Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Izotopy promieniotwórcze RADIOIZOTOPY Kacper Kulicki klasa Ic.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Izotopy promieniotwórcze RADIOIZOTOPY Kacper Kulicki klasa Ic."— Zapis prezentacji:

1

2 Izotopy promieniotwórcze RADIOIZOTOPY Kacper Kulicki klasa Ic

3 Kilka słów wstępu. Izotopy promieniotwórcze, radioizotopy – pierwiastki lub odmiany pierwiastków (izotopy), których jądra atomów są niestabilne i samorzutnie ulegają przemianie promieniotwórczej. W wyniku tej przemiany powstają inne atomy, cząstki elementarne, a także uwalniana jest energia w postaci promieniowania gamma i energii kinetycznej produktów przemiany.

4 Pochodzenie Naturalne Naturalne radionuklidy* syntezowane są w gwiazdach, szczególnie podczas wybuchów supernowych. Niektóre z nich (np. uran) mają wystarczająco długi okres półtrwania, aby nie ulegały rozpadowi w ciągu miliardów lat, dlatego występują w przyrodzie. Sztuczne Radionuklidy są wytwarzane przez człowieka głównie w reaktorach jądrowych oraz akceleratorach.  W reaktorach jądrowych nowe izotopy powstają wskutek oddziaływania neutronów z materiałem aktywowanym.  Cząstki przyspieszane w akceleratorach mogą zderzać się z innymi cząstkami bądź z jądrami tzw. tarczy, produkując izotopy o różnych zastosowaniach, często niewystępujące w przyrodzie. *promieniotwórcze nuklidy

5 Bryłka rudy uranu Akcelerator cząstek Elektrownia jądrowa Hongyanhe

6 Zastosowanie cz. 1  Przemysł i fizyka - W wielu dziedzinach badań technicznych. Za ich pomocą można z zewnątrz śledzić przemieszczanie się płynów w układzie. Implementując izotopy w elementy konstrukcyjne, np. silnika można badać stopień zużycia poszczególnych elementów poprzez rejestrowanie zmiany aktywności tego izotopu w oleju silnikowym.  Źródło energii - Izotopy promieniotwórcze stosowane jako paliwo w reaktorach są źródłem ciepła potrzebnego do wytwarzania pary zasilającej turbiny elektrowni atomowych. Oprócz elektrowni atomowych, energia rozpadu radioizotopów wykorzystywana jest również w zasilaczach izotopowych. Zasilacze izotopowe stosuje się wszędzie tam, gdzie konieczna jest najwyższa niezawodność zasilania, przy jednoczesnych małych wymaganiach, co do mocy, np. w rozrusznikach serca.  Datowanie - Promieniotwórczy izotop węgla 14 C stosowany jest przy oznaczaniu wieku próbek geologicznych oraz wykopalisk archeologicznych i paleontologicznych.  Chemia - Izotopy promieniotwórcze stosuje się do modyfikacji cech przedmiotów naświetlanych: np. do wywoływania zmian w strukturze polimerów. W przemyśle chemicznym niektóre reakcje są możliwe tylko pod wpływem promieniowania. Do najważniejszych należą produkcja różnych żeli, folii oraz synteza niektórych związków organicznych. Znaczniki promieniotwórcze pozwalają śledzić etapy pośrednie zachodzących reakcji.

7 Zastosowanie cz. 2  Przechowywanie żywności - Napromieniowanie żywności stosowane jest w celach dezynfekcyjnych, przedłużających jej trwałość.  Biologia - W biochemii stosuje się często izotopy jako znaczniki. Wprowadza się je celowo do cząsteczek chemicznych, a następnie tak "oznakowane" cząsteczki wprowadza się do organizmu po czym dzięki detekcji emitowanego przez nie promieniowania gamma śledzi się ich rozmieszczenie oraz obecność w różnych związkach pośrednich. Umożliwia to badanie mechanizmów reakcji chemicznych oraz szlaków metabolicznych w organizmie.  Medycyna - Medycyna nuklearna zajmuje się zastosowaniem izotopów promieniotwórczych w rozpoznawaniu i leczeniu chorób (radioterapia oraz w badaniach naukowych (np. zastosowanie znaczników radioizotopowych w testach ELISA*) * Test immunoenzymatyczny lub immunoenzymosorpcyjny Służy on do wykrycia określonych białek w badanym materiale z użyciem przeciwciał poliklonalnych lub monoklonalnych skoniugowanych z odpowiednim enzymem.

8 Zastosowania według pierwiastka.  Fosfor - 32 P jest stosowany w nauce i technice jako wskaźnik promieniotwórczy i źródło promieni β, w medycynie do diagnostyki nowotworów i znakowania czerwonych ciałek krwi.  Kobalt - 60 Co stosowany jest w medycynie do leczenia nowotworów, do sterylizacji żywności, narzędzi chirurgicznych i lekarstw (bomba kobaltowa).  Pluton - 239 Pu stosowany jest w głowicach bomb jądrowych, bywa też używany jako materiał rozszczepialny w energetyce jądrowej. Pluton-238 bywa stosowany w generatorach radioizotopowych (składnik termoogniw)  Polon - stosuje się w chemii radiacyjnej jako źródło cząstek, zmieszany z berylem jako źródło neutronów.  Rad - wykorzystuje się go do celów leczniczych i do celów naukowych.  Uran - 235 U znajduje zastosowanie w reaktorach jądrowych jako materiał rozszczepialny

9 Broń jądrowa Rodzaj broni masowego rażenia wykorzystującej wewnątrzjądrową energię wydzielaną podczas niekontrolowanej łańcuchowej reakcji rozszczepienia jąder ciężkich pierwiastków (uranu i plutonu – broń atomowa) lub reakcji termojądrowej syntezy lekkich pierwiastków z wodoru – bomba wodorowa – o sile wybuchu znacznie większej od broni atomowej. Wybuch bomby atomowej w Nagasaki. Nagasaki 6 tygodni po wybuchu.

10 Zagrożenia W przypadku dostania się radionuklidów do środowiska w wyniku wypadku, bądź zamierzonego działania, mogą wystąpić szkodliwe efekty w wyniku wystąpienia skażenia promieniotwórczego.

11 Skażenie promieniotwórcze Skażenie promieniotwórcze – znaczny wzrost aktywności promieniotwórczej przedmiotów, organizmów żywych, budynków i wielkich obszarów, powyżej naturalnego poziomu aktywności promieniotwórczej. Czas trwania skażenia promieniotwórczego wynosi od kilku godzin do kilku tygodni, a nawet miesięcy i lat – czas ten zależy od trwałości (czasu połowicznego zaniku)pierwiastków promieniotwórczych wchodzących w skład opadu oraz rodzaju emitowanego przez nie promieniowania. Zmienność wiatru powoduje, że miejsca wystąpienia skażenia oraz jego intensywność są trudne do przewidzenia. W Czarnobylu skażenie radioaktywne po awarii reaktora nr 4 utrzymuje się od roku 1986 do dnia dzisiejszego

12 Bibliografia  http://www.szkolnictwo.pl/szukaj,izotopy_promieniotw%C3%B3rcze  http://pl.wikipedia.org/wiki/Izotopy_promieniotw%C3%B3rcze  http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Uranium_ore_square.jpg  http://energyflows.blog.com/2011/02/23/akcelerator-czastek/  http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/uruchomiono;nowy;reaktor;ja drowy;w;chinach,0,0,1253120.html  http://pl.wikipedia.org/wiki/Czarnobyl  http://pl.wikipedia.org/wiki/Ska%C5%BCenie_promieniotw%C3%B3rcze  http://pl.wikipedia.org/wiki/Bro%C5%84_j%C4%85drowa http://pl.wikipedia.org/wiki/Bro%C5%84_j%C4%85drowa  http://incompetech.com/music/ Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie XIV Liceum Ogólnokształcące ul. Radzyńska 5 Nauczyciel: mgr Lech Ziemiński


Pobierz ppt "Izotopy promieniotwórcze RADIOIZOTOPY Kacper Kulicki klasa Ic."

Podobne prezentacje


Reklamy Google