Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tematyka prac magisterskich w Zakładzie Informatyki Stosowanej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tematyka prac magisterskich w Zakładzie Informatyki Stosowanej."— Zapis prezentacji:

1 Tematyka prac magisterskich w Zakładzie Informatyki Stosowanej

2 osoby w Zakładzie zprof. dr hab. inż. Witold Hołubowicz zprof. dr hab. inż. Ryszard Stasiński ydr inż. Tomasz Piaścik ydr Wojciech Czart ydr Andrzej Popielewicz ydr Roman Matuszewski ydr Tomasz Tyksiński xmgr inż. Henryk Gierszal xmgr inż. Jakub Radziulis xmgr inż. Rafał Renk xmgr inż. Adam Turowiec

3 Oferta skierowana głównie do informatyków

4 rodzaj prowadzonych badań zdoświadczalne zpraktyczne

5 główne obszary działania zteleinformatyka zplatformy tworzenia usług internetowych zbezpieczeństwo zwydajność serwerów i sieci komputerowych zprzetwarzanie obrazów

6 teleinformatyka zprojektowanie i planowanie sieci telefonii komórkowej ztechniki wielodostępu w systemach komórkowych zdata mining na potrzeby telekomunikacji zkompensacja nieliniowości zsymulatory systemów wąskopasmowych i z rozproszeniem widma CDMA zsystemy workflow zsystemy informacji geograficznej GIS

7 platformy tworzenia usług internetowych ztechnologia Flash w prezentacjach multimedialnych zzastosowanie platformy Java w realizacji usług sieciowych zzabezpieczenie transakcji internetowych oraz certyfikacja i autoryzacja baz danych zbazy danych z internetowym interfejsem użytkownika zsystemy zdalnego nauczania – ocena odpowiedzi

8 bezpieczeństwo zbezpieczeństwo systemów informatycznych zzarządzanie infrastrukturą krytyczną (Business Continuous) zbezpieczeństwo sieci bezprzewodowych zwykorzystanie analizy statystycznej i teorii grafów w optymalizacji bezpieczeństwa zkryptografia zbezpieczeństwo danych zpodpis cyfrowy

9 wydajność serwerów i sieci komputerowych zarchitektura systemów do przeprowadzania testów wydajnościowych i analizy wyników zsystemy monitorowania aktywności zdarzeń w Internecie zoptymalizacja wydajności serwerów w środowisko heterogenicznym Windows i Linux zrównoważenie obciążenia w sieciach WLAN zsymulacje sieci komputerowych w warstwach 1, 2 i 3

10 przetwarzanie obrazów zanaliza obrazów trójwymiarowych zkodowanie obiektów 3D zkodowanie animacji 3D zwyświetlanie obiektów 3D

11 inne zsieci neuronowe zaplikacje mobilne znowoczesne systemy informacji przestrzennej zplatformy usług e-government zprojekty elektroniczne (telefonia komórkowa, procesory sygnałowe, mikrosterowniki...)

12 przykładowe tematy realizowanych prac zAnaliza i zapewnienie bezpieczeństwa lokalnych sieci komputerowych w firmach SME w oparciu o mechanizmy systemu operacyjnego Windows 2003 oraz RedHat 9.0 zImplementacja i symulacja wybranych aspektów sieci UMTS z wykorzystaniem symulatora NS-2 zPlatforma świadczenia przez wirtualnego operatora usług internetowych dla małych i średnich przedsiębiorstw. zSerwer certyfikatów zBezpieczeństwo systemów Linux - przegląd rozwiązań oraz aplikacja testująca

13 gdzie szukać dalszych informacji zstrona WWW: http://www.fizyka.amu.edu.pl/~zis http://www.fizyka.amu.edu.pl/~zis zpokoje 3, 4, 5, 6 i 7; ygodziny konsultacji: xśroda 16:00-17:00 xpiątek 9:00-10:00 ypo zajęciach z prowadzącymi


Pobierz ppt "Tematyka prac magisterskich w Zakładzie Informatyki Stosowanej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google