Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

C IŚNIENIOWE PROCESY MEMBRANOWE Mikrofiltracja i ultrafiltracja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "C IŚNIENIOWE PROCESY MEMBRANOWE Mikrofiltracja i ultrafiltracja."— Zapis prezentacji:

1 C IŚNIENIOWE PROCESY MEMBRANOWE Mikrofiltracja i ultrafiltracja

2 P ROCESY MEMBRANOWE Procesy separacji przebiegające dzięki obecności membrany

3 Z ASADA KRZYŻOWEJ FILTRACJI MEMBRANOWEJ

4 G ŁÓWNE TYPY PROCESÓW MEMBRANOWYCH Różnica ciśnień ΔpRóżnica stężeń (aktywności) Δc MikrofiltracjaSeparacja gazów UltrafiltracjaPerwaporacja NanofiltracjaDestylacja membranowa Odwrócona osmozaMembrany ciekłe i katalityczne Dializa

5 T YPY STRUKTUR MEMBRAN

6 T YPY MEMBRAN CIEKŁYCH

7 O TRZYMYWANIE EMULSYJNYCH MEMBRAN CIEKŁYCH

8 T YPY STRUKTUR MEMBRAN STAŁYCH

9 S TRUKTURY MEMBRAN SYMETRYCZNYCH

10 P ORÓWNANIE MEMBRAN CERAMICZNYCH I ORGANICZNYCH Odporność na:Membrany ceramiczne Membrany organiczne Ścieraniewysokaniska Temperaturęwysokaniska pHwysokaniska Ciśnieniewysokaniska

11 P ORÓWNANIE MEMBRAN CERAMICZNYCH I ORGANICZNYCH CechaMembrany ceramiczne Membrany organiczne Możliwość sterylizacji parą tak Żywotnośćdługaśrednia Dystrybucja wielkości porów mała- Zwartośćśredniawysoka Koszty wytwarzania wysokieniskie

12 W SPÓŁCZYNNIK RETENCJI

13 C IŚNIENIOWE PROCESY MEMBRANOWE

14 M EMBRANY DO MIKROFILTRACJI

15 Konstrukcjaporowata, symetryczna Grubość10-150 μm Wielkość porów0,05-10 μm Wielkość separowanych cząstek > 0,1 μm Mechanizm separacjisitowy Materiał membranypolimerowy, ceramiczny

16 O DDZIELANIE E. COLI RÓŻNYMI METODAMI MetodaCzystość cieczy Stopień zatężania Wydajność procesu [m 3 /m 2 h Zużycie energii [W*h/dm 3 ] filtr tarczowy 99,512,59,608 osadnik- flokulacja >99,512,013,201,8 prasa filtracyjna – flokulacja >99,521,66,388 mikrofiltracja - kapilarna 10014,01,0811 mikrofiltracja – membrany płaskie 10011,00,38431

17 O GÓLNA LICZBA DROBNOUSTROJÓW W BADANYM MLEKU ( JTK / CM 3 ) Rodzaj próby Serie produkcyjne X śr. I n=4 II n=4 III n=4 Mleko surowe6,0x10 6 1,3x10 6 3,5x10 5 2,6x10 6 Mleko po mikrofiltracji4,2x10 3 7,0x10 2 1,9x10 3 2,3x10 3 Mleko po mikrofiltracji i pasteryzacji1,2x10 2 9,0x10 1 3,0x10 2 1,4x10 2 Średni stopień redukcji bakterii po mikrofiltracji 99,93%99,95% 99,46 % 99,91% Średni stopień redukcji bakterii po mikrofiltracji i pasteryzacji 99,998 % 99,993 % 99,91 % 99,995 %

18 O BECNOŚĆ BAKTERII Z GRUPY COLI W BADANYM MLEKU ( JTK / CM 3 ) Rodzaj próby Serie produkcyjne X śr. I n=4 II n=4 III n=4 Mleko surowe nb w 10 - 6 nb w 10 - 5 nb w 10 - 6 Mleko po mikrofiltracji nb w 10 - 2 Mleko po mikrofiltracji i pasteryzacji nb w 10 0 Średni stopień redukcji bakterii po mikrofiltracji 4 log Średni stopień redukcji bakterii po mikrofiltracji i pasteryzacji 6 log

19 O BECNOŚĆ ENTEROKOKÓW W BADANYM MLEKU ( JTK / CM 3 ) Rodzaj próby Serie produkcyjne X śr. I n=4 II n=4 III n=4 Mleko surowe nb w 10 - 4 nb w 10 - 3 nb w 10 - 4 Mleko po mikrofiltracji nb w 10 - 1 nb w 10 0 nb w 10 - 1 Mleko po mikrofiltracji i pasteryzacjinb w 10 0 Średni stopień redukcji bakterii po mikrofiltracji3 log4 log3 log Średni stopień redukcji bakterii po mikrofiltracji i pasteryzacji 4 log 3 log4 log

20 U LTRAFILTRACJA o Sitowy mechanizm separacji o podobny jak w tradycyjnej filtracji o stosują się wszystkie prawa teorii filtracji (Darcyego, Poiseulla)

21 M EMBRANY DO ULTRAFILTRACJI

22 S TRUMIEŃ PERMEATU

23 Z ESTAWIENIE PARAMETRÓW MEMBRAN ULTRAFILTRACYJNYCH Konstrukcjaporowata, asymetryczna Grubośćok. 150 μm (warstwa separująca – 0,1-1,0 μm) Wielkość porów0,001 – 0,05 μm Wielkość separowanych cząstek 2 - 20nm > 500 D Mechanizm separacjisitowy Materiał membranypolimerowy, ceramiczny

24 P OLARYZACJA STĘŻENIOWA

25 W SPÓŁCZYNNIK POLARYZACJI STĘŻENIOWEJ c m /c b – współczynnik polaryzacji stężeniowej R – współczynnik retencji D - współczynnik dyfuzji substancji ulegającej retencji δ – grubość warstwy polaryzacyjnej k – współczynnik wnikania masy

26 G RANICZNY STRUMIEŃ PERMEATU

27 H YDRAULICZNE METODY CZYSZCZENIA MEMBRAN Przemywanie wsteczne

28 P RZEMYWANIE WSTECZNE

29 C ERAMICZNE MEMBRANY RUROWE

30 M EMBRANY KAPILARNE

31 M EMBRANY RAMOWE

32 M EMBRANY SPIRALNE

33 C HARAKTERYSTYKA MEMBRAN SPIRALNYCH C. D.

34 P ORÓWNANIE MODUŁÓW MEMBRANOWYCH

35


Pobierz ppt "C IŚNIENIOWE PROCESY MEMBRANOWE Mikrofiltracja i ultrafiltracja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google