Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ośrodek Akademicki REJS Szczecin, 5 września 2011 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ośrodek Akademicki REJS Szczecin, 5 września 2011 r."— Zapis prezentacji:

1 Ośrodek Akademicki REJS Szczecin, 5 września 2011 r.

2 2005/06LO XIII6 2006/07LO XIII9 2007/08LO XIII, V, IX21 2008/09LO XIII, V, IX, II34 2009/106 szkół średnich121 2010/118 szkół średnich169 2011/1210 szkół średnich120

3 prof. zw. dr hab. Leon Dorozik – Dziekan WNEiZ US Paweł Szynkaruk – Dyrektor Polskiej Żeglugi Morskiej Edward Osina – Prezes Calbud sp. z o.o. Mariusz Zaworski – Prezes Thomas-Beton sp. z o.o. Mariusz Bandel – Prezes Mardel sp. z o.o. Roman Kopiński – Współwłaściciel Asprod sp. z o.o. Tomasz Partyka – Prezes Asprod sp. z o.o. prof. US dr hab. inż. Alberto Lozano Platonoff – KOiZ, WNEiZ US, przewodniczący Rady

4 Współpraca pomiędzy uczelnią a szkołami ponadgimnazjalnymi (komplementarność). Integracja aktywnych licealistów wokół tożsamości regionu (dobro wspólne). Wspomaganie rozwoju kompetencji przywódczych. Pozyskanie przez uczestników wiedzy z dziedzin takich jak: ekonomia, zarządzanie, marketing, psychologia biznesu oraz finanse.

5 Przedstawienie atrakcyjnych perspektyw rozwoju dla licealistów wiążących swoją przyszłość z regionem. Zwiększenie zakresu współpracy młodych ludzi z liderami w regionie (biznesu, nauki, władzy, sportu, mediów, itd.). Wyzwolenie potencjału licealistów na rzecz czynienia dobra.

6 Finanse przedsiębiorstw Wykład w języku angielskim What we do not know about finance – 10 dilemmas in finance Wykład Analiza finansowa w przedsiębiorstwie Studium przypadku ENRON jako przykład nadużycia zasad finansowych Gość Test Dyrektor finansowy przedsiębiorstwa Zaliczenie modułu Przykładowy moduł

7 30 spotkań19 spotkań 20 wykładów10 wykładów 6 studiów przypadków 2 studia przypadków 4 gości6 gości

8 Zrównoważony rozwój osobisty i wiedza Umiejętności praktyczne: współpraca w zespole, planowanie, motywowanie, itd. Kontakty z liderami z regionu Mocny punkt w CV

9 Pomoc starszym osobom (rozmowa i pomoc w domu) Współpraca z ośrodkami dla dzieci i młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji życiowej (dom dziecka, pogotowie opiekuńcze, świetlice środowiskowe) Współpraca z ośrodkami dla chorych (hospicjum dla dzieci, hospicjum dla dorosłych, oddziały dziecięce w szpitalach) Inne (dom starców, ośrodek dla bezdomnych)

10 Wizyty uczestników w szczecińskich firmach Ciekawe nagrody dla najlepszych, za wyniki uzyskane w testach Zasady oceniania

11 Czas: Poniedziałki, 15.30 do 17.00 Miejsce: Klasy II - Aula Stara Klasy III - sala 019 Listy obecności Zwolnienia z zajęć tylko po wcześniejszym usprawiedliwieniu się Nagrody za najlepsze wyniki częściowe i całościowe

12 Dyplom – 70% punktów z testów + 80% frekwencji na zajęciach Zaświadczenie – 50% punktów z testów + 60% frekwencji na zajęciach Próg zdawalności testów wynosi 50% Test prowadzony jest w skali 12-to punktowej Testy zawsze są przeprowadzane na ostatnich zajęciach z poszczególnych bloków W przypadku nieobecności na teście uczeń ma 2 tygodnie na napisanie testu Nie istnieje możliwość poprawy W przypadku nie napisania testu uczeń dostaje ocenę 0.

13 Cykliczne spotkania integracyjne (raz na dwa miesiące) Wolontariat (raz w miesiącu) Konferencja

14 I zajęcia odbędą się 12 września 15:30-17:00 II klasy – Po co nam w życiu zarządzanie, prof. US dr hab.inż. Alberto Lozano Platonoff, Aula Stara III klasy – Inflacja a bankowość centralna, dr Marek Zwolankowski, sala 019 Harmonogram i zasady są dostępne na stronie www.integracja.szczecin.plwww.integracja.szczecin.pl

15 Ośrodek Akademicki REJS


Pobierz ppt "Ośrodek Akademicki REJS Szczecin, 5 września 2011 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google