Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

I T P W ZPT 1 Układy logiczne kombinacyjnesekwencyjne Clk FF D Układy logiczne to dział techniki cyfrowej, w której układy cyfrowe konstruowane są na poziomie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "I T P W ZPT 1 Układy logiczne kombinacyjnesekwencyjne Clk FF D Układy logiczne to dział techniki cyfrowej, w której układy cyfrowe konstruowane są na poziomie."— Zapis prezentacji:

1 I T P W ZPT 1 Układy logiczne kombinacyjnesekwencyjne Clk FF D Układy logiczne to dział techniki cyfrowej, w której układy cyfrowe konstruowane są na poziomie bramek logicznych i przerzutników.

2 I T P W ZPT 2 Funkcja boolowska Funkcją boolowską zmiennych binarnych x 1,...,x n nazywamy odwzorowanie: f: X Y gdzie: X B n = {0,1} {0,1}... {0,1}, Y B m n-razy Jeżeli X = B n, to funkcję nazywamy zupełną; w przeciwnym przypadku jest to funkcja niezupełna, zwana również funkcją nie w pełni określoną. Tablica prawdy Formuła (wyrażenie) boolowskie Reprezentacje:... i wiele innych sposobów opisu (np. BDD)

3 I T P W ZPT 3 Tablica prawdy x1x1 x2x2 x3x3 f 00000 10011 30111 41000 51011 71111 tablicowe przedstawienie odwzorowania f f(x 1, x 2, x 3 ) f: B 3 B 11117 0116 11015 00014 11103 0102 11001 00000 fx3x3 x2x2 x1x1 0 1 Funkcja niezupełna

4 I T P W ZPT 4 Tablica prawdy... = a n-1 2 n-1 +....+ a 2 2 2 + a 1 2 1 + a 0 2 0 = (0101) B = 0 2 3 + 1 2 2 + 0 2 1 + 1 2 0 = 5 D (1010) B = 1 2 3 + 0 2 2 + 1 2 1 + 0 2 0 = 10 D

5 I T P W ZPT 5 Uproszczony zapis tablicy prawdy f = [1, 3, 5, 7, (2, 6)] x1x1 x2x2 x3x3 f 00000 10011 2010 30111 41000 51011 6110 71111 f = (1, 3, 5, 6, 7) x1x1 x2x2 x3x3 f 00000 10011 20100 30111 41000 51011 61101 71111

6 I T P W ZPT 6 Wyrażenie boolowskie Znacznie wygodniejsza w praktyce jest reprezentacja funkcji boolowskich w postaci wyrażenia boolowskiego.

7 I T P W ZPT 7 x1x1 x2x2 x3x3 f 00000 10011 20100 30111 41000 51011 61101 71111 Wyrażenie boolowskie - przykład 321 xxx 321321 xxxxxx 321 xxx 321 xxx f 321321321321321 xxxxxxxxxxxxxxxf Ogromne znaczenie formuł boolowskich...

8 I T P W ZPT 8 Operatory logiczne AND OR NOT mają swoje realizacje techniczne - bramki logiczne 321321321321321 xxxxxxxxxxxxxxxf 1 2 3 4 5 x 3 x 1 x 2 f Realizacja funkcji f 1234 5

9 I T P W ZPT 9 Komentarz Zatem upraszczając wyrażenia boolowskie będziemy mogli jednocześnie uprościć ich realizację, np. zmniejszyć liczbę zastosowanych bramek co decyduje o kosztach realizacji i tym samym jest głównym czynnikiem zwiększającym konkurencyjność naszego produktu na rynku. f x x x 1 2 3 Podstawy teoretyczne upraszczania wyrażeń boolowskich zawarte są w algebrze Boolea.

10 I T P W ZPT 10 Transformacja formuły Minimalizacja funkcji boolowskich!!! f x x x 1 2 3 Realizacja uproszczonej funkcji f =1

11 I T P W ZPT 11 Sens fizyczny minimalizacji f x x x 1 2 3 010010 010010 x1x1 x2x2 x3x3 f 00000 10011 20100 30111 41000 51011 61101 71111 0 0 011011 011011 1 1

12 I T P W ZPT 12 Postaci (formy) kanoniczne Kanoniczna postać sumacyjna (suma iloczynów) Kanoniczna postać iloczynowa (iloczyn sum)

13 I T P W ZPT 13 Kanoniczna postać sumacyjna x1x1 x2x2 x3x3 f 00000 10011 20100 30111 41000 51011 61101 71111

14 I T P W ZPT 14 Kanoniczna postać iloczynowa x1x1 x2x2 x3x3 f 00000 10011 20100 30111 41000 51011 61101 71111


Pobierz ppt "I T P W ZPT 1 Układy logiczne kombinacyjnesekwencyjne Clk FF D Układy logiczne to dział techniki cyfrowej, w której układy cyfrowe konstruowane są na poziomie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google