Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

To co najważniejsze… o czym trzeba wiedzieć.. Z początkiem nowego roku szkolnego 2013/2014 Witam serdecznie Panie i Panów Prezydentów, Burmistrzów, Starostów,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "To co najważniejsze… o czym trzeba wiedzieć.. Z początkiem nowego roku szkolnego 2013/2014 Witam serdecznie Panie i Panów Prezydentów, Burmistrzów, Starostów,"— Zapis prezentacji:

1 To co najważniejsze… o czym trzeba wiedzieć.

2 Z początkiem nowego roku szkolnego 2013/2014 Witam serdecznie Panie i Panów Prezydentów, Burmistrzów, Starostów, Wójtów, obecnych tu przedstawicieli organów prowadzących. Panie i Panów Dyrektorów szkół i placówek oświatowych, przedstawicieli związków zawodowych, organizacji i instytucji wspierających system edukacji, moich współpracowników, przedstawicieli środków masowego przekazu. Życzę powodzenia w nowym roku szkolnym!

3 Serdecznie gratuluję i życzę Nowym DYREKTOROM sukcesów w pracy zawodowej oraz zdrowia i powodzenia w życiu osobistym i rodzinnym. Harmonijnej współpracy z otoczeniem. Abyście Państwo mogli realizować swoje plany i wizje zawodowe z pożytkiem dla Waszych uczniów, ich rodziców i pracujących u Was nauczycieli

4 Nowa organizacja Kuratorium Oświaty

5 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 8 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur (Dz.U.2013.245) § 2. 1. W kuratorium tworzy się wydziały i stanowiska pracy w celu realizacji: 1) zadań i czynności z zakresu nadzoru pedagogicznego, określonych w art. 33 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,art. 33 2) innych niż określone w pkt 1 zadań kuratora, 3) obsługi organizacyjnej – uwzględniając charakter, zakres zadań i czynności, wymagania praworządnego, skutecznego i ekonomicznego funkcjonowania kuratorium oraz potrzeby i warunki lokalne.

6 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 8 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur (Dz.U.2013.245) 2a. W celu zapewnienia właściwego wykonywania zadań i czynności wynikających ze sprawowania nadzoru pedagogicznego pracę kuratorium należy tak zorganizować, aby: 1) pracownicy przeprowadzający w szkołach lub placówkach ewaluacje nie wykonywali w tym samym roku szkolnym innych zadań i czynności z zakresu nadzoru pedagogicznego w tych szkołach i placówkach, 2) pracownicy przeprowadzający w szkołach lub placówkach ewaluacje lub kontrole byli wybierani w sposób losowy. § 6. 2. Osoby, które realizują zadania i czynności, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, zatrudnione na stanowiskach urzędniczych wymagających kwalifikacji pedagogicznych, nie realizują innych zadań kuratora.

7 KURATOR OŚWIATY WICEKURATOR WYDZIAŁ NADZORU PEDAGOGICZNEGO ODDZIAŁ NADZORU PEDAGOGICZNEGO W PRZEMYSLU ODDZIAŁ NADZORU PEDAGOGICZNEGO W TARNOBRZEGU GŁÓWNY KSIĘGOWY ZESPÓŁ BUDZETU I FINANSÓW PEŁNOMOCNIK DO SPRAW OCHR O NY INFORMACJIY NIEJAWNEJ STANOWISKO DO SPRAW OBRONNYCH STANOWISKO SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY RADCA PRAWNY WYDZIAŁ ROZWOJU EDUKACJI I ADMINISTRACJI ODDZIAŁ ROZWOJU EDUKACJI ARCHIWUM ZAKŁADOWE ODDZIAŁ ADMINISTRACJI I OBSŁUGI ODDZIAŁ NAZDORU PEDAGOGICZNEGO W KROŚNIE ODDZIAŁ NADZORU PEDAGOGICZNEGO W RZESZOWIE

8 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa 2013/2014

9 Ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej pismem DJE-WNP-BS-5081-8/2013 z dnia 3 lipca 2013 r. 1. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego. 2. Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych. 3. Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów. 4. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych.

10 Kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego 2013/ 2014

11 EWALUACJA i KONTROLA Ewaluacja całościowa – 10% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym 2013/2014. Ewaluacji problemowa – 60% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym 2013/2014, Ewaluacja problemowa w zakresie ustalonym przez Kuratora na podstawie wniosków z nadzoru pedagogicznego- 30 % wszystkich ewaluacji w roku szkolnym 2013/ 2014 Kontrole planowe w zakresie 10 tematów

12 MONITOROWANIE Proces wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego i w zawodach. Wspieranie szkół przez poradnie psychologiczno- pedagogiczne i placówki doskonalenia nauczycieli w realizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych.

13 DAJMY IM SZANSĘ ! Jakość życia zależy od jakości edukacji, a ta w największej mierze jest uzależniona od jakości działań podejmowanych przez szkołę.

14 CECHY SZKOŁY JAKOŚCI AKTYWIZUJĄCA UCZNIAautentyczna BLISKA DZIECKUI ŚRODOWISKUmająca charakterMAJĄCA CHARYZMĘ oparta na dialogu i demokratyczna ELASTYCZNA (umiejscowiona między teraźniejszością a przyszłością) FAMILIJNA globalnie ucząca myślećHOLISTYCZNA I OPARTA NA HUMANIZMIE interaktywna ZORIENTOWANA NA DZIECKO dająca mu zadowolenie

15 INTERDYSCYPLINARNAintegracyjna PODNOSZĄCA JAKOŚĆ SWOJEJ PRACYkooperacyjna TWORZĄCA KULTURĘ PRACYlubiana przez uczniów i nauczycieliŁĄCZĄCA TREŚCI Z ŻYCIEM motywująca do pracyNADZOROWANA otwarta i wyrabiająca odpowiedzialność PRZYJAZNA I WYZWALAJĄCA PODMIOTOWOŚĆ różnorodna (pełna ofert)SAMORZĄDNAtwórcza TRANSGRESYJNA (umożliwiająca przekraczanie siebie) USTAWICZNIE DOSKONALĄCA SIĘ szkoła wyboru- widząca wielość możliwych dróg

16 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ JACEK WOJTAS PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY


Pobierz ppt "To co najważniejsze… o czym trzeba wiedzieć.. Z początkiem nowego roku szkolnego 2013/2014 Witam serdecznie Panie i Panów Prezydentów, Burmistrzów, Starostów,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google