Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ERNEST BOJEK UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ERNEST BOJEK UNIWERSYTET WROCŁAWSKI"— Zapis prezentacji:

1 KONSTYTUCYJNE GWARANCJE PRAW JEDNOSTKI A ROZWÓJ PRAWA TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH
ERNEST BOJEK UNIWERSYTET WROCŁAWSKI FUNDACJA INSTYTUT PRAWA TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH

2 Zarys treści wystąpienia
1. Rozwój społeczeństwa informacyjnego i status informacyjny jednostki, 2. Wolności i prawa jednostki a informacja, 3. O granicach i gwarancjach, 4. Granice i gwarancja na przykładzie wybranych instytucji prawnych, 5. Podsumowanie.

3 Status informacyjny jednostki w nowoczesnym społeczeństwie
Pojęcia konstrukcyjne: -konstytucyjny system praw jednostki, -informacja i dane, -status informacyjny, -społeczeństwo informacyjne, -metody analizy i deskrypcji prawniczej (uzasadnienie i zakres stosowania socjologii prawa i badań pierwotnych).

4 2. Społeczeństwo informacyjne:
Trzy są zalety cyfr: nie wymagają zbyt wiele wysiłku, aby je zapisać lub przeczytać, nie są możliwe do rozszyfrowania i są poza wszelkimi podejrzeniami F.Bacon -urządzenia operacji logicznych, -sieci komputerowe, 1973 sieć poza granicami USA, pierwsze łącze wiąże Norwegię i Anglię, -lawinowy rozrost: mln użytk. sieci, mln, -koncentracja sprzętu i sieci, -eklektyzm informacyjny-wiarygodność informacji oceniana przez użytkowników.

5 3. Prawo technologii informacyjnych:
Pierwsza fala norm – 1973 – szwedzka ustawa o och. danych osobowych, Zamachy na dobra informacyjne – przestępczość teleinformatyczna, Jurydyczne przemiany mają liczną egzemplifikację. Tak oto tytuł Nowe wyzwania stał się oznaczeniem bloku tematycznego XI Światowego Kongresu Prawa Procesowego w 1999 w Wiedniu.

6 4. Podstawy prawne statusu informacyjnego jednostki:
Wolności i prawa osobiste: -prawo ochrony: życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia ( art.47) -wolność komunikowania się (49) -wolność wyrażania poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji (54) Wolności i prawa polityczne: -wolność zrzeszania się (art.58) -dostęp do informacji publicznej (61) -petycje, skargi, wnioski (63)

7 Uzasadnienie statusu Prawda - dążenie do niej, Samorealizacja,
Tolerancja, Przegląd informacji i idei – społeczeństwo informacyjne.

8 Przykłady z praktyki Poprawka Exona – poprawka do Communication Decency Act, grudzień 1995, Spam – oblicza zjawiska i perspektywa zwalczania, Patologie – przestępczość teleinformatyczna, Reno v. ACLU (521 US ). SN stwierdził tu między innymi, że Internet jest to najpowszechniejszym ze środków przekazu, Problemy informatyzacji.

9 „Akta Norymberskie”- autorzy upowszechnili na stronie zdjęcia kilkuset lekarzy dokonujących zabiegów aborcji w USA. Sąd federalny w Portland zasądził 109 mln odszkodowania uzasadnione sformułowaniem, że strona namawia do agresji wobec lekarzy, W dniu włamanie na stronę TPSA doprowadziło do umieszczenia podmienionej strony pod nazwą „Telekomuna Polska SA” oraz zamieszczenia na niej obraźliwych animacji komputerowych.

10 Ocena zjawisk była i pozostaje ambiwalentna
Ocena zjawisk była i pozostaje ambiwalentna. W jednym z wyroków sąd apelacyjny stwierdził, że imię i nazwisko będąc dobrami osobistymi podlegają ochronie przed bezprawnym działaniem, jednakże posłużenie się nimi w obrocie i popularyzacji informacji handlowej nie jest niezgodne z normami społecznymi i nie może być uznane za bezprawne ( I ACR 33/96, OSA 1996/7-8/31).

11 Informacyjne prawa jednostki
Historia- Akt o formie rządu (1720) i Akt o wolności druku (1776), Rozdział I, art.14- wolność prasy, może być pojmowana dwojako: obiektywnie (ogólnie) i indywidualistycznie (L.Garlicki), Wolność pozyskiwania i rozpowszechniania informacji – art.54 ograniczenie tylko w ustawie i w taksatywnym kręgu przesłanek (31.3) TK ukształtował reguły analizy: np. ograniczenie nie może zamykać drogi sądowej ( )

12 Kilka uwag o pojęciu prywatności:
art.8, EKPC- ujęcie szerokie nie daje się wyczerpująco zdefiniować, obrane prze siebie reguły, styk kręgów, Gaskin v. Wlk.Brytania-352 dok. od 46 osób, Porządek konstytucyjny: -art.47, TK prawo musi być respektowane w związku z gwarancjami: tajemnicą korespondencji, poszanowania i respektowania umów międzynarodowych, TK ograniczenie w tajemnicy bankowej jest uzasadnione realizacją obowiązku podatkowego.

13 Zasady dostępu do informacji osobowej
Art.51, chodzi o wszelkie możliwe źródła, Zbiory kwalifikowane jako tajne: -wniosek, odwołanie, NSA

14 Podsumowania i perspektywy
Zespół ekspertów ONZ w 1946, J.Maritain: Tak, zgadzamy się co do praw, ale pod warunkiem że nikt nas nie pyta dlaczego, Sprawdził się słowa Dostojewskiego, że to wiek XX zdecyduje o wszystkim, rozwój informatyzacji przechylił szalę, Raport Bangemanna dla Rady Europy: Europe and Global Information Society, nowa formacja daje szansę poprawienia jakości życia, efektywności struktur gospodarczych i społecznych, Raport Rand Corporation: Ani producenci ani konsumenci na rynku technologii informacyjnych nie mają czasu ani cierpliwości do regulacji


Pobierz ppt "ERNEST BOJEK UNIWERSYTET WROCŁAWSKI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google