Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Choroby kości Prof. Dr hab. Piotr Silmanowicz Katedra i Klinika Chirurgii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Choroby kości Prof. Dr hab. Piotr Silmanowicz Katedra i Klinika Chirurgii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie."— Zapis prezentacji:

1 Choroby kości Prof. Dr hab. Piotr Silmanowicz Katedra i Klinika Chirurgii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

2 Choroby kości - podział 1. Zaburzenia żywieniowe kości 2. Metaboliczne choroby kości 3. Idiopatyczne choroby kości 4. Nowotwory 5. Zapalne choroby kości

3 1. Zaburzenia żywieniowe Wtórna żywieniowa nadczynność przytarczyc Rachitis - krzywica Hyperwitaminoza A Hyperwitaminoza D Inne np. osteogenesis imperfecta

4 2. Metaboliczne choroby kości Pierwotna nadczynność przytarczyc Wtórna nadczynność przytarczyc pochodzenia nerkowego

5 3. Idiopatyczne choroby kości Psy niedojrzałe szkieletowo: Panosteitis eozynophilica ( enostoza) eozynofilowe zapalenie kości Metaphyseal osteopathy Osteopatia czaszkowo-żuchwowa Chrzęstne wyrośla Chondrodysplasia Ograniczone zwapnienia ( calcinosis circumscripta)

6 3.Idiopatyczne choroby kości Inne: Osteopatia przerostowa Cysty kostne ostepetrosis

7 4. Nowotwory: Złośliwe –Pierwotne –Przerzutowe Nie złośliwe DO DOPRACOWANIA

8 5. Zapalne choroby kości: Zapalenie kości i szpiku kostnego: –Bakteryjne –grzybicze

9 1. Zaburzenia żywieniowe Wtórna żywieniowa nadczynność przytarczyc: -nadmiar fosforu w diecie( nadmiar mięsa) Stosunek Ca:P psy 1,2 :1, koty 1,1- 1; Nadmiar P – hypokalcemia- wzrost poziomu PTH – wzrost resorpcji Ca z kości – obraz chrząstki wzrostowej przesądza o chorobie. Najbardziej dotkniete są kończyny miedniczne, kości kręgosłupa. WAŻNE!!! Normalny poziom Ca w surowicy

10 1. Zaburzenia żywieniowe Wtórna żywieniowa nadczynność przytarczyc: Objawy kliniczne: -Kulawizny -Bolesność kości -Niedowład/porażenia przy uszkodzeniu kręgosłupa -RTG – uogólniona osteopenia np. zanik kości korowej. -Złamania patologiczne Leczenie: - Zbilansowac dietę, dodatek mączki kostnej przez 2-3 miesiące, ograniczenie ruchu, odłożyć interwencję chirurgiczną.

11 1. Zaburzenia żywieniowe Rachitis – krzywica: - Dieta zbożowa Objawy kliniczne : -kulawizna, bolesność, pogrubienie nasad na zdj. RTG, złamania patologiczne. Leczenie: - Chirurgiczne odłożone.

12 1. Zaburzenia żywieniowe Hyperwitaminoza A: -U kotów żywionych wątrobą miedzy 2-4 rokiem życia Objawy kliniczne: - kulawizny, sztywność szyi, opóźniony wzrost, zapalenie dziąseł. Leczenie: - wyliminować z diety źródło witaminy A

13 1. Zaburzenia żywieniowe Hyperwitaminoza D: -Może być związana z nadmierną suplementacją tłuszczy z ryb morskich( dorsz) Objawy: -Osteopenia -Ogniska zwapnień w tkankach miękkich

14 2. Metaboliczne choroby kości Pierwotna nadczynność przytarczyc: -przerost lub nowotworzenie ( adenoma) -Podwyższony poziom PTH -Absorpcja Ca z kości, wzmożone wydalanie P przez nerki -To skutkuje stale utzymującą się hyperkalcemią i hypofosfatemią Objawy kliniczne: -anorexia, osłabienie, wymioty, PU/PD -RTG: uogólniona osteopenia, złamania patologiczne, ogniska mineralizacji w nerkach, kamica – głównie oksalaty Leczenie: - Przyczyna pierwotna!

15 2. Metaboliczne choroby kości Wtórna nadczynność przytarczyc pochodzenia nerkowego: -Zwyrodnienie nerek prowadzi do zmniejszonego wydalania P – hyperfosfatemia i hypocalcemia -Dodatkowo zmniejszona synteza w nerkach 1,25- dihydroksycholekalcyferolu powoduje obniżone wchłanianie Ca w jelitach. Objawy kliniczne: -gumowa szczęka – kość żuchwy podatna na ucisk, zęby obluzowane w zębodołach, wady zgryzu, objawy ze strony niewydolnych nerek -RTG: osteopenia – głównie szczęka i żuchwa Leczenie pierwotnej przyczyny!!

16 Idiopatyczne choroby kości Panosteitis eosynophilica ( enostoza)- eozynofilowe zapalenie kości: występowanie dość częste średnie i duże rasy psów; ON najczęściej samce/samice = 5/1 wiek: 5-12 miesięcy Wewnątrzszpikowa tkanka tłuszczowa tkanka włóknisto- naczyniowamineralizacja(odczyny okostnowe) ETIOLOGIA: nie poznana; podejrzenie infekcji wirusowej. OBJAWY KLINICZNE: zmienne i wędrujące; bolesność kości długich, gorączka, utrata apetytu; nawroty do 2 lat; większość przypadków leczy się do 18 miesięcy,

17 Idiopatyczne choroby kości OBJAWY RADIOLOGICZNE: w początkowym stadium rozwoju mogą być niewidoczne; Objawy wczesne: zmniejszone wysycenie tkanki kostnej, szczególnie w okolicy otworów odżywczych, Objawy późne: zwiększone wysycenie tkanki kostnej, utrata normalnej struktury beleczkowej z rozwojem ogniskowych zmian o …………… ( thumbprint lesions) Pogrubienie śródkostnej, reakcja okostnej…………….. Leczenie: paliatywne

18 Idiopatyczne choroby kości Metaphyseal osteopathy (MO)osteodystrofia przerostowa;gnilec kostny: -Duże i olbrzymie rasy psów, predysponowane –dogi niemieckie; -Samce choruja cześciej niz samice -Etiologia niepoznana; -Izolowano antygeny wirusa nosówki z komórek przynasady; nie wyjaśniono pochodzenia antygenu – czy wskutek naturalnego zakażenia czy po szczepieniu; OBJAWY KLINICZNE: -Bolesne i obrzękłe przynasady, szcz.-dalsza przynasada kości piszczelowej i promieniowej. -Niechęć do utrzymania postawy stojącej; -Anoreksja,gorączka, osowienie;

19 Metaphyseal osteopathy (MO)osteodystrofia przerostowa;gnilec kostny CD. OBJAWY RADIOLOGICZNE: -Zmiany symetryczne -Liniowe przyjaśnienia pomiędzy przynasada i nasadą ze strefą sklerowaciałą……….. -Odczyn odokostnowy -Rzadko przedwczesne zamknięcie nasad -Rzadko zmainy podobne w czaszce do CMO LECZENIE: -paliatywne

20 Idiopatyczne choroby kości Osteopatia czaszkowo-żuchwowa -Najczęściej west highland white terrier i cairn terrier -Wyjątkowo u dużych ras psów; -Gen autosomalny, recesywny; -Objawy: 3-6 miesięcy; -Zaburzenie kostnienia śródbłonioniastego………dookoła puszki bębenkowej i kości żuchwy; wyjątkowo podobne zmiany można obserwować na kościach długich, OBJAWY KLINICZNE: - ograniczona ruchomość żuchwy, otwarcie jamy ustnej, -Bolesność stawu skroniowo-żuchwowego LECZENIE: -Paliatywne -Choroba zmniejsza nasilenie po osiągnięciu dojrzałości szkieletowej -Leki steroidowe mogą zmniejszyć tworzenie kości

21 Idiopatyczne choroby kości Chrzęstne wyrośla ( osteochondromatoza ) -Występują na wyniosłościach kostnych -U psów podejrzewane podłoże genetyczne -U kotów tło wirusowe OBJAWY KLINICZNE: -Zależne od lokalizacji zmian -Może być bezobjawowa -Bolesność, kulawizna, deficyty nerwowe przy ucisku na korzenie nerwowe LECZENIE: -chirurgiczne

22 Idiopatyczne choroby kości Chondrodysplasia: -Obejmuje różne rzadkie choroby -Najczęściej u małych ras -Predyspozycje: pudle miniaturowe, beagle, bullterriery, pointery, malamuty -Radiologiczne może przypominać krzywicę z poszerzeniem chrząstki wzrostu ale Ca/P i homeostaza są w normie -achondrodysplasia u bulldogów i pekinczyków uznaje się za normalne, natomiast u bassetów i welsh corgi zaburzenia te są uważane za normę?????

23 http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://www.minnesotamalamuteclub.com/brdprobs/nori1.jpg&imgrefurl=http://www.minnesotamalamuteclub.com/brdprobs/chdhist.htm&usg=__frlplidjOWyo 4oeEKBTYKFt60OE=&h=481&w=300&sz=21&hl=pl&start=31&zoom=1&tbnid=5cR4nhIhnFkSIM:&tbnh=137&tbnw=87&prev=/images%3Fq%3Dchondrodysplasia%2Bdogs%26um%3D1%26h l%3Dpl%26biw%3D1024%26bih%3D576%26tbs%3Disch:10%2C993&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=123&vpy=185&dur=4562&hovh=284&hovw=177&tx=87&ty=221&ei=J3moTObZMIeWOsTY 6ZcM&oei=qnioTM-yLtW6jAe06pWCDQ&esq=32&page=3&ndsp=15&ved=1t:429,r:10,s:31&biw=1024&bih=576

24 Idiopatyczne choroby kości Ograniczone zwapnienia ( calcinosis circumscripta ) -W tkankach okołostawowych kredowe masy otoczone tkanką włóknistą -Młode psy do 12 miesięcy dużych ras - donoszono o ucisku na rdzeń kręgowy -Etiologia niepoznana LECZENIE: - chirurgiczne

25 http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/_/viewer.aspx?path=vet&name=gr56.jpg

26 Idiopatyczne choroby kości Osteopatia przerostowa(= osteoartropatia przerostowa, ponieważ może obejmować stawy; = Choroba Maries ) - Etiologia nieznana -Najczęściej łączy się z nowotworami płuc ale może występować także przy innych np.: gruźlica, dirofilarioza, ropnie płuc i niektórych chorobach jamy brzusznej np: nowotwór pęcherza, gruczolakorak wątroby -Zapoczątkowana podrażnieniem nerwów doprowadzających, które we wnęce płuc i śródpiersiu -Przecięcie nerwu błędnego w pobliżu wnęki powoduje zejście choroby -Radiografia – rozrosty palisadowe okostnej, najpierw palce i środst/sródręcze, z czasem dotyczące odcinków bliższych -Leczenie – możliwe cofnięcie jeżeli problem pierwotny zostanie rozwiązany

27 http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-84782005000400033&script=sci_arttext

28 Idiopatyczne choroby kości Cysty kostne -Torbiele jednojamowe występuja u młodych psów duzych ras -Przynasady kości długich, dotyczy jednej ( monostotic) lub wielu kości ( polystotic) Obj.klin. -bezobjawowo lub obrzęk, kulawizna -zróżnicować z nowotworami -RTG: duża przepuszczalnośc dla promieni rentgenowskich, zcieńczała warstwa istoty korowej, grozi złamaniami patologicznymi Lezcenie: -łyżeczkowanie (curettage) lub wypełnienie przeszczepem kostnym Torbiele tętniakowate kości- zmiany ostelityczne o wzroście ekspansywnym, które rozwijaja się wtórnie do zaburzeń hemodynamicznych w szpiku kostnym. Złośliwe i niezłośliwe nowotwory, dysplazja tkanki łącznej, cysty jednojamowe i urazy są prawdopodobnie czynnikami inicjującymi.

29 http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/bone+cyst

30 Idiopatyczne choroby kości Osteopetroza – marmurkowatość – uogólniony wzrost masy kostnej z pogrubieniem śródkostnej kości korowej

31 Idiopatyczne choroby kości Osteogenesis imperfecta – zaburzenie w produkcji kolagenu typu I – mutacja genetyczna, może prowadzic do zmian bez zmian mineralizacji podobne do żywienieowej nadczynności przytarczyc.

32 5. Choroby nowotworowe nowotwory złośliwe (pierwotne) Układ kończynowy(obwodowy – appendicular) : OSA – Ostesarcoma – 85% CSA – Chondrosarcoma FSA – Fibrosarcoma HSA - Haemangiosarcoma

33 Choroby nowotworowe nowotwory złośliwe (pierwotne) OSA -Psy dużych ras -Średnia wieku 8 lat; II szczyt występowanie 18-24 miesiące -przynasady kości długich -Najczęściej: dalsza przynasada k.promieniowej, blizsza przynasada k.ramiennej, dalsza przynasada kości udowej, blizsza przynasada kości piszczelowej ( away from the elbow, close to the knee) OBJ.KLIN: -Bolesność kości, kulawizna, zanik mięśniowy, niestabilność, złamania patologiczne RTG: - Kombinacja lizy i kościotworzenia - Zalecane rtg boczne klatki piersiowej LECZENIE: -Amputacja – wyłącznie leczenie paliatywne – obecność przerzutów!!!!! -Lepsze rokowanie przy FSA – do 72 miesięcy; CSA – 201-540 dni

34 - Chemioterapia: Cisplatyna, karboplatyna Przedłużenie czasu przeżycia od 30-60 %, nie przedłuża przypadku przerzutów w klatce piersiowej; -Przeszczepy kości i allo-przeszczepy, płytki kostne, artrodezy -radioterapia i bifosfoniany (alendronate) w leczeniu paliatywnym bez operacji U kotów mniej agresywny nowotwór, stosowanie cisplatyny jest przeciwskazane Przerzuty nowotworowe do kości z nowotworów gruczołu mlekowego, prostaty, płuc, wątroby, jamy nosowej, pęcherza moczowego. (są mniej inwazyjne niż pierwotne nowotwory kości). Niezłośliwe nowotwory kości – np.osteoma; często dotyczą szkieletu osiowego (np. kości czaszki.Leczenie polega na amputacji lub usunięciu

35 Dziękuje za uwagę!!!!!!


Pobierz ppt "Choroby kości Prof. Dr hab. Piotr Silmanowicz Katedra i Klinika Chirurgii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google