Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykorzystanie surowców odpadowych do otrzymywania białka jednokomórkowców i etanolu.

Коpie: 1
Wykorzystanie surowców odpadowych do otrzymywania białka jednokomórkowców i etanolu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykorzystanie surowców odpadowych do otrzymywania białka jednokomórkowców i etanolu."— Zapis prezentacji:

1 Wykorzystanie surowców odpadowych do otrzymywania białka jednokomórkowców i etanolu

2 Białko jednokomórkowców (ang. Single Cell Protein) Wykorzystanie surowców odpadowych jako składników pożywek do namnażania drobnoustrojów w celu otrzymania biomasy mogącej znaleźć zastosowanie do celów żywieniowych, głównie jako składniki pasz dla zwierząt hodowlanych. Wykorzystywane surowce odpadowe: metanol, długołańcuchowe n-alkany, ligninoceluloza (odpady przemysłu drzewnego, makulatura), serwatka, melasa, ługi posulfitowe z przemysłu papierniczego, Drobnoustroje wykorzystywane do otrzymywania SCP: Drożdże Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces carlsbergensis, Candida utilis, Candida tropicalis, Candida lipolytica, Kluyveromuces marxianus Grzyby Fusarium gravinearum, Paecilomyces varioti Bakterie Methylophilus methylotropus

3 Instalacja przemysłowa do wytwarzania drożdży

4 Ekstrakt drożdżowy Wysokowartościowy produkt – źródło dodatków smakowo-zapachowych do żywności oraz witamin Schemat technologiczny otrzymywania ekstraktu drożdżowego

5 Schemat technologiczny wytwarzania SCP z wykorzystaniem makulatury jako źródła węgla

6 Otrzymywanie etanolu ze skrobi kukurydzianej Uzyskiwanie skrobi z kukurydzy i glukozy ze skrobi Wytwarzanie etanolu z glukozy

7 Wytwarzanie etanolu z celulozy i ligninocelulozy Źródła celulozy i ligninocelulozy: wysłodki, słoma, odpady przemysłu papierniczego, trociny, komunalne odpady stałe, makulatura Etapy i metody chemo/biokonwersji ligninocelulozy i celulozy w etanol

8 Kanadyjska firma IOGEN uruchomiła w 2004 roku pierwszą instalację do przemysłowego wytwarzania etanolu z celulozy Widok ogólny fabrykiRozdrabnianie słomy Prasy filtracyjne do oddzielania lignin Biofermentor (obj. 250 m 3 ) Zbiorniki do etanolu

9 Technologia SSF Celuloza Celobioza Glukoza Celulaza -glukozydaza Problem: glukoza powstająca w wyniku dwuetapowej hydrolizy celulozy jest inhibitorem -glukozydazy. Rozwiązanie problemu: połączenie procesu scukrzania celulozy i fermentacji alkoholowej w technologii SSF. a)konsorcjum T. reesei i S. cerevisiae, temp. 38 C b)konsorcjum T. reesei i Kluyveromyces fragilis, temp. 42 C Enzymatyczna hydroliza celulozy: preparat enzymów celulolitycznych z Trichoderma reesei. Warunki: pH 4,8, temperatura 45 – 50 C Inne kierunki badań: a)zastosowanie Clostridium thermocellum b)genetycznie modyfikowane drożdże zawierające geny kodujące celulazę i -glukozydazę lub alternatywnie amylazę (możliwość metabolizowania skrobi)


Pobierz ppt "Wykorzystanie surowców odpadowych do otrzymywania białka jednokomórkowców i etanolu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google