Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KOSZTY BIUROKRACJI W POLSCE NA TLE INNYCH KRAJÓW UE KAROL BŁAŻEJEWSKI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KOSZTY BIUROKRACJI W POLSCE NA TLE INNYCH KRAJÓW UE KAROL BŁAŻEJEWSKI."— Zapis prezentacji:

1 KOSZTY BIUROKRACJI W POLSCE NA TLE INNYCH KRAJÓW UE KAROL BŁAŻEJEWSKI

2 CZARNA LISTA BARIER LEWIATANA PKPP Lewiatan jak co roku także w 2007 r. wydał Czarną listę barier biznesu. Możemy w niej wyczytać, że najpoważniejszymi barierami w prowadzeniu przedsiębiorstw są: wysokie pozapłacowe koszty pracy, brak elastycznych rozwiązań prawnych dotyczących zatrudnienia, nadmierne obowiązki biurokratyczne, bariery w inwestycyjnym procesie budowlanym, brak jednego okienka do rejestracji działalności gospodarczej.

3 PO CO ISTNIEJE BIUROKRACJA? W każdym systemie politycznym oprócz władzy ustawodawczej, sądowniczej, i wykonawczej istotną rolę w dziedzinie gospodarki odgrywają biurokraci. W tradycji anglosaskiej obok znaczenia łączącego biurokrację z brakiem ekonomicznej efektywności oraz z przewlekłym systemem procedur związanych z podejmowaniem decyzji, ma jeszcze inną treść. Jest to złożony system administracyjny, składający się z wyspecjalizowanych agencji publicznych o określonym miejscu w systemie kompetencyjnym władzy państwowej. W tym pozytywnym sensie biurokracja charakteryzuje się hierarchicznością, ustalonymi procedurami podejmowania decyzji oraz określonymi stosunkami podległości służbowej. Jest zatem dopełnieniem systemu politycznego składającego się z konstytucyjnych organów władzy, pełniąc funkcje pomocnicze wobec tych organów, świadcząc usługi na ich rzecz oraz przejmując niekiedy część ich kompetencji wykonawczych oraz regulacyjnych. Z kolei organy władzy publicznej nabywają usługi biurokratów przy opracowywaniu i wykonywaniu aktów prawnych. Przekazują im zadania odnośnie dostarczania określonych usług publicznych oraz delegują niektóre uprawnienia w zakresie regulacji, zapewniając określony budżet.

4 RAPORT DOING BUSINESS 2007 Bank Światowy co roku przedstawia raport o łatwości prowadzenia działalności gospodarczej w większości krajów na świecie( w 2007 roku raport obejmował 175 państw przy 192 członkach ONZ). Na współczynnik łatwości prowadzenia działalności( ease of doing business) składają się następujące czynniki: rozpoczęcie działalności, załatwianie licencji, zatrudnienie, rejestrowanie własności, zdobywanie kredytu, ochrona inwestorów, płacenie podatków, handel międzynarodowy, narzucanie kontraktów oraz zamykanie działalności.

5 WSPÓŁCZYNNIK ŁATOWOŚCI PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ KRAJWSPÓŁCZYNNIK ŁATWOŚCI PROWADZZENIA DZIAŁALNOŚCI AUSTRIA30 BELGIA24 BUŁGARIA54 CZECHY52 DANIA7 ESTONIA17 FINLANDIA14 FRANCJA35 NIEMCY21 GRECJA109 WĘGRY66 IRLANDIA10 WŁOCHY82 ŁOTWA24 LITWA16 HOLANDIA22 POLSKA75 PORTUGAL40 RUMUNIA49 SŁOAWCJA36 SŁOWENIA61 HISZPANIA39 SZWECJA13 WLK.BRYT6

6 ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI Jak łatwo można rozpocząć działalność, czyli ile procedur trzeba wypełnić, ile czasu oczekuje się na weryfikację oraz jaki jest koszt rzeczywisty rozpoczęcia działalności. KRAJ PROCEDURCZASKOSZTRANKING AUSTRIA BELGIA BUŁGARIA CZECHY DANIA ESTONIA FINLANDIA FRANCJA NIEMCY GRECJA WĘGRY IRLANDIA WŁOCHY ŁOTWA LITWA HOLANDIA POLSKA PORTUGAL RUMUNIA SŁOAWCJA SŁOWENIA HISZPANIA SZWECJA WLK.BRYT

7 ZAŁATWIANIE LICENCJI KRAJ PROCEDURCZASKOSZTRANKING AUSTRIA BELGIA BUŁGARIA CZECHY DANIA ESTONIA FINLANDIA FRANCJA NIEMCY GRECJA WĘGRY IRLANDIA WŁOCHY ŁOTWA LITWA HOLANDIA POLSKA PORTUGAL RUMUNIA SŁOAWCJA SŁOWENIA HISZPANIA SZWECJA WLK.BRYT Załatwianie licencji rozumiemy jako ilość procedur, czas spędzony w urzędach oraz koszt jaki przedsiębiorca poświęca na wybudowanie magazynu, domu handlowego (składu). Zawierają się z tym opisie wszelkie licencje, pozwolenia, wymagane inspekcje i zawiadomienia. Do opisu tego współczynnika użyto następujących miar: ilość wszystkich procedur jakie należy wykonać aby otworzyć skład, średni czas poświęcany na jedną procedurę oraz oficjalny koszt każdego postępowania rozumiany jako procent dochodu per capita.

8 REJESTRACJA WŁASNOŚCI Temat bada kroki, czas i koszt obejmujący rejestrację własności. Przyjmuje się standardowy przypadek przedsiębiorcy chcącego zakupić ziemię bądź budynek w największym mieście. Własność była wcześniej zarejestrowana oraz nie ma problemu z określeniem właściciela. Kroki są rozumiane jako ilość procedur potrzebna do zarejestrowania własności, czas spędzony na kompletowaniu wszystkich procedur oraz koszt jako procent wartości własności. KRAJ PROCEDURCZASKOSZTRANKING AUSTRIA BELGIA BUŁGARIA CZECHY DANIA ESTONIA FINLANDIA FRANCJA NIEMCY GRECJA WĘGRY IRLANDIA WŁOCHY ŁOTWA LITWA HOLANDIA POLSKA PORTUGAL RUMUNIA SŁOAWCJA SŁOWENIA HISZPANIA SZWECJA WLK.BRYT

9 ZDOBYCIE KREDYTU Temat zasadniczo dotyczy dwóch kwestii: archiwum informacji kredytowych oraz efektywność zabezpieczeń kredytowych i praw upadłościowych ułatwiające zaciąganie kredytu. Składa się z 4 statystyk: indeks( 0-10), który mierzy stopień zabezpieczeń kredytowych i praw upadłościowych ułatwiające zaciąganie kredytu. Indeks informacji kredytowej, który mierzy zasady zasięg, dostęp oraz jakość informacji kredytowych. Publiczna rejestracja zabezpieczeń kredytowych mierzona w odsetku dorosłej populacji Prywatne biura zabezpieczeń kredytowych mierzone w odsetku dorosłej populacji KRAJ I. ZABEZPI.INFORMPUBPRYWRANKING AUSTRIA BELGIA BUŁGARIA B.D33 CZECHY DANIA ESTONIA FINLAND FRANCJA NIEMCY GRECJA WĘGRY IRLANDIA WŁOCHY ŁOTWA LITWA HOLANDIA POLSKA PORTUGA RUMUNIA SŁOAWC SŁOWENI HISZPANI SZWECJA WLK.BRYT

10 PŁACENIE PODATKÓW Ten dział raportu poświęcony jest podatkom i obowiązkowym świadczeniom jakie przedsiębiorstwo musi uiścić na rzecz państwa. W skład wchodzą zarówno ilość płatności w ciągu roku, całkowity czas aby przygotować się, obliczyć i zapłacić podatek, jak i wysokość podatku mierzona jako odsetek zysku wypracowanego przez przedsiębiorstwo. KRAJ ILOŚĆCZASPODATEKRANKING AUSTRIA BELGIA BUŁGARIA CZECHY DANIA ESTONIA FINLANDIA FRANCJA NIEMCY GRECJA WĘGRY IRLANDIA WŁOCHY ŁOTWA LITWA HOLANDIA POLSKA PORTUGAL RUMUNIA SŁOAWCJA SŁOWENIA HISZPANIA SZWECJA WLK.BRYT

11 WSPÓŁCZYNNIK ŁATOWOŚCI PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ KRAJWSPÓŁCZYNNIK ŁATWOŚCI PROWADZZENIA DZIAŁALNOŚCI AUSTRIA30 BELGIA24 BUŁGARIA54 CZECHY52 DANIA7 ESTONIA17 FINLANDIA14 FRANCJA35 NIEMCY21 GRECJA109 WĘGRY66 IRLANDIA10 WŁOCHY82 ŁOTWA24 LITWA16 HOLANDIA22 POLSKA75 PORTUGAL40 RUMUNIA49 SŁOAWCJA36 SŁOWENIA61 HISZPANIA39 SZWECJA13 WLK.BRYT6

12 Pytania do dyskusji W jaki sposób zmniejszyć koszty biurokracji w Polsce? Dlaczego w rankingu Polska znalazła się niżej od Bułgarii i Rumunii?


Pobierz ppt "KOSZTY BIUROKRACJI W POLSCE NA TLE INNYCH KRAJÓW UE KAROL BŁAŻEJEWSKI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google