Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INWESTYCJE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 Poddziałanie 7.3.1 Regionalna infrastruktura.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INWESTYCJE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 Poddziałanie 7.3.1 Regionalna infrastruktura."— Zapis prezentacji:

1 INWESTYCJE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 Poddziałanie 7.3.1 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia

2 RPO WZ Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (w skrócie RPO WZ) to jedna z dróg realizacji Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020. RPO WZ to jeden z programów, który umożliwi dofinansowanie projektów z funduszy strukturalnych w naszym regionie. Projekty te mogą dotyczyć różnych dziedzin począwszy od gospodarki, a kończąc na spójności społecznej.

3 Poddziałanie 7.3.1 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia Celem poddziałania jest: poprawa jakości dostępności regionalnych placówek ochrony zdrowia, bez zwiększania ich wielkości liczonej liczbą łóżek.poprawa jakości dostępności regionalnych placówek ochrony zdrowia, bez zwiększania ich wielkości liczonej liczbą łóżek. wzrost powszechności dostępu do świadczeń zdrowotnych wraz z rosnącą jakością opieki, które są niezbędnymi elementami rozwoju społeczno- gospodarczego i decydują w dużej mierze o poczuciu bezpieczeństwa społecznego.wzrost powszechności dostępu do świadczeń zdrowotnych wraz z rosnącą jakością opieki, które są niezbędnymi elementami rozwoju społeczno- gospodarczego i decydują w dużej mierze o poczuciu bezpieczeństwa społecznego. redukcja chorób, w tym cywilizacyjnych, która powinna odbywać się poprzez dobrze rozwinięty, łatwo dostępny system lecznictwa.redukcja chorób, w tym cywilizacyjnych, która powinna odbywać się poprzez dobrze rozwinięty, łatwo dostępny system lecznictwa.

4 Poddziałanie 7.3.1 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia 15 maja 2009 roku Zarząd Województwa uchwałą Nr 657/09 wprowadził pięć projektów w obszarze ochrony zdrowia na Indykatywną listę projektów indywidualnych w ramach RPO WZ.

5 Poddziałanie 7.3.1 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia Na projekty o łącznej wartości 276 596 655,00 zł Zarząd Województwa przeznaczył: 137 737 024,00 zł ze środków w ramach RPO WZ137 737 024,00 zł ze środków w ramach RPO WZ 63 549 801,00 zł ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego63 549 801,00 zł ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego

6 Pięć projektów realizowanych w ramach Poddziałania 7.3.1 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia

7 1.Rozbudowa części środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im. A. Sokołowskiego w Szczecinie Zdunowo (do 2012 r.) 2.Budowa i wyposażenie Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi (do 2011 r.) 3.Kompleksowa poprawa dostępności i jakości usług medycznych dla matki i dziecka – zmiana funkcji Pawilonu 2B (do 2010 r.) 4.Modernizacja Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie (do 2011 r.) 5.Centrum Zabiegowe z zapleczem łóżkowym w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie (do 2013 r.)

8 Specjalistyczny Szpital im. Prof. A. Sokołowskiego w Szczecinie Zdunowie Projekt: Rozbudowa części środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im. A. Sokołowskiego w Szczecinie Zdunowo Wartość: 80 780 000 zł

9 Zakres rzeczowy inwestycji Rozbudowa części środkowej budynku głównego szpitala (w kierunku południowym w postaci dwóch brył prostopadle ustawionych w stosunku do budynku i połączonych z nim łącznikami komunikacyjnymi), w tym: nowe gabinety badań z zapleczem zabiegowym,nowe gabinety badań z zapleczem zabiegowym, blok operacyjny chirurgii z trzema salami operacyjnymi i salą zabiegów chirurgii naczyniowej,blok operacyjny chirurgii z trzema salami operacyjnymi i salą zabiegów chirurgii naczyniowej, blok operacyjny ortopedii z czterema salami operacyjnymi i salą zabiegów artroskopii,blok operacyjny ortopedii z czterema salami operacyjnymi i salą zabiegów artroskopii, blok operacyjny torakochirurgii tworzący część zabiegową Regionalnego Centrum Transplantologii Płuc z trzema nowymi salami operacyjnymi,blok operacyjny torakochirurgii tworzący część zabiegową Regionalnego Centrum Transplantologii Płuc z trzema nowymi salami operacyjnymi, lądowisko dla helikopterów lotniczego transportu sanitarnego (koszt niekwalifikowany w ramach RPO WZ).lądowisko dla helikopterów lotniczego transportu sanitarnego (koszt niekwalifikowany w ramach RPO WZ).

10 ROK 2009 Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu w dniu 17 lutego.

11 ROK 2009 Podpisanie umowy z wykonawcą w dniu 4 marca.

12 ROK 2009 Umieszczenie tablic informacyjnych na terenie szpitala (przy wjeździe i na przyszłym placu budowy).

13 ROK 2009 Przyszły plac budowy.

14 ROK 2009 Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę w dniu 29 grudnia

15 ROK 2010 Postęp robót.

16 ROK 2010

17

18

19

20

21 Ściany fundamentowe segmentu A

22 ROK 2010 Ściany fundamentowe i słupy segmentu B

23 ROK 2010 Ogólna panorama budowy

24 ROK 2010 Ściany fundamentowe i słupy segmentu A

25 ROK 2010 Izolacje ław fundamentowych segmentu C

26 ROK 2010 Segment A - ściany piwnic

27 ROK 2010 Segment A - ściany parteru

28 ROK 2010 Zbrojenie ścian segmentu D

29 ROK 2010 Segment A parter

30 ROK 2010 Ściany I piętra - segment B

31 ROK 2013

32

33

34 WYDATKI OGÓŁEM W KOLEJNYCH LATACH Projekt ma być realizowany do 2013 roku i w kolejnych latach mają być wydatkowane środki w wysokości: 2010 – 32 582 646 zł2010 – 32 582 646 zł 2011 – 45 363 259 zł2011 – 45 363 259 zł 2012 – 78 000 zł2012 – 78 000 zł

35 Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie Projekt: Budowa i wyposażenie Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi Wartość: 44 500 000 zł

36 Zakres rzeczowy inwestycji Obiekt zaprojektowano, jako trzykondygnacyjny w części głównej obiektu częściowo podpiwniczony. Poza obrysem części głównej znajdować się będą moduły funkcjonalne parterowe. Jego powierzchnia użytkowa wynosić będzie 8.395,2 m2, a kubatura 22.500 m3. Inwestycja objęty zostanie również teren wokół budynku poprzez zagospodarowanie terenu - drogi dojazdowe i miejsca postojowe.

37 W budynku zlokalizowane zostaną: W piwnicy:W piwnicy: –pomieszczenia techniczne i magazynowe, –część pomieszczeń apteki szpitalnej, –szatnie, Na parterze:Na parterze: –poradnie przychodni przyszpitalnej (chemioterapii, radioterapii, chirurgii onkologicznej, dermatologii onkologicznej, ginekologii i profilaktyki chorób piersi), –apteka szpitalna, –pracownia histopatologii, –laboratorium analityczne, –pracownia diagnostyki obrazowej, –izba przyjęć stacjonarnego Oddziału Onkologii Klinicznej, Na I piętrze: Oddział Onkologii Klinicznej: dzienny 20 łóżek, stacjonarny 25 łóżek,Na I piętrze: Oddział Onkologii Klinicznej: dzienny 20 łóżek, stacjonarny 25 łóżek, Na II piętrze: stacjonarny Oddział Onkologii Klinicznej - 35 łóżek.Na II piętrze: stacjonarny Oddział Onkologii Klinicznej - 35 łóżek.

38 ROK 2009 Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu w dniu 10 czerwca.

39 ROK 2009 Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę w dniu 5 listopada

40 ROK 2009 Umieszczenie tablic informacyjnych na terenie szpitala.

41 ROK 2009 Postęp robót. Zasypka ław fundamentowych do osi 1-4/R

42 ROK 2009 Zbrojenie ścian konstrukcyjnych żelbetowych

43 ROK 2009 Ściany konstrukcyjne żelbetowe budynku w osiach 1-4/Ł

44 ROK 2009 Zbrojenie ścian żelbetowych budynku w osiach 1-2/M-0

45 ROK 2009 Ściany żelbetowe trzonu głównego budynku w osiach 1-2/S

46 ROK 2009 Podkład betonowy z B-10 z papą podkładową ław fundamentowych Szatni w osiach F-H/s1-s4

47 ROK 2009 Ławy fundamentowe Szatni w osiach F-H/s1-s4

48 ROK 2010 Postęp robót. Ściany żelbetowe parteru

49 ROK 2010 Ściany żelbetowe parteru

50 ROK 2010 Deskowanie stropu nad parterem trzonu głównego budynku

51 ROK 2010 Ściany fundamentowe wysuniętej części parteru i czerpni

52 ROK 2010 Betonowanie stropu nad parterem

53 ROK 2010 Zbrojenie stropu nad piwnicą budynku Szatni

54 ROK 2010 Betonowanie ścian żelbetowych parteru

55 ROK 2010 Ściany żelbetowe I piętra

56 ROK 2010 Strop nad I piętrem oraz fragment rampy dla niepełnosprawnych między I a II piętrem

57 ROK 2010 Mury z pustaków Porotherm. W budynku Poradni z widocznym deskowaniem zbrojeniem stropu

58 ROK 2010 Ściany żelbetowe II piętra

59 ROK 2010 Ściany żelbetowe II piętra oraz poradnia

60 ROK 2010 Mury z pustaków Porotherm budynku Histopatologii – parter

61 ROK 2010 Konstrukcja żelbetowa Budynku Głównego oraz Budynek Pracowni RTG/USG

62 ROK 2010 Strop budynku Histopatologii

63 ROK 2010 Konstrukcja żelbetowa i ścian osłonowych Budynku Głównego

64 ROK 2010 Konstrukcja dachu Budynku Głównego

65 ROK 2010 Budynek LABORATORIUM

66 ROK 2011

67

68

69 WYDATKI OGÓŁEM W KOLEJNYCH LATACH Projekt ma być realizowany do 2011 roku i w kolejnych latach mają być wydatkowane środki w wysokości: 2010 – 25 573 625 zł2010 – 25 573 625 zł 2011 – 15 597 106 zł2011 – 15 597 106 zł

70 Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie Projekt: Kompleksowa poprawa dostępności i jakości usług medycznych dla matki i dziecka – zmiana funkcji Pawilonu 2B Wartość: 44 048 600 zł

71 Zakres rzeczowy inwestycji Uruchomienie działalności medycznej w Pawilonie 2B, ma zostać dokończony z przeznaczeniem na działalność medyczna: Izby Przyjęć Położniczo – Ginekologicznej;Izby Przyjęć Położniczo – Ginekologicznej; Oddziału Położnictwa, w tym położnictwo w systemie rooming-in (łóżka dla matki i dziecka w salach jedno i dwu łóżkowych), patologia ciąży, sale przedporodowe, 4 sale porodowe;Oddziału Położnictwa, w tym położnictwo w systemie rooming-in (łóżka dla matki i dziecka w salach jedno i dwu łóżkowych), patologia ciąży, sale przedporodowe, 4 sale porodowe; Poradni położniczo – ginekologicznych;Poradni położniczo – ginekologicznych; Oddziału Noworodków;Oddziału Noworodków; Poradni neonatologicznej;Poradni neonatologicznej; Poradni Laktacyjnej;Poradni Laktacyjnej; Oddziału Ginekologii;Oddziału Ginekologii; Blok operacyjny (3 sale operacyjne);Blok operacyjny (3 sale operacyjne); Pracownia diagnostyki obrazowej.Pracownia diagnostyki obrazowej.

72 ROK 2009 Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu w dniu 6 października.

73 ROK 2009 Wywóz basenu

74 ROK 2009 Budowa drogi i parkingu

75 ROK 2009 Budynek podjazdu dla karetek

76 ROK 2009 Szalunki stropu

77 ROK 2009 Korytarz - roboty elektryczne, gazy medyczne, roboty tynkarskie

78 ROK 2010 Wycinanie otworów

79 ROK 2010 Przygotowane kominy pod tynkowanie

80 ROK 2010 Korytowanie drogi

81 ROK 2010 Roboty ziemne przy budowie łącznika podziemnego

82 ROK 2010 Sufity podwieszane wraz z instalacja wentylacji

83 ROK 2010 Zamontowana stolarka aluminiowa

84 ROK 2010 Gotowe parkingi

85 ROK 2010 Parkingi i drogi przed budynkiem

86 ROK 2010 Łącznik podziemny

87 ROK 2010 Szalowanie stropu łącznika

88 ROK 2010 Pokrycie dachu papą

89 ROK 2010 Zabudowy regipsowe korytarza

90 ROK 2010 Roboty elewacyjne

91 ROK 2010 Elewacja

92 Elewacja

93 Holl wejściowy na I piętrze

94 ROK 2010 I piętro

95 ROK 2010 Podjazd karetek

96 ROK 2010 Widok od strony wjazdu

97 ROK 2010 Wejście główne

98 ROK 2010 15 grudnia 2010 r. Roboty budowlane w pawilonie 2B powinny zostać zakończone nie później niż do 31.10.2010r. i do dnia 15 grudnia 2010 r. wykonawca zobowiązany został do uzyskania prawomocnego pozwolenia na użytkowanie obiektu.

99 WYDATKI OGÓŁEM W 2010 roku Środki w wysokości: 2010 – 40 192 273 zł2010 – 40 192 273 zł

100 Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie Projekt: Modernizacja Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie Wartość: 59 487 406 zł

101 Zakres rzeczowy inwestycji Modernizacja Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie składa się z następujących elementów: przebudowa Pododdziału Patologii Ciąży i Noworodków Septycznych,przebudowa Pododdziału Patologii Ciąży i Noworodków Septycznych, budowa Wielosalowego Zespołu Operacyjnego /WZO/,budowa Wielosalowego Zespołu Operacyjnego /WZO/, budowa Budynku Internistycznego /B1/,budowa Budynku Internistycznego /B1/, zagospodarowanie terenu wraz z przystosowaniem istniejących budynków do przyłączenia mediów,zagospodarowanie terenu wraz z przystosowaniem istniejących budynków do przyłączenia mediów, wykonanie łączników pomiędzy nową i starą strukturą zabudowy.wykonanie łączników pomiędzy nową i starą strukturą zabudowy.

102 Zakres rzeczowy inwestycji W wyniku realizacji projektu zostanie: zwiększona jakość usług medycznych oraz komfort pacjentów poprzez zapewnienie odpowiedniej powierzchni użytkowej i liczby łóżek szpitalnych (przy zachowaniu zasady sal 1-2-łóżkowych wyposażonych w odrębne węzły sanitarne),zwiększona jakość usług medycznych oraz komfort pacjentów poprzez zapewnienie odpowiedniej powierzchni użytkowej i liczby łóżek szpitalnych (przy zachowaniu zasady sal 1-2-łóżkowych wyposażonych w odrębne węzły sanitarne), realizację wszystkich usług medycznych w zakresie diagnostyki i zabiegów operacyjnych w nowych budynkach ściśle skomunikowanych siecią łączników,realizację wszystkich usług medycznych w zakresie diagnostyki i zabiegów operacyjnych w nowych budynkach ściśle skomunikowanych siecią łączników, likwidacja barier architektonicznych ułatwi dostęp osobom o ograniczonej sprawności ruchowej.likwidacja barier architektonicznych ułatwi dostęp osobom o ograniczonej sprawności ruchowej.

103 ROK 2009 Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu w dniu 16 października.

104 ROK 2009 Remont Oddziału Patologii Ciąży i Noworodków Septycznych

105 ROK 2009

106

107

108 ROK 2010 Postęp robót. Sale noworodków na Oddziale Neonatologii – roboty wykończeniowe

109 ROK 2010 Sale noworodków na Oddziale Neonatologii – roboty wykończeniowe

110 ROK 2010 Widok na skrzynkę z gazami medycznymi i rozdzielnicą energetyczną

111 ROK 2010 Widok na rozdział instalacji

112 ROK 2010 Sala oraz łazienka na Pododdziale Patologii Ciąży

113 ROK 2010 Centrala wentylacji

114 ROK 2010 Agregat wody lodowej

115 ROK 2010 Pokój intensywnej opieki i dzieci zdrowych

116 ROK 2010 Jedna z łazienek przy pokoju

117 ROK 2010 Fragment korytarza (łącznika)

118 ROK 2010 Sala dla 2 łóżek

119 ROK 2010 Centrala elektryczna dla węzła wentylacji i klimatyzacji Centrala elektryczna dla węzła wentylacji i klimatyzacji

120 ROK 2010 Centrala wentylacji już podłączona

121 ROK 2010 Pododdziału Patologii Ciąży i Noworodków Septycznych. W dniu 3 lipca 2010 nastąpiło uroczyste otwarcie pierwszego etapu projektu – Pododdziału Patologii Ciąży i Noworodków Septycznych.

122 ROK 2010 Pododdział Patologii Ciąży i Noworodków Septycznych

123 ROK 2010 Pododdział Patologii Ciąży i Noworodków Septycznych

124 ROK 2010 Pododdział Patologii Ciąży i Noworodków Septycznych

125 ROK 2010 Pododdział Patologii Ciąży i Noworodków Septycznych

126 ROK 2010 Pododdział Patologii Ciąży i Noworodków Septycznych

127 ROK 2011

128

129 WYDATKI OGÓŁEM W KOLEJNYCH LATACH Projekt ma być realizowany do 2011 roku i w kolejnych latach mają być wydatkowane środki w wysokości: 2010 – 27 333 890 zł2010 – 27 333 890 zł 2011 – 27 071 938 zł2011 – 27 071 938 zł

130 Centrum Zabiegowe z zapleczem łóżkowym w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie Projekt: Wartość: 47 780 648 zł

131 Zakres rzeczowy inwestycji Utworzenie Centrum Zabiegowego (składającego się z bloków operacyjnych ogólnochirurgicznych, neurochirurgicznych, kardiochirurgicznych i chirurgicznych z przeszczepami, wraz z zapleczem łóżkowym oraz z Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej). adaptację I-go piętra budynku „M”, adaptację pomieszczeń I-go piętra budynku „L”, wykonanie łącznika pomiędzy budynkami „L” lub „M” a budynkiem „B”, dobudowę windy na potrzeby budynku „L”, zagospodarowanie terenu

132 ROK 2009 Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu w dniu 11 grudnia.

133 ROK 2009

134

135

136

137

138

139

140

141 ROK 2010 12 marca 2010r. podpisana została umowa nr DZ/223/48/2010 z Biurem Studiów i Projektów Służby Zdrowia ze Szczecina na pełnienie nadzoru autorskiego nad zadaniem pod nazwą „Centrum Zabiegowe z zapleczem łóżkowym w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie”

142 ROK 2010 28 kwietnia odbyło się otwarcie ofert na roboty budowlane w ramach realizacji przedmiotowego zadania. Umowa z Wykonawcą robót podpisana została 17 czerwca 2010 r., a przekazanie placu budowy nastąpiło 30 czerwca 2010r.

143 WYDATKI OGÓŁEM W KOLEJNYCH LATACH Projekt ma być realizowany do 2013 roku i w kolejnych latach mają być wydatkowane środki w wysokości: 2010 – 5 823 9002010 – 5 823 900 2011 – 17 051 4002011 – 17 051 400 2012 – 19 467 0402012 – 19 467 040 2013 – 3 735 2492013 – 3 735 249

144 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "INWESTYCJE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 Poddziałanie 7.3.1 Regionalna infrastruktura."

Podobne prezentacje


Reklamy Google