Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykorzystanie surowców odpadowych do otrzymywania

Коpie: 1
Wykorzystanie surowców odpadowych do otrzymywania

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykorzystanie surowców odpadowych do otrzymywania"— Zapis prezentacji:

1 Wykorzystanie surowców odpadowych do otrzymywania
białka jednokomórkowców i etanolu

2 Białko jednokomórkowców (ang. Single Cell Protein)
Wykorzystanie surowców odpadowych jako składników pożywek do namnażania drobnoustrojów w celu otrzymania biomasy mogącej znaleźć zastosowanie do celów żywieniowych, głównie jako składniki pasz dla zwierząt hodowlanych. Wykorzystywane surowce odpadowe: metanol, długołańcuchowe n-alkany, ligninoceluloza (odpady przemysłu drzewnego, makulatura), serwatka, melasa, ługi posulfitowe z przemysłu papierniczego, Drobnoustroje wykorzystywane do otrzymywania SCP: Drożdże Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces carlsbergensis, Candida utilis, Candida tropicalis, Candida lipolytica, Kluyveromuces marxianus Grzyby Fusarium gravinearum, Paecilomyces varioti Bakterie Methylophilus methylotropus

3 Instalacja przemysłowa do wytwarzania drożdży

4 Ekstrakt drożdżowy Wysokowartościowy produkt
– źródło dodatków smakowo-zapachowych do żywności oraz witamin Schemat technologiczny otrzymywania ekstraktu drożdżowego

5 Schemat technologiczny wytwarzania SCP z wykorzystaniem makulatury
jako źródła węgla

6 Otrzymywanie etanolu ze skrobi kukurydzianej
Uzyskiwanie skrobi z kukurydzy i glukozy ze skrobi Wytwarzanie etanolu z glukozy

7 Wytwarzanie etanolu z celulozy i ligninocelulozy
Źródła celulozy i ligninocelulozy: wysłodki, słoma, odpady przemysłu papierniczego, trociny, komunalne odpady stałe, makulatura Etapy i metody chemo/biokonwersji ligninocelulozy i celulozy w etanol

8 Kanadyjska firma IOGEN uruchomiła w 2004 roku pierwszą instalację
do przemysłowego wytwarzania etanolu z celulozy Widok ogólny fabryki Rozdrabnianie słomy Prasy filtracyjne do oddzielania lignin Biofermentor (obj. 250 m3) Zbiorniki do etanolu

9 Technologia SSF Problem: glukoza powstająca w wyniku dwuetapowej
hydrolizy celulozy jest inhibitorem -glukozydazy. Rozwiązanie problemu: połączenie procesu scukrzania celulozy i fermentacji alkoholowej w technologii SSF. konsorcjum T. reesei i S. cerevisiae, temp. 38 C konsorcjum T. reesei i Kluyveromyces fragilis, temp. 42 C Celuloza Celulaza Celobioza -glukozydaza Glukoza Inne kierunki badań: zastosowanie Clostridium thermocellum genetycznie modyfikowane drożdże zawierające geny kodujące celulazę i -glukozydazę lub alternatywnie amylazę (możliwość metabolizowania skrobi) Enzymatyczna hydroliza celulozy: preparat enzymów celulolitycznych z Trichoderma reesei. Warunki: pH 4,8, temperatura 45 – 50 C


Pobierz ppt "Wykorzystanie surowców odpadowych do otrzymywania"

Podobne prezentacje


Reklamy Google