Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szpital "Latawiec" w budowie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szpital "Latawiec" w budowie"— Zapis prezentacji:

1 Szpital "Latawiec" w budowie

2 Szpital „Latawiec” w budowie
DANE TECHNICZNE: Powierzchnia terenu ,23 ha Kubatura budynków ,0 m3 Powierzchnia użytkowa ,8 m2 Powierzchnia zabudowy ,0 m2 INWESTOR BEZPOŚREDNI: Starostwo Powiatowe w Świdnicy INWESTOR ZASTĘPCZY: Szpital „Latawiec” w budowie PRZYSZŁY UŻYTKOWNIK: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy

3 WARTOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘCIA
GENERALNY WYKONAWCA: „PEBEK” Sp. z o.o. w Świdnicy ul. Metalowców 14 GŁÓWNY PROJEKTANT: Biuro Studiów i Projektów Służby Zdrowia Sp. z o.o. we Wrocławiu ul. Podwale 7 WARTOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘCIA wg aktualizacji Zestawienia Kosztów Przedsięwzięcia Inwestycyjnego sporządzonej przez BS i PSZ Sp. z o.o. we Wrocławiu wynosi tys. zł, w tym: wartość robót budowlano – montażowych tys. zł wartość wyposażenia i urządzeń tys. zł wartości pozostałe tys. zł Poziom cen – grudzień 2004r.

4 CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA:
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa niedokończonego obiektu z okresu drugiej wojny światowej (przeznaczonego pierwotnie na sanatorium) na szpital w Świdnicy o 369 łóżkach plus 18 łóżek noworodkowych. Zasadniczym celem planowanej inwestycji jest przeniesienie oddziałów specjalistycznych, pracujących do tej pory w budynkach skazanych na śmierć techniczną. Projektowany szpital będzie obsługiwał miasto Świdnicę plus powiat świdnicki – razem około 168 tys. mieszkańców oraz powiaty ościenne. Adaptację wzniesionych w latach budynków z przeznaczeniem na Szpital Miejski w Świdnicy, rozpoczęto w listopadzie 1985r. W latach inwestorem przedsięwzięcia był Wojewoda Wałbrzyski i w jego imieniu obowiązki inwestora na przestrzeni lat sprawowała Okręgowa Dyrekcja Inwestycji w Świdnicy, a od dnia 1 czerwca 1994r. Szpital Miejski „Latawiec” w budowie.

5 Informacja z realizacji zakresu rzeczowo – finansowego inwestycji Szpitala „Latawiec” w Świdnicy – stan realizacji i wykorzystanie środków na dzień 31 grudnia 2006r. W latach inwestycja realizowana w ramach Kontraktów Wojewódzkich dla Województwa Dolnośląskiego z finansowaniem: 2001r tys. zł 2002r tys. zł. 2003r tys. zł. 2004r tys. zł. 2005r tys. zł. oraz środki własne tys. zł 2006r tys. zł. RAZEM: tys. zł. W latach r. na inwestycję poniesiono nakłady w wysokości tys. zł. Niezbędne nakłady do zakończenia realizacji inwestycji tys. zł.

6 STRUKTURA ŁÓŻEK SZPITALA „LATAWIEC” W ŚWIDNICY
WG AKTUALNEGO ZAPOTRZEBOWANIA oddział chorób wewnętrznych i gastrologicznych 45 łóżek oddział kardiologiczny łóżek oddział laryngologiczny łóżek oddział neurologiczny łóżek oddział onkologii klinicznej łóżek oddział dziecięcy łóżek oddział okulistyczny łóżek oddział medycyny ratunkowej łóżek oddział chirurgii ogólnej łóżek oddział chirurgii onkologicznej 10 łóżek oddział chirurgii urazowo – ortopedycznej 30 łóżek oddział ginekologiczno – położniczy 45 łóżek oddział anestezjologii i intensywnej terapii 10 łóżek oddział fizjologii i patologii noworodka łóżek oddział urologiczny łóżek Razem: łóżek + 18 łóżek noworodkowych

7 W LATACH 1985 – 2006 ODDANO DO UŻYTKU 200 ŁÓŻEK NA NIŻEJ WYMIENIONYCH ODDZIAŁACH:
oddział internistyczny 45 łóżek oddział internistyczny z kardiologią 40 łóżek oddział neurologiczny 25 łóżek oddział okulistyczny 15 łóżek oddział laryngologiczny 28 łóżek oddział dzienny szybkiej diagnozy 10 łóżek oddział chemioterapii łóżka dzienne 10 łóżek oddział medycyny ratunkowej 6 łóżek Razem: łóżek

8 OBECNIE REALIZOWANE SĄ:
budynek 1B-1 (diagnostyczno – zabiegowy) o kubaturze ,0 m², w którym mieścić się będzie apteka szpitalna, pracownia endoskopii, dział obrazowania (RTG, tomograf, angiograf), centralna sterylizatornia, blok operacyjny (5 sal), patologia noworodków, oddział intensywnej terapii. Aktualnie wykonane są roboty wykończeniowe oraz zakupiony został sprzęt medyczny wymagający montażu (kolumny anestezjologiczne i chirurgiczne, lampy operacyjne, sterylizatory, myjki, monitoring). Pozostały do wykonania głównie prace w zakresie zabezpieczeń ppoż., instalacji oświetleniowej oraz drobne prace wykończeniowe, budynek 1A-5 (łóżkowy), w którym parter jest oddany do użytku – oddział kardiologiczny, I piętro pozostały do wykonania roboty wykończeniowe – oddział ginekologiczny, II piętro zakończony – oddział chirurgiczny.

9 Plan sytuacyjny Szpitala „Latawiec” w Świdnicy.

10 W pierwszym etapie planuje się do przekazania następujące pomieszczenia:
Blok 1B1: a). II piętro: - blok operacyjny 5 sal docelowo (3 sale operacyjne - wyposażenie), - oddział intensywnej terapii 10 łóżek (OIOM). b). I piętro: - centralna sterylizatornia, - patologia noworodka, - blok porodowy, - oddział położniczy. c). Parter: - apteka szpitalna, - endoskopia, - dział obrazowania RTG, tomograf, angiograf.

11 d). Piwnice: - szatnie i umywalnie personelu, - stacja przygotowania łóżek, - depozyt ubrań 2. Blok 1A5 : - I piętro – ginekologia.

12 POZOSTAŁE DO ZREALIZOWANIA:
Kuchnia szpitalna. Prosektura. Zaplecze Pogotowia Ratunkowego. Lądowisko dla helikopterów.

13 Podsumowanie Jak już wcześniej podkreślaliśmy, w Informacji dotyczącej inwestycji, zakończenie realizacji inwestycji jest możliwe do grudnia 2007r. Następnym możliwym etapem przekazania do użytku jest kompleksowe przygotowanie następujących oddziałów: - chirurgiczny, - sale operacyjne (min. 2) - położniczy, - OIOM, ginekologiczny - centralną sterylizatornię, patologię noworodków, - oraz aptekę. Oddziały te muszą być przeniesione kompleksowo z uwagi na konieczność zapewnienia ciągłości świadczenia usług zdrowotnych. Nie ma możliwości praktycznie podzielenia tego etapu i oddania do użytku oddziałów oddzielnie, ponieważ dla oddziału chirurgicznego potrzebne są sale operacyjne, dla oddziału położniczego niezbędne jest bezpośrednie sąsiedztwo chirurgii, oddział ginekologiczny technologicznie powiązany jest z położniczym (sala porodów septycznych).

14 Tymczasowa lokalizacja apteki blokuje wejście do budynku 1B i wymaga przeniesienia na miejsce docelowe do bud. 1B-1.

15 Dziękujemy za poświęconą uwagę
Dyrektor: mgr inż. Urszula Jarząbek tel. (0-74) fax. (0-74)


Pobierz ppt "Szpital "Latawiec" w budowie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google