Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przedmiot Projektu Telemedycyna w regionie kujawsko-pomorskim Przedmiotem projektu są dostawy specjalistycznego sprzętu medycznego, informatycznego i oprogramowania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przedmiot Projektu Telemedycyna w regionie kujawsko-pomorskim Przedmiotem projektu są dostawy specjalistycznego sprzętu medycznego, informatycznego i oprogramowania."— Zapis prezentacji:

1 Przedmiot Projektu Telemedycyna w regionie kujawsko-pomorskim Przedmiotem projektu są dostawy specjalistycznego sprzętu medycznego, informatycznego i oprogramowania dla 11 największych szpitali w województwie, służącemu uruchomieniu usług telemedycznych: telediagnostyki,telediagnostyki, telekonsultacji,telekonsultacji, teleedukacjiteleedukacji informacji medycznejinformacji medycznej

2 Sytuacja epidemiologiczna w regionie W 2002 roku, w województwie kujawsko-pomorskim, choroby układu krążenia były przyczyną 46,2% zgonów, W 2002 roku, w województwie kujawsko-pomorskim, choroby układu krążenia były przyczyną 46,2% zgonów, a choroby nowotworowe- 26,7%. W ogólnej liczbie pierwszorazowych orzeczeń rentowych W ogólnej liczbie pierwszorazowych orzeczeń rentowych w 2002 roku, udział orzeczeń z tytułu chorób układu krążenia wynosił - 23,2% a nowotworów – 16,4%. Około 1/3 ogólnej liczby zgonów stanowi umieralność przedwczesna (do 65 roku życia). Około 1/3 ogólnej liczby zgonów stanowi umieralność przedwczesna (do 65 roku życia).

3 Tytuł projektu: Telemedycyna w regionie kujawsko-pomorskim – etap I Wykaz szpitali publicznych uczestniczących w programie Wykaz szpitali publicznych uczestniczących w programie uczestnikKR ul. Powst. Warszawy 85-681 Bydgoszcz 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 5. RCKDPU ul. Seminaryjna 1 85-326 Bydgoszcz Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii 4. RCKD KR -NS ul. Ujejskiego 75 85-168 Bydgoszcz Wojewódzki Szpital im. dr J. Biziela -Wojewódzki Ośrodek Diagn. i Leczenia Niewydolności Serca 3. RCKDON ul. I. Romanowskiej 2 85-791 Bydgoszcz Centrum Onkologii – Szpital im. prof. Fr. Łukaszczyka 2. RCKDRCKD KR -RM PS ul. Marii - Curie 9 ul. Marii Skłodowskiej- Curie 9 85-094 Bydgoszcz Szpital Uniwersytecki im. dr A.Jurasza -Katedra i Klinika Kardiologii -Katedra i Klinika Psychiatrii 1. Funkcja w systemie telemedycyny ModułAdres Zakład Opieki Zdrowotnej L.p.

4 Tytuł projektu: Telemedycyna w regionie kujawsko-pomorskim – etap I Wykaz szpitali publicznych uczestniczących w programie cd. Wykaz szpitali publicznych uczestniczących w programie cd. uczestnikKR ul. Batorego 17/19 87-100 Toruń Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika 11. uczestnikPS ul. Sądowa 18 86-100 Świecie Wojewódzki Szpital dla Psychicznie i Nerwowo Chorych im. dr J. Bednarza 10. uczestnikPS ul. Szosa Bydgoska 1 87-100 Toruń Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia 9. uczestnikPS ul. M. Skłodowskiej- Curie 27/29,87-100 Toruń Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Psychiatrycznego 8. uczestnik KR, PU ul Wieniecka 43 87-800 Włocławek Szpital Wojewódzki 7. uczestnik KR, ON,PU ul. Św. Józefa 53/59 87-100 Toruń Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera 6. Funkcja w systemie telemedycyny ModułAdres Zakład Opieki Zdrowotnej L.p.

5 Telemedycyna w regionie kujawsko-pomorskim – etap I Zestawienie ilościowe i wartościowe dostaw w latach 2005-2006 Zestawienie ilościowe i wartościowe dostaw w latach 2005-2006 SzW –Włocławek Woj. Sz Zespol.–Toruń, Kuj. - Pomorskie Centrum Pulmonologii –Bydgoszcz 3Szt. Zestaw do cyfryzacji i obróbki zdjęć RTG ze stanowiskiem techników i diagnostycznym Teleradiologia Woj. Sz Zespol.–Toruń, Szpital Miej –Toruń 10 Wojskowy –Bydgoszcz 3Szt. Karta wyjścia wideo do angiografu w celu prowadzenia konsultacji on-line ( moduł KR) Centrum Onkologii - Bydgoszcz – Ośrodek zarządzania telekonferencjami (łączności) 1szt Mostek do zarządzania konferencjami oraz łączności z krajowymi i zagraniczn. Ośrodkami Szpitale w Bydgoszczy: Szpital.im Jurasza, Szpital.im Biziela, Centrum Onkologii, KP Cent Pulmonologii, 10 Wojskowy Szpital Klin., oraz Woj. Sz Zespol.–Toruń, Szpital Miej –Toruń, WOTUiW-Toruń, WOLP – Toruń, Szpital Woj. –Włocławek Szpital dla Psych Chorych w Świeciu 15Szt. Zestawy do telewideokonferencji i telekonsultacji medycznych, wyposażenie sieciowe, instalacja i szkolenia (wyposażenie dla 15 stanowisk w różnych konfiguracjach zestawu) MODUŁY KR, ON, PS, PU Użytkownik warto ść w tys. Zł cena (tys. zł) ilość warto ść w tys. Zł cena (tys. zł) ilo ść 2006 r. 2005 r. jed. miary Nazwa

6 Telemedycyna w regionie kujawsko-pomorskim – etap I Zestawienie ilościowe i wartościowe dostaw w latach 2005-2006 Zestawienie ilościowe i wartościowe dostaw w latach 2005-2006 -Kuj-Pom Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, 1Szt. Zestaw do telemedyczn. badania bezdechu sennego- Aparaty watch night MODUŁ PU - Telepolisomnografia -Kuj-Pom Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, 1Szt. Stacja graficzna dla konsultantów z dziedz. Telemikrobiologii i telepatologii -Kuj-Pom Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, - Woj. Sz Zespol.–Toruń, -Szpital Wojew. Włocławek 3kpl. Stacja do telepatologii i telemikrobiologii z mikroskopem cyfrowym i oprogramowanie archiwizacji oraz baz danych obrazu MODUŁ PU- Telepatologia i telemikrobologia Użytkownik wartość w tys. zł cena w tys. zł ilość wartość w tys. zł cena w tys. zł ilość 2006 r. 2005 r. jed. miary Nazwa

7 Telemedycyna w regionie kujawsko-pomorskim – etap I Zestawienie ilościowe i wartościowe dostaw w latach 2005-2006 Zestawienie ilościowe i wartościowe dostaw w latach 2005-2006

8 Produkty Projektu 1)Wyposażenie 20 ambulansów ratunkowych w zestawy monitorujące funkcje życiowe z możliwością przesyłu danych drogą radiową do ośrodka kardiologii inwazyjnej (program ratunkowy modułu KR). 2)Utworzenie i wyposażenie w sprzęt i systemy informatyczne 5 regionalnych Centrów Konsultacyjno- Diagnostycznych, zarządzających modułami KR-RM, KR-NS, ON, PS, PU. 3)Wyposażenie 12 ośrodków w 11 szpitalach w zestawy sprzętu do przeprowadzania telewideokonferencji i telekonsultacji. 4)Ucyfrowienie zakładów radiologii w 3 szpitalach. 5)Wyposażenie 3 szpitali w zestawy do telepatologii i telemikrobiologii. 6)Wyposażenie 1 szpitala w zestaw do badania i leczenia bezdechu sennego.

9 9 Telemedycyna w regionie kujawsko-pomorskim – etap I Defibrylatory zintegrowane z 12- kanałowym EKG umożliwiają transmisję danych drogą radiową do ośrodka konsultacji telemedycznych

10 10 Telemedycyna w regionie kujawsko-pomorskim – etap I Możliwośćprowadzeniawideokonferencji,współpracy i wymiany doświadczeń między specjalistami specjalistami z ośrodków krajowych i zagranicznych

11 Wykaz jednostek, którym przekazano w użyczenie defibrylatory będące własnością Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach realizacji I etapu projektu Telemedycyny 20 Razem 2 Szpital Tucholski sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Tucholi 14. 1 SP ZOZ w Nakle n.Notecią 13. 2 Szpital Powiatowy sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu Z O Z Szpital Powiatowy w Golubiu-Dobrzyniu 12. 2 Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kuj. sp. z o.o. N Z O Z Szpital Powiatowy w Aleksandrowie Kuj. 11. 1 Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmnie 10. 1 Novum –Med Spółka z o. o. w Więcborku - Szpital Powiatowy im. dra A. Gacy i dra J. Łaskiego NZOZ w Więcborku 9. 1 Szpital Powiatowy sp. z o.o. w Chełmży Szpital Powiatowy w Chełmży 8. 1 SSP ZOZ w Radziejowie 7. 2 SP ZOZ w Rypinie 6. 2 SP ZOZ w Lipnie 5. 2 Szpital Specjalistyczny im dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu 4. 1 ZOZ - Szpital Powiatowy w Wąbrzeźnie 3. 1 Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu 2. 1 Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Toruniu 1.Ilość Nazwa zakładu opieki zdrowotnej Lp

12 I etap – kolor czerwony – stan obecny – stan obecny II etap – kolor niebieski III etap – kolor zielony IV etap – kolor żółty Etapy realizacji regionalnej sieci szerokopasmowej Etapy realizacji regionalnej sieci szerokopasmowej.

13 Moduł KR. Schemat ideowy funkcjonowania realizowanego w latach 2003-2004 I Etapu programu telekardiologii w regionie kujawsko-pomorskim. Zgłoszenie R Dyspozycja dla R Telekonsultacje/Telediagnostyka Dodatkowy obwód zabezpieczający system ratownictwa medycznego Regionalne Centrum Konsultacyjno-Dyspozycyjne (RCKD) SPSK im. A. Jurasza Akademii Medycznej w Bydgoszczy Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Pracownia Kardiologii Inwazyjnej Klinika Kardiochirurgii Szpital Oddział Kardiologii Pracownia Kardiologii Inwazyjnej Pracownia Hemodynamiki Ambulans R Tele-EKG Dyspozycja przyjęcia R Telekonsultacje/Telediagnostyka Zgłoszenie R Dysp. dla R Telekonsultacje

14 Moduł KR. Schemat ideowy funkcjonowania telemedycyny w kardiologii w regionie kujawsko-pomorskim

15 Moduł ON. Schemat ideowy funkcjonowania telemedycyny w onkologii w regionie kujawsko-pomorskim Telekonsultacje/Telediagnostyka Wideokonferencje/Teleedukacja Bazy danych – tworzenie i wykorzystanie Teleobsługa pacjenta – terminy i rejestracja, przesyłanie danych pacjenta przy zmianie szpitala Telekonsultacje/Telediagnostyka Wideokonferencje/Teleedukacja Bazy danych - wykorzystanie Teleobsługa pacjenta – terminy i rejestracja Teleedukacja Regionalne Centrum Konsultacyjno – Diagnostyczne (RCKD) Centrum Onkologii Szpital im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy Akademia Medyczna w Bydgoszczy Szpitale Poradnie Onkologiczne Pracownie RTG Lekarze POZ Ośrodki specjalistyczne krajowe i zagraniczne

16 Moduł PS. Schemat ideowy działania systemu telepsychiatrii i teleuzależnień Telekonsultacje/Wideokonerencje Teleedukacja Bazy danych – tworzenie i wykorzystanie Teleobsługa pacjenta – terminy i rejestracja Telekonsultacje/Wideokonerencje Teleedukacja Bazy danych – tworzenie i wykorzystanie Teleobsługa pacjenta – terminy i rejestracja Telekonsultacje Wideokonerencje/Teleedukacja Bazy danych - wykorzystanie Telekonsultacje Wideokonerencje/Teleedukacja Bazy danych - wykorzystanie Telekonsultacje/Wideokonerencje Teleedukacja Bazy danych – tworzenie i wykorzystanie Teleobsługa pacjenta – terminy i rejestracja Krajowe Ośrodki Specjalistyczne Zagraniczne Ośrodki Specjalistyczne Regionalne Centrum Konsultacyjno - Diagnostyczo (RCKD) Katedra i Klinika Psychiatrii A.M. w Bydgoszczy Szpitalne Oddziały Psychiatryczne Szpitale Psychiatryczne Poradnie Psychiatryczne Ośrodki Leczenia Uzależnień

17 Telekonsultacje/Telediagnostyka Wideokonferencje/Teleedukacja Bazy danych – tworzenie i wykorzystanie Telekonsultacje/Telediagnostyka Wideokonferencje/Teleedukacja Bazy danych – tworzenie i wykorzystanie Moduł PU. Schemat ideowy działania systemu telepulmonologii w zakresie telepatologii, teleradiologii i telemikrobiologii Telekonsultacje/Telediagnostyka Wideokonferencje/Teleedukacja Bazy danych – tworzenie i wykorzystanie Telekonsultacje/Telediagnostyka Wideokonferencje/Teleedukacja Bazy danych – tworzenie i wykorzystanie Teleobsługa pacjenta – terminy, rejestracja Telekonsultacje/Telediagnostyka Teleedukacja Teleobługa pacjenta –terminy, rejestracja Telekonsultacje/Telediagnostyka Wideokonferencje/Teleedukacja Bazy danych – tworzenie i wykorzystanie Teleobsługa pacjenta – terminy, rejestracja Ośrodki specjalistyczne krajowe Ośrodki specjalistyczne zagraniczne Krajowe Centrum Konsultacyjno – Diagnostyczne Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie - Krajowe Laboratorium Prątka - Pracownia Telepatologii Regionalne Centrum Konsultacyjno – Diagnostyczne (RCKD) Kujawsko Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy Poradnie Gruźlicy i Chorób Płuc Szpitale – Oddziały Gruźlicy i Chorób Płuc lub Pulmonologii Szpitale – Pracownie RTG

18 Moduł PU. Schemat ideowy działania telepulmonologii w zakresie telepolisomnografii Telekonsultacje/Telediagnostyka Wideokonferencje/Teleedukacja Bazy danych wykorzystanie Telekonsultacje/Telediagnostyka Wideokonferencje/Teleedukacja Bazy danych –wykorzystanie Telekonsultacje /Telediagnostyka Wideokonferencje/Teleedukacja Bazy danych – tworzenie i wykorzystanie Telekonsultacje/Telediagnostyka Wideokonferencje/Teleedukacja Bazy danych – tworzenie i wykorzystanie Telediagnostyka Teleobsługa pacjenta – terminy, rejestracja Ośrodki specjalistyczne krajowe Ośrodki specjalistyczne zagraniczne Krajowe Centrum Konsultacyjno – Diagnostyczne (KCKD) Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie Pracownia Zaburzeń Oddychania w czasie snu Regionalne Centrum Konsultacyjno Diagnostyczne (RCKD) Kujawsko Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy Chorzy w domach – monitorowanie snu (aparat watch night) Pracownia Snu w Akademii Medycznej w Bydgoszczy Instytut Psychoneurologii w Warszawie


Pobierz ppt "Przedmiot Projektu Telemedycyna w regionie kujawsko-pomorskim Przedmiotem projektu są dostawy specjalistycznego sprzętu medycznego, informatycznego i oprogramowania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google