Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna Kierunek Międzywydziałowy - Inżynieria Biomedyczna Specjalność: CHEMIA W MEDYCYNIE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna Kierunek Międzywydziałowy - Inżynieria Biomedyczna Specjalność: CHEMIA W MEDYCYNIE."— Zapis prezentacji:

1 Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna Kierunek Międzywydziałowy - Inżynieria Biomedyczna Specjalność: CHEMIA W MEDYCYNIE

2 Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna Chemia w medycynie Studia mają charakter interdyscyplinarny, łączą treści programowe m.in. takich obszarów, jak: Analityka Medyczna Chemia Bioorganiczna Chemia Farmaceutyków Materiały biofunkcjonalne Czujniki chemiczne Biotechnologia CHEMIA W MEDYCYNIE

3 Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna Oferta dydaktyczna – I poziom 3 Chemia organiczna i bioorganiczna Podstawy biotechnologii Chemia analityczna Materiały biozgodne i specjalnego przeznaczenia V semestr VII semestr Nanotechnologia w chemii i medycynie Procesy membranowe Przewodzące materiały organiczne Materiały czujnikowe VI semestr Chemia medyczna Chemia fizyczna Analityka kliniczna Przedmioty specjalności CHEMIA w MEDYCYNIE Biopomiary Podstawy analizy danych Interfejsy systemów akwizycji danych Radiobiologia i ochrona radiologiczna

4 Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna 4 Oferta dydaktyczna – II poziom

5 Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna poszukiwanie sposobów pokonania zjawiska oporności wielolekowej (MDR) komórek drobnoustrojów chorobotwórczych oraz komórek nowotworowych Opracowanie związków chemicznych, których działanie powoduje „wyłączenie” aktywności białek eliminujących cząsteczki leku z komórek Białka MDR działają jak pompy wyrzucające leki z komórek Wizualizacja elementów komórek techniką immunocytochemii opracowywanie nowych metod diagnostyki chorób infekcyjnych i nowotworowych, opartych na technikach biologii molekularnej Zastosowanie technik inżynierii genetycznej, immunologicznych i biochemicznych do szybkiej identyfikacji drobnoustrojów chorobotwórczych i odróżnienia komórek nowotworowych od normalnych Chemia w medycynie Katedra Technologii Leków i Biochemii – tematyka badawcza

6 Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna Chemia w medycynie 6 Katedra Mikrobiologii * – tematyka badawcza Zastosowanie współczesnych metod diagnostyki molekularnej w medycynie mikrobiologicznej. Celem badań jest przeniesienie nowych technik diagnostyki molekularnej na grunt rutynowej klinicystyki. Badania są prowadzone przy współpracy z krajowymi szpitalami klinicznymi. * Dotyczy studiów II stopnia

7 Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna 7 SYNTETYCZNY RECEPTOR (gospodarz) ANALIT (gość) ODDZIAŁYWANIE ROZPOZNANIE INFORMACJA Chemia w medycynie Katedra Chemii i Technologii Materiałów Funkcjonalnych – tematyka badań Synteza i badanie właściwości nowych związków chemicznych Zastosowanie otrzymanych związków do konstrukcji czujników chemicznych

8 Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna 8 Chemia w medycynie Katedra Chemii i Technologii Materiałów Funkcjonalnych – tematyka badań CZUJNIKI CHEMICZNE – oznaczanie bioanalitów Warstwa receptorowa Przetwornik analit Informacja chemiczna rozpoznanie Sygnał Elektryczny lub Optyczny ZDEKODOWANA INFORMACJA ANALITYCZNA MATERIAŁY CZUJNIKOWE O ŚCIŚLE ZDEFINIOWANYCH WŁAŚCIWOŚCIACH

9 Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna Chemia w medycynie 9 Konstrukcja i badanie właściwości klasycznych i miniaturowych czujników potencjometrycznych – elektrod jonoselektywnych Katedra Chemii i Technologii Materiałów Funkcjonalnych – tematyka badań 18 mm Selektywna membrana Konstrukcja i badanie właściwości czujników optycznych Zmiana barwy w obecności analitu = sygnał optyczny Zmiana potencjału w obecności analitu = sygnał elektryczny Badanie właściwości czujników plazmonowych opartych na modyfikowanych nanocząstkach złota

10 Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna Chemia w medycynie 10 - nowe materiały ogniw litowo-jonowych, - polimery elektroaktywne w a) sensorach b) tzw. sztucznych mięśniach, -materiały do kondensatorów elektrochemicznych typu ECLD oraz superkondensatorów, -transport jonowy w materiałach polimerowych, nanomateriały (aplikacje w urządzeniach elektrochemicznych). Celem jest otrzymanie materiałów o określonych właściwościach elektrycznych czy mechanicznych wywołanych impulsem elektrycznym. Osiągnięcie celu możliwe jest dzięki współpracy między syntetykami i elektrochemikami. STANOWISKO BADAWCZE DO CHARAKTERYSTYKI POLIMEROWYCH SZTUCZNYCH MIĘŚNI Katedra Chemii i Technologii Materiałów Funkcjonalnych – tematyka badań

11 Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna Chemia w medycynie Nowe leki i postaci leków: -Synteza nowych inhibitorów syntazy glukozamino-6-fosforanu jako potencjalnych leków przeciwgrzybowych -Wiązanie leków przeciwnowotworowych i przeciwgrzybiczych do nanorurek węglowych i innych nanomateriałów w celu otrzymania nowych postaci leku omijających problem oporności wielolekowej -Wykorzystanie cyklodekstryn jako nośników leków do terapii celowanej Nowe materiały czujnikowe: -Synteza ligandów kompleksujących jony biologicznie ważne do czujników potencjometrycznych -Synteza chromojonoforów do kolorymetrycznych oznaczeń jonów biologicznie ważnych -Praktyczne wykorzystanie zsyntezowanych receptorów do konstrukcji czujników chemicznych i platform czujnikowych Przykładowa tematyka prac inżynierskich zrealizowanych i realizowanych

12 Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna Chemia w medycynie 12 Nowa aparatura, urządzenia, oprogramowanie: -Konstrukcja glukometru – urządzenia do pomiaru stężenia glukozy we krwi -Projekt akumulatora do zasilania rozruszników serca -Projekt elementu o charakterze sztucznych mięśni wykorzystujących polimery elektroaktywne -Oprogramowanie systemów dozująco-pomiarowych do pomiarów ciągłych -Oprogramowanie do systemowej analizy wyników pomiarowych -Wykorzystanie modyfikowanych nanorurek węglowych do konstrukcji bioelektrod i enzymatycznych bioogniw Przykładowa tematyka prac inżynierskich zrealizowanych i realizowanych Nowe nanomateriały wyposażone w reaktywne grupy funkcyjne: -Chemiczna modyfikacja nanomateriałów typu magnetycznych tlenków żelaza -Chemiczne modyfikowanie nano-hydroksyapatytu -Syntezy nanomateriałów dotowanych fluoryzującymi związkami metali wewnętrzno-przejściowych

13 Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna Chemia w medycynie Uniwersytety medyczne i szpitale - Specjaliści ds. aparatury medycznej Firma biologiczno-farmaceutyczna, prowadząca badania w zakresie innowacyjnych terapii oraz udoskonalania istniejących na rynku preparatów. Zakłady farmaceutyczne Firma kosmetyczna oraz producent nowoczesnych systemów dozujących WSPÓŁPRACA I MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA Firmy biotechnologiczne Parki naukowo-techniczne

14 Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna Chemia w medycynie Opiekę nad specjalnością sprawuje Katedra Chemii i Technologii Materiałów Funkcjonalnych Kierownik katedry: dr hab. inż. ELŻBIETA LUBOCH, prof. nadzw. PG Wydział Chemiczny Budynek: Chemia B, p. 411 Koordynator specjalności Chemia w Medycynie: Kontakt: Sekretariat Katedry: tel.: 58 347 19 49 Zwiedzanie katedr zaangażowanych w prowadzenie specjalności Chemia w Medycynie po uzgodnieniu terminu Zapraszamy ! Zachęcamy do zapoznania się z konspektami przedmiotów: http://uno.biomed.gda.pl -> Inżynieria Biomedyczna Zapraszamy !http://uno.biomed.gda.pl Zapraszamy ! Zachęcamy do zapoznania się z konspektami przedmiotów: http://uno.biomed.gda.pl -> Inżynieria Biomedyczna Zapraszamy !http://uno.biomed.gda.pl Prof. dr hab. inż. MARIA BOCHEŃSKA, prof. zw. PG Wydział Chemiczny Budynek: Chemia B, p. 401A Opracowanie prezentacji: dr hab. inż. Ewa Wagner-Wysiecka


Pobierz ppt "Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna Kierunek Międzywydziałowy - Inżynieria Biomedyczna Specjalność: CHEMIA W MEDYCYNIE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google