Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kierunek Międzywydziałowy - Inżynieria Biomedyczna

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kierunek Międzywydziałowy - Inżynieria Biomedyczna"— Zapis prezentacji:

1 Kierunek Międzywydziałowy - Inżynieria Biomedyczna
Specjalność: CHEMIA W MEDYCYNIE

2 Materiały biofunkcjonalne
Chemia w medycynie CHEMIA W MEDYCYNIE Studia mają charakter interdyscyplinarny, łączą treści programowe m.in. takich obszarów, jak: Analityka Medyczna Chemia Bioorganiczna Chemia Farmaceutyków Materiały biofunkcjonalne Czujniki chemiczne Biotechnologia

3 Oferta dydaktyczna – I poziom
Przedmioty specjalności CHEMIA w MEDYCYNIE Chemia organiczna i bioorganiczna Podstawy biotechnologii Chemia analityczna Materiały biozgodne i specjalnego przeznaczenia V semestr VI semestr Chemia medyczna Chemia fizyczna Analityka kliniczna Biopomiary Radiobiologia i ochrona radiologiczna Podstawy analizy danych Interfejsy systemów akwizycji danych VII semestr Nanotechnologia w chemii i medycynie Procesy membranowe Przewodzące materiały organiczne Materiały czujnikowe 3

4 Oferta dydaktyczna – II poziom

5 Chemia w medycynie Katedra Technologii Leków i Biochemii –
tematyka badawcza poszukiwanie sposobów pokonania zjawiska oporności wielolekowej (MDR) komórek drobnoustrojów chorobotwórczych oraz komórek nowotworowych Opracowanie związków chemicznych, których działanie powoduje „wyłączenie” aktywności białek eliminujących cząsteczki leku z komórek Białka MDR działają jak pompy wyrzucające leki z komórek Wizualizacja elementów komórek techniką immunocytochemii opracowywanie nowych metod diagnostyki chorób infekcyjnych i nowotworowych, opartych na technikach biologii molekularnej Zastosowanie technik inżynierii genetycznej, immunologicznych i biochemicznych do szybkiej identyfikacji drobnoustrojów chorobotwórczych i odróżnienia komórek nowotworowych od normalnych

6 Chemia w medycynie Katedra Mikrobiologii*– tematyka badawcza
Zastosowanie współczesnych metod diagnostyki molekularnej w medycynie mikrobiologicznej. Celem badań jest przeniesienie nowych technik diagnostyki molekularnej na grunt rutynowej klinicystyki. Badania są prowadzone przy współpracy z krajowymi szpitalami klinicznymi. * Dotyczy studiów II stopnia

7 Chemia w medycynie SYNTETYCZNY RECEPTOR (gospodarz) ANALIT (gość)
Katedra Chemii i Technologii Materiałów Funkcjonalnych – tematyka badań SYNTETYCZNY RECEPTOR (gospodarz) ANALIT (gość) ODDZIAŁYWANIE ROZPOZNANIE INFORMACJA Synteza i badanie właściwości nowych związków chemicznych Zastosowanie otrzymanych związków do konstrukcji czujników chemicznych

8 ZDEKODOWANA INFORMACJA ANALITYCZNA
Chemia w medycynie Katedra Chemii i Technologii Materiałów Funkcjonalnych – tematyka badań CZUJNIKI CHEMICZNE – oznaczanie bioanalitów Warstwa receptorowa Przetwornik analit Informacja chemiczna rozpoznanie Sygnał Elektryczny lub Optyczny ZDEKODOWANA INFORMACJA ANALITYCZNA MATERIAŁY CZUJNIKOWE O ŚCIŚLE ZDEFINIOWANYCH WŁAŚCIWOŚCIACH

9 Chemia w medycynie Katedra Chemii i Technologii Materiałów Funkcjonalnych – tematyka badań Konstrukcja i badanie właściwości klasycznych i miniaturowych czujników potencjometrycznych – elektrod jonoselektywnych 18 mm Selektywna membrana Zmiana potencjału w obecności analitu = sygnał elektryczny Badanie właściwości czujników plazmonowych opartych na modyfikowanych nanocząstkach złota Konstrukcja i badanie właściwości czujników optycznych Zmiana barwy w obecności analitu = sygnał optyczny

10 STANOWISKO BADAWCZE DO CHARAKTERYSTYKI POLIMEROWYCH SZTUCZNYCH MIĘŚNI
Chemia w medycynie Katedra Chemii i Technologii Materiałów Funkcjonalnych – tematyka badań - nowe materiały ogniw litowo-jonowych, polimery elektroaktywne w a) sensorach b) tzw. sztucznych mięśniach, materiały do kondensatorów elektrochemicznych typu ECLD oraz superkondensatorów, transport jonowy w materiałach polimerowych, nanomateriały (aplikacje w urządzeniach elektrochemicznych). Celem jest otrzymanie materiałów o określonych właściwościach elektrycznych czy mechanicznych wywołanych impulsem elektrycznym. Osiągnięcie celu możliwe jest dzięki współpracy między syntetykami i elektrochemikami. STANOWISKO BADAWCZE DO CHARAKTERYSTYKI POLIMEROWYCH SZTUCZNYCH MIĘŚNI

11 Chemia w medycynie Przykładowa tematyka prac inżynierskich zrealizowanych i realizowanych Nowe leki i postaci leków: Synteza nowych inhibitorów syntazy glukozamino-6-fosforanu jako potencjalnych leków przeciwgrzybowych Wiązanie leków przeciwnowotworowych i przeciwgrzybiczych do nanorurek węglowych i innych nanomateriałów w celu otrzymania nowych postaci leku omijających problem oporności wielolekowej Wykorzystanie cyklodekstryn jako nośników leków do terapii celowanej Nowe materiały czujnikowe: Synteza ligandów kompleksujących jony biologicznie ważne do czujników potencjometrycznych Synteza chromojonoforów do kolorymetrycznych oznaczeń jonów biologicznie ważnych Praktyczne wykorzystanie zsyntezowanych receptorów do konstrukcji czujników chemicznych i platform czujnikowych

12 Chemia w medycynie Przykładowa tematyka prac inżynierskich zrealizowanych i realizowanych Nowa aparatura, urządzenia, oprogramowanie: Konstrukcja glukometru – urządzenia do pomiaru stężenia glukozy we krwi Projekt akumulatora do zasilania rozruszników serca Projekt elementu o charakterze sztucznych mięśni wykorzystujących polimery elektroaktywne Oprogramowanie systemów dozująco-pomiarowych do pomiarów ciągłych Oprogramowanie do systemowej analizy wyników pomiarowych Wykorzystanie modyfikowanych nanorurek węglowych do konstrukcji bioelektrod i enzymatycznych bioogniw Nowe nanomateriały wyposażone w reaktywne grupy funkcyjne: Chemiczna modyfikacja nanomateriałów typu magnetycznych tlenków żelaza Chemiczne modyfikowanie nano-hydroksyapatytu Syntezy nanomateriałów dotowanych fluoryzującymi związkami metali wewnętrzno-przejściowych

13 Chemia w medycynie WSPÓŁPRACA I MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA
Zakłady farmaceutyczne Firma kosmetyczna oraz producent nowoczesnych systemów dozujących Uniwersytety medyczne i szpitale - Specjaliści ds. aparatury medycznej Firmy biotechnologiczne Parki naukowo-techniczne Firma biologiczno-farmaceutyczna, prowadząca badania w zakresie innowacyjnych terapii oraz udoskonalania istniejących na rynku preparatów.

14 po uzgodnieniu terminu
Chemia w medycynie Opiekę nad specjalnością sprawuje Katedra Chemii i Technologii Materiałów Funkcjonalnych Kierownik katedry: dr hab. inż. ELŻBIETA LUBOCH, prof. nadzw. PG Wydział Chemiczny Budynek: Chemia B, p. 411 Koordynator specjalności Chemia w Medycynie: Kontakt: Sekretariat Katedry: tel.: Zwiedzanie katedr zaangażowanych w prowadzenie specjalności Chemia w Medycynie po uzgodnieniu terminu Prof. dr hab. inż. MARIA BOCHEŃSKA, prof. zw. PG Wydział Chemiczny Budynek: Chemia B, p. 401A Opracowanie prezentacji: dr hab. inż. Ewa Wagner-Wysiecka Zachęcamy do zapoznania się z konspektami przedmiotów: -> Inżynieria Biomedyczna Zapraszamy !


Pobierz ppt "Kierunek Międzywydziałowy - Inżynieria Biomedyczna"

Podobne prezentacje


Reklamy Google