Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opracowała : JOLANTA DOLNA. Ewangelia św. Mateusza zawiera zapis o przybyciu Mędrców do narodzonego Jezusa: Ewangelia św. Mateusza zawiera zapis o przybyciu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opracowała : JOLANTA DOLNA. Ewangelia św. Mateusza zawiera zapis o przybyciu Mędrców do narodzonego Jezusa: Ewangelia św. Mateusza zawiera zapis o przybyciu."— Zapis prezentacji:

1 Opracowała : JOLANTA DOLNA

2 Ewangelia św. Mateusza zawiera zapis o przybyciu Mędrców do narodzonego Jezusa: Ewangelia św. Mateusza zawiera zapis o przybyciu Mędrców do narodzonego Jezusa:

3 Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: «Gdzie jest nowo narodzony Król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon»" (Mt 2, 1-2).

4 Ewangelista nie wymienia ani ich imion, ani nie określa, ilu ich było. Wiadomo z Ewangelii, że przyprowadziła ich gwiazda, która wędrowała przed nimi, wskazując drogę: Ewangelista nie wymienia ani ich imion, ani nie określa, ilu ich było. Wiadomo z Ewangelii, że przyprowadziła ich gwiazda, która wędrowała przed nimi, wskazując drogę: Ewangelista nie wymienia ani ich imion, a

5 A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę" (Mt 2, 9-11).

6 Z opisu tego wynika, że mędrcy posiadali jakieś wiadomości o mającym się narodzić Zbawicielu. Być może znane im były zapowiedzi proroków. Musieli kierować się głęboką wiarą, skoro złożyli Dziecięciu pokłon i ofiarowali dary. Z opisu tego wynika, że mędrcy posiadali jakieś wiadomości o mającym się narodzić Zbawicielu. Być może znane im były zapowiedzi proroków. Musieli kierować się głęboką wiarą, skoro złożyli Dziecięciu pokłon i ofiarowali dary.

7 Tradycja utrwaliła ich imiona: Kacper, Melchior i Baltazar. Kacper, Melchior i Baltazar. Nawet nazywa ich królami. Nawet nazywa ich królami.

8 Uroczystość Trzech Króli albo Objawienia Pańskiego, czyli ukazania się Chrystusa narodom pogańskim, należy do najstarszych świąt w Kościele. Obchodzona była na Wschodzie od III, a na Zachodzie od IV wieku. Od XVIII wieku utrwalił się zwyczaj poświęcania tego dnia kredy (dawniej złota i kadzidła) i wypisywania na drzwiach domów pierwszych liter imion Trzech Króli oraz roku. Święto to obchodzimy 6 stycznia. Uroczystość Trzech Króli albo Objawienia Pańskiego, czyli ukazania się Chrystusa narodom pogańskim, należy do najstarszych świąt w Kościele. Obchodzona była na Wschodzie od III, a na Zachodzie od IV wieku. Od XVIII wieku utrwalił się zwyczaj poświęcania tego dnia kredy (dawniej złota i kadzidła) i wypisywania na drzwiach domów pierwszych liter imion Trzech Króli oraz roku. Święto to obchodzimy 6 stycznia.

9

10 Dawniej odczytywano ten skrót jako: Dawniej odczytywano ten skrót jako: "Niech Chrystus błogosławi mieszkanie". "Niech Chrystus błogosławi mieszkanie".

11 Do szopek ustawianych w okresie Bożego Narodzenia w kościołach dodawano w tym dniu figurki Królów. Do szopek ustawianych w okresie Bożego Narodzenia w kościołach dodawano w tym dniu figurki Królów.

12 Tradycja na podstawie trzech hojnych darów: złota, kadzidła i mirry określa ich liczbę, wiek, kolor skóry i symbolikę. W VI wieku dodano im tytuły królewskie i świtę, a w IX imiona: Kacper, Melchior i Baltazar. Z czasem kształtuje się wyobrażenie, że reprezentują trzy znane części świata: Europę, Azję i Afrykę. Tradycja na podstawie trzech hojnych darów: złota, kadzidła i mirry określa ich liczbę, wiek, kolor skóry i symbolikę. W VI wieku dodano im tytuły królewskie i świtę, a w IX imiona: Kacper, Melchior i Baltazar. Z czasem kształtuje się wyobrażenie, że reprezentują trzy znane części świata: Europę, Azję i Afrykę.

13 Kim byli Trzej Królowie? Kim byli Trzej Królowie?

14 Prawdopodobnie byli oni przywódcami plemion, ludźmi mądrymi, astrologami. Tajemnicza jest również liczba Mędrców. W rzymskich katakumbach malowidła ukazują dwóch, czterech lub sześciu Królów. W tradycji Kościoła przyjęto liczbę trzy, ze względu na ilość darów złożonych Jezusowi: złoto, kadzidło i mirrę.

15 Złoto - to symbol władzy królewskiej, mędrcy uznali bowiem Jezusa za Króla. Złoto - to symbol władzy królewskiej, mędrcy uznali bowiem Jezusa za Króla. Kadzidło - to najkosztowniejszy dar w tamtych czasach. Jest mieszaniną żywic wydzielających w czasie spalania silny zapach. Przez kadzidło Mędrcy uznali w Jezusie Boga. Kadzidło - to najkosztowniejszy dar w tamtych czasach. Jest mieszaniną żywic wydzielających w czasie spalania silny zapach. Przez kadzidło Mędrcy uznali w Jezusie Boga. Mirra - wówczas jej wartość równa była wartości złota. Jest to zastygnięta żywica otrzymywana z różnych gatunków drzew balsamowych. Odznacza się aromatycznym zapachem i gorzkim smakiem. Stosowana była jako lek, a w starożytności do balsamowania ciał zmarłych. Składając ten dar, Mędrcy uznali w Jezusie człowieka i przewidzieli gorycz Jego cierpienia. Mirra - wówczas jej wartość równa była wartości złota. Jest to zastygnięta żywica otrzymywana z różnych gatunków drzew balsamowych. Odznacza się aromatycznym zapachem i gorzkim smakiem. Stosowana była jako lek, a w starożytności do balsamowania ciał zmarłych. Składając ten dar, Mędrcy uznali w Jezusie człowieka i przewidzieli gorycz Jego cierpienia.

16 Trzej Królowie s ą patronami Kolonii, podró ż uj ą cych i pielgrzymów, ku ś nierzy i producentów kart do gry; broni ą przed niepogod ą, wzywani s ą podczas padaczki. Trzej Królowie s ą patronami Kolonii, podró ż uj ą cych i pielgrzymów, ku ś nierzy i producentów kart do gry; broni ą przed niepogod ą, wzywani s ą podczas padaczki.

17 Z dniem Trzech Króli związane jest przysłowie: Z dniem Trzech Króli związane jest przysłowie: W święto Trzech Króli każdy się pod kożuch tuli"....

18


Pobierz ppt "Opracowała : JOLANTA DOLNA. Ewangelia św. Mateusza zawiera zapis o przybyciu Mędrców do narodzonego Jezusa: Ewangelia św. Mateusza zawiera zapis o przybyciu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google