Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kurs OT 2009 SKT PG FIFY TERENOZNAWSTWO2009-03-13 Terenoznawstwo I Marsze na Orientację Opracował: Belka Szymon.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kurs OT 2009 SKT PG FIFY TERENOZNAWSTWO2009-03-13 Terenoznawstwo I Marsze na Orientację Opracował: Belka Szymon."— Zapis prezentacji:

1 Kurs OT 2009 SKT PG FIFY TERENOZNAWSTWO2009-03-13 Terenoznawstwo I Marsze na Orientację Opracował: Belka Szymon

2 Kurs OT 2009 SKT PG FIFY TERENOZNAWSTWO2009-03-13 Definicja Terenoznawstwa: Jest to dziedzina topografii obejmująca ogół wiadomości o terenie, mapach topograficznych i sposobach orientowania się w terenie. Zespół praktycznych umiejętności, pozwalających na swobodne orientowanie się i poruszanie w nieznanym terenie z pomocą mapy i kompasu, a także wykonanie szkiców (np. widok z określonego miejsca), prostych planów (np. plan drogi przemarszu) oraz pomiarów bez użycia skomplikowanych przyrządów (np. szerokość rzeki, wysokość drzewa, odległości do konkretnego obiektu). Terenoznawstwo jest przydatne w różnych rodzajach działalności człowieka, umożliwia dokonanie opisu (słownego lub graficznego) terenu pod kątem jego wykorzystywane jest do potrzeb wojskowych, turystyki kwalifikowanej, do prowadzenia prac badawczych w obszarze nieznanym lub mało znanym, przeprowadzania ćwiczeń i gier terenowych (np. harcerskich), a także zawodów sportowych (np. biegów na orientację).

3 Kurs OT 2009 SKT PG FIFY TERENOZNAWSTWO2009-03-13 Co to znaczy zgubić się? nie wiadomo gdzie się jest nie wiadomo skąd się przyszło nie wiadomo dokąd iść

4 Kurs OT 2009 SKT PG FIFY TERENOZNAWSTWO2009-03-13 Co robić, aby się nie zgubić? Obserwujemy i zapamiętujemy drogę (szczególnie osoby prowadzące, ale pozostali uczestnicy rajdu też powinni) Chodzimy znakowanymi szlakami (zdecydowanie najlepsze rozwiązanie gdy prowadzimy dużą grupę osób, dobrze jest upewnić się że wszyscy wiedzą jakim szlakiem idą na wypadek gdyby zostali w tyle)

5 Kurs OT 2009 SKT PG FIFY TERENOZNAWSTWO2009-03-13 Oznaczenia na szlakach

6 Kurs OT 2009 SKT PG FIFY TERENOZNAWSTWO2009-03-13 Definicja mapy: Zmniejszone przedstawienie na płaszczyźnie całości lub fragmentu powierzchni Ziemi charakteryzujące się: określoną konstrukcją matematyczną, zastosowaniem specjalnego systemu znaków (symboli kartograficznych), wyborem i uogólnieniem przedstawionych zjawisk.

7 Kurs OT 2009 SKT PG FIFY TERENOZNAWSTWO2009-03-13 Po co nam mapa?: dzięki mapie wiemy gdzie jesteśmy w skali globalnej – możemy się łatwo umiejscowić na mapie świata. Po powrocie z wyprawy będziemy również widzieli, gdzie byliśmy i co zwiedziliśmy, dzięki mapie wiemy jakie miejsca warte odwiedzenia znajdują się w pobliżu, dzięki mapie możemy łatwo planować trasę (Trasa dla grupy nieprzyzwyczajonej do długich marszów nie powinna przekraczać 20-25 km dziennie, dla starych wyjadaczy 30-35 km będzie w sam raz żeby się solidnie zmęczyć, dla pasjonatów (z małym plecakiem) 50-100 km/24h [HARPAGAN] ). W górach każde 100 m podejścia liczy się jak 1 km po płaskim terenie.

8 Kurs OT 2009 SKT PG FIFY TERENOZNAWSTWO2009-03-13 Rodzaje map ze względu na skalę: mapy szczegółowe ( 1:1000 do 1:5000) – mapy miast, osiedli, terenów podmiejskich topograficzne ( 1:5000 do 1:200 000 ) – rzeźba terenu, sieć rzeczna, drogi przeglądowo – topograficzne – ( 1:200 000 do 1:1000 000 ) – sieć komunikacyjna, wodna, większe obszary przeglądowe- (od 1:1000 000 ) – ogólny obraz lądów i kontynentów

9 Kurs OT 2009 SKT PG FIFY TERENOZNAWSTWO2009-03-13 Rodzaje map ze względu na treść: ogólno-geograficzne – charakterystyka wielu elementów środowiska geograficznego (mapy hipsometryczne, polityczno- administracyjne) tematyczne – charakterystyka jednego elementu w odniesieniu do zjawisk przyrodniczych, zjawisk społeczno- gospodarczych inżynieryjne – mapy urbanistyczne, górnicze

10 Kurs OT 2009 SKT PG FIFY TERENOZNAWSTWO2009-03-13 Skala mapy (dobór długości trasy) 1m = 100 cm 1km = 1000 m 1km = 100 000 cm skala 1:100 000 oznacza: 1 cm na mapie odpowiada 100 000 cm = 1km w terenie

11 Kurs OT 2009 SKT PG FIFY TERENOZNAWSTWO2009-03-13 Symbole (oznaczenia kartograficzne) formy terenu

12 Kurs OT 2009 SKT PG FIFY TERENOZNAWSTWO2009-03-13 Symbole (oznaczenia kartograficzne) Skały i kamienie oraz roślinność

13 Kurs OT 2009 SKT PG FIFY TERENOZNAWSTWO2009-03-13 Symbole (oznaczenia kartograficzne) Wody i bagna

14 Kurs OT 2009 SKT PG FIFY TERENOZNAWSTWO2009-03-13 Symbole (oznaczenia kartograficzne) Obiekty budowlane

15 Kurs OT 2009 SKT PG FIFY TERENOZNAWSTWO2009-03-13 Symbole (oznaczenia kartograficzne) znaki dodatkowe

16 Kurs OT 2009 SKT PG FIFY TERENOZNAWSTWO2009-03-13 Symbole (oznaczenia kartograficzne) znaki dodatkowe

17 Kurs OT 2009 SKT PG FIFY TERENOZNAWSTWO2009-03-13 Kompas / Busola Kompas jest zdecydowanie prostszym urządzeniem niż busola, chociaż obie w swej budowie są oparte na igle magnetycznej. Busola posiada lusterko, muszkę i szczerbinkę (czyli przyrządy celownicze), tarczę obrotową z podziałką co najmniej co 5 stopni, linijkę centymetrową, fosforyzujące oznaczenia. Busola i kompas mogą być w środku wypełnione powietrzem lub cieczą. Te z cieczą są pewniejsze latem, a te z powietrzem zimą.

18 Kurs OT 2009 SKT PG FIFY TERENOZNAWSTWO2009-03-13 Wyznaczenie północy za pomocą przyrządów: Kompas Busola Żyletka -Prowizoryczny kompas z żyletki, zamiast igły. Stępioną żyletkę należy namagnesować. Żyletka swobodnie obraca się na nitce ustawiając się w osi Północ-Południe. Miseczka i igła - Prowizoryczny kompas z igły i miseczki z wodą. Namagnesowujemy igłę jedwabiem lub magnesem następnie kładziemy ją na listku trawy który swobodnie pływa na wodzie. Gdy igła przestanie się kręcić, ustala się, gdzie jest Północ-Południe i zaznacza się na igle koniec wskazujący dany kierunek. Odtąd igła może służyć za kompas

19 Kurs OT 2009 SKT PG FIFY TERENOZNAWSTWO2009-03-13 Wyznaczanie północy bez kompasu. Pień ściętego drzewa - słoje roczne zaciskają się ku północy. Mrowisko - Stok mrowiska po stronie południowej jest łagodniejszy niż po stronie północnej, gdzie kąt jest bardziej ostry. Dzieje się tak dlatego, żeby słońce mogło nagrzewać swymi promieniami stos mrowiska. Kościół - Absydy dawnych kościołów skierowane są na wschód.

20 Kurs OT 2009 SKT PG FIFY TERENOZNAWSTWO2009-03-13 Wyznaczanie północy bez kompasu. Samotne drzewo - Drzewo rosnące samotnie ma silniej rozwinięte gałęzie od strony południowej. Kierunek północny można określić ogólnie według wyglądu drzew. Korona drzewa jest od strony południowej lepiej rozwinięta i bogatsza. Brzoza swą korę ma bardziej jasną po stronie południowej, ponieważ promienie słoneczne powodują płowienie koloru.

21 Kurs OT 2009 SKT PG FIFY TERENOZNAWSTWO2009-03-13 Wyznaczanie północy bez kompasu. Mech - porasta północną stronę kamieni i drzew. Kora pni a niekiedy i konarów jest od strony północy pokryta porostami i mchem. Północne zbocza pagórków i wydm w lesie są zwykle obficiej porośnięte mchem, niż zbocza południowe. Rów - porośnięty trawą. Jeśli napotkamy rów poprowadzony w kierunku wschód-zachód lub zbliżonym to na północnym stoku rowu trawa porastająca jest bardziej rozwinięta niż po stronie południowej, która jest zasłonięta przed słońcem

22 Kurs OT 2009 SKT PG FIFY TERENOZNAWSTWO2009-03-13 Wyznaczanie północy bez kompasu. Śnieg - szybciej topnieje i znika na południowych stokach. Satelity – satelity telewizyjne mieszkań skierowane są w kierunku południowym.

23 Kurs OT 2009 SKT PG FIFY TERENOZNAWSTWO2009-03-13 Wyznaczanie północy bez kompasu. Słońce i cień - Cień kija wbitego pionowo w ziemię wskazuje kolejno: O godz. 6:00; 9:00; 12:00; 15:00; 18:00 – zachód; północny- zachód; północ; północny-wschód; wschód. Zamiast kija możemy użyć własnego ciała, tak jak na rysunku obok. Ale sytuacja przedstawiona na rysunku będzie poprawna tylko o godz. 12:00. (N - północ, S – południe, E - wschód, W – zachód)

24 Kurs OT 2009 SKT PG FIFY TERENOZNAWSTWO2009-03-13 Wyznaczanie północy za pomocą zegarka Należy położyć zegarek poziomo, a następnie, obracając nim, ustawić małą, godzinową wskazówkę w kierunku słońca. Dokładność ustawienia można sprawdzić umieszczając w środku tarczy zegarka patyczek. Cień powinien być przedłużeniem małej wskazówki. Kąt powstały między tą wskazówką a cyframi oznaczającymi godzinę 12°° na tarczy zegarka należy podzielić na dwie części. Linia podziałki wskaże położenie słońca o godzinie 12°°, czyli kierunek południowy. Przedłużenie tej linii przez środek tarczy wskaże kierunek południowy. Uwaga! Stosując sposób z zegarkiem na półkuli południowej, kierujemy na słońce cyfrę 12 i północ znajdujemy w połowie odległości kątowej między tą cyfr a wskazówką godzinową.

25 Kurs OT 2009 SKT PG FIFY TERENOZNAWSTWO2009-03-13 Wyznaczanie północy za pomocą zegarka Półkula południowaPółkula północna Zegarek i księżyc -Ustawiamy zegarek tak, by 12-tka pokazywała na księżyc. Południe będzie po środku kąta między liczbą 12 a małą wskazówką zegara

26 Kurs OT 2009 SKT PG FIFY TERENOZNAWSTWO2009-03-13 Gwiazda Polarna - Odnajdujemy Gwiazdę Polarną, która wskazuje północ: Najpierw znajdujemy Wielki Wóz, następnie 5-krotnie przedłużamy odległość pomiędzy dwoma ostatnimi kołami wozu i znajdujemy końcową gwiazdę dyszla Małego Wozu - czyli Gwiazdę Polarną. Wyznaczanie północy bez kompasu.

27 Kurs OT 2009 SKT PG FIFY TERENOZNAWSTWO2009-03-13 Azymut Azymut - kąt zawarty między północą, a kierunkiem marszu mierzony w stopniach.

28 Kurs OT 2009 SKT PG FIFY TERENOZNAWSTWO2009-03-13 Tysięczna - kąt pod jakim widać odcinek wysokości 1m z odległości 1km. Rumb - kąt zawarty między północnym lub południowym kierunkiem południka, a kierunkiem na dany przedmiot i nie przekracza 90 stopni Tysięczna, Rumb.

29 Kurs OT 2009 SKT PG FIFY TERENOZNAWSTWO2009-03-13 Marsze na orientację - punkt kontrolny. Punkt opisowy Lampion Perforator (dziurkacz) Obsada ludzka punktu

30 Kurs OT 2009 SKT PG FIFY TERENOZNAWSTWO2009-03-13 Punkty kontrolne (PK) Oznakowanym punktem kontrolnym (PK) jest lampion wykonany w kształcie kwadratu o boku od 20 do 30 cm, podzielony po przekątnej, w kolorach białym (lewy górny róg) i czerwonym (prawy dolny róg). Każdy oznakowany punkt kontrolny powinien być opisany na białym polu dwuelementowym kodem (cyfry lub litery) oraz posiadać przyrząd do potwierdzania tego punktu (kredka, perforator, pieczątka itp.). Jeżeli odległość ustawienia PK od miejsca charakterystycznego zaznaczonego na mapie jest większa niż 2 mm w skali mapy, to zespół nie ma obowiązku jego odszukania i za brak potwierdzenia tego punktu nie może być ukarany

31 Kurs OT 2009 SKT PG FIFY TERENOZNAWSTWO2009-03-13 Punkty kontrolne (LOP) LOP=linia obowiązkowego przejścia Trasa (na mapie linia ciągła), którą musimy przebyć; na ogół są na gdzieś na niej punkty do potwierdzenia, np. LOP1(2) oznacza, że na LOPce nr 1 (pewnie jest ich na etapie więcej) należy znaleźć 2 PK. Punkt na LOP nie może być oddalony od tej linii więcej niż 5 m, i musi być z niej widoczny.

32 Kurs OT 2009 SKT PG FIFY TERENOZNAWSTWO2009-03-13 Punkty kontrolne (PS) Punkt stowarzyszony (PS) z określonym punktem kontrolnym lub obszarem jest to punkt ustawiony w terenie, który ze względu na co najmniej jeden z poniższych warunków, to jest: niewielką odległość od PK (nie mniejszą niż 2 mm w skali mapy), podobną formę terenu, specyfikę mapy, inne informacje podane przez organizatora, oddaje w przybliżeniu położenie punktu kontrolnego (PK). Punkt stowarzyszony do linii obowiązkowego przebycia nie może być ustawiony w odległości mniejszej niż 5 m w terenie od linii zaznaczonej na mapie wzorcowej przez organizatora.

33 Kurs OT 2009 SKT PG FIFY TERENOZNAWSTWO2009-03-13 Punkty kontrolne (PM) Punkt mylny (PM) nie jest punktem kontrolnym danej trasy lub punktem z nim stowarzyszonym i musi być oddalony od danego PK o co najmniej 5 mm w skali mapy.

34 Kurs OT 2009 SKT PG FIFY TERENOZNAWSTWO2009-03-13 Punkty karne 1.Niepotwierdzenie PK zaznaczonego na mapie - 90 pkt kar 2.Niepotwierdzenie PK niezaznaczonego na mapie lub należącego do LOP - 60 pkt kar 3.Potwierdzenie PS do punktu zaznaczonego na mapie - 25 pkt kar 4.Potwierdzenia PS do punktu niezaznaczonego na mapie lub należącego do LOP - 15 pkt kar 5.Każda minuta spóźnienia w limicie spóźnień - 1 pkt kar 6.Każda minuta spóźnienia powyżej limitu spóźnień - 10 pkt kar 7.Zmiana potwierdzenia PK (przebitka) - 10 pkt kar 8.Błędny opis PK - 10 pkt kar 9.Potwierdzenie punktu mylnego PM - 30 pkt kar 10.Pozostawienie wolnej kratki w karcie startowej (poza kratkami na końcu wpisów)- 30 pkt kar

35 Kurs OT 2009 SKT PG FIFY TERENOZNAWSTWO2009-03-13 Karta startowa – częste błędy BK (wpis na karcie) = brak kredki: wpis (własnym pisakiem/kredką innego PK) oznajmiający brak przyrządu do pisania (najczęściej kredki) na PK w terenie. BPK (wpis na karcie) = brak PK: wpis (własnym pisakiem...) oznajmiający brak PKw terenie, gdzie powinien stać (i brak go w odległości 2 mm w skali mapy lub 5 m wterenie od LOP); bo być może ktoś ten PK ukradł itd...

36 Kurs OT 2009 SKT PG FIFY TERENOZNAWSTWO2009-03-13 Bibliografia: 1.http://www.wloczykij.gd- net.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=8 9&Itemid=86 2.http://pl.wikipedia.org 3.http://skpt.gdansk.pl/darzlub/2008/karty.php3 4.http://cybulion.ovh.org/trening/szkoleniebno.htm 5.http://www.mokotow.zhr.pl/et/vh/terenoznawstwo.htm 6.http://www.tgdh17.republika.pl/techniki/Terenoznawst wo/terenoznawstwo-INDEX2.htm 7.http://paulinum.republika.pl/terenoznawstwo/trening24.htm 8.WZORY WYBRANYCH ZNAKÓW UMOWNYCH dla mapy topograficznej w skali 1:50 000 (zakład kartografii politechniki warszawskiej)


Pobierz ppt "Kurs OT 2009 SKT PG FIFY TERENOZNAWSTWO2009-03-13 Terenoznawstwo I Marsze na Orientację Opracował: Belka Szymon."

Podobne prezentacje


Reklamy Google