Są coraz bardziej groźne a skutki nieodwracalne. Dlatego koniecznym jest podjąć stosowne kroki zmierzające do ich zmniejszenia. Nie wolno tu zapomnieć o dalszym wyposażaniu jednostek straży pożarnych PSP i OSP w specjalistyczny sprzęt ratowniczo-gaśniczy i medyczny.

24 Dziękuję za uwagę

25 MAŁOPOLSKA RADA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO POWIAT MYŚLENICKI
Bezpieczeństwo ruchu drogowego w powiecie myślenickim na tle Małopolski i Kraju Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

26 MAŁOPOLSKA RADA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO POWIAT MYŚLENICKI
Założenia Krajowego Programu Poprawy BRD – GAMBIT 2005 – realizacja i sprawozdawczość Marek Dworak Sekretarz Małopolskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

27 MAŁOPOLSKA RADA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO POWIAT MYŚLENICKI
Informacja na temat Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych przedstawienie możliwości pozyskiwania środków unijnych na projekty związane z poprawą brd Przedstawiciel Koordynatora Programu.


Pobierz ppt "MAŁOPOLSKA RADA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO POWIAT MYŚLENICKI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google