Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rodzaje testów oprogramowania

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rodzaje testów oprogramowania"— Zapis prezentacji:

1 Rodzaje testów oprogramowania
„Testowanie może ujawnić obecność błędów, ale nigdy ich braku” Dijkstra Autorzy: Arndt Rafał Jaśkowski Mikołaj Szydłowska Anna Prezentacja wykonana na potrzeby przedmiotu PIO /2008

2 Czym są testy oprogramowania?
Testowanie oprogramowania jest to proces związany z wytwarzaniem oprogramowania. Jest on jednym z procesów kontroli jakości oprogramowania. Testowanie ma dwa główne cele: weryfikację oprogramowania walidację oprogramowania Weryfikacja oprogramowania ma na celu sprawdzenie, czy wytwarzane oprogramowanie jest zgodne ze specyfikacją. Walidacja sprawdza, czy oprogramowanie jest zgodne z oczekiwaniami użytkownika.

3 Po co testować? Testowania umożliwia wykrycie błędów we wczesnych stadiach rozwoju oprogramowania, co pozwala zmniejszyć koszty usuwania tego błędu. Warto przeprowadzać testy na każdym etapie tworzenia oprogramowania. Testować należy jak najwcześniej, ponieważ podstawowymi źródłami błędow są specyfikacja i projekt. Im później wykryty zostanie błąd tym większy jest koszt jego usunięcia. faza analiza projekt kodowanie testy jednostkowe testy integracyjne testy systemowe po wdrożeniu Koszt ($) 1 5 10 15 22 50 100+ Koszt (czas) 6 minut 0,5h 1h 1,5h 2,2h 5h 10h+

4 Jaki jest koszt braku testów?
Zestrzelenie samolotu Airbus 320, 1988 – 290 zabitych Śmierć pacjentów chorych na raka, Pentium floating point, 1994 – Koszt ~ $ Rakieta Ariane 5, 1996 – Budowa ~ $, Straty ~ $ – Rakieta i jej cztery satelity nie były ubezpieczone

5 Standardy testów Podstawowym standardem dla testowania oprogramowania jest IEEE 829 – 1998 (829 Standard for Software Test Documentation). Jest to standard określający formę zbioru 8 dokumentów potrzebnych w każdej z faz testowania oprogramowania. W efekcie każdej z tych faz tworzony jest 1 dokument wynikowy. Standard ten określa dokładnie format dokumentów, jednak nie wymaga aby wszystkie były wykonane. Nie zawiera także informacji o tym co dokładnie mają zawierać. Elementy składowe: Test Plan, Test Design Specification, Test Case, Specification, Test Procedure Specification, Test Item, Transmittal Report, Test Log, Test Incident Report, Test Summary Report Do innych standardów związanych z testowaniem oprogramowania należą: IEEE 1008, IEEE 1012, BS , BS

6 Rodzaje testów oprogramowania
Testowanie oprogramowania dzieli się na dwa główne nurty, które zależą od przyjętego punktu widzenia testera: Pierwszy sposób to testy testy funkcjonalne. Polegają one na tym, że wcielamy się w rolę użytkownika, traktując oprogramowanie jak „czarną skrzynkę”, która wykonuje określone zadania. Nie wnikamy wogóle w techniczne szczegóły działania programu. Testy te często są nazywane testami czarnej skrzynki (black box testing). Drugi sposób postępowania to testy strukturalne. Tym razem tester ma dostęp do kodu źródłowego oprogramowania, może obserwować jak zachowują się różne części aplikacji, jakie moduły i biblioteki są wykorzystywane w trakcie testu. Te testy czasami są nazywane testami białej skrzynki (white box testing).

7 Test pokrycia test pokrycia instrukcji programu, C0 test
test pokrycia rozgałęzień - C1 test test pokrycia ścieżek (path) - C2 test kompletny test pokrycia ścieżek - C2a test pokrycia ścieżek boundary-interior - C2b test strukturalny test pokrycia ścieżek - C2c test test pokrycia warunków logicznych- C3 test test prostego pokrycia warunków logicznych - C3a test test wielokrotnego pokrycia warunków logicznych- C3b minimalny test wielokrotnego pokrycia warunków logicznych- C3c test pokrycia wierszy programu

8 Test pokrycia instrukcji programu
Test pokrycia instrukcji programu, nazywany C0-Test, jest minimalnym testem spośród testów pokrycia. Podczas testu każda instrukcja z grafu przepływu sterowania jest wykonywana co najmniej raz. Zalety Ujawnione są instrukcje z kodu źródłowego, które nie są osiągalne. Około 18% błędów może być wykryte. Wady Wszystkie instrukcje są traktowane jednakowo, zależności od danych nie są brane pod uwagę. Przykład: if (b) then {9 instrukcji} else {1 instrukcja} 90% w kodzie źródłowym 10% w kodzie źródłowym W instrukcjach sterujących (pętle, instrukcje warunkowe,...) nie są brane pod uwagę zależności od danych.

9 Test pokrycia rozgałęzień
Test pokrycia rozgałęzień, zwany C1-Test, wykonuje co najmniej raz każdą krawędź (gałąź) w grafie przepływu sterowania. Przy tym każda decyzja w rozgałęzieniach w grafie osiąga przynajmniej raz wartość true i przynajmniej raz false. Test pokrycia rozgałęzień zawiera całkowicie test pokrycia instrukcji programu. Test pokrycia rozgałęzień jest minimalnym kryterium testowym w obszarze statycznego testowania opartego na przepływie sterowania. Zalety Wykrywa nieosiągalne gałęzie. Przykład int x=1; if (x>=1) then {a1;} else {a2;} <- a2; nieosiągalne Wskaźnik wykrywalności błędów ok. 33%, jedną piątą z tego stanowią błędy obliczeniowe, reszta to błędy przepływu sterowania. Wady zależności między pojedynczymi (składowymi) warunkami logicznymi nie są brane pod uwagę. Pętle są niewystarczająco testowane, porównaj z testem pokrycia ścieżek. Skomplikowane warunki logiczne są słabo testowane.

10 Test pokrycia ścieżek Test pokrycia ścieżek (C2-Test) jest jednym z rodzajów testów pokrycia. Są w nim rozpatrywane możliwe ścieżki od wierzchołka startowego do wierzchołka końcowego. C2a - kompletny test pokrycia ścieżek Testowane są wszystkie możliwe ścieżki. Problem: w programach z pętlami może być nieskończenie wiele ścieżek. C2b - boundary-interior test pokrycia ścieżek W zasadzie jak C2a-Test, z tym że ilość powtórzeń pętli jest zredukowana do <= 2. Rozpatruje się 2 grupy ścieżek pod względem wykonywania pętli: Boundary test żadna pętla nie jest wykonywana każda pętla jest raz wykonywana i wszystkie ścieżki wewnątrz pętli sa raz wykonane Interior- test wnętrze pętli uważa się za przetestowane, jeśli zostały wykonane wszystkie ścieżki, które są możliwe przy dwukrotnym powtórzeniu pętli C2c - strukturalny test pokrycia ścieżek W zasadzie jak C2b-test, z tym że ilość powtórzeń pętli jest zredukowana do podanej liczby naturalnej n. Zalety wysoki współczynnik wykrywalności błędów Wady nieosiągalne ścieżki ze względu na warunki

11 Test pokrycia warunków logicznych
Test pokrycia warunków logicznych należy do grupy testów pokrycia, które są używane do testowania oprogramowania. Problemem dotychczas omawianych testów pokrycia (C1-Test, C2-Test) jest niewystarczające przetestowanie złożonych, wielopoziomowych warunków logicznych. C3a - prosty test pokrycia warunków logicznych każdy elementarny warunek w decyzji musi być testowany raz z true i raz z false. C3b - Test wielokrotnego pokrycia warunków logicznych Ten test uwzględnia wszystkie warunki składowe warunku złożonego. Jeżeli warunek złożony zawiera n warunków elementarnych, to są budowane 2n kombinacji. To oznacza dla powyższego przypadku, że są konieczne 4 przypadki testowe. C3c - Minimalny test wielokrotnego pokrycia warunków logicznych Ten test wytwarza więcej przypadków testowych niż C3a i mniej niż C3b, każdy warunek logiczny (elementarny albo złożony) musi osiągnąć wartości true i false. Przy tym jest uwzględniona struktura logiczna oraz Test C1 (test pokrycia rozgałęzień) jest całkowicie zawarty w tym teście. Dodatkową zaletą jest, że test C3c jest obliczalny. Wady Niewystarczająca analiza warunku logicznego przez język programowania z tzw. short cuircuts evaluation jak C/C++, Java, C#

12 Test pokrycia wierszy programu
Test pokrycia wierszy programu sprawdza czy i jak często są wykonywane instrukcje z pojedynczych wierszy programu. Jest najmniej wartościowym i najprostszym testem pokrycia. Zalety Pokazywane są nieosiągnięte wiersze w kodzie zródłowym programu. Możliwa jest łatwa implementacja narzędzi do tego celu przez wykorzystanie numerów wierszy z informacji Debug Wady Pojedyncze wiersze są oznakowane jako pokryte, mimo że tylko część instrukcji została wykonana. Przykład: if (0) a= 2; a=2 nigdy nie wykonywane.

13 Podział testów oprogramowania
Testy możemy także podzielić ze względu na: Sposób przeprowadzania Zakres aplikacji jaki obejmują testy Przeznaczenie Testy wydajnościowe i obciążeniowe

14 Podział ze względu na sposób przeprowadzania testów
Oprócz przedstawionej wcześniej klasyfikacji, testy oprogramowania mogą być wykonywane manualnie, bądź automatycznie. Testy mogą być wykonywane ręcznie przez testera, który przechodzi przez interfejs użytkownika zgodnie z określoną sekwencją kroków lub automatyczne, których wykonanie nie wymaga udziału testera. Zazwyczaj zautomatyzowane jest przeprowadzanie testów jednostkowych. Zrobienie tego jest dość proste, gdyż istnieją takie narzędzia jak Jakarta Ant, które mają wbudowaną funkcjonalność uruchamiania testów jednostkowych. Znacznie bardziej skomplikowaną sprawą jest automatyzacja testów w schemacie czarnej skrzynki. Potrzebne do tego jest specjalistyczne oprogramowanie, które pozwala uruchamiać uprzednio napisane lub nagrane przez testera skrypty.

15 Podział ze względu na zakres aplikacji jaki obejmują testy
Testy jednostkowe testują oprogramowanie na najbardziej podstawowym poziomie – na poziomie działania pojedynczych funkcji (metod). Testy integracyjne pozwalają sprawdzić jak współpracują ze sobą różna komponenty oprogramowania, obecnie rzadko mamy do czynienia z monolitycznymi aplikacjami, raczej są one tworzone modułowo, więc trzeba sprawdzić, czy wszystko razem działa poprawnie, nie ma niezgodności interfejsów itp. Testy systemowe dotyczą działania aplikacji jako całości, zazwyczaj na tym poziomie testujemy różnego rodzaju wymagania niefunkcjonalne: szybkość działania, bezpieczeństwo, niezawodność, dobrą współpracę z innymi aplikacjami i sprzętem.

16 Podział ze względu na przeznaczenie
Ten podział jest niewątpliwie najbardziej interesujący, gdyż pozwala nam wybrać odpowiednio rodzaj testów zależnie od tego, do czego mają nam one służyć. Testy akceptacyjne – testy wykonywane w celu sprawdzenia na ile oprogramowanie działa zgodnie z wymaganiami klienta Testy funkcjonalne – testy sprawdzające działanie oprogramowania zgodnie ze specyfikacją, oczywiście testy akceptacyjne są siłą rzeczy rodzajem testów funkcjonalnych. Aczkolwiek zdarza się, że klient wymaga do akceptacji produktu także wyników testów jednostkowych. Dlatego też odróżniamy kategorię testów funkcjonalnych i akceptacyjnych. Testy regresyjne – jest to bardzo ważny rodzaj testów, pełniących zasadniczą rolę jeśli traktujemy poważnie kwestię jakości oprogramowania. Celem testów regresyjnych jest sprawdzenie, czy dodając nową funkcjonalność, poprawiając błędy nie naruszyliśmy niespodziewanie innej funkcjonalności oprogramowania. Testy regresyjne powinny być wykonywanie zarówno na poziomie kodu aplikacji (jeśli to możliwe) – zazwyczaj są to testy jednostkowe – jak i na wyższym poziomie, działania całej aplikacji. Aplikacja jest testowana w ten sposób, że przechodzimy przez wybrane ścieżki działania oprogramowania tak, jak by to robił jego użytkownik.

17 Testy wydajnościowe i obciążeniowe
Testy instalacyjne/testy konfiguracji – służą do tego, żeby sprawdzić, jak oprogramowanie zachowuje się na różnych platformach sprzętowych, systemach operacyjnych, różnych wersjach tych systemów, przy różnym zestawie oprogramowania, jakie może mieć odbiorca. Testy wersji alfa i beta – testy te służą głównie zdobyciu informacji zwrotnej od użytkowników – wybranej grupie przekazujemy wstępne wersje produktu, następnie zbieramy ich opinie i komentarze dotyczące działania produktu. Testy używalności – tzw. usability tests, służą temu by sprawdzić jak szybko potencjalni użytkownicy mogą opanować działanie aplikacji, na ile użyteczna i jasna jest dokumentacja, itp. Testy post-awaryjne – testy służące sprawdzeniu, czy aplikacja zachowuje się poprawnie po wystąpieniu sytuacji awaryjnej. W pewnych przypadkach jest to bardzo ważny rodzaj testów, np. przykład producent bazy danych powinien sprawdzić na ile awaria wpłynie na integralność przechowywanych danych.

18 Techniki tworzenia testów i danych testowych (1)
Podstawową techniką tworzenia testów jest analiza funkcjonalna, to znaczy definiowanie testów w oparciu o istniejącą specyfikację: przypadki użycia i wymagania. Zakładamy, że taka specyfikacja istnieje i jest na tyle dobrze napisana, że można na jej podstawie opracować testy. Trzeba pamiętać także o wymaganiach niefunkcjonalnych, których testowanie jest często zaniedbywane. Oprócz tego często posługujemy się analizą ścieżek, czyli dostępnych dla użytkownika sposobów przejścia przez aplikację. Nie muszą one koniecznie odpowiadać oczekiwanym sposobom jej użycia. Pozwoli to zbadać te sytuacje, w których użytkownik będzie działał w sposób „twórczy”, inaczej niż to przewidujemy.

19 Techniki tworzenia testów i danych testowych (2)
W wyborze danych do testowania pomoże analiza wartości brzegowych i podział danych wejściowych na klasy równoważności. Do klasy równoważności trafiają wszystkie te rodzaje danych, które powinny wywołać to samo działanie systemu. Na przykład jeśli hasło dostępu do naszego systemu nie może być krótsze niż 5 znaków, to wszystkie hasła krótsze niż 5 znaków trafiają do jednej klasy i są traktowane w ten sam sposób. Wystarczy wtedy testować tylko po jednym przedstawicielu każdej klasy równoważności, aby pokryć w ten sposób cały zakres wartości, które może podać użytkownik. Analiza wartości brzegowych pozwala sprawdzić jak zachowuje się aplikacja, gdy są jej przekazywane dane z poza dozwolonego zakresu. Wyobraźmy sobie, że nasza aplikacja nie zezwala na przyjęcie danych liczbowych mniejszych niż 10. Sprawdzamy wtedy co się dzieje w dozwolonym zakresie (np. dla 15), w zabronionym zakresie (np. dla 3). na granicy stosowalności, czyli dla wartości 10. Ponadto sprawdzamy co się stanie, gdy przekażemy aplikacji zamiast liczby litery, znaki specjalne itp.

20 Techniki tworzenia testów i danych testowych (3)
Często wykorzystywaną metodą jest metoda tablic decyzyjnych, pozwala ona zredukować liczbę kombinacji parametrów testowych tak, żeby pominąć testy, które są redundantne. Popularną techniką tworzenia testów jest testowanie ad-hoc. W tym przypadku polegamy nie na formalnych wytycznych co do sposobu testowania, a bardziej liczymy na intuicję i doświadczenie testerów czy programistów, którzy będą potrafili „wyczuć” co tak na prawdę należy przetestować. Mimo, że ta metoda jest niezbyt „naukowa” to często przy jej pomocy można opracować testy, których potrzebę trudno by było wykryć jakąś formalną metodą. Kolejną metodą testowania, także opierającą się na umiejętnościach i doświadczeniu testerów jest metoda eksploracyjna. W tym przypadku tester jednocześnie poznaje aplikację, tworzy testy i je wykonuje. Decydując się na takie podejście nie tworzymy uprzednio pełnego, formalnego planu testów, tylko powstaje on dynamicznie, w czasie bezpośredniej pracy z aplikacją.

21 Narzędzia W przypadku testów jednostkowych zazwyczaj używamy połączenia narzędzia do tworzenia tych testów, takich jak na przykład Junit, czy znacznie lepszy TestNG, dla języka Java, DUnit dla Delphi, PHPUnit dla PHP czy CPPUnit dla C++ z narzędziem do ich automatycznego uruchamiania. Może być to Jakarta Ant, make lub inne narzędzie tego typu. Aby testy były wykonywane w regularnych odstępach czasu można posłużyć się albo Windows Task Schedulerem albo, w systemach unixowych, cronem. Skrypt testowy Narzędzia, które pomogą zarządzać testami: wersjonować, synchronizować ze zmianami wymagań, kodu źródłowego aplikacji. Często w tym przypadku używa się popularnego CVS-a lub Subversion, które pozwalają śledzić wersje różnego rodzaju dokumentów.

22 Testy (nie)dobre na wszystko
Nigdy nie możemy mieć 100% pewności, że nasze oprogramowanie nie zawiera błędów. Testy umożliwiają tylko zminimalizowanie ryzyka ich wystąpienia. Nie ma fizycznej możliwości sprawdzenia oprogramowania dla wszystkich możliwych danych. Każdy subiektywnie postrzega specyfikację wymagań. Właśnie specyfikacja opisuje jak powinno działać oprogramowanie. Jeśli program działa niezgodnie z tym co jest w niej zapisane jest to mamy doczynienia z błędem. Jeśli specyfikacja nie jest postrzegana obiektywnie to i błędy też nie są.

23 Źródła http://wazniak.mimuw.edu.pl/images/9/9b/Io-10-wyk.pdf

24 Koniec Dziękujemy za czas poświęcony na obejrzenie i wysłuchanie prezentacji  piątek, 24 marca 2017piątek, 24 marca 2017


Pobierz ppt "Rodzaje testów oprogramowania"

Podobne prezentacje


Reklamy Google