Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

VII EDYCJA AKADEMII MŁODYCH Rok 2011/2012

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "VII EDYCJA AKADEMII MŁODYCH Rok 2011/2012"— Zapis prezentacji:

1 VII EDYCJA AKADEMII MŁODYCH Rok 2011/2012
Ośrodek Akademicki REJS Szczecin, 5 września 2011 r.

2 Akademia Młodych w liczbach
Rok Szkoły średnie Liczba uczestników 2005/06 LO XIII 6 2006/07 9 2007/08 LO XIII, V, IX 21 2008/09 LO XIII, V, IX, II 34 2009/10 6 szkół średnich 121 2010/11 8 szkół średnich 169 2011/12 10 szkół średnich 120

3 Rada Programowa prof. zw. dr hab. Leon Dorozik – Dziekan WNEiZ US
Paweł Szynkaruk – Dyrektor Polskiej Żeglugi Morskiej Edward Osina – Prezes Calbud sp. z o.o. Mariusz Zaworski – Prezes Thomas-Beton sp. z o.o. Mariusz Bandel – Prezes Mardel sp. z o.o. Roman Kopiński – Współwłaściciel Asprod sp. z o.o. Tomasz Partyka – Prezes Asprod sp. z o.o. prof. US dr hab. inż. Alberto Lozano Platonoff – KOiZ, WNEiZ US, przewodniczący Rady

4 Akademia Młodych to: Współpraca pomiędzy uczelnią a szkołami ponadgimnazjalnymi (komplementarność). Integracja aktywnych licealistów wokół tożsamości regionu (dobro wspólne). Wspomaganie rozwoju kompetencji przywódczych. Pozyskanie przez uczestników wiedzy z dziedzin takich jak: ekonomia, zarządzanie, marketing, psychologia biznesu oraz finanse.

5 Akademia Młodych to: Przedstawienie atrakcyjnych perspektyw rozwoju dla licealistów wiążących swoją przyszłość z regionem. Zwiększenie zakresu współpracy młodych ludzi z liderami w regionie (biznesu, nauki, władzy, sportu, mediów, itd.). Wyzwolenie potencjału licealistów na rzecz czynienia dobra.

6 Nauczanie w systemie modułowym
Przykładowy moduł Finanse przedsiębiorstw Wykład w języku angielskim What we do not know about finance – 10 dilemmas in finance Wykład Analiza finansowa w przedsiębiorstwie Studium przypadku ENRON jako przykład nadużycia zasad finansowych Gość Test Dyrektor finansowy przedsiębiorstwa Zaliczenie modułu

7 Kształcenie Klasy II Klasy III 30 spotkań 19 spotkań 20 wykładów
6 studiów przypadków 2 studia przypadków 4 gości 6 gości

8 Korzyści dla uczestników
Zrównoważony rozwój osobisty i wiedza Umiejętności praktyczne: współpraca w zespole, planowanie, motywowanie, itd. Kontakty z liderami z regionu Mocny punkt w CV

9 Rozwój kompetencji społecznych
Pomoc starszym osobom (rozmowa i pomoc w domu) Współpraca z ośrodkami dla dzieci i młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji życiowej (dom dziecka, pogotowie opiekuńcze, świetlice środowiskowe) Współpraca z ośrodkami dla chorych (hospicjum dla dzieci, hospicjum dla dorosłych, oddziały dziecięce w szpitalach) Inne (dom starców, ośrodek dla bezdomnych)

10 Co nowego …. Wizyty uczestników w szczecińskich firmach
Ciekawe nagrody dla najlepszych, za wyniki uzyskane w testach Zasady oceniania

11 Zajęcia Czas: Poniedziałki, 15.30 do 17.00 Miejsce: Listy obecności
Klasy II - Aula Stara Klasy III - sala 019 Listy obecności Zwolnienia z zajęć tylko po wcześniejszym usprawiedliwieniu się Nagrody za najlepsze wyniki częściowe i całościowe

12 Nowy system oceniania Dyplom – 70% punktów z testów + 80% frekwencji na zajęciach Zaświadczenie – 50% punktów z testów + 60% frekwencji na zajęciach Próg zdawalności testów wynosi 50% Test prowadzony jest w skali 12-to punktowej Testy zawsze są przeprowadzane na ostatnich zajęciach z poszczególnych bloków W przypadku nieobecności na teście uczeń ma 2 tygodnie na napisanie testu Nie istnieje możliwość poprawy W przypadku nie napisania testu uczeń dostaje ocenę „0”.

13 Plany do zrealizowania
Cykliczne spotkania integracyjne (raz na dwa miesiące) Wolontariat (raz w miesiącu) Konferencja

14 Pierwsze zajęcia I zajęcia odbędą się 12 września 15:30-17:00
II klasy – „Po co nam w życiu zarządzanie”, prof. US dr hab.inż. Alberto Lozano Platonoff, Aula Stara III klasy – „Inflacja a bankowość centralna”, dr Marek Zwolankowski, sala 019 Harmonogram i zasady są dostępne na stronie

15 Ośrodek Akademicki REJS
Wyzwolić potencjał każdego człowieka na rzecz dobra wspólnego! Ośrodek Akademicki REJS


Pobierz ppt "VII EDYCJA AKADEMII MŁODYCH Rok 2011/2012"

Podobne prezentacje


Reklamy Google