Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Lek. wet. Łukasz Jarosz Zespół zaburzeń oddechowych świń Katedra Epizootiologii i Klinika Chorób Zakaźnych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Lek. wet. Łukasz Jarosz Zespół zaburzeń oddechowych świń Katedra Epizootiologii i Klinika Chorób Zakaźnych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu."— Zapis prezentacji:

1 Lek. wet. Łukasz Jarosz Zespół zaburzeń oddechowych świń Katedra Epizootiologii i Klinika Chorób Zakaźnych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

2 Zespół zaburzeń oddechowych świń (PRDC - porcine respiratory disease complex) (PRDC - porcine respiratory disease complex)

3 Czynniki Czynniki wirusowe wirus zespołu rozrodczo oddechowego (porcine reproductive and respiratory syndrome virus – PRRSV)wirus zespołu rozrodczo oddechowego (porcine reproductive and respiratory syndrome virus – PRRSV) wirus grypy świń (swine influenza virus – SIV)wirus grypy świń (swine influenza virus – SIV) koronawirus płucny świń (porcine rerespiratory coronavirus – PRCV)koronawirus płucny świń (porcine rerespiratory coronavirus – PRCV) wirus choroby Aujeszkego (pseudorabies virus – PRV)wirus choroby Aujeszkego (pseudorabies virus – PRV) cytomegalowirus świń (porcine cytomegalovirus – PCMV)cytomegalowirus świń (porcine cytomegalovirus – PCMV) cirkowirus świń (porcine circoviruscirkowirus świń (porcine circovirus – PCV)

4 Czynniki bakteryjne Mycoplazma hyopneumoniaeMycoplazma hyopneumoniae Actinobacillus pleuropneumoniaeActinobacillus pleuropneumoniae Wtórne infekcje bakteryjne Wtórne infekcje bakteryjne Actinobacillus suisActinobacillus suis Actinomyces pyogenesActinomyces pyogenes Pasteurella multocidaPasteurella multocida Bordatella bronchisepticaBordatella bronchiseptica Haemophilus parasuisHaemophilus parasuis Streptococcus suisStreptococcus suis Salmonella cholerasuisSalmonella cholerasuis

5 Charakterystyka czynników zakaźnych.

6 Wirus zespołu rozrodczo-oddechowego (PRRSV - porcine reproductive and respiratory syndrome) wirus PRRSV, wirus RNA, rodzina Arteriviridae rodzaj Arteriviruswirus PRRSV, wirus RNA, rodzina Arteriviridae rodzaj Arterivirus dwa typy wirusa europejski PRRSV-EU, amerykański PRRSV-USdwa typy wirusa europejski PRRSV-EU, amerykański PRRSV-US

7 Epidemiologia występuje w krajach charakteryzujących się intensywną produkcją trzody chlewnejwystępuje w krajach charakteryzujących się intensywną produkcją trzody chlewnej wirus szerzy się między świniami zakażonymi i wrażliwymi przez kontakt bezpośredniwirus szerzy się między świniami zakażonymi i wrażliwymi przez kontakt bezpośredni wirus wydalany jest w wydzielinie z nosa, w moczu, kalewirus wydalany jest w wydzielinie z nosa, w moczu, kale zakażenie odbywa się przez drogi oddechowe (wirus przenoszony jest z powietrzem na odległość około 3 kilometrów)zakażenie odbywa się przez drogi oddechowe (wirus przenoszony jest z powietrzem na odległość około 3 kilometrów) możliwe jest przeniesienie się wirusa z nasieniem podczas krycia lub sztucznej inseminacjimożliwe jest przeniesienie się wirusa z nasieniem podczas krycia lub sztucznej inseminacji siewstwo wirusa ma miejsce przez okres 4-8 tygodni po zakażeniu, część osobników pozostaje trwale zakażona wirusemsiewstwo wirusa ma miejsce przez okres 4-8 tygodni po zakażeniu, część osobników pozostaje trwale zakażona wirusem wirus ma zdolność przenikania przez łożysko ciężarnych macior i zakażania zarodków lub płodówwirus ma zdolność przenikania przez łożysko ciężarnych macior i zakażania zarodków lub płodów

8 Patogeneza Pierwotne miejsca replikacji -makrofagi błony śluzowej górnych dróg oddechowych -makrofagi płuc (stanowią 80% wszystkich zakażonych wirusem komórek, są uznawane za endogenne źródło wirusa PRRSV co warunkuje jego długotrwałe nosicielstwo i siewstwo) -śródnaczyniowe makrofagi płucne -komórki dendrytyczne Wtórne miejsca replikacji -migdałki -obwodowe węzły chłonne -grasica - śledziona

9 Efekty zakażenia wirusem PRRSV Zaburzenie mechanizmów fagocytozy spowodowane replikacją wirusa w makrofagach płucnych lub komórkach dendrytycznych.Zaburzenie mechanizmów fagocytozy spowodowane replikacją wirusa w makrofagach płucnych lub komórkach dendrytycznych. Brak zdolności prezentacji antygenu limfocytom T przez te komórki oraz wolnych cząsteczek antygenu limfocytom B.Brak zdolności prezentacji antygenu limfocytom T przez te komórki oraz wolnych cząsteczek antygenu limfocytom B. Destrukcja makrofagów płucnych i monocytów krwi obwodowej.Destrukcja makrofagów płucnych i monocytów krwi obwodowej. Nadmierne uwalnianie wtórnych mediatorów zapalenia oraz zwiększona synteza cytokin pozapalnych głównie interleukiny-1.Nadmierne uwalnianie wtórnych mediatorów zapalenia oraz zwiększona synteza cytokin pozapalnych głównie interleukiny-1. Ujawnienie lub zaostrzenie w stadzie subklinicznych zakażeń wywołanych wirusem SIV, PRCV, pleuropneumonii, salmonellozy, zakaźnego zanikowego zapalenia nosa, zakażeń wywołanych przezUjawnienie lub zaostrzenie w stadzie subklinicznych zakażeń wywołanych wirusem SIV, PRCV, pleuropneumonii, salmonellozy, zakaźnego zanikowego zapalenia nosa, zakażeń wywołanych przez Haemophilus parasuis, Streptococcus suis, E. coli, Actinobacillus suis.

10 Objawy kliniczne: Lochy i loszki: spadek apetytuspadek apetytu temp. 40,5°Ctemp. 40,5°C zasinienie uszu, wymienia, sromuzasinienie uszu, wymienia, sromu przedterminowe porody około 107-110 dnia ciążyprzedterminowe porody około 107-110 dnia ciąży rodzenie się prosiąt żywych i martwych, nie w pełni rozwiniętych oraz mało żywotnychrodzenie się prosiąt żywych i martwych, nie w pełni rozwiniętych oraz mało żywotnych wydłużenie się okresu międzyporodowego, spadek skuteczności krycia, brak objawów rujowychwydłużenie się okresu międzyporodowego, spadek skuteczności krycia, brak objawów rujowych pojawienie się zespołu MMApojawienie się zespołu MMA

11 Objawy kliniczne Prosięta: oseski są słabe, nie w pełni rozwinięte, bladeoseski są słabe, nie w pełni rozwinięte, blade trudności w oddychaniutrudności w oddychaniu zapalenie spojówek z obrzękiem powiekzapalenie spojówek z obrzękiem powiek wrodzona rozkroczność – splaylegwrodzona rozkroczność – splayleg objawy drżączki, niedowład zadu – prosięta leżą na boku wykonując ruchy wiosłoweobjawy drżączki, niedowład zadu – prosięta leżą na boku wykonując ruchy wiosłowe mogą wystąpić objawy wodnistej biegunki nie ustępującej po antybiotykoterapiimogą wystąpić objawy wodnistej biegunki nie ustępującej po antybiotykoterapii

12 Objawy kliniczne Warchlaki, tuczniki - objawy grypopodobne - objawy grypopodobne - wtórne zakażenia układu oddechowego - wtórne zakażenia układu oddechowego - spadek przyrostów masy ciała, nierównomierny przyrost w poszczególnych grupach - spadek przyrostów masy ciała, nierównomierny przyrost w poszczególnych grupachKnury - depresja, niechęć do krycia - depresja, niechęć do krycia - pogorszenie jakości nasienia - pogorszenie jakości nasienia - objawy grypopodobne - objawy grypopodobne

13 Zespół rozrodczo-oddechowy PRRS- zmiany anatomopatologiczne Zespół rozrodczo-oddechowy PRRS- zmiany anatomopatologiczne Ogniska zapalne w płatach szczytowych płuc.Ogniska zapalne w płatach szczytowych płuc. Obrzęk lokalnych węzłów chłonnych - na przekroju stwierdza się cysty wypełnione płynem.Obrzęk lokalnych węzłów chłonnych - na przekroju stwierdza się cysty wypełnione płynem. Nacieki w tkance tłuszczowej otrzewnowej i okołonerkowej.Nacieki w tkance tłuszczowej otrzewnowej i okołonerkowej. U prosiąt stwierdza się powiększenie serca i nastrzykanie jego naczyń krwionośnych, w jamie opłucnowej, osierdziowej i brzusznej występuje zwiększona ilość płynu surowiczo-krwistego.U prosiąt stwierdza się powiększenie serca i nastrzykanie jego naczyń krwionośnych, w jamie opłucnowej, osierdziowej i brzusznej występuje zwiększona ilość płynu surowiczo-krwistego.

14 Pobieranie i przesyłanie materiału do badań martwo urodzone lub słabe prosiętamartwo urodzone lub słabe prosięta płuca, serce, mózg prosiąt padłych lub martwo urodzonychpłuca, serce, mózg prosiąt padłych lub martwo urodzonych płuca i płyn wysiękowy z jamy klatki piersiowejpłuca i płyn wysiękowy z jamy klatki piersiowej

15 Leczenie brak swoistego leczeniabrak swoistego leczenia antybiotykoterapia celem ograniczenia wtórnych infekcji bakteryjnychantybiotykoterapia celem ograniczenia wtórnych infekcji bakteryjnych

16 Zwalczanie PRRS –określenie profilu immunologicznego stada – pobranie i przesłanie do badań krwi z różnych grup wiekowych: stado podstawowe (10 prób od loch w różnych fazach cyklu: luźne, prośne, karmiące), prosiąt 4 i 8 tygodniowych -10 prób, tuczników -10 prób –klasyfikacja stada: stado wolne od zakażenia,stado wolne od zakażenia, stado stabilne nieaktywne,stado stabilne nieaktywne, stado stabilne aktywne,stado stabilne aktywne, stado niestabilne,stado niestabilne, –zastosowanie metody depopulacji stada oraz wykonanie zabiegów sanityzacji i dwukrotnej dezynfekcji pomieszczeń inwentarskich –częściowa depopulacja –cała chlewnia pełna – cała chlewnia pusta

17 Zwalczanie PRRS –aklimatyzacja pierwiastek – polega na ekspozycji zwierząt na homologiczny dla danej fermy szczep wirusa PRRS –ścisłe stosowanie higieny i zasad bioasekuracji –immunoprofilaktyka – celem jej jest wytworzenie odporności zmniejszającej w razie zakażenia wirusem PRRSV skalę i nasilenie klinicznych objawów choroby, oraz zmniejszenie siewstwa zjadliwych szczepów wirusa przez jego nosicieli do środowiska: szczepionki żyweszczepionki żywe –Porcilis PRRS –Ingelvac PRRS MLV szczepionki inaktywowaneszczepionki inaktywowane - Progressis - Progressis

18 Program zwalczania PRRS w stadzie zakażonym –ciągła i całkowita eliminacja macior zakażonych i uzupełnienie stada wstawieniem wolnych od infekcji PRRS pierwiastek przez okres dwóch cykli produkcyjnych –egzekwowanie ścisłej bioasekuracji –szczepienie całego stada przeciw PRRS co 3 miesiące –pobieranie krwi od wszystkich osobników stada do monitoringu serologicznego 3 miesiące po ostatnim szczepieniu i po usunięciu ostatniej zakażonej maciory –pobieranie krwi od 50% zwierząt stada po 6 miesiącach celem uzyskania wyników ujemnych w badaniu serologicznym

19 Grypa Grypa świń Grypa świń jest ostrą, zakaźną i zaraźliwą chorobą, przebiegającą z wysoką gorączką, posmutnieniem, kaszlem, dusznością oraz wyciekiem z oczu i nosa. - enzootia, obejmująca w ciągu 1-2 dni całe stado, trwa około 5 dni po czym następuje zdrowienie zwierząt - enzootia, obejmująca w ciągu 1-2 dni całe stado, trwa około 5 dni po czym następuje zdrowienie zwierząt - śmiertelność jest niska około 1-4% - śmiertelność jest niska około 1-4% -

20 Etiologia pneumotropowy wirus grypy świń typu A w obrębie którego wyróżnia się kilkanaście serotypów antygenowych, jest to RNA wirus z rodziny Orthomyxoviridae - pneumotropowy wirus grypy świń typu A w obrębie którego wyróżnia się kilkanaście serotypów antygenowych, jest to RNA wirus z rodziny Orthomyxoviridae - wirus grypy klasyfikuje się na podstawie antygenów powierzchniowych: hemaglutyniny (H) i neuraminidazy (N) - w etiologii grypy świń zasadniczą rolę odgrywa serotyp H1N1 najczęściej izolowany w Polsce oraz Stanach Zjednoczonych - ostatnie wybuchy influenzy stwierdzane w Stanach Zjednoczonych spowodowane były serotypem H3N2 - serotyp H3N2 występujący w Europie ma mniejsze znaczenie epizootyczne - wektorem zakażeń świń szczepem H3N2 są ludzie, szczepem H1N1 drób wodny (kaczki)

21 Występowanie wrażliwe na zachorowania są prosięta nowonarodzone oraz kilkutygodniowe warchlaki przemieszczane do sektora tuczu - wrażliwe na zachorowania są prosięta nowonarodzone oraz kilkutygodniowe warchlaki przemieszczane do sektora tuczu - wirus wprowadzany jest na farmę ze zwierzętami pochodzącymi z zakupu celem remontu stada - wirus utrzymuje się u świń nosicieli u których nie stwierdza się objawów chorobowych - często obserwuje się nieregularne ataki choroby, co związane jest z poziomem odporności stadnej, zakażeniem innymi podtypami wirusa grypy, zakażeniami towarzyszącymi np. Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, złymi warunkami środowiska bytowania zwierząt - wirus ma możliwość transmisji na człowieka jest to jednak bardzo rzadko spotykane - straty ekonomiczne są efektem utraty i zahamowania przyrostów masy ciała

22 Patogeneza - do zakażenia wirusem grypy dochodzi drogą aerogenną - do zakażenia wirusem grypy dochodzi drogą aerogenną - wirus po 2 godzinach od zakażenia ulega intensywnej replikacji w komórkach błony śluzowej nosa, krtani, tchawicy, oskrzeli – obserwuje się utratę rzęsek w nabłonku dróg oddechowych, nadmierną ilość śluzu oraz degenerację komórek nabłonkowych, po 24 godzinach stwierdza się liczne ogniska nekrotyczne - wirus po 2 godzinach od zakażenia ulega intensywnej replikacji w komórkach błony śluzowej nosa, krtani, tchawicy, oskrzeli – obserwuje się utratę rzęsek w nabłonku dróg oddechowych, nadmierną ilość śluzu oraz degenerację komórek nabłonkowych, po 24 godzinach stwierdza się liczne ogniska nekrotyczne - w cięższych przypadkach wirus replikuje się w pęcherzykach płucnych - w cięższych przypadkach wirus replikuje się w pęcherzykach płucnych - infekcja nabłonka pęcherzyków płucnych, śródbłonka naczyń, makrofagów płucnych prowadzi do gromadzenia się surowiczo-włóknikowego wysięku - infekcja nabłonka pęcherzyków płucnych, śródbłonka naczyń, makrofagów płucnych prowadzi do gromadzenia się surowiczo-włóknikowego wysięku - zwiększa się produkcja i uwalnianie cytokin prozapalnych Il-4, Il-6, TNF-α, IFN-, które są bezpośrednią przyczyną nacieków neutrofilów w tkance płucnej, ostrych objawów chorobowych i gorączki - zwiększa się produkcja i uwalnianie cytokin prozapalnych Il-4, Il-6, TNF-α, IFN-, które są bezpośrednią przyczyną nacieków neutrofilów w tkance płucnej, ostrych objawów chorobowych i gorączki

23 Objawy kliniczne 1.gorączka 41-42 C 2.posmutnienie, brak apetytu, ograniczenie ruchu 3.napadowy kaszel, głęboki, suchy, przypominających szczekanie - zwłaszcza po zmuszeniu zwierząt do ruchu lub rano po wejściu do chlewni 4.duszność mieszana 5.surowicze zapalenie spojówek

24 Zmiany anatomopatologiczne zaczerwienienie i obrzęk błony śluzowej tchawicy i oskrzelizaczerwienienie i obrzęk błony śluzowej tchawicy i oskrzeli tchawica pokryta śluzową wydzieliną zawierającą złuszczone nabłonki, limfocyty, rzęskitchawica pokryta śluzową wydzieliną zawierającą złuszczone nabłonki, limfocyty, rzęski oskrzeliki wypełnione śluzemoskrzeliki wypełnione śluzem w szczytowych, sercowych, przeponowych płatach płuc ogniska zapalne koloru ciemnoczerwono-śliwkowegow szczytowych, sercowych, przeponowych płatach płuc ogniska zapalne koloru ciemnoczerwono-śliwkowego powiększenie węzłów chłonnych śródpiersiowych i oskrzelowychpowiększenie węzłów chłonnych śródpiersiowych i oskrzelowych W cięższych powikłanych przypadkach stwierdza się: krwisto-pienisty wysięk w drogach oddechowychkrwisto-pienisty wysięk w drogach oddechowych obrzęk płucobrzęk płuc surowicze lub surowiczo-włóknikowe zapalenie opłucnejsurowicze lub surowiczo-włóknikowe zapalenie opłucnej

25 Pobieranie i przesyłanie materiału do badań wymazy z nosa pobrane od zwierząt na początku chorobywymazy z nosa pobrane od zwierząt na początku choroby surowica uzyskana od świń, u których objawy kliniczne wystąpiły co najmniej 10 dni wcześniejsurowica uzyskana od świń, u których objawy kliniczne wystąpiły co najmniej 10 dni wcześniej

26 Pleuropneumonia świń Actinobacillus pleuropneumoniae (APP)

27 Epidemiologia zakażenie występuje w każdym wieku, chorują najczęściej świnie w wieku 12-16 tygodnizakażenie występuje w każdym wieku, chorują najczęściej świnie w wieku 12-16 tygodni zakażenie następuje poprzez kontakt bezpośredni poprzez styczność z chorym zwierzęciem lub drogą kropelkową z wdychanym powietrzemzakażenie następuje poprzez kontakt bezpośredni poprzez styczność z chorym zwierzęciem lub drogą kropelkową z wdychanym powietrzem nasilenie objawów klinicznych zależy od stanu odporności zwierzątnasilenie objawów klinicznych zależy od stanu odporności zwierząt czynniki zwiększające ryzyko rozwoju choroby obejmują :czynniki zwiększające ryzyko rozwoju choroby obejmują : - przepełnienie kojców - przepełnienie kojców - stres środowiskowy – zła wentylacja, wahania temperatury - stres środowiskowy – zła wentylacja, wahania temperatury - hodowla świń w systemie otwartym - hodowla świń w systemie otwartym

28 Patogeneza Właściwości chorobotwórcze zarazka determinuje obecność: białek powierzchniowychbiałek powierzchniowych lipopolisacharydów otoczki komórki bakterii – hamują fagocytozę ułatwiając szerzenie się infekcji, oraz opsonizację lipopolisacharydów otoczki komórki bakterii – hamują fagocytozę ułatwiając szerzenie się infekcji, oraz opsonizację toksyn ApxI, ApxII, ApxIII działających hemolitycznie i cytotoksycznie zwłaszcza ApxIII, która działa cytotoksycznie na makrofagi płucne i neutrofile, pośredniczą w uszkodzeniu tkanki i jej martwicytoksyn ApxI, ApxII, ApxIII działających hemolitycznie i cytotoksycznie zwłaszcza ApxIII, która działa cytotoksycznie na makrofagi płucne i neutrofile, pośredniczą w uszkodzeniu tkanki i jej martwicy

29 Objawy kliniczne Postać nadostra wysoka gorączka 41,5°Cwysoka gorączka 41,5°C silna duszność, zwierzęta oddychają jamą ustnąsilna duszność, zwierzęta oddychają jamą ustną pienista, krwista piana wydobywająca się z nozdrzy i jamy ustnejpienista, krwista piana wydobywająca się z nozdrzy i jamy ustnej sinica tarczy ryja, małżowin usznych, kończyn, a następnie skóry całego ciałasinica tarczy ryja, małżowin usznych, kończyn, a następnie skóry całego ciała śmierć występuje w ciągu 3-24 godzinśmierć występuje w ciągu 3-24 godzin prosięta padają nagle bez objawów klinicznychprosięta padają nagle bez objawów klinicznych

30 Objawy kliniczne Postać ostra i podostra gorączka 40,5-41°Cgorączka 40,5-41°C utrata apetytu, depresjautrata apetytu, depresja duszność, kaszel, wypływ z nosaduszność, kaszel, wypływ z nosa sinicasinica śmierć następuje w ciągu 24-36 godzin od wystąpienia objawów klinicznychśmierć następuje w ciągu 24-36 godzin od wystąpienia objawów klinicznych

31 Objawy kliniczne Postać przewlekła okresowy kaszelokresowy kaszel osłabiony apetytosłabiony apetyt zmniejszone przyrosty masy ciałazmniejszone przyrosty masy ciała

32 Zmiany anatomopatologiczne jama nosowa, tchawica wypełnione pienistym, krwisto zabarwionym płynemjama nosowa, tchawica wypełnione pienistym, krwisto zabarwionym płynem przekrwienie, obrzęk płuc i tkanki łącznejprzekrwienie, obrzęk płuc i tkanki łącznej włóknikowe zapalenie opłucnejwłóknikowe zapalenie opłucnej płuca są bezpowietrzne, intensywnie zabarwione na kolor ciemnoczerwonypłuca są bezpowietrzne, intensywnie zabarwione na kolor ciemnoczerwony ogniska zapalne zlokalizowane są w płatach szczytowych, przeponowych i sercowych, mogą ulegać procesom martwicyogniska zapalne zlokalizowane są w płatach szczytowych, przeponowych i sercowych, mogą ulegać procesom martwicy w postaci przewlekłej w tkance płucnej w płatach przeponowych obecne są otorbione, różnej wielkości guzkiw postaci przewlekłej w tkance płucnej w płatach przeponowych obecne są otorbione, różnej wielkości guzki

33 Pobieranie i przesyłanie materiału do badań wysięk z nosa, tchawicy, oskrzeliwysięk z nosa, tchawicy, oskrzeli wycinki zmienionej zapalnie tkankiwycinki zmienionej zapalnie tkanki w postaci przewlekłej wycinki pobiera się ze zmienionych zapalnie płuc, węzłów chłonnych oskrzelowych lub wysięku oskrzeli, tchawicy, nosaw postaci przewlekłej wycinki pobiera się ze zmienionych zapalnie płuc, węzłów chłonnych oskrzelowych lub wysięku oskrzeli, tchawicy, nosa

34 Zwalczanie stosowanie homologicznych szczepionek zawierających serotyp bakterii będący przyczyną zachorowań na danej fermie (szczepionka Aptovac podana dwukrotnie w 8 i 11 tygodniu życia świń, oraz powtórne przypominające szczepienie po 3 miesiącach, w chlewniach gdzie wystepuje kilka serotypów szczepionka Poricilis App,stosowanie homologicznych szczepionek zawierających serotyp bakterii będący przyczyną zachorowań na danej fermie (szczepionka Aptovac podana dwukrotnie w 8 i 11 tygodniu życia świń, oraz powtórne przypominające szczepienie po 3 miesiącach, w chlewniach gdzie wystepuje kilka serotypów szczepionka Poricilis App, szczepionka Pleurovac – zawiera immunogenne szczepy App serotypy 1,5,6,9) szczepionka Pleurovac – zawiera immunogenne szczepy App serotypy 1,5,6,9) antybiotykoterapia ( zalecane są antybiotyki betalaktamowe – penicyliny, cefalosporyny, oraz tetracykliny, tilmikozina - podawane pozajelitowo)antybiotykoterapia ( zalecane są antybiotyki betalaktamowe – penicyliny, cefalosporyny, oraz tetracykliny, tilmikozina - podawane pozajelitowo) profilaktyczne podawanie leków jako dodatków do paszy np. Tilmykozynaprofilaktyczne podawanie leków jako dodatków do paszy np. Tilmykozyna minimalizacja sytuacji stresowychminimalizacja sytuacji stresowych chorobę można częściowo wyeliminować ze stada stosując wczesne odsadzanie (SEW)chorobę można częściowo wyeliminować ze stada stosując wczesne odsadzanie (SEW) uwalnianie stada od pleuropneumoni polega na eliminowaniu z hodowli loch serologicznie dodatnichuwalnianie stada od pleuropneumoni polega na eliminowaniu z hodowli loch serologicznie dodatnich

35 Mycoplazmowe zapalenie płuc (enzootyczna bronchopneumonia) Mycoplazma hyopneumoniae

36 Epidemiologia Mycoplazma hyopneumoniae występuje powszechnie w krajowych wielko- i średniotowarowych fermach świńMycoplazma hyopneumoniae występuje powszechnie w krajowych wielko- i średniotowarowych fermach świń Na zakażenie podatne są świnie w każdym wieku, jednakże nasilenie zmian chorobowych w płucach jest największe w wieku 3-5 miesięcyNa zakażenie podatne są świnie w każdym wieku, jednakże nasilenie zmian chorobowych w płucach jest największe w wieku 3-5 miesięcy Zarazek ten wraz z wirusem zespołu rozrodczo-oddechowego odgrywa zasadniczą rolę w etiopatogenezie zespołu zaburzeń oddechowych świń PRDCZarazek ten wraz z wirusem zespołu rozrodczo-oddechowego odgrywa zasadniczą rolę w etiopatogenezie zespołu zaburzeń oddechowych świń PRDC Mykoplazmowe zapalenie płuc jest przewlekłą chorobą występującą tam gdzie prowadzony jest intensywny chów trzody chlewnej w niewłaściwych warunkach środowiska, w hodowlach w systemie otwartym, przy przepełnieniu kojców i obecności wielu czynników stresowychMykoplazmowe zapalenie płuc jest przewlekłą chorobą występującą tam gdzie prowadzony jest intensywny chów trzody chlewnej w niewłaściwych warunkach środowiska, w hodowlach w systemie otwartym, przy przepełnieniu kojców i obecności wielu czynników stresowych Na fermach gdzie MPS występuje endemicznie zachorowalność jest duża, śmiertelność waha się od 1-5%Na fermach gdzie MPS występuje endemicznie zachorowalność jest duża, śmiertelność waha się od 1-5% Jeżeli choroba pojawi się po raz pierwszy zachorowalność i śmiertelność są większe, a objawy kliniczne silniej wyrażone, ostry przebieg choroby występuje także w stadach o ograniczonym występowaniu chorób SPFJeżeli choroba pojawi się po raz pierwszy zachorowalność i śmiertelność są większe, a objawy kliniczne silniej wyrażone, ostry przebieg choroby występuje także w stadach o ograniczonym występowaniu chorób SPF W większości stad choroba przebiega przewlekle powodując duże straty ekonomiczne ze względu na słabe przyrosty masy ciała oraz zwiększone zużycie paszyW większości stad choroba przebiega przewlekle powodując duże straty ekonomiczne ze względu na słabe przyrosty masy ciała oraz zwiększone zużycie paszy

37 Patogeneza źródłem zakażenia są klinicznie chore zwierzęta oraz bezobjawowi siewcyźródłem zakażenia są klinicznie chore zwierzęta oraz bezobjawowi siewcy zarazek przenosi się przez kontakt bezpośredni lub drogą aerogennązarazek przenosi się przez kontakt bezpośredni lub drogą aerogenną mycoplazmy zasiedlają komórki nabłonka rzęskowego w oskrzelach i oskrzelikach doprowadzając do jego zniszczenia, następnie proces zapalny przemieszcza się na tkankę okołooskrzelową oraz pęcherzyki płucne powodując powstanie odoskrzelowego, nieżytowego zapalenia płucmycoplazmy zasiedlają komórki nabłonka rzęskowego w oskrzelach i oskrzelikach doprowadzając do jego zniszczenia, następnie proces zapalny przemieszcza się na tkankę okołooskrzelową oraz pęcherzyki płucne powodując powstanie odoskrzelowego, nieżytowego zapalenia płuc

38 Mechanizm patogennego oddziaływania zarazka –uwalnianie cytotoksyny uszkadzającej błonę komórki oraz nadtlenku wodoru wywołującego stres tlenowy na powierzchni komórek zakażonego organizmu –indukcja immunosupresji nieswoistej odporności komórkowej –wywieranie efektu mitogennego na limfocyty B i T krwi obwodowej oraz znajdujących się w tkance płucnej –zwiększona produkcja i uwalnianie cytokin pozapalnych – TNF-α, Il-1, Il-6 i prostaglandyny PGE2 do płynu oskrzelikowo- pęcherzykowego –zwiększenie poziomu mRNA IFN-α w tkance płucnej –aktywacja układu dopełniacza –wzrost poziomu białek ostrej fazy w surowicy

39 Wynikiem supresji makrofagów i neutrofilów oraz nadmiernej proliferacji limfocytów jest zaburzenie biologicznych funkcji tych komórek, co sprzyja rozwojowi wtórnych infekcji wywołanych przez bakterie oraz wirusy (PRRSV, SIV).

40 Objawy kliniczne przewlekły suchy kaszel przechodzący w wilgotny słyszalny rano w czasie karmienia lub po przepędzaniu zwierząt utrata kondycji, zmniejszenie przyrostów masy ciała, skóra traci połysk, staje się szarobiała, szczecina nastroszona w przypadkach niepowikłanych nie obserwuje się wzrostu temperatury, śmiertelność jest niska wtórne zakażenia bakteryjne zaostrzają proces chorobowy, rozwija się proces zapalny płuc, kaszel jest częstszy i napadowy duszność wdechowo-wydechowa, świnie przyjmują postawę z rozstawionymi przednimi kończynami, wyciek z nosa, zapalenie spojówek osobniki stają się charłacze o charakterystycznie dużej głowie, podkasanym brzuchu, zapadniętych bokach, może pojawić się wyprysk strupowaty skóry

41 Zmiany anatomopatologiczne zwłoki zwierząt padłych są wychudzone, ze zmianami strupowatymi na skórze, skóra jest pogrubiona i poprzecznie pofałdowanazwłoki zwierząt padłych są wychudzone, ze zmianami strupowatymi na skórze, skóra jest pogrubiona i poprzecznie pofałdowana w przypadkach niepowikłanych obserwuje się nieżytowe odoskrzelowe zapalenie płuc w przednio-dolnych odcinkach płatów szczytowych i sercowychw przypadkach niepowikłanych obserwuje się nieżytowe odoskrzelowe zapalenie płuc w przednio-dolnych odcinkach płatów szczytowych i sercowych tkanka zapalna jest bezpowietrzna, barwy początkowo purpurowej, później szarej, na przekroju mięsistatkanka zapalna jest bezpowietrzna, barwy początkowo purpurowej, później szarej, na przekroju mięsista oskrzeliki, oskrzela, tchawica, mają rozpulchnioną zaczerwienioną błonę śluzową, pokrytą gęstym śluzemoskrzeliki, oskrzela, tchawica, mają rozpulchnioną zaczerwienioną błonę śluzową, pokrytą gęstym śluzem węzły chłonne śródpiersiowe i oskrzelowe są powiększone, na przekroju soczystewęzły chłonne śródpiersiowe i oskrzelowe są powiększone, na przekroju soczyste

42 Pobieranie i przesyłanie prób do badań krew od 3-4 miesięcznych warchlaków do badań serologicznychkrew od 3-4 miesięcznych warchlaków do badań serologicznych wymazy z nosawymazy z nosa wycinki zmienionej tkanki płucnej pobranej z płatów szczytowych lub sercowych.wycinki zmienionej tkanki płucnej pobranej z płatów szczytowych lub sercowych.

43 Zwalczanie immunoprofilaktyka swoista (szczepienie loch przeciwko MPS oraz dwukrotne szczepienie prosiąt np. w wieku 21 i 35 dni, optymalny czas szczepienia prosiąt pochodzących od loch immunizowanych w 6 i 8 tygodniu) szczepionki RespiSure – szczepi się prosięta w 1 i 3 tygodniu życiaimmunoprofilaktyka swoista (szczepienie loch przeciwko MPS oraz dwukrotne szczepienie prosiąt np. w wieku 21 i 35 dni, optymalny czas szczepienia prosiąt pochodzących od loch immunizowanych w 6 i 8 tygodniu) szczepionki RespiSure – szczepi się prosięta w 1 i 3 tygodniu życia poprawa warunków środowiskowych:poprawa warunków środowiskowych: - obniżenie wilgotności w chlewni - obniżenie wilgotności w chlewni - podwyższenie temperatury w pomieszczeniach dla prosiąt i warchlaków - podwyższenie temperatury w pomieszczeniach dla prosiąt i warchlaków - ograniczenie przeciągów – sprawnie działająca wentylacja - ograniczenie przeciągów – sprawnie działająca wentylacja - zapewnienie środowiska wolnego od gazów szkodliwych zwłaszcza amoniaku - zapewnienie środowiska wolnego od gazów szkodliwych zwłaszcza amoniaku przestrzeganie zasady całe pomieszczenie pełne – całe pomieszczenie pusteprzestrzeganie zasady całe pomieszczenie pełne – całe pomieszczenie puste zmniejszenie zagęszczenia zwierząt i stosowanie zasad chowu jedna grupa wiekowazmniejszenie zagęszczenia zwierząt i stosowanie zasad chowu jedna grupa wiekowa

44 Zwalczanie odpowiednio prowadzona dezynfekcja – Stalosan F, Dezosanodpowiednio prowadzona dezynfekcja – Stalosan F, Dezosan zastosowanie metod bioasekuracji celem utrzymania stada wolnego od infekcjizastosowanie metod bioasekuracji celem utrzymania stada wolnego od infekcji antybiotykoterapia – podawanie antybiotyków do wody i paszy łagodzi nasilenie objawów zapalenia płuc i poprawia przyrostyantybiotykoterapia – podawanie antybiotyków do wody i paszy łagodzi nasilenie objawów zapalenia płuc i poprawia przyrosty - antybiotyki makrolidowe - antybiotyki makrolidowe - tetracykliny - tetracykliny - chinoliny najnowszej generacji - chinoliny najnowszej generacji - tiamulina - tiamulina

45 Zakażenia cirkowirusowe cirkowirus świń (porcie circovirus – PCV) wikłający procesy chorobowe w obrębie układu oddechowego, najczęstsza przyczyna tzw. wrodzonej drżączki u prosiąt ssących i poodsadzeniowgo, wielonarządowego zespołu wyniszczającego u prosiąt w wieku 6-8 tygodnicirkowirus świń (porcie circovirus – PCV) wikłający procesy chorobowe w obrębie układu oddechowego, najczęstsza przyczyna tzw. wrodzonej drżączki u prosiąt ssących i poodsadzeniowgo, wielonarządowego zespołu wyniszczającego u prosiąt w wieku 6-8 tygodni

46 Objawy kliniczne objawy drżączki u noworodków w kilka godzin po urodzeniuobjawy drżączki u noworodków w kilka godzin po urodzeniu hipoglikemiahipoglikemia śpiączkaśpiączka

47 Zmiany anatomopatologiczne powiększenie węzłów chłonnychpowiększenie węzłów chłonnych przekrwienie płucprzekrwienie płuc powiększenie nerekpowiększenie nerek zmiany zapalne w oskrzelach i oskrzelikachzmiany zapalne w oskrzelach i oskrzelikach Pobieranie i przesyłanie materiału do badań: tkanka płucna pobrana od prosiąt padłych z objawami drżączkitkanka płucna pobrana od prosiąt padłych z objawami drżączki

48 Leczenie brak swoistego leczenia podnoszenie statusu zdrowotnego stada kontrola występowania chorób nasilających działanie PCV zwłaszcza PRRS i parwowirozy świń

49 Zakażenia koronawirusem płucnym koronawirus płucny świń (porcie respiratory coronavirus – PRCV) należący do rodziny Coronaviridae, antygenowo pokrewny z wirusem TGEkoronawirus płucny świń (porcie respiratory coronavirus – PRCV) należący do rodziny Coronaviridae, antygenowo pokrewny z wirusem TGE

50 Patogeneza zakażenie występuje u prosiąt między 6 a 12 tygodniem życia wirus replikuje się w komórkach nabłonka górnych dróg oddechowych, tchawicy, oskrzeli, makrofagach płucnych

51 Objawy kliniczne brak apetytu, osowiałośćbrak apetytu, osowiałość trudności w oddychaniutrudności w oddychaniu zahamowanie przyrostówzahamowanie przyrostów

52 Zmiany anatomopatologiczne nieżytowe zapalenie oskrzelinieżytowe zapalenie oskrzeli drobne ogniska zapalne w płucachdrobne ogniska zapalne w płucach Pobieranie i przesyłanie materiału do badań wymaz z nosa chorych prosiąt do badań wirusologicznychwymaz z nosa chorych prosiąt do badań wirusologicznych surowica krwisurowica krwi

53 Zakażenie cytomegalowirusowe cytomegalowirus świń (porcie cytomegalovirus – PCMV) rodzina Herpesviridaecytomegalowirus świń (porcie cytomegalovirus – PCMV) rodzina Herpesviridae wirus ma zdolność przekraczania bariery łożyskowej i zakażania płodówwirus ma zdolność przekraczania bariery łożyskowej i zakażania płodów w chlewniach utrzymywanych w dobrych warunkach zakażenie przebiega w formie endemicznej bez zauważalnych objawów klinicznych i strat ekonomicznychw chlewniach utrzymywanych w dobrych warunkach zakażenie przebiega w formie endemicznej bez zauważalnych objawów klinicznych i strat ekonomicznych

54 Patogeneza zakażenie następuje drogą oddechowązakażenie następuje drogą oddechową bramą wejścia i pierwotnym miejscem namnażania się wirusa są komórki gruczołów produkujących śluz błony śluzowej jamy nosowej oraz gruczołów cewkowo- pęcherzykowychbramą wejścia i pierwotnym miejscem namnażania się wirusa są komórki gruczołów produkujących śluz błony śluzowej jamy nosowej oraz gruczołów cewkowo- pęcherzykowych u płodów zakażonych śródmacicznie miejscem replikacji są komórki układu siateczkowo-śródbłonkowego i śródbłonka naczyń włosowatychu płodów zakażonych śródmacicznie miejscem replikacji są komórki układu siateczkowo-śródbłonkowego i śródbłonka naczyń włosowatych u prosiąt w wieku ok. 3 miesięcy wtórne namnażanie się wirusa odbywa się w komórkach gruczołowych nabłonka jamy nosowej, gruczołów łzowych, komórka nabłonka kanalików nerkowych, rzadziej w komórkach nabłonka najądrzy knurów, komórkach gruczołów śluzowych przełyku, nabłonka dwunastnicy, hepatocytachu prosiąt w wieku ok. 3 miesięcy wtórne namnażanie się wirusa odbywa się w komórkach gruczołowych nabłonka jamy nosowej, gruczołów łzowych, komórka nabłonka kanalików nerkowych, rzadziej w komórkach nabłonka najądrzy knurów, komórkach gruczołów śluzowych przełyku, nabłonka dwunastnicy, hepatocytach.

55 Objawy kliniczne zakażenie bezobjawowe u prosiąt powyżej 3 tygodnia życiazakażenie bezobjawowe u prosiąt powyżej 3 tygodnia życia kichaniekichanie nieżyt górnych dróg oddechowych – ropna lub surowicza wydzielina z nosa utrudniajaca oddychanienieżyt górnych dróg oddechowych – ropna lub surowicza wydzielina z nosa utrudniajaca oddychanie brak apetytu, apatia, słabe przyrosty masy ciałabrak apetytu, apatia, słabe przyrosty masy ciała u loch zainfekowanych PCMV rodzą się martwe lub słabe prosięta, które giną w krótkim czasie po urodzeniu bez objawów klinicznychu loch zainfekowanych PCMV rodzą się martwe lub słabe prosięta, które giną w krótkim czasie po urodzeniu bez objawów klinicznych

56 Zmiany anatomopatologiczne wybroczyny punkcikowate w nerkach, płucach rzadziej na powierzchni serca, jelitachwybroczyny punkcikowate w nerkach, płucach rzadziej na powierzchni serca, jelitach obrzęk i przekrwienie płucobrzęk i przekrwienie płuc obrzęk krtani i stawów stępuobrzęk krtani i stawów stępu płyn w jamach ciałapłyn w jamach ciała Pobieranie i przesyłanie prób do badań tkanka płucna pobrana od prosiąt padłych (diagnostyka opiera się na stwierdzeniu zasadochłonnych ciałek wtrętowych w komórkach nabłonka)tkanka płucna pobrana od prosiąt padłych (diagnostyka opiera się na stwierdzeniu zasadochłonnych ciałek wtrętowych w komórkach nabłonka)

57 Zwalczanie choroba zwykle ustępuje samoistniechoroba zwykle ustępuje samoistnie antybiotykoterapia w celu ograniczenia wtórnych infekcji bakteryjnychantybiotykoterapia w celu ograniczenia wtórnych infekcji bakteryjnych

58 Czynniki ryzyka sprzyjające rozwojowi PRDC -zanik odporności siarowej -niewłaściwe warunki zoohigieniczne np..zanieczyszczenie powietrza, niewłaściwa temperatura pomieszczeń, wysokie stężenie amoniaku -łączenie zwierząt w grupy technologiczne i nadmierne zagęszczenie zwierząt -intensywna wymiana zwierząt tworzących stado zarodowe -długotrwale utrzymujący się stres -immunosupresyjny wpływ stosowania kortykosterydów -niekontrolowane stosowanie chemioterapeutyków jako dodatków do paszy -nieprawidłowe i zbyt wczesne wykonywanie szczepień zapobiegawczych u osesków -stosowanie szczepionek skojarzonych

59 Objawy kliniczne PRDC zespół oddechowy stwierdza się u warchlaków i tuczników w chlewniach zakażonych głównie PRRSV i Mycoplazma hyopneumoniaezespół oddechowy stwierdza się u warchlaków i tuczników w chlewniach zakażonych głównie PRRSV i Mycoplazma hyopneumoniae schorzenie ujawnia się po przemieszczeniu prosiąt do warchlakarni lub po wprowadzeniu warchlaków do tuczarnischorzenie ujawnia się po przemieszczeniu prosiąt do warchlakarni lub po wprowadzeniu warchlaków do tuczarni

60 Objawy kliniczne PRDC 1. Objawy kliniczne są zróżnicowane i zależą od dominacji czynników infekcyjnych biorących udział w patogenezie kompleksu PRDC. 2. Na wystąpienie objawów klinicznych wpływają czynniki usposabiające: - stres związany z przegrzaniem lub gwałtownym oziębieniem organizmu - stres związany z przegrzaniem lub gwałtownym oziębieniem organizmu - zbytnie zagęszczenie zwierząt - zbytnie zagęszczenie zwierząt - wprowadzenie do chlewni nowych zwierząt - wprowadzenie do chlewni nowych zwierząt 3. Wystąpienie zespołu PRDC na fermie powoduje wystąpienie ostrych zaburzeń ze strony układu oddechowego: - brak łaknienia - brak łaknienia - kaszel - kaszel - duszność - duszność - gorączka - gorączka - śmiertelność u 8-10 lub 10-15 tygodniowych warchlaków - śmiertelność u 8-10 lub 10-15 tygodniowych warchlaków

61 Objawy kliniczne PRDC 4. W warchlakarni i tuczarni choroba często ma przebieg subkliniczny z następującymi objawami: - kaszel, duszność, wyciek z otworów nosowych - kaszel, duszność, wyciek z otworów nosowych - brak łaknienia - brak łaknienia - obniżenie przyrostów masy ciała, obniżone zużycie paszy - obniżenie przyrostów masy ciała, obniżone zużycie paszy - zwiększony współczynnik wykorzystania paszy - zwiększony współczynnik wykorzystania paszy 5. W chlewniach zapowietrzonych PRDC ma tendencje do stacjonarnego występowania.

62 Rozpoznanie choroby Kluczową rolę w efektywnym zwalczaniu chorób układu oddechowego odgrywa precyzyjne rozpoznanie przyczyny zachorowań zwierząt. Ze względu na wieloczynnikowy charakter zespołu PRDC konieczne jest równoczesne wykonanie wielu badań uwzględniając: Kluczową rolę w efektywnym zwalczaniu chorób układu oddechowego odgrywa precyzyjne rozpoznanie przyczyny zachorowań zwierząt. Ze względu na wieloczynnikowy charakter zespołu PRDC konieczne jest równoczesne wykonanie wielu badań uwzględniając: - objawy kliniczne - objawy kliniczne - zmiany anatomopatologiczne i badanie histopatologiczne, brak zmian patognomicznych dla zespołu PRDC, zmiany zlokalizowane są głównie w obrębie płuc i są typowe dla zakażenia które w danym przypadku odgrywa decydującą role - zmiany anatomopatologiczne i badanie histopatologiczne, brak zmian patognomicznych dla zespołu PRDC, zmiany zlokalizowane są głównie w obrębie płuc i są typowe dla zakażenia które w danym przypadku odgrywa decydującą role - badania bakteriologiczne, wirusologiczne - badania bakteriologiczne, wirusologiczne - badania serologiczne - monitoring serologiczny - badania serologiczne - monitoring serologiczny - metody biologii molekularnej - metody biologii molekularnej

63 Rozpoznanie zakażeniem wirusem PRRS a) objawy kliniczne a) objawy kliniczne b) zmiany sekcyjne b) zmiany sekcyjne c) wykrycie wirusa lub jego składników: c) wykrycie wirusa lub jego składników: - izolacja wirusa z materiału biologicznego: surowicy, wypłuczyn drzewa oskrzelowego, węzłów chłonnych, migdałków, - izolacja wirusa z materiału biologicznego: surowicy, wypłuczyn drzewa oskrzelowego, węzłów chłonnych, migdałków, - antygeny wirusowe można wykryć testem immunofluorescencji (IF) w świeżych tkankach lub metodą immunohistochemiczną w tkankach utrwalonych - antygeny wirusowe można wykryć testem immunofluorescencji (IF) w świeżych tkankach lub metodą immunohistochemiczną w tkankach utrwalonych - kwas nukleinowy można wykryć stosując metodę PCR lub hybrydyzację in situ - kwas nukleinowy można wykryć stosując metodę PCR lub hybrydyzację in situ d) wykrycie przeciwciał: d) wykrycie przeciwciał: - test ELISA wynik pozytywny oznacza że świnie miały kontakt z wirusem - test ELISA wynik pozytywny oznacza że świnie miały kontakt z wirusem - test immunofluorescencji pośredniej (IFA) - test immunofluorescencji pośredniej (IFA) - test immunoperoksydazowy (IPMA) - test immunoperoksydazowy (IPMA) - test neutralizacji wirusa w surowicy (SVN) - test neutralizacji wirusa w surowicy (SVN)

64 Rozpoznanie zakażeniem wirusem SIV a) objawy kliniczne a) objawy kliniczne b) zmiany sekcyjne b) zmiany sekcyjne c) wykrycie wirusa lub jego składników: c) wykrycie wirusa lub jego składników: - wirus influenzy izoluje się poprzez zakażenie zarodków kurzych lub hodowli komórkowych - wirus influenzy izoluje się poprzez zakażenie zarodków kurzych lub hodowli komórkowych - obecność antygenu wirusowego wykrywa się metodą immunofluorescencji lub immunohistochemiczną - obecność antygenu wirusowego wykrywa się metodą immunofluorescencji lub immunohistochemiczną - test ELISA wykrywa antygen wirusowy obecny w gardle, jamie nosowej lub wymazach tkankowych - test ELISA wykrywa antygen wirusowy obecny w gardle, jamie nosowej lub wymazach tkankowych - test PCR w celu wykrycia kwasu nukleinowego wirusa - test PCR w celu wykrycia kwasu nukleinowego wirusa d) wykrycie przeciwciał antywirusowych: d) wykrycie przeciwciał antywirusowych: - test zahamowania hemaglutynacji - test zahamowania hemaglutynacji - test ELISA - test ELISA

65 Rozpoznanie zakażeniem wirusem PRV a) objawy kliniczne b) zmiany sekcyjne b) zmiany sekcyjne c) izolacja wirusa w hodowlach komórek nerek świń i fibroblastach zarodka kurzego i identyfikacja w mikroskopie elektronowym c) izolacja wirusa w hodowlach komórek nerek świń i fibroblastach zarodka kurzego i identyfikacja w mikroskopie elektronowym d) wykrycie przeciwciał: test ELISA, SN, RIA, LAT d) wykrycie przeciwciał: test ELISA, SN, RIA, LAT e) wykrycie wirusa metodą analizy restrykcyjnej, hybrydyzacji, PCR e) wykrycie wirusa metodą analizy restrykcyjnej, hybrydyzacji, PCR

66 Rozpoznanie zakażeniem wirusem PCMV a) objawy kliniczne b) zmiany sekcyjne b) zmiany sekcyjne c) badanie histopatologiczne – obecność ciałek wtrętowych c) badanie histopatologiczne – obecność ciałek wtrętowych d) izolacja wirusa i testy serologiczne IF, ELISA d) izolacja wirusa i testy serologiczne IF, ELISA e) test PCR e) test PCR

67 Rozpoznanie zakażeniem wirusem PRCV a) izolacja wirusa z wymazów błony śluzowej nosa w hodowlach komórkowych b) wykrycie wirusa metodą hybrydyzacji i RT-PCR b) wykrycie wirusa metodą hybrydyzacji i RT-PCR

68 Rozpoznanie zakażenia Mycoplazma hyopneumoniae - objawy kliniczne - zmiany sekcyjne - zmiany sekcyjne - test immunofluorescencji celem wykrycia zarazka w preparatach odciskowych z przekroju zmienionego odcinka płuc - test immunofluorescencji celem wykrycia zarazka w preparatach odciskowych z przekroju zmienionego odcinka płuc - testy serologiczne do wykrywania przeciwciał – hemaglutynacja pośrednia, OWD, ELISA - testy serologiczne do wykrywania przeciwciał – hemaglutynacja pośrednia, OWD, ELISA - test PCR lub hybrydyzacji celem wykrycia DNA zarazka - test PCR lub hybrydyzacji celem wykrycia DNA zarazka

69 Rozpoznanie zakażenia Actinobacillus pleuropneumoniae a) objawy kliniczne b) zmiany anatomopatologiczne b) zmiany anatomopatologiczne c) izolacja zarazka (agar czekoladowy-podłoże z dodatkiem NAD, agar z krwią w obecności niehemolizującego Staphylococcus epidermidis) c) izolacja zarazka (agar czekoladowy-podłoże z dodatkiem NAD, agar z krwią w obecności niehemolizującego Staphylococcus epidermidis) d) identyfikacja serotypu APP – test PCR d) identyfikacja serotypu APP – test PCR e) testy serologiczne celem ustalenia statusu immunologicznego stada – OWD, ELISA, test neutralizacji działania cytotoksycznego CN-test e) testy serologiczne celem ustalenia statusu immunologicznego stada – OWD, ELISA, test neutralizacji działania cytotoksycznego CN-test.

70 Wykrycie jednego czynnika chorobotwórczego np. APP nie wyklucza obecności w danym stadzie innych patogennych drobnoustrojów.

71 Badaniami ułatwiającymi diagnostykę zespołu PRDC jest - monitoring serologiczny (badania serologiczne dostarczają wielu cennych informacji na temat statusu immunologicznego stada. Testy serologiczne dostępne są dla : PRRSV, App, Mhp, chA, Pm) - badanie poubojowe - badanie poubojowe

72 Dziękujemy za uwagę!


Pobierz ppt "Lek. wet. Łukasz Jarosz Zespół zaburzeń oddechowych świń Katedra Epizootiologii i Klinika Chorób Zakaźnych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google