Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dokument specyfikacji wymagań

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dokument specyfikacji wymagań"— Zapis prezentacji:

1 Dokument specyfikacji wymagań
J.Nawrocki Wykł. 2 Analiza systemów informatycznych Wykład 2 Dokument specyfikacji wymagań Analiza systemów inf.

2 Struktura SRS 1. Wprowadzenie 2. Ogólny opis produktu
IEEE Std 1. Wprowadzenie 2. Ogólny opis produktu 3. Wymagania funkcjonalne 4. Wymagania pozafunkcjonalne Dodatki Indeks J.Nawrocki, Dokument specyfikacji wymagań

3 SRS – Ogólny opis produktu SRS – Wymagania funkcjonalne
J.Nawrocki Plan wykładu Wykł. 2 SRS – Wprowadzenie SRS – Ogólny opis produktu SRS – Wymagania funkcjonalne Przypadki użycia Wymagania pozafunkcjonalne Dobre praktyki dotyczące dokumentu SRS Kontrola jakości Szacowanie rozmiaru i Standardy serii ISO 9000 Modele CMM/CMMI Inżynieria wymagań Zarządzanie projektami Personal Software Process Team Software Process Zwinne metodyki Rational Unified Process Projekty dyplomowe J.Nawrocki, Dokument specyfikacji wymagań Analiza systemów inf.

4 SRS – Ogólny opis produktu SRS – Wymagania funkcjonalne
J.Nawrocki Plan wykładu Wykł. 2 SRS – Wprowadzenie SRS – Ogólny opis produktu SRS – Wymagania funkcjonalne Przypadki użycia Wymagania pozafunkcjonalne Dobre praktyki dotyczące dokumentu SRS Kontrola jakości Szacowanie rozmiaru i Standardy serii ISO 9000 Modele CMM/CMMI Inżynieria wymagań Zarządzanie projektami Personal Software Process Team Software Process Zwinne metodyki Rational Unified Process Projekty dyplomowe J.Nawrocki, Dokument specyfikacji wymagań Analiza systemów inf.

5 Struktura SRS 1. Wprowadzenie 1.1 Cel dokumentu 1.2 Zakres produktu
IEEE Std 1. Wprowadzenie 1.1 Cel dokumentu 1.2 Zakres produktu 1.3 Definicje, akronimy i skróty 1.4 Odwołania do literatury 1.5 Omówienie dokumentu 2. Ogólny opis produktu 3. Wymagania funkcjonalne 4. Wymagania pozafunkcjonalne Dodatki Indeks J.Nawrocki, Dokument specyfikacji wymagań

6 Rola dokumentu specyfikacji wymagań + czytelnicy
1.1 Cel dokumentu Rola dokumentu specyfikacji wymagań + czytelnicy Niniejszy dokument prezentuje wymagania dotyczące oprogramowania, czyli opisuje funkcjonalność budowanego oprogramowania i warunki, jakie ono musi spełniać. Dokument ten został napisany z myślą o potencjalnych użytkownikach, projektantach, programistach, osobach zajmujących się testowaniem i autorach dokumentacji użytkowej. J.Nawrocki, Dokument specyfikacji wymagań

7 Identyfikacja produktu programistycznego poprzez nazwę.
1.2 Zakres produktu Identyfikacja produktu programistycznego poprzez nazwę. Co produkt będzie, a czego nie będzie robił. Zastosowanie specyfikowanego oprogramowania. Wizja produktu: Na czym polega problem? Kogo dotyczy? Jakie są jego implikacje? Jaki jest pomysł na jego rozwiązanie? J.Nawrocki, Dokument specyfikacji wymagań

8 Identyfikacja produktu programistycznego poprzez nazwę.
1.2 Zakres produktu Identyfikacja produktu programistycznego poprzez nazwę. Co produkt będzie, a czego nie będzie robił. Zastosowanie specyfikowanego oprogramowania. Polskie Towarzystwo Literackie ma ponad 10 tys. członków. Członkowie często zmieniają swoje dane adresowe i są kłopoty z ich szybką aktualizacją. Problem dotyczy zarówno członków towarzystwa (ok. 500 osób rocznie zmienia swoje dane), jak też zarządu, który ma kłopoty z komunikacją. Konsekwencją tego stanu rzeczy są zaległości składkowe rzędu 15 tys. zł. Rozwiązaniem ma być system internetowy e-Member umożliwiający aktualizację danych adresowych poprzez Internet. J.Nawrocki, Dokument specyfikacji wymagań

9 1.3 Definicje, akronimy i skróty
ASAP – Tak szybko, jak to możliwe (od ang. As Soon As Possible) Explorer – patrz MS Explorer ... MS Explorer – Oprogramowanie firmy Microsoft umożliwiające czytanie stron internetowych NIP – Numer identyfikacji podatkowej PTL – Polskie Towarzystwo Literackie Uporządkować alfabetycznie! J.Nawrocki, Dokument specyfikacji wymagań

10 1.4 Odwołania do literatury
System powinien podawać wartość średnią i odchylenie standardowe [Montgomery97]. [Montgomery97] D.Montgomery, Introduction to Statistical Quality Control, John Wiley & Sons, Boston, 1997. [ustawa2000] Ustawa z dnia o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu, Dz.U. z dnia 22 grudnia 2000. J.Nawrocki, Dokument specyfikacji wymagań

11 Omówić organizację pozostałej części dokumentu.
1.5 Omówienie dokumentu Omówić organizację pozostałej części dokumentu. W rozdziale 2. omówiono ogólnie produkt wraz z krótką charakterystyką użytkowników i funkcjonalności, jaką będzie im udostępniał budowany system. Rozdział 3. jest poświęcony szczegółowemu opisowi wymagań funkcjonalnych, które zostały podzielone na grupy wg klas użytkowników (ról). Wymagania te są punktem wyjścia do opisu wymagań pozafunkcjonalnych, które przedstawiono w rozdziale 4. J.Nawrocki, Dokument specyfikacji wymagań

12 SRS – Ogólny opis produktu SRS – Wymagania funkcjonalne
J.Nawrocki Plan wykładu Wykł. 2 SRS – Wprowadzenie SRS – Ogólny opis produktu SRS – Wymagania funkcjonalne Przypadki użycia Wymagania pozafunkcjonalne Dobre praktyki dotyczące dokumentu SRS Kontrola jakości Szacowanie rozmiaru i Standardy serii ISO 9000 Modele CMM/CMMI Inżynieria wymagań Zarządzanie projektami Personal Software Process Team Software Process Zwinne metodyki Rational Unified Process Projekty dyplomowe J.Nawrocki, Dokument specyfikacji wymagań Analiza systemów inf.

13 Struktura SRS 1. Wprowadzenie 2. Ogólny opis produktu
IEEE Std 1. Wprowadzenie 2. Ogólny opis produktu 2.1 Kontekst funkcjonowania 2.2 Charakterystyka użytkowników 2.3 Główne funkcje produktu 2.4 Ograniczenia 2.5 Założenia i zależności 3. Wymagania funkcjonalne 4. Wymagania pozafunkcjonalne Dodatki Indeks J.Nawrocki, Dokument specyfikacji wymagań

14 2.1 Kontekst funkcjonowania
Omawiany system ma współpracować z systemem PolCard w zakresie płatności elektronicznych. Diagram kontekstu przedstawiono na rys. 1. E-Member Członek Zarząd PolCard J.Nawrocki, Dokument specyfikacji wymagań

15 2.2 Charakterystyka użytkowników
Można wyróżnić następujące role: Członek towarzystwa – Gros członków PTL (ponad 80%) jest w przedziale od 30 do 55 lat. Część z nich ma problemy ze wzrokiem. Z przeprowadzonej ostatnio ankiety wynika, że 80% członków ma w domu komputer i umie lub chce się nauczyć korzystać z Internetu. Zarząd – Wszyscy członkowie zarządu mają komputery i potrafią korzystać z Internetu. J.Nawrocki, Dokument specyfikacji wymagań

16 2.3 Główne funkcje produktu
Produkt udostępnia funkcje opisane poniżej. Członek PTL może za pomocą e-Member: Czytać swoje dane przechowywane w systemie Aktualizować swoje dane Zarząd PTL może: Wysyłać do członków PTL korespondencję zbiorową J.Nawrocki, Dokument specyfikacji wymagań

17 2.4 Ograniczenia System musi spełniać wymagania stawiane przez ustawę o ochronie danych osobowych [ustawa-osob]. J.Nawrocki, Dokument specyfikacji wymagań

18 2.5 Założenia i zależności
Prezentowane wymagania dotyczą stanu prawnego na dzień 1 września 2005 roku. J.Nawrocki, Dokument specyfikacji wymagań

19 SRS – Ogólny opis produktu SRS – Wymagania funkcjonalne
J.Nawrocki Plan wykładu Wykł. 2 SRS – Wprowadzenie SRS – Ogólny opis produktu SRS – Wymagania funkcjonalne Przypadki użycia Wymagania pozafunkcjonalne Dobre praktyki dotyczące dokumentu SRS Kontrola jakości Szacowanie rozmiaru i Standardy serii ISO 9000 Modele CMM/CMMI Inżynieria wymagań Zarządzanie projektami Personal Software Process Team Software Process Zwinne metodyki Rational Unified Process Projekty dyplomowe J.Nawrocki, Dokument specyfikacji wymagań Analiza systemów inf.

20 Struktura SRS 1. Wprowadzenie 2. Ogólny opis produktu
IEEE Std 1. Wprowadzenie 2. Ogólny opis produktu 3. Wymagania funkcjonalne 3.1 Opis otoczenia 3.2.1 Członek PTL Czytanie danych Aktualizacja danych 3.2.2 Zarząd PTL Wysyłanie korespondencji 4. Wymagania pozafunkcjonalne Dodatki Indeks J.Nawrocki, Dokument specyfikacji wymagań

21 Struktura SRS 1. Wprowadzenie 2. Ogólny opis produktu
IEEE Std 1. Wprowadzenie 2. Ogólny opis produktu 3. Wymagania funkcjonalne 3.1 Opis otoczenia 3.2.1 Członek PTL Czytanie danych Aktualizacja danych 3.2.2 Zarząd PTL Wysyłanie korespondencji 4. Wymagania pozafunkcjonalne Dodatki Indeks J.Nawrocki, Dokument specyfikacji wymagań

22 Środowisko operacyjne
Użytkownik ENV1 Urządzenie System zewnętrzny ENV2 System J.Nawrocki, Dokument specyfikacji wymagań

23 Środowisko operacyjne
Wszyscy użytkownicy ENV1: Użytkownicy System będzie wykorzystywany przez następujących użytkowników: Główna księgowa Prezes Dyrektor handlowy J.Nawrocki, Dokument specyfikacji wymagań

24 Środowisko operacyjne
Wszystkie urządzenia i systemy zewn. ENV2: Urządzenia i systemy zewn. System będzie się komunikował z następującymi urządzeniami i systemami zewnętrznymi: SAP R/3 J.Nawrocki, Dokument specyfikacji wymagań

25 Środowisko operacyjne
Użytkownik System J.Nawrocki, Dokument specyfikacji wymagań

26 Środowisko operacyjne
Wszystkie operacje. Użytkownik, urządzenie. lub system zewn. ENV3: Operacje głównej księgowej: Główna księgowa może zainicjować wykonanie następujących operacji: Pobranie faktury . . . J.Nawrocki, Dokument specyfikacji wymagań

27 Jak opisać pobranie faktury? System
Metafora systemu Jak opisać pobranie faktury? System Producent Konsument J.Nawrocki, Dokument specyfikacji wymagań

28 Segregator z fakturami
Metafora systemu Co muszę wiedzieć o systemie, aby opisać jego operacje? System Segregator z fakturami J.Nawrocki, Dokument specyfikacji wymagań

29 Wszystkie elementy i ich stany.
Metafora systemu Wszystkie elementy i ich stany. MET1: Architektura wewnętrzna System będzie składał się z następujących elementów: Segregator z fakturami (pusty lub niepusty) . . . J.Nawrocki, Dokument specyfikacji wymagań

30 Struktura SRS 1. Wprowadzenie 2. Ogólny opis produktu
IEEE Std 1. Wprowadzenie 2. Ogólny opis produktu 3. Wymagania funkcjonalne 3.1 Opis otoczenia 3.2.1 Członek PTL Czytanie danych Aktualizacja danych 3.2.2 Zarząd PTL Wysyłanie korespondencji 4. Wymagania pozafunkcjonalne Dodatki Indeks J.Nawrocki, Dokument specyfikacji wymagań

31 Nie do nas! Dokładność? Funkcja (Operacja) Wej. Wyj. Efekty uboczne
Funkcje systemu Nie do nas! Dokładność? Funkcja (Operacja) STOP Wej. Wyj. 0.1234 Efekty uboczne J.Nawrocki, Dokument specyfikacji wymagań

32 WARUNEK: Segregator faktur jest niepusty.
Funkcje systemu FUN1: Pobranie faktury WEJŚCIE: - WARUNEK: Segregator faktur jest niepusty. WYJŚCIE: Faktura (wzorzec WF-1/ ) EFEKT UBOCZNY: Pobrana faktura jest usuwana z segregatora. Jeśli jest to jedyna faktura w segregatorze, segregator staje się pusty. PRZETWARZANIE: - DOKŁADNOŚĆ: Cześć ułamkowa każdej kwoty ma dwie cyfry po przecinku. J.Nawrocki, Dokument specyfikacji wymagań

33 SRS – Ogólny opis produktu SRS – Wymagania funkcjonalne
J.Nawrocki Plan wykładu Wykł. 2 SRS – Wprowadzenie SRS – Ogólny opis produktu SRS – Wymagania funkcjonalne Przypadki użycia Wymagania pozafunkcjonalne Dobre praktyki dotyczące dokumentu SRS Kontrola jakości Szacowanie rozmiaru i Standardy serii ISO 9000 Modele CMM/CMMI Inżynieria wymagań Zarządzanie projektami Personal Software Process Team Software Process Zwinne metodyki Rational Unified Process Projekty dyplomowe J.Nawrocki, Dokument specyfikacji wymagań Analiza systemów inf.

34 1967: Ericsson, systemy telekomunikacyjne
Ivar Jacobson 1967: Ericsson, systemy telekomunikacyjne 1985: Ph.D., Dep. of Computer Systems, The Royal Institute of Tech., Stockholm 1987: Założyciel Objectory AB 1995: Objectory AB łączy się z Rationalem 2003: IBM kupuje Rationala J.Nawrocki, Dokument specyfikacji wymagań

35 Ivar Jacobson Addison-Wesley, 1992
J.Nawrocki, Dokument specyfikacji wymagań

36 Przykładowy przypadek użycia
Zarejestruj IO Aktor: Rejestrator IO Cel: Zarejestrować w systemie nową IO. Zdarzenie: Rejestrator otrzymał wniosek papierowy. Główny scenariusz Rejestrator IO: Wprowadza NIP lub REGON IO. System: Sprawdza poprawność wprowadzonego NIP/REGON. Rejestrator: Wprowadza pozostałe dane identyfikacyjne IO. System: Weryfikuje poprawność składniową wprowadzonych danych. Rejestrator: Wprowadza dane dotyczące jednostek IO. Rozszerzenia 2a. NIP/REGON jest niepoprawny 2a1. System wyświetla komunikat i wracamy do kroku 1. J.Nawrocki, Dokument specyfikacji wymagań

37 Przypadki użycia a scenariusze
Ten sam cel Scenario #1 Przypadek użycia Scenario #2 Scenario #3 J.Nawrocki, Dokument specyfikacji wymagań

38 Przykładowy przypadek użycia
Zarejestruj IO Aktor: Rejestrator IO Cel: Zarejestrować w systemie nową IO. Zdarzenie: Rejestrator otrzymał wniosek papierowy. Główny scenariusz Rejestrator IO: Wprowadza NIP lub REGON IO. System: Sprawdza poprawność wprowadzonego NIP/REGON. Rejestrator: Wprowadza pozostałe dane identyfikacyjne IO. System: Weryfikuje poprawność składniową wprowadzonych danych. Rejestrator: Wprowadza dane dotyczące jednostek IO. Rozszerzenia 2a. NIP/REGON jest niepoprawny 2a1. System wyświetla komunikat i wracamy do kroku 1. J.Nawrocki, Dokument specyfikacji wymagań

39 Zalety przypadków użycia
Są półformalne. Wprowadzają strukturę do opowieści. Opisują także sytuacje błędne. Są podstawą do szacowania pracochłonności, specyfikacji szczegółowych wymagań, projektowania interfejsów i scenariuszy testowych. J.Nawrocki, Dokument specyfikacji wymagań

40 Źle napisany przypadek użycia
Zapisz się na przedmiot (Główny scen.) Wyświetl pusty plan zajęć. Wyświetl listę wszystkich zajęć w następujący sposób: Lewe okno pokazuje wszystkie przedmioty w systemie uporządkowane alfabetycznie. Dolne okno pokazuje godziny, w których podświetlony przedmiot jest dostępny. Trzecie okno pokazuje wszystkie przedmioty znajdujące się obecnie w planie zajęć. Wykonaj. Student klika na przedmiot. Aktualizuj dolne okno aby pokazać godziny, w których przedmiot jest dostępny. Student klika na godziny a potem na przycisk „Dodaj przedmiot” . J.Nawrocki, Dokument specyfikacji wymagań

41 Źle napisany przypadek użycia
Za dużo szczegółów dot. GUI Wyświetl pusty plan zajęć. Wyświetl listę wszystkich zajęć w następujący sposób: Lewe okno pokazuje wszystkie przedmioty w systemie uporządkowane alfabetycznie. Dolne okno pokazuje godziny, w których podświetlony przedmiot jest dostępny. Trzecie okno pokazuje wszystkie przedmioty znajdujące się obecnie w planie zajęć. Wykonaj. Student klika na przedmiot. Aktualizuj dolne okno aby pokazać godziny, w których przedmiot jest dostępny. Student klika na godziny a potem na przycisk „Dodaj przedmiot” . J.Nawrocki, Dokument specyfikacji wymagań

42 Inne często popełniane błędy
Za dużo niskopoziomowych przypadków użycia („Authorize user”). Stosowanie przypadków użycia do prezentacji informacji nie-behawioralnej (np. opis formularzy – do dodatków). Za długie (powinny być krótkie, zazwyczaj 3-9 kroków). Fragmenty zdań (np. pomijanie nazwy aktora w opisie kroków). J.Nawrocki, Dokument specyfikacji wymagań

43 Krótki format Aktor Administrator Przypadek użycia
UstawParametryMonito WybierzMonitor Opis Osoba monitorująca i kontrolująca system sterowania zadaniami. Umożliwia administratorowi podanie zakresu i dokładności monitorowanych elementów Wybierz przedmiot monitorowania (np. proces albo kolejkę oczekujących procesów) J.Nawrocki, Dokument specyfikacji wymagań

44 SRS – Ogólny opis produktu SRS – Wymagania funkcjonalne
J.Nawrocki Plan wykładu Wykł. 2 SRS – Wprowadzenie SRS – Ogólny opis produktu SRS – Wymagania funkcjonalne Przypadki użycia Wymagania pozafunkcjonalne Dobre praktyki dotyczące dokumentu SRS Kontrola jakości Szacowanie rozmiaru i Standardy serii ISO 9000 Modele CMM/CMMI Inżynieria wymagań Zarządzanie projektami Personal Software Process Team Software Process Zwinne metodyki Rational Unified Process Projekty dyplomowe J.Nawrocki, Dokument specyfikacji wymagań Analiza systemów inf.

45 Wymagania poza funkcjonalne
R P S unctionality - fukcjonalność sability - użyteczność eliability - niezawodność performance - wydajność ecurity - bezpieczeństwo 4.1 Użyteczność 4.2 Niezawodność 4.3 Wydajność 4.4 Bezpieczeństwo J.Nawrocki, Dokument specyfikacji wymagań

46 SRS – Ogólny opis produktu SRS – Wymagania funkcjonalne
J.Nawrocki Plan wykładu Wykł. 2 SRS – Wprowadzenie SRS – Ogólny opis produktu SRS – Wymagania funkcjonalne Przypadki użycia Wymagania pozafunkcjonalne Dobre praktyki dotyczące dokumentu SRS Kontrola jakości Szacowanie rozmiaru i Standardy serii ISO 9000 Modele CMM/CMMI Inżynieria wymagań Zarządzanie projektami Personal Software Process Team Software Process Zwinne metodyki Rational Unified Process Projekty dyplomowe J.Nawrocki, Dokument specyfikacji wymagań Analiza systemów inf.

47 Klasyfikacja dobrych praktyk
Podst. Pośred. Zaaw. 8 6 5 4 3 2 36 - 6 2 1 3 21 - 1 2 4 9 Dokument SRS Zbieranie wymagań Analiza i negocjacja wymag. Opisywanie wymagań Modelowanie systemu Walidacja wymagań Zarządzanie wymaganiami IW dla systemów krytycznych J.Nawrocki, Dokument specyfikacji wymagań

48  Dokument wymagań Zdefiniuj standardową strukturę dokumentu
Wyjaśnij, jak korzystać z dokumentu Dołącz streszczenie wymagań Opracuj uzasadnienie biznesowe dla systemu Zdefiniuj terminy specjalistyczne Wybierz czytelny szablon dokumentu Pomóż czytelnikom znaleźć informację Uczyń dokument łatwym do zmiany J.Nawrocki, Dokument specyfikacji wymagań

49 Klasyfikacja dobrych praktyk
Podst. Pośred. Zaaw. 8 6 5 4 3 2 36 - 6 2 1 3 21 - 1 2 4 9 Dokument SRS Zbieranie wymagań Analiza i negocjacja wymag. Opisywanie wymagań Modelowanie systemu Walidacja wymagań Zarządzanie wymaganiami IW dla systemów krytycznych J.Nawrocki, Dokument specyfikacji wymagań

50  Opisywanie wymagań Zdefiniuj standardowe szablony dla opisu wymag.
Pisz prosto i krótko Odpowiednio korzystaj z diagramów Wzbogacaj język naturalny innymi formami opisu Specyfikuj wymagania ilościowo J.Nawrocki, Dokument specyfikacji wymagań

51 Kryteria jakości dokumentu SRS
IEEE Std a) Poprawność; b) Jednoznaczność; c) Kompletność; d) Spójność; e) Informacja o ważności i stabilności; f) Weryfikowalność; g) Modyfikowalność; h) Możliwość śledzenia powiązań (traceability). J.Nawrocki, Dokument specyfikacji wymagań

52 Wreszcie! Podsumowanie Struktura dokumentu SRS Przypadki użycia
Dobre praktyki Sommerville’a J.Nawrocki, Dokument specyfikacji wymagań

53 3. Czy dowiedziałeś się czegoś ważnego? 4. Co i jak poprawić?
Ocena wykładu 1. Wrażenie ogólne (1 - 6) 2. Za szybko czy za wolno? 3. Czy dowiedziałeś się czegoś ważnego? 4. Co i jak poprawić? J.Nawrocki, Dokument specyfikacji wymagań


Pobierz ppt "Dokument specyfikacji wymagań"

Podobne prezentacje


Reklamy Google