Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Profilaktyki WZW typu A w zakładach produkujących i wprowadzających żywność do obrotu Państwowa Inspekcja Sanitarna Polskie Towarzystwo Oświaty.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Profilaktyki WZW typu A w zakładach produkujących i wprowadzających żywność do obrotu Państwowa Inspekcja Sanitarna Polskie Towarzystwo Oświaty."— Zapis prezentacji:

1 Program Profilaktyki WZW typu A w zakładach produkujących i wprowadzających żywność do obrotu Państwowa Inspekcja Sanitarna Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej WZW/05/01/01

2 Program Profilaktyki WZW typu A w zakładach produkujących i wprowadzających żywność do obrotu W świetle zarówno regulacji prawnych UE*, jak i nowego polskiego prawa żywnościowego**, pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo zdrowotne żywności ponosi jej wytwórca lub wprowadzający do obrotu. * Regulacja (EC) No 178/2002 Europejskiego Parlamentu i Rady z dn Official Journal of the European Communities 2002; L 31/1: **Turlejska H., Zasady GHP/GMP oraz system HACCP jako narzędzia zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. Poradnik dla przedsiębiorcy., Warszawa 2003: 59

3 Wirusowe zapalenie wątroby typu A (WZW typu A) Choroba jest wywoływana przez wirusa HAV Leczenie bywa uciążliwe i długotrwałe Źródłem zakażenia jest tylko człowiek Zakażenie przekazywane jest drogą pokarmową, wzw typu A jest nazywane chorobą brudnych rąk Jeden człowiek może zarazić wiele osób stanowiąc źródło epidemii Opisano wiele epidemii spowodowanych zakażoną żywnością* *Fiore A. Food Safety CID 2004; 38:705-15

4 Budowa wirusa HAV Wirusy są widoczne tylko pod mikroskopem elektronowym Wirus HAV jest wyjątkowo odporny na warunki zewnętrzne Adoptowane z: Juszczyk J. Hepatitis A. Lublin 1997:7 oraz Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Atlanta, USA.

5 WZW typu A odporność na warunki środowiska* Zakwaszenie stabilność w środowisku o wysokim stopniu zakwaszenia (pH=1) w temp. pokojowej przez 2 godziny brak inaktywacji przez soki żołądkowe podczas trawienia Rozpuszczalniki nierozpuszczalny w tłuszczach; stabilny w środowisku 20% eteru oraz w chloroformie Formaldehyd inaktywacja w stężeniu 8% przez 1 min. w temp. 25°C Związki chloru inaktywacja w stężeniu 3-10 mg/l przez 5-15 minut w temp. 20°C * WHO Hepatitis A. WHO/CDS/CSR/EDC/2000.7:12 dostępne na

6 W sposób szczególny narażona jest żywność produkowana bez odpowiedniej obróbki termicznej Do zakażenia żywności obrabianej termicznie może dojść na etapie dystrybucji Zamrożona żywność może zawierać wirusy HAV WZW typu A odporność na temperaturę Temperatura -20°C 4°C 21 °C 70°C przez 10 minut 85°C przez 1 minutę Stabilność kilka lat* kilka miesięcy* kilka tygodni* stabilny** całkowita inaktywacja** * Juszczyk J. Hepatitis A Compendium. Warszawa 1997:11 ** WHO Hepatitis A. WHO/CDS/CSR/EDC/2000.7:12 dostępne na

7 WZW typu A groźna choroba zakaźna Objawy choroby występują u 73-90% zakażonych* –gorączka –wymioty –bóle brzucha –ciemny mocz, odbarwiony stolec –żółtaczka i inne objawy uszkodzenia wątroby 20% chorych leczonych jest w szpitalu* Jacobs RJ i wsp. Arch Pediatr Adolesc Med, 2000; 154:

8 Następstwa zakażenia WZW typu A Bilirubinemia nawrotowa Posthepatic syndrom Żółtaczka cholestatyczna Nawrotowe wzw typu A ok % przypadków Nadostre wzw typu A ok. 0,1-0,2% bardzo wysoka śmiertelność ok. 50% Następstwa wirusowego zapalenia wątroby typu A Magdzik W. Wirusowe zapalenie wątroby typu A. 2004, w trakcie publikacji.

9 WZW typu A przebieg choroby w zależności od wieku 1-14 lat15-39 lat> 40 lat Żółtaczka71,5%80,0%63,5% Hospitalizacja17,0%24,5%27,1% Zgon0,4%0,3%0,7% W statystykach raportowanych jest tylko około 10% przypadków zachorowań! Wraz z wiekiem rośnie ilość zachorowań wymagających pobytu w szpitalu i ciężkich powikłań choroby Hepatitis Surveillance Report No 59. Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, USA.2004:09

10 WZW typu A – epidemiologia Choroba szeroko rozpowszechniona na świecie Występuje częściej na terenach o gorszych warunkach sanitarnych W krajach rozwiniętych zakażenia występują u osób młodych / dorosłych Szerzy się endemicznie (epidemie lokalne) –zachorowania osób podróżujących w rejony o wysokiej endemiczności –epidemie wśród dzieci szkolnych i przedszkolnych –gwałtowne epidemie z rzadko ustalonym źródłem zakażenia Magdzik W. Wirusowe zapalenie wątroby typu A. 2004, w trakcie publikacji.

11 Polska staje się krajem o coraz niższej endemiczności WZW typu A Poprawa warunków sanitarnych i standardu życia Spadek ilości krążącego wirusa Spadek częstości zachorowań na WZW typu A Niższy odsetek populacji nabywający odporność w dzieciństwie Wzrastające ryzyko zachorowania na WZW typu A szczególnie w populacji młodych dorosłych

12 WZW typu A wzrastająca podatność na zachorowanie Systematyczny wzrost zagrożenia Ok. 70% osób do 30. roku życia zachoruje na WZW typu A, jeśli będzie miała kontakt z wirusem Wrażliwość na zakażenie u osób do 25. r.ż.* WrażliwiOdporni 70% 30% * Cianciara J i wsp. w Hepatitis A Compendium pod redakcją Juszczyka J. Warszawa, 1997: 29-35

13 Wirus WZW typu A drogi przenoszenia choroby Jedynym źródłem wirusa jest człowiek Droga pokarmowa Bezpośredni kontakt z osobą zakażoną Zakażone przedmioty Zakażona woda Zakażona żywność (np. warzywa, owoce myte/płukane w zakażonej wodzie, ryby, owoce morza z wód zanieczyszczonych zakażonymi fekaliami)

14 Okres zakaźności WZW typu A Średnio przez 30 dni zakażona osoba, mimo braku objawów chorobowych może rozsiewać wirusa i stać się źródłem epidemii DNI Zakażenie Okres bezobjawowy

15 WZW typu A ryzyko zakażenia żywności

16 WZW typu A rozprzestrzenianie wirusa w różnych grupach wiekowych epidemia w szkole +/- objawyżółtaczka / hospitalizacja hospitalizacja rówieśnicy inne grupy wiekowe rodzicesąsiedzi

17 Epidemie WZW typu A związane ze spożyciem zakażonej żywności (1) Spożycie zakażonych truskawek II-III 1997 –213 przypadków zachorowań w USA w 23 szkołach w Michigan i w 13 szkołach w Main Truskawki pochodziły od tego samego producenta i były zamrożone! Skażenie truskawek nastąpiło na etapie zbioru Hutin YJF i wsp., N Eng J Med, 1999; 340(8):

18 Epidemie WZW typu A związane ze spożyciem zakażonej żywności (2) Spożycie zakażonych ostryg I-IV 1997 –467 przypadków zachorowań, Nowa Walia, Australia Ostrygi pochodziły od tego samego dostawcy Władze sanitarne zamknęły zakład na 10 tygodni: od 14 lutego do 18 kwietnia Conaty S i wsp. Epidemiol. Infect. 2000,124:

19 Epidemie WZW typu A związane ze spożyciem zakażonej żywności (3) Spożycie zakażonych kanapek V-VI 2002 –26 przypadków zachorowań, Puglia, Płd. Włochy Kanapki przygotowane były przez tego samego dostawcę Pochodzenie / tożsamość wirusa potwierdzone zostały na podstawie genotypu wirusa z próbek pobranych od pacjentów Chironna M, J Clin Microb 2004,42(6):

20 Epidemie WZW typu A związane ze spożyciem zakażonej żywności (4) Spożycie zakażonej żywności 1996 –5889 przypadków zachorowań, Puglia, Płd. Włochy Całkowite koszty epidemii > 15,5 miliona USD Średni koszt / pacjenta 662 USD Wprowadzenie obowiązkowych szczepień przeciwko WZW typu A w tym regionie Włoch Lucioni C, PhEcon 1998,13 (2):

21 Epidemie WZW typu A związane ze spożyciem zakażonej żywności (5) Spożycie zakażonej żywności przygotowanej przez firmę cateringową 1992 Ok osób narażonych na kontakt z wirusem, Denver, USA Całkowite koszty akcji profilaktycznej ok USD Dalton CB, Arch Intern Med 1996,156 (9):

22 Epidemie WZW typu A związane ze spożyciem zakażonej żywności (6) Spożycie zakażonych kanapek przygotowanych w lokalnej restauracji 107 osób zakażonych wirusem, USA Levy BS, JAMA 1975,234 (3)

23 Zakażona żywność odpowiedzialność prawna przedsiębiorstw Odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku spożycia zakażonej żywności Koszty zachorowania są bardzo wysokie –długotrwałe leczenie –hospitalizacja –długotrwała niezdolność do pracy

24 WZW typu A regulacje prawne i zalecenia Standardy sanitarne – regulacje krajowe i UE –techniczne warunki produkcji –stan zdrowia pracowników zatrudnionych przy produkcji i obrocie żywnością Min. Zdrowia rekomenduje szczepienia przeciwko WZW typu A * –osobom zatrudnionym przy produkcji i dystrybucji żywności * Program Szczepień Ochronnych, Komunikat GIS, Dz.Urz.MZ

25 Zalecenia WHO dla przemysłu spożywczego Rekomenduje się, aby urzędnicy zdrowia publicznego informowali o dostępności szczepionki przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A (WZW typu A) przedstawicieli przemysłu spożywczego oraz wszelkie jednostki związane z produkcją żywności i organizacją żywienia zbiorowego (np. szpitale, zakłady penitencjarne, kuchnie szkolne, itp.) * WHO Hepatitis A. WHO/CDS/CSR/EDC/2000.7:18 dostępne na

26 WZW typu A – szczepienia Jedyna szybka i długotrwała metoda zapobiegania chorobie Szczepienie jest bezpieczne (potwierdzają to liczne badania kliniczne) Tylko 2 dawki szczepionki Elastyczny schemat szczepień druga dawka podawana jest po 6-12 miesiącach od pierwszej

27 Szczepienia przeciwko WZW typu A korzyści dla pracodawcy Zaszczepiony pracownik nie będzie źródłem epidemii Poprawa wizerunku firmy, która w nowoczesny sposób podchodzi do problemu bezpieczeństwa swoich pracowników, produktów i klientów Firmy eksportujące żywność – wysokie standardy bezpieczeństwa oferowanej żywności


Pobierz ppt "Program Profilaktyki WZW typu A w zakładach produkujących i wprowadzających żywność do obrotu Państwowa Inspekcja Sanitarna Polskie Towarzystwo Oświaty."

Podobne prezentacje


Reklamy Google