Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przedmiot Projektu „Telemedycyna w regionie kujawsko-pomorskim”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przedmiot Projektu „Telemedycyna w regionie kujawsko-pomorskim”"— Zapis prezentacji:

1 Przedmiot Projektu „Telemedycyna w regionie kujawsko-pomorskim”
Przedmiotem projektu są dostawy specjalistycznego sprzętu medycznego, informatycznego i oprogramowania dla 11 największych szpitali w województwie, służącemu uruchomieniu usług telemedycznych: telediagnostyki, telekonsultacji, teleedukacji informacji medycznej

2 Sytuacja epidemiologiczna w regionie
W 2002 roku, w województwie kujawsko-pomorskim, choroby układu krążenia były przyczyną 46,2% zgonów, a choroby nowotworowe- 26,7%. W ogólnej liczbie pierwszorazowych orzeczeń rentowych w 2002 roku, udział orzeczeń z tytułu chorób układu krążenia wynosił - 23,2% a nowotworów – 16,4%. Około 1/3 ogólnej liczby zgonów stanowi umieralność przedwczesna (do 65 roku życia).

3 Tytuł projektu: „Telemedycyna w regionie kujawsko-pomorskim – etap I”
Wykaz szpitali publicznych uczestniczących w programie uczestnik KR ul. Powst. Warszawy Bydgoszcz 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 5. RCKD PU ul. Seminaryjna 1 Bydgoszcz Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii 4. KR -NS ul. Ujejskiego 75 Bydgoszcz Wojewódzki Szpital im. dr J. Biziela -Wojewódzki Ośrodek Diagn. i Leczenia Niewydolności Serca 3. ON ul. I. Romanowskiej 2 Bydgoszcz Centrum Onkologii – Szpital im. prof. Fr. Łukaszczyka 2. KR -RM PS ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9 Bydgoszcz Szpital Uniwersytecki im. dr A.Jurasza -Katedra i Klinika Kardiologii -Katedra i Klinika Psychiatrii 1. Funkcja w systemie telemedycyny Moduł Adres Zakład Opieki Zdrowotnej L.p.

4 Tytuł projektu: „Telemedycyna w regionie kujawsko-pomorskim – etap I”
Wykaz szpitali publicznych uczestniczących w programie cd. uczestnik KR ul. Batorego 17/19 Toruń Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika 11. PS ul. Sądowa 18 Świecie Wojewódzki Szpital dla Psychicznie i Nerwowo Chorych im. dr J. Bednarza 10. ul. Szosa Bydgoska 1 Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia 9. ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29, Toruń Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Psychiatrycznego 8. KR, PU ul Wieniecka 43 Włocławek Szpital Wojewódzki 7. KR, ON,PU ul. Św. Józefa 53/59 Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera 6. Funkcja w systemie telemedycyny Moduł Adres Zakład Opieki Zdrowotnej L.p.

5 Zestawienie ilościowe i wartościowe dostaw w latach 2005-2006
„Telemedycyna w regionie kujawsko-pomorskim – etap I” Zestawienie ilościowe i wartościowe dostaw w latach SzW –Włocławek Woj. Sz Zespol.–Toruń, Kuj. - Pomorskie Centrum Pulmonologii –Bydgoszcz 3 Szt. Zestaw do cyfryzacji i obróbki zdjęć RTG ze stanowiskiem techników i diagnostycznym Teleradiologia Szpital Miej –Toruń 10 Wojskowy –Bydgoszcz Karta wyjścia wideo do angiografu w celu prowadzenia konsultacji on-line ( moduł KR) Centrum Onkologii - Bydgoszcz – Ośrodek zarządzania telekonferencjami (łączności) 1 szt Mostek do zarządzania konferencjami oraz łączności z krajowymi i zagraniczn. Ośrodkami Szpitale w Bydgoszczy: Szpital .im Jurasza, Szpital .im Biziela, Centrum Onkologii, KP Cent Pulmonologii, 10 Wojskowy Szpital Klin., oraz Szpital Miej –Toruń, WOTUiW-Toruń, WOLP – Toruń, Szpital Woj. –Włocławek Szpital dla Psych Chorych w Świeciu 15 Zestawy do telewideokonferencji i telekonsultacji medycznych, wyposażenie sieciowe, instalacja i szkolenia (wyposażenie dla 15 stanowisk w różnych konfiguracjach zestawu) MODUŁY KR, ON, PS, PU Użytkownik wartość w tys. Zł cena (tys. zł) ilość 2006 r. 2005 r. jed. miary Nazwa

6 Zestawienie ilościowe i wartościowe dostaw w latach 2005-2006
„Telemedycyna w regionie kujawsko-pomorskim – etap I” Zestawienie ilościowe i wartościowe dostaw w latach -Kuj-Pom Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, 1 Szt. Zestaw do telemedyczn. badania bezdechu sennego-Aparaty watch night MODUŁ PU - Telepolisomnografia Stacja graficzna dla konsultantów z dziedz. Telemikrobiologii i telepatologii - Woj. Sz Zespol.–Toruń, -Szpital Wojew. Włocławek 3 kpl. Stacja do telepatologii i telemikrobiologii z mikroskopem cyfrowym i oprogramowanie archiwizacji oraz baz danych obrazu MODUŁ PU- Telepatologia i telemikrobologia Użytkownik wartość w tys. zł cena w tys. zł ilość 2006 r. 2005 r. jed. miary Nazwa

7 Zestawienie ilościowe i wartościowe dostaw w latach 2005-2006
„Telemedycyna w regionie kujawsko-pomorskim – etap I” Zestawienie ilościowe i wartościowe dostaw w latach Jednostki ratownictwa medycznego z terenu województwa (14 ZOZ-ów) 20 Szt. Defibrylatory z możliwością transmisji zapisu EKG i łączności z ośrodkiem konsult. - diagnostycznym MODUŁ KR – Ratownictwo Medyczne  1 Wymiana danych medycznych- (syst. inform) Internetowy server wiedzy Dostęp do medycznych usług onkologicznych (system informatyczny) Centrum Onkologii - Bydgoszcz Telemedyczny system rejestru nowotworów złośliwych 5 Stacje diagnostyczne 30 Stacje przeglądowe Centrum Onkologii - Bydgoszcz 2 Instalacja 2 systemów: PACS i RIS MODUŁ ON  Użytkownik wartość w tys. zł cena w tys. zł ilość 2006 r. 2005 r. jed. miary Nazwa

8 Produkty Projektu Wyposażenie 20 ambulansów ratunkowych w zestawy monitorujące funkcje życiowe z możliwością przesyłu danych drogą radiową do ośrodka kardiologii inwazyjnej (program ratunkowy modułu KR). Utworzenie i wyposażenie w sprzęt i systemy informatyczne 5 regionalnych Centrów Konsultacyjno- Diagnostycznych, zarządzających modułami KR-RM, KR-NS, ON, PS, PU. Wyposażenie 12 ośrodków w 11 szpitalach w zestawy sprzętu do przeprowadzania telewideokonferencji i telekonsultacji. Ucyfrowienie zakładów radiologii w 3 szpitalach. Wyposażenie 3 szpitali w zestawy do telepatologii i telemikrobiologii. Wyposażenie 1 szpitala w zestaw do badania i leczenia bezdechu sennego.

9 „Telemedycyna w regionie kujawsko-pomorskim – etap I”
Defibrylatory zintegrowane z 12-kanałowym EKG umożliwiają transmisję danych drogą radiową do ośrodka konsultacji telemedycznych

10 „Telemedycyna w regionie kujawsko-pomorskim – etap I”
Możliwość prowadzenia wideokonferencji, współpracy i wymiany doświadczeń między specjalistami z ośrodków krajowych i zagranicznych

11 Nazwa zakładu opieki zdrowotnej
Wykaz jednostek , którym przekazano w użyczenie defibrylatory będące własnością Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach realizacji I etapu projektu „Telemedycyny” 20 Razem 2 Szpital Tucholski sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Tucholi 14. 1 SP ZOZ w Nakle n.Notecią 13. Szpital Powiatowy sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu Z O Z Szpital Powiatowy w Golubiu-Dobrzyniu 12. Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kuj. sp. z o.o. N Z O Z Szpital Powiatowy w Aleksandrowie Kuj. 11. Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmnie 10. Novum –Med Spółka z o. o. w Więcborku - Szpital Powiatowy im. dra A. Gacy i dra J. Łaskiego NZOZ w Więcborku 9. Szpital Powiatowy sp. z o.o. w Chełmży Szpital Powiatowy w Chełmży 8. SSP ZOZ w Radziejowie 7. SP ZOZ w Rypinie 6. SP ZOZ w Lipnie 5. Szpital Specjalistyczny im dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu 4. ZOZ - Szpital Powiatowy w Wąbrzeźnie 3. Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu 2. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Toruniu 1. Ilość Nazwa zakładu opieki zdrowotnej Lp

12 Etapy realizacji regionalnej sieci szerokopasmowej.
I etap – kolor czerwony – stan obecny II etap – kolor niebieski III etap – kolor zielony IV etap – kolor żółty

13 Regionalne Centrum Konsultacyjno-Dyspozycyjne (RCKD)
Moduł KR. Schemat ideowy funkcjonowania realizowanego w latach I Etapu programu telekardiologii w regionie kujawsko-pomorskim. Regionalne Centrum Konsultacyjno-Dyspozycyjne (RCKD) SPSK im. A. Jurasza Akademii Medycznej w Bydgoszczy Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Pracownia Kardiologii Inwazyjnej Klinika Kardiochirurgii Zgłoszenie „R” Dyspozycja dla „R” Telekonsultacje/Telediagnostyka Dyspozycja przyjęcia „R” Telekonsultacje/Telediagnostyka Dodatkowy obwód zabezpieczający system ratownictwa medycznego Ambulans „R” Tele-EKG Szpital Oddział Kardiologii Pracownia Kardiologii Inwazyjnej Pracownia Hemodynamiki Zgłoszenie „R” Dysp. dla „R” Telekonsultacje

14 Moduł KR. Schemat ideowy
funkcjonowania telemedycyny w kardiologii w regionie kujawsko-pomorskim

15 Moduł ON. Schemat ideowy funkcjonowania telemedycyny
w onkologii w regionie kujawsko-pomorskim Akademia Medyczna w Bydgoszczy Ośrodki specjalistyczne krajowe i zagraniczne Telekonsultacje/Telediagnostyka Wideokonferencje/Teleedukacja Bazy danych - wykorzystanie Regionalne Centrum Konsultacyjno – Diagnostyczne (RCKD) Centrum Onkologii Szpital im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy Telekonsultacje/Telediagnostyka Wideokonferencje/Teleedukacja Bazy danych – tworzenie i wykorzystanie Teleobsługa pacjenta – terminy i rejestracja, przesyłanie danych pacjenta przy zmianie szpitala Teleobsługa pacjenta – terminy i rejestracja Teleedukacja Szpitale Poradnie Onkologiczne Pracownie RTG Lekarze POZ

16 Moduł PS. Schemat ideowy działania systemu
telepsychiatrii i teleuzależnień Krajowe Ośrodki Specjalistyczne Zagraniczne Ośrodki Specjalistyczne Telekonsultacje Wideokonerencje/Teleedukacja Bazy danych - wykorzystanie Telekonsultacje Wideokonerencje/Teleedukacja Bazy danych - wykorzystanie Regionalne Centrum Konsultacyjno - Diagnostyczo (RCKD) Katedra i Klinika Psychiatrii A.M. w Bydgoszczy Telekonsultacje/Wideokonerencje Teleedukacja Bazy danych – tworzenie i wykorzystanie Teleobsługa pacjenta – terminy i rejestracja Telekonsultacje/Wideokonerencje Teleedukacja Bazy danych – tworzenie i wykorzystanie Teleobsługa pacjenta – terminy i rejestracja Telekonsultacje/Wideokonerencje Teleedukacja Bazy danych – tworzenie i wykorzystanie Teleobsługa pacjenta – terminy i rejestracja Szpitale Psychiatryczne Poradnie Psychiatryczne Szpitalne Oddziały Psychiatryczne Ośrodki Leczenia Uzależnień

17 Krajowe Centrum Konsultacyjno – Diagnostyczne
Moduł PU. Schemat ideowy działania systemu telepulmonologii w zakresie telepatologii, teleradiologii i telemikrobiologii Krajowe Centrum Konsultacyjno – Diagnostyczne Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie - Krajowe Laboratorium Prątka - Pracownia Telepatologii Ośrodki specjalistyczne krajowe Ośrodki specjalistyczne zagraniczne Telekonsultacje/Telediagnostyka Wideokonferencje/Teleedukacja Bazy danych – tworzenie i wykorzystanie Telekonsultacje/Telediagnostyka Wideokonferencje/Teleedukacja Bazy danych – tworzenie i wykorzystanie Telekonsultacje/Telediagnostyka Wideokonferencje/Teleedukacja Bazy danych – tworzenie i wykorzystanie Regionalne Centrum Konsultacyjno – Diagnostyczne (RCKD) Kujawsko Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy Telekonsultacje/Telediagnostyka Wideokonferencje/Teleedukacja Bazy danych – tworzenie i wykorzystanie Teleobsługa pacjenta – terminy, rejestracja Telekonsultacje/Telediagnostyka Wideokonferencje/Teleedukacja Bazy danych – tworzenie i wykorzystanie Teleobsługa pacjenta – terminy, rejestracja Telekonsultacje/Telediagnostyka Teleedukacja Teleobługa pacjenta –terminy, rejestracja Poradnie Gruźlicy i Chorób Płuc Szpitale – Pracownie RTG Szpitale – Oddziały Gruźlicy i Chorób Płuc lub Pulmonologii

18 Moduł PU. Schemat ideowy działania telepulmonologii
w zakresie telepolisomnografii Krajowe Centrum Konsultacyjno – Diagnostyczne (KCKD) Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie Pracownia Zaburzeń Oddychania w czasie snu Ośrodki specjalistyczne krajowe Ośrodki specjalistyczne zagraniczne Telekonsultacje/Telediagnostyka Wideokonferencje/Teleedukacja Bazy danych – tworzenie i wykorzystanie Telekonsultacje/Telediagnostyka Wideokonferencje/Teleedukacja Bazy danych wykorzystanie Telekonsultacje/Telediagnostyka Wideokonferencje/Teleedukacja Bazy danych –wykorzystanie Regionalne Centrum Konsultacyjno Diagnostyczne (RCKD) Kujawsko Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy Pracownia Snu w Akademii Medycznej w Bydgoszczy Telediagnostyka Teleobsługa pacjenta – terminy, rejestracja Telekonsultacje /Telediagnostyka Wideokonferencje/Teleedukacja Bazy danych – tworzenie i wykorzystanie Chorzy w domach – monitorowanie snu (aparat watch night) Instytut Psychoneurologii w Warszawie


Pobierz ppt "Przedmiot Projektu „Telemedycyna w regionie kujawsko-pomorskim”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google