Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FIZYKA dla studentów Wydziału Inżynierii Produkcji rok akademicki 2011/2012 Informacje organizacyjne Wykład: wtorek, godz. 10 15 - 12 00, gmach NT, sala.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FIZYKA dla studentów Wydziału Inżynierii Produkcji rok akademicki 2011/2012 Informacje organizacyjne Wykład: wtorek, godz. 10 15 - 12 00, gmach NT, sala."— Zapis prezentacji:

1 FIZYKA dla studentów Wydziału Inżynierii Produkcji rok akademicki 2011/2012 Informacje organizacyjne Wykład: wtorek, godz. 10 15 - 12 00, gmach NT, sala 144 Wykładowca: prof. dr hab. Jan Pluta, Wydział Fizyki PW, pok. 117c, tel: 022-234-7375, e-mail: pluta@if.pw.edu.plpluta@if.pw.edu.pl Konsultacje: wtorek, godz. 12 15 – 13 00, czwartek godz. 14 15 – 15 00 Zaliczenia i egzamin: Zaliczenie ćwiczeń/laboratorium w czasie semestru (40pkt.) Egzamin w czasie sesji (60pkt) Ocena: minimum 51 pkt. oceny wyższe co 10 pkt.

2 2 FIZYKA – program wykładu Mechanika: wprowadzenie, kinematyka, dynamika, zasady zachowania, mechanika relatywistyczna Termodynamika: podstawowe pojęcia, zasady termodynamiki, teoria kinetyczna, termodynamika statystyczna Elektromagnetyzm: pole elektryczne, prąd elektryczny, pole magnetyczne, indukcja elektromagnetyczna, Struktura mikroświata: budowa materii, atomu i jądra atomowego, cząstki elementarne Metody pomiarowe fizyki: pomiar i wynik pomiaru, szacowanie niepewności pomiarowych, niepewności przypadkowe i systematyczne, metoda najmniejszych kwadratów

3 Literatura pomocnicza 1.R. Resnick, D. Halliday; Fizyka 1 i Fizyka 2, PWN, Warszawa (2001) 2.C. Borowski; Fizyka - krótki kurs, WNT, Warszawa (1998) 3.K.Jezierski, B.Kołodka, K. Sierański; Fizyka (skrypt dla studentów wyższych uczelni), Oficyna Wyd. Scripta, Wrocław (1995) 4.W.Bogusz, J.Garbarczyk, F. Krok; Podstawy fizyki, Oficyna wyd. PW, Warszawa (1999) 5.I.W.Sawieliew; Wykłady z fizyki, PWN, Warszawa (1994) 6. A.K. Wróblewski, J.A. Zakrzewski, Wstęp do fizyki, PWN, Warszawa, 1984

4 4 WSTĘP - Fizyka wokół nas Fizyka zajmuje się badaniem materii oraz zjawisk zachodzących w przyrodzie. Za najważniejsze można uznać te prawa, których zasięg w świecie jest największy, które muszą być najściślej przestrzegane. Wiemy, że prawa i zasady formułują też organizacje międzynarodowe i rządowe, prawnicy, politycy, ekonomiści... Źródłem informacji w fizyce są obserwacje i pomiary. Na ich podstawie fizycy formułują prawa i zasady opisujące przebieg zjawisk i związki pomiędzy mierzonymi wielkościami. Galileusz Newton

5 5 Zauważmy następujące relacje: Prawom ruchu drogowego podlegają wszyscy kierowcy. Bywa jednak, że któryś z kierowców praw tych nie przestrzega. Prawu karnemu podlegają wszyscy przestępcy. Niekiedy jednak przestępcy udaje się uniknąć wymiaru sprawiedliwości. Prawom fizyki podlegamy wszyscy - zarówno my sami, jak i cała przyroda. Praw tych nie da się nie przestrzegać, ani uniknąć. Zmiany systemów ekonomicznych i społecznych nie mają na nie żadnego wpływu.

6 6 Próby nieprzestrzegania lub ignorowania praw fizyki...... są zawsze skazane na niepowodzenie, a często kończą się bardzo źle. siły odśrodkowej na zakręcie, zmiany współczynnika tarcia na mokrej nawierzchni, zależności energii kinetycznej od kwadratu prędkości, związku przebytej drogi z prędkością i czasem reakcji, dodawania się prędkości przy zbliżaniu się pojazdów, itd. wypadek drogowy = Tu - konstruktor zapomniał, że moment siły, to iloczyn siły razy ramię i kiedy ramię jest małe, to siła może być - ogromna. Plastykowa rączka nie miała szans obracać cienkiej osi z mocną sprężyną i po kilkakrotnym użyciu przestała działać. nie uwzględnienie: ignorowanie praw fizyki Podobnych przykładów można podać... (niestety) mnóstwo.

7 7 Fizyka, a zjawiska obserwowane w przyrodzie... nawet te codzienne – najprostsze i na pozór oczywiste. Dlaczego woda wrze? Dlaczego niebo jest niebieskie? Co jest powodem tęczy na płycie kompakto wej? Dlaczego rower nie przewraca się kiedy jedzie, a przewraca się - kiedy stoi? Podaj sam więcej przykładów. Co sprawia, że samolot wznosi się w powietrze? Czy reaktor jądrowy może wybuchnąć na podobieństwo bomby atomowej?

8 8 Fizyka w aktywności człowieka...silnik odrzutowy i rakietowy, RTG, USG, tomograf, rezonans m., radar, GPS...i wiele, wiele innych przykładów magiczna pętla telefon komórkowy most na linach podnośnik hydrauliczny czytnik kodu paskowego transport Inżynieria lądowa telekomunikacja rozrywka/sportdokumentacja/handel

9 9 Laboratoria i narzędzia współczesnej Fizyki - CERN Cel: poznać elementarne składniki materii, zrozumieć początek Wszechświata lotnisko w Genewie jeden z ekspery- mentów ALICE Budowa sub- detektora SSD LHC - wielki zderzacz hadronów tunel LHC (długość 27 km, ok.100m pod powierzchnią ziemi) CERN/ Meyrin

10 Fizyka - a rozwój nauki i techniki, przykład 1.

11 11 Fizyka - a rozwój nauki i techniki, przykład 2. Dlaczego WWW nie powstał w wielkich korporacjach przemysłowych, czy komercyjnych? Dlaczego nie narodził się w środowisku usług bankowych? Przecież jest to źródło potężnych korzyści finansowych ?!... ale (jak widać) to nie wystarcza. CERN największe w świecie laboratorium fizyki, gdzie narodził się World Wide Web... 5 minut stąd! Tablica na lotnisku w Genewie World Wide Web (WWW) - z którego korzysta cały świat – narodził się w CERN. Rozwój fizyki - to ustawiczne poszukiwania niekonwencjonalnych rozwiązań, to pokonywanie wciąż nowych barier technologicznych: w elektronice, informatyce, mechanice, technice wysokiej próżni, niskich temperatur, wysokich ciśnień itd...

12 12 Podsumowanie (w ujęciu studentów Wydziału Fizyki PW)


Pobierz ppt "FIZYKA dla studentów Wydziału Inżynierii Produkcji rok akademicki 2011/2012 Informacje organizacyjne Wykład: wtorek, godz. 10 15 - 12 00, gmach NT, sala."

Podobne prezentacje


Reklamy Google