Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Model pracy z młodymi pacjentami chorymi na schizofrenię

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Model pracy z młodymi pacjentami chorymi na schizofrenię"— Zapis prezentacji:

1 Model pracy z młodymi pacjentami chorymi na schizofrenię
Jolanta Chojnacka- Wójtowicz

2 Schizofrenia (gr. schizein, "rozszczepić" i phre-n, phren-, "umysł", rzadziej stosowana nazwa – choroba Bleulera, łac. Morbus Bleuleri, w skrócie MB) – zaburzenie psychiczne zaliczane do grupy psychoz endogennych.

3 Objawia się upośledzeniem postrzegania lub wyrażania rzeczywistości, najczęściej pod postacią omamów słuchowych, dziwacznych urojeń oraz zaburzeniami mowy i myślenia, co powoduje znaczącą dysfunkcję społeczną lub zawodową.

4 Schizofrenia Dotyczy 1% populacji
początek choroby najczęściej około 20 roku życia choroba przewlekła wymagająca wieloletniego leczenia

5 U osób chorych powszechne są problemy społeczne, takie jak długotrwałe bezrobocie, ubóstwo i bezdomność, a ich oczekiwana długość życia jest mniejsza o około lat z powodu problemów ze zdrowiem fizycznym oraz sięgającego 10% wskaźnika samobójstw W schizofrenii spotyka się też najwięcej przypadków ciężkiego samookaleczenia.

6 Typowe objawy schizofrenii
Wrażenie nasyłania i zabierania myśli Urojenia owładnięcia, oddziaływania, prześladowcze Głosy komentujące Kulturowo nieadekwatne urojenia Omamy dotyczące innych zmysłów Przerwy i wstawki w toku myślenia Objawy negatywne

7 Leczenie szpitalne- wskazania
Pacjent zagrażający sobie lub otoczeniu Trudności w postawieniu diagnozy Znaczne nasilenie objawów choroby Trudności w doborze właściwego leku Leczenie kompleksowe Rehabilitacja

8 Oddział diagnostyczno-terapeutyczny F 9 III Klinika Psychiatryczna IPiN
Kompleksowa terapia we wczesnym okresie schizofrenii obejmująca: farmakoterapię psychoterapię indywidualną i grupową psychoedukację terapię rodzin

9 Zespół terapeutyczny Lekarze psychiatrzy psycholodzy
terapeuci zajęciowi pielęgniarki

10 Codzienna praca oddziału
Zebranie społeczności terapeutycznej Spotkanie zespołu leczącego Grupowe zajęcia terapeutyczne Indywidualne spotkania z lekarzem prowadzącym i psychologiem Psychoedukacja dla rodzin

11 Grupowe zajęcia terapeutyczne
Trening umiejętności społecznych Psychodrama Trening relaksacyjny Psychorysunek Grupa integracyjna Psychoedukacja Grupa spotkaniowa Wycieczki jako forma treningu behawioralnego

12 Trening umiejętności społecznych
Radzenie sobie w sytuacjach życia codziennego Trening asertywności Tworzenie więzi Doskonalenie umiejętności nawiązywania kontaktów społecznych Zapobieganie nałogom

13 Cele farmakoterapii Szybka poprawa objawowa
Poprawa funkcji poznawczych Zwalczanie lęku i depresji Uniknięcie objawów ubocznych Zapobieganie nawrotom

14 Współpraca z pacjentem w trakcie leczenia
Nawiązanie kontaktu terapeutycznego z pacjentem Przedstawienie pacjentowi indywidualnego planu terapii Sprecyzowanie oczekiwań pacjenta dotyczących planu i efektów terapii oraz jego późniejszego funkcjonowania

15 Omawianie na bieżąco postępów terapii oraz ewentualnych objawów ubocznych
Próba urealnienia oczekiwań pacjenta i jego rodziny co do wyników terapii i dalszego funkcjonowania Psychoedukacja pacjentów i rodzin

16 Cele psychoedukacji Przekazanie pacjentowi i rodzinie wiedzy na temat : przebiegu choroby stosowanych leków i ich możliwych objawów ubocznych zmniejszenie lęku przed chorobą wypracowanie właściwych postaw wobec choroby nauka postępowania w sytuacji nawrotu

17 Przed wypisem z oddziału
Ustalenie czasu i miejsca kontynuacji terapii w warunkach ambulatoryjnych Edukacja pacjenta i rodziny dotycząca rozpoznawania i radzenia sobie w sytuacji nawrotu psychozy

18 Trudności w procesie terapeutycznym z pozycji lekarza
Brak wglądu pacjenta w objawy choroby Brak poczucia choroby Nierealistyczne oczekiwania dotyczące terapii Niestosowanie się do zaleceń terapeutycznych Zbyt wczesne próby podjęcia ról społecznych

19 Trudności w procesie terapeutycznym z pozycji pacjenta
Zaakceptowanie konieczności leczenia Systematyczne,wieloletnie przyjmowanie leków Objawy uboczne Unikanie używek Stygmatyzacja Utrudniony powrót do pełnienia ról społecznych

20 Kontynuacja procesu terapeutycznego po wypisie z oddziału
Leczenie ambulatoryjne w pobliżu miejsca zamieszkania Grupy wsparcia Pomoc w kontynuowaniu nauki i poszukiwaniu pracy Wsparcie rodziny Akceptacja społeczna w środowisku

21 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Model pracy z młodymi pacjentami chorymi na schizofrenię"

Podobne prezentacje


Reklamy Google