Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szpital Latawiec w budowie DANE TECHNICZNE: Powierzchnia terenu 12,23 ha Kubatura budynków 125.227,0 m 3 Powierzchnia użytkowa 33.426,8 m 2 Powierzchnia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szpital Latawiec w budowie DANE TECHNICZNE: Powierzchnia terenu 12,23 ha Kubatura budynków 125.227,0 m 3 Powierzchnia użytkowa 33.426,8 m 2 Powierzchnia."— Zapis prezentacji:

1

2 Szpital Latawiec w budowie DANE TECHNICZNE: Powierzchnia terenu 12,23 ha Kubatura budynków 125.227,0 m 3 Powierzchnia użytkowa 33.426,8 m 2 Powierzchnia zabudowy 8.790,0 m 2 DANE TECHNICZNE: Powierzchnia terenu 12,23 ha Kubatura budynków 125.227,0 m 3 Powierzchnia użytkowa 33.426,8 m 2 Powierzchnia zabudowy 8.790,0 m 2 INWESTOR BEZPOŚREDNI: Starostwo Powiatowe w Świdnicy INWESTOR ZASTĘPCZY: Szpital Latawiec w budowie PRZYSZŁY UŻYTKOWNIK: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy INWESTOR BEZPOŚREDNI: Starostwo Powiatowe w Świdnicy INWESTOR ZASTĘPCZY: Szpital Latawiec w budowie PRZYSZŁY UŻYTKOWNIK: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy

3 GENERALNY WYKONAWCA: PEBEK Sp. z o.o. w Świdnicy ul. Metalowców 14 GŁÓWNY PROJEKTANT: Biuro Studiów i Projektów Służby Zdrowia Sp. z o.o. we Wrocławiu ul. Podwale 7 GENERALNY WYKONAWCA: PEBEK Sp. z o.o. w Świdnicy ul. Metalowców 14 GŁÓWNY PROJEKTANT: Biuro Studiów i Projektów Służby Zdrowia Sp. z o.o. we Wrocławiu ul. Podwale 7 WARTOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘCIA wg aktualizacji Zestawienia Kosztów Przedsięwzięcia Inwestycyjnego sporządzonej przez BS i PSZ Sp. z o.o. we Wrocławiu wynosi 187.447 tys. zł, w tym: - wartość robót budowlano – montażowych110.454 tys. zł - wartość wyposażenia i urządzeń 62.767 tys. zł - wartości pozostałe 14.226 tys. zł Poziom cen – grudzień 2004r. WARTOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘCIA wg aktualizacji Zestawienia Kosztów Przedsięwzięcia Inwestycyjnego sporządzonej przez BS i PSZ Sp. z o.o. we Wrocławiu wynosi 187.447 tys. zł, w tym: - wartość robót budowlano – montażowych110.454 tys. zł - wartość wyposażenia i urządzeń 62.767 tys. zł - wartości pozostałe 14.226 tys. zł Poziom cen – grudzień 2004r.

4 CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA: Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa niedokończonego obiektu z okresu drugiej wojny światowej (przeznaczonego pierwotnie na sanatorium) na szpital w Świdnicy o 369 łóżkach plus 18 łóżek noworodkowych. Zasadniczym celem planowanej inwestycji jest przeniesienie oddziałów specjalistycznych, pracujących do tej pory w budynkach skazanych na śmierć techniczną. Projektowany szpital będzie obsługiwał miasto Świdnicę plus powiat świdnicki – razem około 168 tys. mieszkańców oraz powiaty ościenne. Adaptację wzniesionych w latach 1940-1943 budynków z przeznaczeniem na Szpital Miejski w Świdnicy, rozpoczęto w listopadzie 1985r. W latach 1985-1998 inwestorem przedsięwzięcia był Wojewoda Wałbrzyski i w jego imieniu obowiązki inwestora na przestrzeni lat 1986-1994 sprawowała Okręgowa Dyrekcja Inwestycji w Świdnicy, a od dnia 1 czerwca 1994r. Szpital Miejski Latawiec w budowie.

5 Informacja z realizacji zakresu rzeczowo – finansowego inwestycji Szpitala Latawiec w Świdnicy – stan realizacji i wykorzystanie środków na dzień 31 grudnia 2006r. W latach 2001-2006 inwestycja realizowana w ramach Kontraktów Wojewódzkich dla Województwa Dolnośląskiego z finansowaniem: 2001r.-18.118 tys. zł 2002r. -12.181 tys. zł. 2003r. -20.295 tys. zł. 2004r. -10.000 tys. zł. 2005r.- 8.342 tys. zł. oraz środki własne - 1.584 tys. zł 2006r. - 8.342 tys. zł. RAZEM: 80.520 tys. zł. W latach 1985-2006r. na inwestycję poniesiono nakłady w wysokości 130.827 tys. zł. Niezbędne nakłady do zakończenia realizacji inwestycji 48.278 tys. zł.

6 STRUKTURA ŁÓŻEK SZPITALA LATAWIEC W ŚWIDNICY WG AKTUALNEGO ZAPOTRZEBOWANIA oddział chorób wewnętrznych i gastrologicznych 45 łóżek oddział kardiologiczny40 łóżek oddział laryngologiczny 18 łóżek oddział neurologiczny29 łóżek oddział onkologii klinicznej20 łóżek oddział dziecięcy24 łóżek oddział okulistyczny16 łóżek oddział medycyny ratunkowej 6 łóżek oddział chirurgii ogólnej45 łóżek oddział chirurgii onkologicznej10 łóżek oddział chirurgii urazowo – ortopedycznej30 łóżek oddział ginekologiczno – położniczy45 łóżek oddział anestezjologii i intensywnej terapii 10 łóżek oddział fizjologii i patologii noworodka 11 łóżek oddział urologiczny20 łóżek Razem: 369 łóżek + 18 łóżek noworodkowych

7 W LATACH 1985 – 2006 ODDANO DO UŻYTKU 200 ŁÓŻEK NA NIŻEJ WYMIENIONYCH ODDZIAŁACH: oddział internistyczny45 łóżek oddział internistyczny z kardiologią 40 łóżek oddział neurologiczny25 łóżek oddział okulistyczny15 łóżek oddział laryngologiczny28 łóżek oddział dzienny szybkiej diagnozy10 łóżek oddział chemioterapii łóżka dzienne 10 łóżek oddział medycyny ratunkowej 6 łóżek Razem: 200 łóżek

8 OBECNIE REALIZOWANE SĄ: - budynek 1B-1 (diagnostyczno – zabiegowy) o kubaturze 48.500,0 m², w którym mieścić się będzie apteka szpitalna, pracownia endoskopii, dział obrazowania (RTG, tomograf, angiograf), centralna sterylizatornia, blok operacyjny (5 sal), patologia noworodków, oddział intensywnej terapii. Aktualnie wykonane są roboty wykończeniowe oraz zakupiony został sprzęt medyczny wymagający montażu (kolumny anestezjologiczne i chirurgiczne, lampy operacyjne, sterylizatory, myjki, monitoring). Pozostały do wykonania głównie prace w zakresie zabezpieczeń ppoż., instalacji oświetleniowej oraz drobne prace wykończeniowe, - budynek 1A-5 (łóżkowy), w którym parter jest oddany do użytku – oddział kardiologiczny, I piętro pozostały do wykonania roboty wykończeniowe – oddział ginekologiczny, II piętro zakończony – oddział chirurgiczny.

9 Plan sytuacyjny Szpitala Latawiec w Świdnicy.

10 W pierwszym etapie planuje się do przekazania następujące pomieszczenia: 1.Blok 1B1: a). II piętro: - blok operacyjny 5 sal docelowo (3 sale operacyjne - wyposażenie), - oddział intensywnej terapii 10 łóżek (OIOM). b). I piętro: - centralna sterylizatornia, - patologia noworodka, - blok porodowy, - oddział położniczy. c). Parter: - apteka szpitalna, - endoskopia, - dział obrazowania RTG, tomograf, angiograf.

11 d). Piwnice: - szatnie i umywalnie personelu, - stacja przygotowania łóżek, - depozyt ubrań 2. Blok 1A5 : - I piętro – ginekologia.

12 POZOSTAŁE DO ZREALIZOWANIA: 1.Kuchnia szpitalna. 2.Prosektura. 3.Zaplecze Pogotowia Ratunkowego. 4.Lądowisko dla helikopterów.

13 Podsumowanie Jak już wcześniej podkreślaliśmy, w Informacji dotyczącej inwestycji, zakończenie realizacji inwestycji jest możliwe do grudnia 2007r. Następnym możliwym etapem przekazania do użytku jest kompleksowe przygotowanie następujących oddziałów: - chirurgiczny,- sale operacyjne (min. 2) - położniczy,- OIOM, - ginekologiczny- centralną sterylizatornię, - patologię noworodków,- oraz aptekę. Oddziały te muszą być przeniesione kompleksowo z uwagi na konieczność zapewnienia ciągłości świadczenia usług zdrowotnych. Nie ma możliwości praktycznie podzielenia tego etapu i oddania do użytku oddziałów oddzielnie, ponieważ dla oddziału chirurgicznego potrzebne są sale operacyjne, dla oddziału położniczego niezbędne jest bezpośrednie sąsiedztwo chirurgii, oddział ginekologiczny technologicznie powiązany jest z położniczym (sala porodów septycznych).

14 Tymczasowa lokalizacja apteki blokuje wejście do budynku 1B-1 i wymaga przeniesienia na miejsce docelowe do bud. 1B-1.

15 Dziękujemy za poświęconą uwagę Dyrektor: mgr inż. Urszula Jarząbek e-mail: latinwest@interia.pllatinwest@interia.pl tel. (0-74) 853-41-87 fax. (0-74) 853-77-13


Pobierz ppt "Szpital Latawiec w budowie DANE TECHNICZNE: Powierzchnia terenu 12,23 ha Kubatura budynków 125.227,0 m 3 Powierzchnia użytkowa 33.426,8 m 2 Powierzchnia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google