Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Model pracy z młodymi pacjentami chorymi na schizofrenię Jolanta Chojnacka- Wójtowicz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Model pracy z młodymi pacjentami chorymi na schizofrenię Jolanta Chojnacka- Wójtowicz."— Zapis prezentacji:

1 Model pracy z młodymi pacjentami chorymi na schizofrenię Jolanta Chojnacka- Wójtowicz

2 zSchizofrenia (gr. schizein, "rozszczepić" i phre-n, phren-, "umysł", rzadziej stosowana nazwa – choroba Bleulera, łac. Morbus Bleuleri, w skrócie MB) – zaburzenie psychiczne zaliczane do grupy psychoz endogennych.

3 zObjawia się upośledzeniem postrzegania lub wyrażania rzeczywistości, najczęściej pod postacią omamów słuchowych, dziwacznych urojeń oraz zaburzeniami mowy i myślenia, co powoduje znaczącą dysfunkcję społeczną lub zawodową.

4 Schizofrenia zDotyczy 1% populacji zpoczątek choroby najczęściej około 20 roku życia zchoroba przewlekła wymagająca wieloletniego leczenia

5 zU osób chorych powszechne są problemy społeczne, takie jak długotrwałe bezrobocie, ubóstwo i bezdomność, a ich oczekiwana długość życia jest mniejsza o około 10-12 lat z powodu problemów ze zdrowiem fizycznym oraz sięgającego 10% wskaźnika samobójstw. W schizofrenii spotyka się też najwięcej przypadków ciężkiego samookaleczenia.

6 Typowe objawy schizofrenii zWrażenie nasyłania i zabierania myśli zUrojenia owładnięcia, oddziaływania, prześladowcze zGłosy komentujące zKulturowo nieadekwatne urojenia zOmamy dotyczące innych zmysłów zPrzerwy i wstawki w toku myślenia zObjawy negatywne

7 Leczenie szpitalne- wskazania zPacjent zagrażający sobie lub otoczeniu zTrudności w postawieniu diagnozy zZnaczne nasilenie objawów choroby zTrudności w doborze właściwego leku zLeczenie kompleksowe zRehabilitacja

8 Oddział diagnostyczno- terapeutyczny F 9 III Klinika Psychiatryczna IPiN Kompleksowa terapia we wczesnym okresie schizofrenii obejmująca: zfarmakoterapię zpsychoterapię indywidualną i grupową zpsychoedukację zterapię rodzin

9 Zespół terapeutyczny zLekarze psychiatrzy zpsycholodzy zterapeuci zajęciowi zpielęgniarki

10 Codzienna praca oddziału zZebranie społeczności terapeutycznej zSpotkanie zespołu leczącego zGrupowe zajęcia terapeutyczne zIndywidualne spotkania z lekarzem prowadzącym i psychologiem zPsychoedukacja dla rodzin

11 Grupowe zajęcia terapeutyczne zTrening umiejętności społecznych zPsychodrama zTrening relaksacyjny zPsychorysunek zGrupa integracyjna zPsychoedukacja zGrupa spotkaniowa zWycieczki jako forma treningu behawioralnego

12 Trening umiejętności społecznych zRadzenie sobie w sytuacjach życia codziennego zTrening asertywności zTworzenie więzi zDoskonalenie umiejętności nawiązywania kontaktów społecznych zZapobieganie nałogom

13 Cele farmakoterapii zSzybka poprawa objawowa zPoprawa funkcji poznawczych zZwalczanie lęku i depresji zUniknięcie objawów ubocznych zZapobieganie nawrotom

14 Współpraca z pacjentem w trakcie leczenia zNawiązanie kontaktu terapeutycznego z pacjentem zPrzedstawienie pacjentowi indywidualnego planu terapii zSprecyzowanie oczekiwań pacjenta dotyczących planu i efektów terapii oraz jego późniejszego funkcjonowania

15 zOmawianie na bieżąco postępów terapii oraz ewentualnych objawów ubocznych zPróba urealnienia oczekiwań pacjenta i jego rodziny co do wyników terapii i dalszego funkcjonowania zPsychoedukacja pacjentów i rodzin

16 Cele psychoedukacji Przekazanie pacjentowi i rodzinie wiedzy na temat : zprzebiegu choroby zstosowanych leków i ich możliwych objawów ubocznych zzmniejszenie lęku przed chorobą zwypracowanie właściwych postaw wobec choroby znauka postępowania w sytuacji nawrotu

17 Przed wypisem z oddziału zUstalenie czasu i miejsca kontynuacji terapii w warunkach ambulatoryjnych zEdukacja pacjenta i rodziny dotycząca rozpoznawania i radzenia sobie w sytuacji nawrotu psychozy

18 Trudności w procesie terapeutycznym z pozycji lekarza zBrak wglądu pacjenta w objawy choroby zBrak poczucia choroby zNierealistyczne oczekiwania dotyczące terapii zNiestosowanie się do zaleceń terapeutycznych zZbyt wczesne próby podjęcia ról społecznych

19 Trudności w procesie terapeutycznym z pozycji pacjenta zZaakceptowanie konieczności leczenia zSystematyczne,wieloletnie przyjmowanie leków zObjawy uboczne zUnikanie używek zStygmatyzacja zUtrudniony powrót do pełnienia ról społecznych

20 Kontynuacja procesu terapeutycznego po wypisie z oddziału zLeczenie ambulatoryjne w pobliżu miejsca zamieszkania zGrupy wsparcia zPomoc w kontynuowaniu nauki i poszukiwaniu pracy zWsparcie rodziny zAkceptacja społeczna w środowisku

21 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Model pracy z młodymi pacjentami chorymi na schizofrenię Jolanta Chojnacka- Wójtowicz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google