Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fale (przenoszenie energii bez przenoszenia masy)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fale (przenoszenie energii bez przenoszenia masy)"— Zapis prezentacji:

1 Fale (przenoszenie energii bez przenoszenia masy)
Vibrating Charges and Electromagnetic Waves More About Visualizing Electromagnetic Waves Loop of Lines of Force Szczególnie polecam (w związku z wykładem):

2 Czym jest i czym nie jest fala?
Stadium Waves

3 Impuls falowy Dr. Dan Russell, Kettering University

4 Fala dźwiękowa czyli… rozchodzące się zagęszczenia
i rozrzedzenia cząsteczek np. powietrza

5 Fale na powierzchni wody
Catch the Wave

6 Falująca woda Dr. Dan Russell, Kettering University

7 Zaburzanie pola elektrycznego
Kierunek propagacji Vibrating Charges and Electromagnetic Waves Pole oscylującego ładunku

8 Fala elektromagnetyczna
Pole elektryczne E Pole magnetyczne B Kierunek propagacji k Długość fali 

9 Jest fala – jest drganie!

10 Najogólniejsze równanie fali
Zaburzenie początkowe ośrodka Zaburzenie przesunięte wzdłuż osi x Zaburzenie przesuwające się wzdłuż osi x z prędkością v

11 „Najbezpieczniejsza” postać najogólniejszego równania …
Cx i Ct stałe mianowane!

12 Klasyfikacja fal Fale sprężyste i fale elektromagnetyczne
Fale harmoniczne i nieharmoniczne Fale płaskie i fale kuliste Fale poprzeczne i podłużne

13 Fala poprzeczna Dr. Dan Russell, Kettering University

14 Siła kierująca w napiętej linie

15 Polaryzacja fali Polaryzator 2 Polaryzator 1 Fala padająca
Fala spolaryzowana Sumowanie zaburzeń o różnych polaryzacjach

16 Polaryzator dla mikrofal (co przepuszcza a co blokuje?)

17 Polaryzacja światła –prawo Malusa
Polaryzator 1 Polaryzator 2 (analizator) Polaryzacja światła

18 Opis zaburzeń (drgań) za pomocą funkcji harmonicznych

19 Długość, amplituda i prędkość fali

20 Od prostokąta do sinusoidy

21 Zaburzenie prawie prostokątne

22 Superpozycja fal (!) ale nie zawsze:

23 Interferencja konstruktywna
Długość fali

24 Interferencja konstruktywna
Fala 1 Fala wypadkowa Fala 2

25 Interferencja destruktywna
Długość fali

26 Interferencja konstruktywna i destruktywna - demonstracja
Sumowanie zaburzeń od dwóch fal

27 Interferencja fal z dwóch punktowych źródeł

28 Interferencja fal „kulistych” na powierzchni wody
To samo tylko statycznie Interferencja fal z punktowych źródeł

29 Doświadczenie Younga

30 Doświadczenie Younga Interferencja dla dwóch szczelin

31 Interferencja - podsumowanie
Powstanie „stałego w czasie” rozkładu miejsc, w których fale się wzmacniają bądź osłabiają (czyli prążków interferencyjnych) Warunki interferencji: Jednakowa częstotliwość „Stała w czasie” różnica faz Jednakowa polaryzacja

32 Zasada Huygensa

33 Powielanie się frontów falowych

34 Odbicie i załamanie fali
Odbicie i załamanie fali - zasada Huygensa w akcji

35 Odbicie od TWARDEJ granicy
Acoustics and Vibration Animations - Dan Russell, Kettering University

36 Odbicie od MIĘKKIEJ granicy
Acoustics and Vibration Animations - Dan Russell, Kettering University

37 Odbicie od niejednorodności

38 Prawa załamania i odbicia
β

39 Analogia motoryzacyjna

40 Fala stojąca Superpozycja identycznych, przeciwbieżnych fal

41 Fale stojące w strunie

42 Fale stojące w napiętej linie

43 Efekt Dopplera

44 Ruchome źródło/obserwator spoczywa
Ruchome źródło/obserwator ruchomy Nieruchome źródło/ obserwator ruchomy

45 BUM!!! czyli przekroczenie bariery dźwięku

46 Zdudnianie się fal

47 Rejestracja dudnień Detektor

48 Podział widma fal el.-mag.

49 Zjawisko fotoelektryczne
Światło Amperomierz Opornik

50 Potas – praca wyjścia 2eV

51 Energia kinetyczna elektronów w zjawisku fotoelektrycznym
Częstotliwość f, Hz En.kinetmax, eV

52 Wzór Einsteina

53 Elektrony jako fale Działo elektronowe Detektor

54 Falowe efekty dla elektronów
Electron Interference

55 Hipoteza de Broglie’a Changing Masses, Changing Patterns An Application of Matter Waves, Boston Museum of Sience


Pobierz ppt "Fale (przenoszenie energii bez przenoszenia masy)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google