Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt."— Zapis prezentacji:

1 Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT !!! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

2 DANE INFORMACYJNE OBU GRUP ZSP w Golczewie Nazwa szkoły: ZSP w Golczewie 98/51_MF_G ID grupy: 98/51_MF_G Magdalena Lisak – nauczyciel fizyki Opiekun: Magdalena Lisak – nauczyciel fizyki Matematyka - Fizyka Kompetencja: Matematyka - Fizyka Ruch Temat projektowy w ramach MGP: Ruch 2010/2011 Semestr/rok szkolny: semestr III, 2010/2011

3 RUCH W fizyce jest to zmiana położenia ciała odbywająca się w czasie względem określonego układu odniesienia.

4 PARAMETRY OPISUJĄCE RUCH Przemieszczenie (zmiana położenia) – różnica między położeniem końcowym a początkowym Tor – linia, po której porusza się ciało Droga – długość odcinka toru Czas – różnica między chwilą końcową a początkową ruchu

5 PRAWA RZĄDZĄCE RUCHEM Podstawowe prawa rządzące ruchem sformułował angielskie fizyk,matematyk i astronom Izaak Newton (ur. 4 stycznia 1643, zm. 31 marca 1727) i uznawano je za dokładne do końca XIX wieku.

6 PRAWO POWSZECHNEGO CIĄŻENIA… W swoim słynnym dziele Philosophiae naturalis principia mathematica (1687 r.) przedstawił prawo powszechnego ciążenia,a także prawa ruchu leżące u podstaw mechaniki klasycznej. Niezależnie od Gottfrieda Leibniza przyczynił się do rozwoju rachunku różniczkowego i całkowego. Jako pierwszy wykazał, że te same prawa rządzą ruchem ciał na Ziemi jak i ruchem ciał niebieskich.

7 PRAWO POWSZECHNEGO CIĄŻENIA… Prawo powszechnego ciążenia, zwane także prawem powszechnego ciążenia Newtona, głosi, że każdy obiekt we wszechświecie przyciąga każdy inny obiekt z siłą, która jest wprost proporcjonalna do iloczynu ich mas i odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości między ich środkami. Jest to ogólne prawo fizyczne, bazujące na empirycznych obserwacjach Newtona, które nazwał on indukcją (wpływem) Wchodzi ono w skład podstaw mechaniki klasycznej

8 SIŁĘ ODDZIAŁYWANIA MIĘDZY DWOMA PLANETAMI MOŻEMY OBLICZYĆ Z WZORU: F-siła oddziaływania (N) m-masa planety(kg) r-odległość między dwoma planetami (m) G- stała grawitacji wynosząca

9 OBECNIE RUCH CIAŁ FIZYCZNYCH OPISUJĄ TRZY TEORIE: Mechanika klasyczna – opisująca ruch obiektów niezbyt małych i poruszających się niezbyt szybko, Teoria względności: szczególna teoria względności – opisująca ruch ciał o prędkościach porównywalnych z prędkością światła, ale nie uwzględniająca grawitacji, ogólna teoria względności – uwzględniająca grawitację, Mechanika kwantowa – opisująca zachowanie się obiektów małych (atomy, cząstki subatomowe).

10 Klasyfikacja ruchów

11 PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA TOR RUCHU: Prostoliniowy (poruszanie się po linii prostej), Krzywoliniowy (poruszanie się po linii krzywej), po okręgu – rozpatrywany jako najprostszy przypadek ruchu krzywoliniowego, po elipsie – ruch w polu sił centralnych, po paraboli – ruch w polu jednorodnym,

12 PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA WARTOŚCI PRĘDKOŚCI: Jednostajny – prędkość nie zmienia się ( V=constans) Zmienny – prędkość zmienia się, jednostajnie zmienny – zmiany prędkości są jednakowe w jednakowych przedziałach czasu, przyspieszony – prędkość zwiększa się, opóźniony – prędkość maleje, niejednostajnie zmienny.

13 WZORY DO OBLICZEŃ Z PRZYKLADOWEGO ZESZYTU:

14 PRZYKŁADOWE ZADANIA I DOŚWIADCZENIA: RUCH JEDNOSTAJNY Oblicz z jaką prędkością poruszał się żółw ruchem jednostajnym jeśli w czasie 5 minut pokonał drogę 2 metrów. Dane: Szukane : Wzór: t=5min V=? V=s/t S=2m Rozwiązanie: V=2m/(5*60 s) V=0,007m/s Odp. Żółw poruszał się z prędkością 0,007 m/s.

15 RUCH ZMIENNY Analiza przyspieszenia piłki nożnej, lekarskiej i koszykowej na odległości 5 metrów. Pomiar czasu był dokonywany pięciokrotnie dla każdej z piłek. Dziewczyny podczas doświadczenia:

16 POMIAR 1 Piłka lekarska Lp.S(m)t(s)V(m/s)a (m/s2) 153,001,110,37 252,731,340,49 352,501,600,64 452,581,500,58 552,631,440,55 Prędkość i przyspieszenie obliczaliśmy ze wzorów: V=2s/t2 a=V/t Przyspieszenie średnie dla piłki lekarskiej wynosiło: 0,53 m/s2

17 POMIAR 2 Piłka nożna L p. S(m)t(s)V(m/s)a (m/s2) 151,623,822,35 251,773,191,70 351,743,301,89 452,222,030,91 551,823,021,66 Przyspieszenie średnie dla piłki nożnej wynosiło: 1,9 m/s2

18 POMIAR 3 Piłka koszykowa Lp.S(m)t(s)V(m/s) a (m/s2) 151,633,762,29 251,783,151,77 352,172,120,98 451,932,691,39 551,922,711,41 Przyspieszenie średnie dla piłki koszykowej wynosiło: 1,57 m/s2 Wniosek: Zgodnie z drugą zasadą dynamiki największe przyspieszenie posiadało ciało o najmniejszej masie czyli piłka nożna.

19 DOŚWIADCZENIE 2 SWOBODNY SPADEK CIAŁ Na przykładzie piłki obliczaliśmy przyspieszenie na Ziemi. - Ilona wyznacza wysokość z jakiej spadać będzie ciało - Następnie dokonujemy pomiaru czasu - Z wzoru - Obliczamy g( przyspieszenie ziemskie)

20 WYNIKI ZESTAWILIŚMY NA TABLICY

21 WNIOSKI Z obliczeń naszych wynika, że przyspieszenie średnie wyniosło 5,37 m/s2. Z danych tabelarycznych wynika, że średnie przyspieszenie na Ziemi wynosi 9,81 m/s2 Błąd w Naszym wypadku wynikał z niedokładnego pomiaru czasu.

22 DOŚWIADCZENIE 3 CO SPADNIE SZYBCIEJ? Piłka lekarska czy koszykowa, jeśli posiadają taka samą objętość a inną masę. Odp. Obie piłki spadną równocześnie. wniosek: Na obydwa ciała działała tylko siła grawitacji, Nie zależy ona od masy poszczególnych ciał.

23 DOŚWIADCZENIE 4 POMIAR PRĘDKOŚCI DLA RUCHOMYCH SCHODÓW s=7,7m, tśr.=34,5 V=s/t V śr.= 0,23 m/s

24 RUCH OBSERWOWALIŚMY RÓWNIEŻ PODCZAS WYCIECZEK, BO RUCH NIE JEDNO MA ZNACZENIE… Ruch rowerzysty, pieszychJazda samochodem

25 Ruch po okręgu – samochodu na rondzie Ruch cząsteczek powietrza- powiew wiatru we włosach

26 WYCIECZKA DO ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH POLICE W poszukiwaniu ruchu… Ruch wody w oczyszczalni zakładowej

27 Ruch mocznika w zbiorniku Swobodny spadek.. Ruch jednostajny w autobusie

28 INNE RODZAJE RUCHÓW Ruch obrotowy Ruch drgający – rezonans mechaniczny

29 Ruch powietrza Ruch obrotowy – siły w nim występujące..

30 Ruch obrotowy…

31 Przepływ ładunków elektrycznych Elektryzowanie ciał( włosy)

32 TO TEŻ JEST FORMA RUCHU REASUMUJĄC RUCH TO ZDROWIE

33 OTO CZŁONKOWIE NASZEJ GRUPY ! Anna Adamowicz Anna Okoń Joanna Szabat Zuzanna Pustelnik Kamil Botwina Dawid Łyko Natalia Jakowienko Piotr Wawrzyński Kamila Koperska Sebastian Kurczak Ilona Kurzawska Filip Folwarków

34 TO MY Z OPIEKUNKĄ PANIĄ MAGDALENĄ LISAK

35 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ !!

36 Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT !!! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA


Pobierz ppt "Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt."

Podobne prezentacje


Reklamy Google