Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gęstość, lepkość i funkcje nadmiarowe mieszanin tert-butanolu z n-butanolem, sec-butanolem i izo-butanolem. Wartości gęstości i lepkości kinematycznej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gęstość, lepkość i funkcje nadmiarowe mieszanin tert-butanolu z n-butanolem, sec-butanolem i izo-butanolem. Wartości gęstości i lepkości kinematycznej."— Zapis prezentacji:

1 Gęstość, lepkość i funkcje nadmiarowe mieszanin tert-butanolu z n-butanolem, sec-butanolem i izo-butanolem. Wartości gęstości i lepkości kinematycznej wyznaczyłem metodą interpolacji do 298,15K, z zależności temperaturowej z przedziału 298,65~297,75[K]. Uzyskane eksperymentalnie wartości gęstości i lepkości kinematycznej umożliwiły mi obliczenie wartości lepkości dynamicznych, objętości molowych oraz cząstkowych objętości molowych poszczególnych składników. Zależności gęstości i objętości molowej w funkcji ułamka molowego dla wszystkich trzech badanych układów zmieniają się monotonicznie w całym zakresie stężeń, natomiast ciekawie przedstawia się zależność lepkości kinematycznej i dynamicznej od ułamka molowego roztworu dla układu tert-butanol/izo-butanol: Otrzymane wyniki nadmiarowych funkcji pozwalają na interpretację zmian siły oddziaływań międzycząsteczkowych, jakie zachodzą w badanych układach wraz ze zmianą ich składu - od czystych substancji przez cały zakres stężeń. Ujemne odchylenie od addytywności objętości molowej dla wszystkich trzech układów świadczy o silniejszych oddziaływaniach między składnikami w porównaniu z czystymi butanolami. Odchylenie od addytywności lepkości dynamicznej w funkcji ułamka molowego tert-BuOH: Uniwersytet Warszawski Wydział Chemii Krzysztof Plewka Praca wykonana w Pracowni Radiochemii Kierownik pracy: prof. dr hab. Jerzy Szydłowski Opiekun pracy: dr Agnieszka Siporska 36 Bardzo ciekawie przedstawia się odchylenie od addytywności lepkości dynamicznej i kinematycznej, które zmienia swój znak od ujemnego dla układu tert-butanol/sec-butanol, przez zależności w kształcie litery S (ze zmianą znaku przy składzie równomolowym) dla roztworu tert-butanol/n-butanol, do odchylenia dodatniego dla układu tert-butanol/izo-butanol. Zależność ta zalicza się do grupy izoterm anomalnych o dodatnim odchyleniu od addytywności z maksimum przesuniętym w kierunku jednego z czystych składników Celem mojej pracy jest zbadanie zachowania się wielkości fizykochemicznych - lepkości kinematycznych i gęstości w temperaturze 298,15K w funkcji składu roztworu w układach: tert-butanol/n-butanol, tert-butanol/sec-butanol, tert-butanol/izo-butanol. Dla badanych układów wyznaczyłem także cząstkowe objętości molowe każdego ze składników wchodzących w skład roztworu, dzięki czemu można zobaczyć, jak zmienia się objętość jednego ze składników podczas rozcieńczania go drugim składnikiem. Bardzo zbliżona cząstkowa objętość molowa tert-BuOH w układach z n-BuOH i izo-BuOH potwierdzają bardzo zbliżony przebieg odchylenia objętości molowej od addytywności dla tych układów. Otrzymane wartości gęstości i lepkości kinematycznej pozwoliły mi także obliczyć odchylenie od addytywności: objętości molowej, lepkości kinematycznej i dynamicznej. Odchylenie od addytywności objętości molowej w funkcji ułamka molowego tert-BuOH: Pomiary lepkości wykonałem półautomatycznym mikroprocesorowym wiskozymetrem kapilarnym. Automatycznie mierzone były czas przepływu oraz temperatura, natomiast ciecz wznoszona była manualnie. Gęstość cieczy mierzyłem w gęstościomierzu wibracyjnym. Pomiar polegał na wyznaczeniu okresu drgań rurki o małej średnicy, wygiętej w kształcie litery U.


Pobierz ppt "Gęstość, lepkość i funkcje nadmiarowe mieszanin tert-butanolu z n-butanolem, sec-butanolem i izo-butanolem. Wartości gęstości i lepkości kinematycznej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google