Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: ZSP-P CKU w Marszewie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: ZSP-P CKU w Marszewie"— Zapis prezentacji:

1

2 Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: ZSP-P CKU w Marszewie
ID grupy: 97/88_P-G1 Opiekun: Sylwia Skowrońska-Stańczyk Kompetencja: przedsiębiorczość Temat projektowy: E-commerce - koncepcja biznesu. Semestr/rok szkolny: IV / 2011/2012

3 Spis treści: E-commerce
Najczęściej sprzedawane przedmioty przez Internet Kwalifikacja przedmiotów nadających się do sprzedaży przez Internet Istniejące portale w Polsce i na Świecie które umożliwiają sprzedasz przez Internet Analiza dostępnych narzędzi internetowych do zakupu przez Internet Spis treści:

4 E-commerce… Handel elektroniczny (ang. e-commerce), to rozmaite procedury wykorzystujące środki i urządzenia elektroniczne (telefon stacjonarny i komórkowy, faks, Internet, telewizję) w celu zawarcia transakcji handlowej. Najbardziej popularną metodą handlu elektronicznego jest handel internetowy, gdzie występują transakcje handlowe pomiędzy sprzedającymi a kupującymi. Najbardziej powszechną formą handlu elektronicznego są sklepy internetowe. W skład e-commerce wchodzi sprzedaż towarów i usług, przyjmowanie i potwierdzanie zamówień oraz obsługa płatności bezgotówkowych. Jedną z dziedzin elektronicznego handlu jest e-commerce, stosujący urządzenia mobilne. Jest to sprzedaż towarów i usług oraz informacji pomiędzy rezydentami tego samego kraju (handel krajowy) lub pomiędzy rezydentami dwóch lub więcej krajów (handel międzynarodowy), w Internecie. Innymi słowy – to możliwość realizowania transakcji kupna/sprzedaży za pośrednictwem Internetu. Sam termin e-commerce wszedł do powszechnego użycia dopiero w 1997 roku, a wykreowany został przez firmę IBM.

5 Geneza… Za pomocą systemów elektronicznej wymiany danych (ang. Electronic Data Interchange – EDI) firmy już na początku lat 80. drogą elektroniczną wymieniały się informacjami. System ten wykorzystywał synchroniczne połączenia pomiędzy dwoma serwerami i jednocześnie umożliwiał przekazywanie wszelkiego rodzaju informacji, jak np. terminów dostaw, zamówień kupna, czy też potwierdzeń płatności. EDI oferował przedsiębiorstwom wydajniejszy sposób przesyłania informacji niż tradycyjna poczta czy fax, lecz działał w sieci firmowej, co ograniczało jego zdolność do obsługi wielu użytkowników. Wiele wad EDI usunął handel elektroniczny B2B wykorzystując internetowe aplikacje oparte na sieci. Na bazie języka XML (stosowanego łącznie z HTML) realizowano transakcje B2B. Internet początkowo wykorzystywany był tak jak system EDI – służył, jako kanał, który łączy firmy, ale oferował on większą elastyczność użytkownikom. EDI umożliwiał połączenie użytkowników poprzez sieć systemową, która pozwalał na dostęp do informacji wielu użytkownikom z poszczególnych stacji roboczych. Dla niektórych firm, a głównie dużych spółek takich jak Cisco Systems oraz IBM czy Dell, Internet stał się sposobem na realizowanie zakupów u dostawców i dokonywania sprzedaży. Dobrze działająca giełda B2B charakteryzowała się przede wszystkim:

6 dużą dostępnością – dostęp w dowolnym miejscu i czasie,
Geneza… dużą dostępnością – dostęp w dowolnym miejscu i czasie, obsługą transakcji – standaryzacja informacji ilościowych i jakościowych, XML – znaczniki zapewniały wspólny zbiór pól danych , dzięki czemu transfer danych stawał się bardziej wydajny, bezpieczeństwem, terminowością.

7 Historia e-commerce… Handel elektroniczny oznaczał pierwotnie ułatwienia transakcji handlowych drogą elektroniczną. Zakupy on- line zostały wynalezione w 1979 roku w Wielkiej Brytanii przez Michaela Aldricha. W 1980 roku był szeroko stosowany przez takich producentów jak Ford, Peugeot-Talbot, General Motors i Nissan. Od 1990 roku zawierał dodatkowo systemy planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) eksploracji danych i hurtowni danych. Od 2000 roku większość amerykańskich i europejskich firm oferuje swoje usługi w Internecie. W Polsce pierwszym polski sklep internetowy powstał w roku.

8 Typologia handlu elektronicznego…
Bezpośredni – gdzie cala transakcja handlowa od momentu złożenia zamówienia do realizacji płatności i dostawy towaru odbywa się wyłącznie przez sieć. Pośredni – poszukiwanie towarów, usług, nowych kontrahentów, przesłanie dokumentów i płatności odbywa się przez sieć, natomiast dostawa zamówionego towaru lub usługi odbywa się bezpośrednio, w tradycyjny sposób. Hybrydowy – stosuje się czasowo różne formy przejściowe, które powodują niedostatki w praktyce rozwoju sieci lub usług telekomunikacyjnych. Ze względu na podmioty biorące udział w handlu elektronicznym wyróżnia się:

9 Typologia handlu elektronicznego…
Handel elektroniczny pomiędzy firmami (B2B, ang. business-to- business) – wymiana handlowa między firmami dotycząca nie tylko zawierania transakcji, ale również poszukiwania partnerów, budowaniu sieci dostawców i odbiorców, poszukiwanie informacji handlowych i inne. Do prowadzenia działalności w tym sektorze drogą on-line służy wydzielony z publicznej sieci Internet system tzw. Intranetu Gospodarczego; najszybciej rozwijająca się gałąź handlu elektronicznego. W tym segmencie stosowany jest też EDI. handel elektroniczny pomiędzy firmą, a konsumentem (B2C, ang. business-to-consumer) – to wszelkie formy sprzedaży towarów i usług pojedynczym klientom, a wiec sprzedaż detaliczna w Sieci (tu właśnie zawierają się, na przykład, wszelkiego rodzaju sklepy wirtualne, czy aukcje drobnotowarowe). handel elektroniczny pomiędzy konsumentami (C2C, ang. consumer-to-consumer), handel elektroniczny pomiędzy konsumentem a firmą (C2B, ang. consumer-to-business).

10 Korzyści e-commerce… Korzyści wynikające ze stosowania e-commerce jest wiele, najważniejsze z nich to: oszczędność kosztów funkcjonowania i wyposażania biur, zmniejszenie liczby personelu, skrócenie kanałów dystrybucji (uproszczenie obiegu dokumentacji), zwiększenie prostoty kontaktu z klientami, całkowita lub częściowa rezygnacja z korzystania z magazynów, zwiększenie ergonomii pomieszczeń ze strony producenta, tak jak przeznaczenie fizycznej powierzchni sklepu np. na produkcyjną bądź składową, możliwość indywidualizacji kontaktu, rozumiana jako komunikacja z konkretnym odbiorcą (tzw. model one to one), interaktywność czyli ułatwione zapamiętywanie prezentowanych treści, elastyczność, uproszczona infrastruktura techniczna i wydajniejszy system logistyczny, oszczędność czasu i podróży (fizycznej) przy pozyskiwaniu informacji i dokonywaniu porównań dóbr i usług.

11 Ograniczenia e-commerce…
E-commerce niesie za sobą pewne ograniczenia takie jak: brak możliwości wypróbowania czy oględzin kupowanego towaru, wysoki koszt dostarczania towaru do klienta (większy koszt dostawy nie zawsze równoważy koszty zastępcze sklepów bądź składów i fizycznej obsługi), brak dostatecznych uregulowań prawnych.

12 Sklepy internetowe… Najczęściej spotykaną formą e-commerce są sklepy internetowe. Nad tradycyjnymi placówkami handlowymi górują one dostępnością, bogactwem asortymentu, szybkim dostępem do nieograniczonej ilości informacji (popartych zdjęciami lub multimedialnymi prezentacjami produktów) oraz możliwością wyboru najbardziej dogodnej dla klienta formy płatności. Dzięki oprogramowaniu analizującemu dokonywane zakupy i śledzącego wędrówki internautów po witrynie firma może poznać ich preferencje. Pomaga to szybciej reagować na potrzeby rynku i dostosowywać ofertę do oczekiwań potencjalnych klientów. Z technicznego punktu widzenia sklep internetowy to nic innego jak serwis internetowy funkcjonujący na podstawie specjalnego oprogramowania.

13 Zalety handlu on-line dla klientów sklepów…
oszczędność czasu, znaczna wygoda, łatwy i szybki dostęp do informacji, możliwość porównywania konkurencyjnych ofert, możliwość lepszego zapoznania się z ofertą (brak ograniczeń czasowych), dostęp do zdecydowanie szerszego asortymentu towarów, dostęp do oferty sklepów na całym świecie, bardziej szczegółowe opisy towarów, klient wybierając określony towar może, przy pomocy zamieszczonych linków, przenieść się bezpośrednio na stronę producenta tego towaru, możliwość stałej kontroli wysokości kwoty, jaką wyda w sklepie (koszyk), pewne towary, które można otrzymać bezpośrednio przez sieć, jak na przykład oprogramowanie są znacznie korzystniejsze cenowo, gdyż pominięte zostają koszty transportu, możliwość przeglądania oferty oraz obsługa klienta przez cały czas, możliwość wyszukiwania towarów według dowolnego zadanego kryterium, na przykład ceny, rodzaju, nowe możliwości niedostępne w tradycyjnych sklepach, na przykład: możliwość wysłuchania części utworu w e-sklepie sprzedającym płyty CD, czy też przeczytanie recenzji książki w e-księgarni.

14 Zalety handlu on-line dla firm…
* Niski koszt, redukcja kosztów (głównie dotyczy dużych producentów), oszczędności – ominięcie łańcucha pośredników, brak potrzeby utrzymywania punktów sprzedaży detalicznej, magazynów, zatrudniania personelu; eliminacja części tradycyjnych dokumentów i korzystanie z teleworkingu, niski koszt dotarcia do wysokiej liczby potencjalnych klientów; niski koszt reklamy i promocji, * elastyczność – ciągła i natychmiastowa możliwość aktualizowania oferty, * bardziej szczegółowe opisy towarów, * uatrakcyjnienie oferty poprzez organizowanie licytacji, * dostęp do nowych klientów, * przyspieszenie procesów biznesowych, * uzyskanie przewagi konkurencyjnej, * anonimowość – skuteczna konkurencja z dużymi firmami, * dostęp do rynku światowego – około 100 mln. potencjalnych klientów; Polska – dostęp do krajowego rynku – około 1 mln. potencjalnych klientów (lub inaczej: zmniejszenie zależności od rynku lokalnego), * skrócenie czasu dostępu do rynku towarów i usług,

15 Zalety handlu on-line dla firm…
* eliminacja negatywnego zjawiska sezonowości na rynku lokalnym, * możliwości multimedialne, jakie daje sieć, pozwalają tej formie sprzedaży konkurować ze wszystkimi tradycyjnymi formami handlu, * efektywność – prezentacja oferty 24 godziny na dobę, 365 dni w roku, bez zwiększenia kosztów oraz szybki kontakt z partnerami, * interaktywność – powoduje, że handel on-line może dostarczyć sprzedającemu znacznie więcej informacji o kliencie, jego potrzebach, guście i upodobaniach, * na otwarcie sklepu internetowego nie są wymagane żadne zezwolenia, * obniżenie kosztów połączeń telekomunikacyjnych, * wzrost poziomu sprzedaży, * wzrost wartości firmy, wzmocnienie jej pozycji, * lepsze wykorzystanie możliwości produkcyjnych, * szybki i łatwy dostęp do informacji gospodarczych, informacji o potencjalnych klientach i konkurencji (business-to-business).

16 Zagrożenia i wady handlu on-line…
Z punktu widzenia klientów: * zapewnienie bezpieczeństwa płatności przez sieć, * niepewność, co do rzetelności sprzedawcy, * brak możliwości wypróbowania, czy oględzin zakupywanego towaru, * odczuwalny brak fizycznie istniejącego sprzedawcy, z którym można skonsultować pewne pilne kwestie. Z punktu widzenia handlowców: * zbyt wysoki koszt dostarczenia towaru do klienta, * brak efektywnego i rozbudowanego systemu spedycyjnego i dostawczego, * brak efektywnej obsługi płatności kartami kredytowymi, * obniżenie osiąganych marż, wynikające ze spłaszczenia cen a często z "wojny cenowej" między podmiotami, głównie reklamującymi się w porównywarkach cenowych.

17 Bezpieczeństwo handlu elektronicznego…
Rozwój elektronicznego handlu uzależniony jest w dużym stopniu od niezawodności standardów pozwalających na bezpieczne przeprowadzanie transakcji sieciowych. W przypadku sklepu internetowego o względnym bezpieczeństwie można mówić dopiero wówczas, gdy spełnione są przynajmniej cztery podstawowe założenia: * Możliwość potwierdzenia tożsamości obu stron transakcji. * Szyfrowany kanał transmisji na drodze klient – sprzedawca zapewniający poufność przesyłanych informacji, przede wszystkim numerów kart kredytowych. Obecnie stosowanymi rozwiązaniami są protokoły szyfrujące SSL (Secure Sockets Layer) oraz SET (Secure Electronic Transaction). * Zabezpieczenie serwera sklepu przed dostępem do prywatnych informacji o klientach przez osoby do tego nieupoważnione. * Zabezpieczenie serwera sklepu przed celowymi atakami przeprowadzanymi zarówno z zewnątrz (z Internetu) jak i od środka (z sieci lokalnej firmy). Dokonywanie zakupów za pośrednictwem e-commerce jest bardziej bezpieczne, jeśli kupując będzie się pamiętać o kilku ważnych zasadach – zakupów należy dokonywać w znanych sklepach lub w sklepach, gdzie dane adresowe są widoczne jak i regulamin jest dostępny; płacąc kartą kredytową należy zwracać uwagę czy autoryzacja jest szyfrowana.

18 E-commerce w Polsce… Nowością na polskim rynku e-commerce są programy partnerskie polegające na budowaniu sieci sprzedaży z pomocą osób poleconych, znajomych, przyjaciół. Dotychczas podobne programy działały na tradycyjnym rynku.

19 przedmioty Najczęściej sprzedawane przez Internet…
W Internecie, podobnie jak w domach handlowych i supermarketach można znaleźć praktycznie wszystko. Dodatkowo ceny są dość atrakcyjne, a spowodowane jest to tym, że konkurencja jest dość spora. A jaki towar jest w Internecie najbardziej atrakcyjny? Może wydawać to się dziwne, ale Polacy najczęściej kupują w sieci odzież i obuwie. Dlaczego dziwne? Z reguły przed zakupem takich rzeczy najpierw je się przymierza, a niektóre panie mają na tym punkcie po prostu obsesję. A oczywiste jest to, że przy zakupach w Internecie takiej opcji nie ma, więc poniekąd kupuje się w ciemno. Rzecz jasna, nie całkiem w ciemno, bo wszelkie rozmiary są podane, ale nadal nie wiadomo jak to ubranie będzie leżeć na ciele i jak kupujący będzie w nim się czuł. Na drugim miejscu znajdują się książki. To już nie dziwi, bo jak wiadomo, książka jak książka, z reguły wad technicznych nie posiada i przed jej zakupem w księgarni stacjonarnej raczej nikt dokładnie jej się nie przygląda. Na kolejnych pozycjach znajdują się sprzęt AGD, biżuteria, kosmetyki oraz akcesoria sportowe i turystyczne. Zapewne jest to spowodowane tym, że w Internecie jest dużo większy wybór niż w jakimkolwiek sklepie sprzedającym artykuły tego typu. Podsumowując, można zdziwić się obserwując dane dotyczące popularności poszczególnych towarów w Internecie, jednak rynek od dawna rządzi się własnymi prawami, często swoistymi i niezrozumiałymi.

20 Przedmioty nadające się do sprzedaży przez internet …
Do sprzedaży przez internet nadają się wszystkie przedmioty np: Zabawki Biżuteria Odzież Motywy motoryzacyjne Sportowe Muszą one jednak spełniać poszczególne kryteria: Nie mogą być uszkodzone Należy podać wartość rzeczy Podać sposób płatności Opis rzeczy która sprzedajemy (zdjęcie) Przedmioty nadające się do sprzedaży przez internet …

21 Portale w Polsce i na świecie …

22 Allegro.pl największy polski serwis aukcyjny należący do Grupy Allegro. Jest częścią południowoafrykańskiego koncernu medialnego Naspers.

23 Historia… Allegro powstało w związku z sukcesem amerykańskiego serwisu aukcyjnego eBay. Założone w 1999 roku przez poznańską spółkę Surf Stop Shop sp. z o.o., w marcu 2000 przejęte przez QXL.com PLC, tym samym stało się polskim oddziałem tej brytyjskiej firmy specjalizującej się w budowie serwisów aukcyjnych. Na skutek działań finansowych (podniesienie kapitału zakładowego) władzę w spółce QXL Poland przejęła firma NIAA, co spowodowało roszczenia QXL Ricardo. Jednakże na mocy podpisanego 29 czerwca 2006 porozumienia dotychczasowi właściciele 92% spornych akcji QXL Poland objęli 18% akcji nowej emisji QXL ricardo plc. Jednocześnie strony zobowiązały się zakończyć ugodą wszelkie cywilne postępowania sądowe. Obecne kierownictwo spółki w dalszym ciągu zarządza firmą QXL Poland. Zmiany nie wpłynęły na funkcjonowanie serwisu. W marcu 2008 r. koncern medialny Naspers złożył ofertę kupna akcji spółki Tradus, w skład której wchodzi QXL Ricardo. Oferowana cena to 18 £ za akcję, co daje łączną sumę 946 mln £. Od dnia 17 listopada 2007 serwis Allegro umożliwia swoim użytkownikom możliwość zakładania sklepów. Główne różnice pomiędzy sklepem a aukcją to: * Możliwość wystawienia przedmiotu na aukcji trwającej do 30 dni (w przypadku aukcji indywidualnych jest to maksymalnie 14 dni) * Możliwość tworzenia własnych kategorii (w obrębie sklepu) * Możliwość wstawienia własnego logo oraz dostosowania wyglądu sklepu internetowego

24 Od dnia 16 lipca 2009 serwis Allegro zezwolił na rejestrację użytkownikom, którzy skończyli 13 lat, ale nie skończyli 18. Przy nicku osoby niepełnoletniej występuje znaczek z napisem "Junior". Co roku odbywają się zloty użytkowników Allegro. Imprezy te organizowane są obecnie w Poznaniu. 23 listopada 2010 w serwisie udostępniono możliwość dokonywania zakupów osobom niezarejestrowanym. Od 26 stycznia 2011 roku spółki QXL Poland, OtoMoto, Ceneo, Bankier i Internet Service stanowią jedną spółkę o nazwie Grupa Allegro. Właścicielem połączonej grupy nadal pozostaje MIH Allegro B.V. (Naspers).

25 Działanie… Allegro to internetowy serwis aukcyjny pośredniczący w transakcjach. Umożliwia on przede wszystkim wystawianie na licytację przedmiotów posiadanych przez użytkowników. Dzięki szerokiemu dostępowi do Internetu, stał się popularny wśród kolekcjonerów oraz zawodowych handlarzy. Oprócz aukcji, możliwe jest również wystawienie na sprzedaż przedmiotu za ustaloną z góry cenę (Kup Teraz). Istnieje również możliwość połączenia licytacji i opcji Kup Teraz. Weryfikację potencjalnego kontrahenta umożliwia system komentarzy. Są one publikowane dobrowolnie przez strony transakcji i zawierają subiektywne opinie dotyczące jej przebiegu. Za wystawienie przedmiotów na sprzedaż, a także za dokonanie sprzedaży za pośrednictwem Allegro, firma pobiera prowizje. 13 kwietnia 2010 pojawiła się aukcja z numerem

26 Współpraca… * Aukcje Allegro zostały dołączone do wielu portali (m.in. Onet.pl, Wirtualna Polska, Interia.pl, Gazeta.pl, IDG Poland, Nk.pl). * Co roku, Allegro aktywnie włącza się w działalność Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, organizując aukcje internetowe. Przed każdym finałem rusza specjalne, "WOŚP-owe" wydanie Allegro. * Allegro jest partnerem programu bonusowego PAYBACK od 2009 roku. * Allegro jest sponsorem programów telewizyjnych AlleGra (gry komputerowe i konsolowe, telewizja TV4) oraz AlleZima (sporty zimowe, telewizja TVN).

27 Aukro.cz Aukro.cz obecnie jest największą platformą handlową online w Republice Czeskiej. Serwis powstał po sukcesie polskiego portalu aukcyjnego Allegro. Na rynku czeskim działa od sierpnia roku. Po pierwszym roku istnienia było na Aukro.cz zarejestrowanych około 7000 użytkowników. Po pięciu latach, na początku 2009 roku, liczba zarejestrowanych użytkowników przekroczyła 1 mln. W 2008 roku na Aukro.cz sprzedano ponad 5 mln sztuk towaru o wartości 2,5 miliarda koron czeskich.

28 eBay portal internetowy prowadzący największy serwis aukcji internetowych na świecie. eBay został założony 3 września 1995 roku, przez Pierre'a Omidyara obecnie działa w 26 krajach. W skład koncernu wchodzi m.in. PayPal. Wcześniej w skład wchodził także Skype, który został kupiony 10 maja 2011 r. przez Microsoft.

29 Ebay na polskim rynku… W 2005 roku firma rozpoczęła działalność w Polsce. Serwis pojawił się w czwartek, 21 kwietnia w godzinach wieczornych, w przeddzień konferencji prasowej, oficjalnie potwierdzającej wejście giganta do Polski. "Witamy w witrynie eBay, największej na świecie społeczności online kupujących i sprzedających. Możesz tu kupić, co tylko zechcesz, sprzedać to, co masz i zawrzeć nowe znajomości" – taki komunikat czekał w dniu otwarcia na użytkowników eBay.pl w dziale społeczności tego serwisu. Prezentacja polskiej wersji została opóźniona z powodu żałoby po śmierci Jana Pawła II. Spółka postanowiła uszanować to wydarzenie i przesunąć datę premiery o około dwa tygodnie. Obecnie korzystanie z serwisu jest praktycznie nieograniczone. Można się rejestrować, dokonywać transakcji oraz wypowiadać się na forum.

30 Początkowo serwis nie pobierał opłat ani prowizji za świadczone usługi
Początkowo serwis nie pobierał opłat ani prowizji za świadczone usługi. Dzięki temu szybko stał się drugim portalem aukcyjnym w Polsce. Po wprowadzeniu opłat (od 1 lutego 2008) popularność serwisu gwałtownie spadła (wycofano 80% aukcji). Obecnie eBay.pl zajmuje trzecie miejsce wśród serwisów aukcyjnych w Polsce, z 1,34% udziału w ogólnej liczbie aukcji. 23 maja roku eBay.pl ogłosił obniżenie opłat. Od dnia 8 czerwca opłaty za wystawianie aukcji zostały zniesione, zaś prowizja od sprzedaży nieznacznie wzrosła. Popularność…

31 Silk Road To internetowa giełda działająca w sieci Tor. Większość wymienianych towarów jest nielegalna, ale strona zabrania oferowania towarów lub usług przeznaczonych do szkodzenia innym. Giełda została nazwana "narkotykowym Amazon.com". Wszystkie zakupy przeprowadzane są za pomocą kryptowaluty Bitcoin zapewniającej anonimowość. Kupujący mogą się zarejestrować za darmo, ale sprzedający muszą kupić konto na aukcji – ten wymóg został wprowadzony po anonimowej groźbie sprzedaży zatrutych produktów. Po artykule w Gawker na temat giełdy amerykańscy senatorzy Charles Schumer i Joe Manchin wysłali pismo do prokuratora generalnego Stanów Zjednoczonych Erica Holdera i Administratora DEA Michele Leonhart, w którym domagają się jej zamknięcia

32 Świstak.pl polski internetowy serwis aukcyjny, oficjalnie uruchomiony 1 marca 2004 r.

33 Historia… Strona powstała z inicjatywy Andrzeja Ciesielskiego oraz Rafała Agnieszczaka. Przesłankami realizacji pomysłu była niezadowalająca - w przekonaniu założycieli, ówczesna oferta aukcji internetowych. Testowe uruchomienie serwisu miało miejsce 24 października 2003 r. Przez kilka kolejnych miesięcy uwzględniane były sugestie osób odwiedzających. Właściwe rozpoczęcie działalności nastąpiło 1 marca r.

34 Zaproponuj cenę… W dniu swych 5 urodzin (24 października 2008 r.) serwis Swistak.pl wystartował w nowej odsłonie, zmieniając formę zawierania transakcji. Stara forma licytacji została zastąpiona całkowicie nową o nazwie „Zaproponuj Cenę”. Umożliwia ona negocjowanie ceny, a zawieranie transakcji od teraz jest w większym stopniu decyzją sprzedawcy.

35 Świstak.pl umożliwia zarejestrowanym użytkownikom zawieranie transakcji kupna i sprzedaży za pośrednictwem internetu. Za świadczone usługi serwis nie pobiera obecnie prowizji. Wszystkie usługi rozliczane we wirtualnej gotówce tzw. srebrnych. Wystawione przedmioty pogrupowane są w około 15 tysięcy kategorii, co ma na celu zwiększenie funkcjonalności. W skład serwisu wchodzi również forum, ułatwiające wzajemny kontakt między użytkownikami. Cechy…

36 Rozbudowany system opinii…
Serwis wprowadził także szczegółowy system ocen i komentarzy. Każda ocena jest wystawiania w skali od 1 do 5, a kupujący wystawia sprzedającemu, aż 3 oceny cząstkowe: Logistyka, Towar i Jakość obsługi. W ten sposób oceny stają się dokładniejsze i łatwiej ocenić wiarygodność użytkownika.

37 System rankingów… Przy okazji wielkich zmian udostępniona została także lista 20 najpopularniejszych kategorii (pod względem ilości zawieranych tam transakcji) oraz 20 najpopularniejszych słów kluczowych wpisywanych w wyszukiwarce serwisu. W ten sposób ułatwiono nowym sprzedawcom wybranie branży, w której warto zaistnieć w serwisie Świstak.pl.

38 Poradniki Zakupowe… 15 października 2010 r. został dodany katalog interesujących informacji o produktach i technologiach.

39 Analiza dostępnych narzędzi internetowych do DOKONYWANIA zakupÓW…
Internet jest bardzo pomocnym narzędziem w robieniu zakupów. W ten sposób można zaoszczędzić czas oraz pieniądze. Niestety niekiedy robienie zakupów za pośrednictwem Internetu niesie za sobą duże ryzyko. Poradnik pomoże Ci wystrzec się najważniejszych błędów, zwrócić uwagę na najistotniejsze problemy. Wskaże Ci jakie masz prawa i obowiązki. Analiza dostępnych narzędzi internetowych do DOKONYWANIA zakupÓW…

40 1. Bezpieczniejsze zakupy w sieci…
Zanim zdecydujemy się na dokonanie zakupu zbierzmy niezbędne informacje zarówno o produkcie, który chcemy nabyć, jak i naszym kontrahencie. Poniżej przedstawiamy 6 kroków określających bezpieczną transakcję: Krok 1. Ustalamy dane Przed zawarciem umowy z danym przedsiębiorcą należy ustalić jego imię i nazwisko (nazwę), adres zamieszkania (siedziby), telefon, jak również organ, który dokonał rejestracji działalności przedsiębiorcy oraz numer, pod którym przedsiębiorca jest zarejestrowany. Posiadanie tych informacji ułatwi postępowanie w przypadku zaistnienia ewentualnych komplikacji. Krok 2. Poszukujemy informacji o sprzedawcy Zanim umowa zostanie zawarta warto poszukać na forach internetowych opinii internautów na temat jakości usług świadczonych przez wybranego przedsiębiorcę. Zobacz serwis: Konsument w sieci Krok 3. Sprawdzamy towar Przydatne może być również wydrukowanie strony z opisem wybranego towaru. Pozwoli to w przyszłości ustalić czy otrzymany przedmiot zgadza się z opisem prezentowanym przez przedsiębiorcę oraz może pomóc przy składaniu ewentualnej reklamacji.

41 1. Bezpieczniejsze zakupy w sieci…
Krok 4. Zapoznajemy się z warunkami umowy Należy dokładnie zapoznać się z warunkami umowy jak również postanowieniami regulaminu, gdyż są one wiążące. Szczególną uwagę powinno zwrócić się na to, czy umowa bądź regulamin nie określają jakichś dodatkowych, ukrytych kosztów. Krok 5. Ustalamy formę płatności Konsument powinien ustalić formę płatności przed zawarciem umowy. Zgodnie z przepisami prawa konsument nie ma obowiązku dokonywania płatności przed spełnieniem świadczenia. Gdy przedsiębiorca żąda płatności przed wykonaniem umowy, powinien być to dla konsumenta sygnał alarmowy. Dokonując płatności kartą należy upewnić się, czy dana strona internetowa posiada bezpieczne połączenie (symbol kłódki na ekranie monitora). Krok 6. Przechowanie umowy Po zawarciu umowy należy przechowywać umowę (ewentualnie wydruk) oraz rachunki.

42 2. Prawo do informacji… Przedsiębiorca zawierając z konsumentem umowę on-line powinien udzielić mu jedno-znacznych i zrozumiałych informacji. Jakich informacji może żądać od sprzedawcy konsument: * imienia i nazwiska (ewentualnie nazwy), adresu zamieszkania (siedziby), organu, który dokonał rejestracji działalności przedsiębiorcy, jak również numeru, pod którym przedsiębiorca jest zarejestrowany, * istotnych właściwości przedmiotu świadczenia lub usługi, * całkowitej ceny lub wynagrodzenia, * kosztów i terminu dostawy, * możliwości odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 10 dni, * terminu, w jakim oferta lub informacja o cenie albo wynagrodzeniu mają charakter wiążący, * minimalnego okresu, na jaki ma być zawarta umowa o świadczenia ciągłe lub okresowe, * miejsca i sposobu składania reklamacji, * prawa wypowiedzenia z zachowaniem 1-miesięcznego terminu umowy zawartej na czas nieokreślony.

43 3. Masz prawo do namysłu… Zakupy przez Internet oprócz tego, że są łatwe, miłe i przyjemne, to dają nam możliwość przemyślenia podjętej decyzji w ciągu 10 dni. Zakupy w Internecie to przede wszystkim oszczędność czasu i wygoda, jednakże brak możliwości bezpośredniego zapoznania się z właściwościami nabywanego towaru sprzyja podejmowaniu nie do końca przemyślanych decyzji. Opisy produktów zamieszczane na stronach internetowych niejednokrotnie są ogólnikowe oraz opatrzone niewielkim lub niewyraźnym zdjęciem. Zdarza się, iż dostarczony konsumentowi towar nie spełnia jego oczekiwań lub też okazuje się być przedmiotem zbędnym. Naprzeciw tego rodzaju problemom wychodzi regulacja, jaką jest ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.).

44 3.1. Dziesięć dni na zwrócenie towaru…
Dokonując zakupów przez Internet konsument może w ciągu 10 dni zwrócić towar bez podania przyczyny, czyli odstąpić od umowy. Termin ten należy liczyć od dnia otrzymania nabytego przedmiotu, a gdy umowa dotyczyła świadczenia usługi, termin biegnie od dnia jej zawarcia. Przedsiębiorca ma obowiązek poinformować konsumenta o 10-dniowym terminie odstąpienia od umowy. Jeśli tego nie uczyni, to termin wydłuża się do 3 miesięcy.

45 3.2. Jak odstąpić od umowy… Ponadto prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie znajduje zastosowania, o ile strony nie umówiły się inaczej, w odniesieniu do umów: * świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą konsumenta, przed upływem 10-dniowego terminu, * dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta oryginalnego opakowania, * dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, * świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, * świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, * dostarczania prasy, * • usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych. Konsument nie może również odstąpić od umowy w przypadku: * sprzedaży artykułów spożywczych dostarczanych okresowo przez sprzedawcę do mieszkania lub miejsca pracy konsumenta, * świadczenia, w ściśle oznaczonym okresie, usług w zakresie zakwaterowania, transportu, rozrywek, gastronomii; w wypadku rozrywek na świeżym powietrzu przedsiębiorca może zastrzec także wyłączenie obowiązku zawiadomienia niemożności spełnienia świadczenia.

46 3.2. Jak odstąpić od umowy… Aby odstąpienie od umowy było skuteczne, należy przesłać przedsiębiorcy we wskazanym terminie stosowne oświadczenie na piśmie. Istotna jest chwila wysłania oświadczenia, a nie data jego dostarczenia. Najpewniejszą formą zawiadomienia przedsiębiorcy o odstąpieniu od umowy jest wysłanie oświadczenia listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Posiadanie dowodu zarówno nadania, jak i odbioru pisma może okazać się przydatne w przypadku wystąpienia ewentualnych komplikacji. Oprócz złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, konsument ma obowiązek zwrócić zakupiony przedmiot, przedsiębiorca natomiast obowiązany jest zwrócić całą wpłaconą przez konsumenta kwotę w terminie do 14 dni. Koszty przesyłki ponosi konsument. Ustawa przyznająca konsumentowi prawo do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni nie odnosi się do wszystkich umów zawieranych przez Internet. Tak jest w przypadku dość powszechnych zakupów z licytacji. W praktyce oznacza to, iż konsument zawierając umowę z przedsiębiorcą prowadzącym sklep na aukcji internetowej, w wyniku której nabywa przedmiot w drodze licytacji, nie może od tej umowy odstąpić. Należy podkreślić, iż wyłączenie odnosi się jedynie do sprzedaży z licytacji. Nabycie towaru w opcji „kup teraz” umożliwia ewentualne odstąpienie od umowy w terminie 10 dni. Inne przypadki umów, od których nie można skorzystać z prawa do odstąpienia w ciągu 10 dni: * z wykorzystaniem automatów sprzedających, * z wykorzystaniem innych automatów umieszczonych w miejscach prowadzenia handlu, * rent, * zawartych z operatorami telekomunikacji przy wykorzystaniu publicznych automatów telefonicznych, * dotyczących nieruchomości, z wyjątkiem najmu.

47 3.3. Odstąpienie od kredytu lub pożyczki…
Podobnie jak w przypadku sprzedaży tradycyjnej, konsumenci zawierający umowy za pośrednictwem Internetu, korzystają z kredytów oraz pożyczek oferowanych przez przedsiębiorcę, z którym zawierają transakcję lub innego kredytodawcę działającego w porozumieniu z przedsiębiorcą. W związku z tym nasuwa się pytanie, czy konsument odstępując od umowy zawartej na odległość może również zrezygnować z zaciągniętego kredytu lub pożyczki. Odstąpienie od umowy w ciągu 10-dniowego terminu jest również skuteczne w odniesieniu do umowy kredytu lub pożyczki. Konsument obowiązany jest złożyć kredytodawcy w terminie 10 dni oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Kredytodawca – bank albo inna instytucja finansowa - ma obowiązek zwrócić konsumentowi poniesione przez niego w związku z kredytem koszty. Konsument nie może natomiast żądać zwrotu opłaty przygotowawczej jak również opłat związanych z ustanowieniem zabezpieczenia.

48 4. Realizacja zamówienia…
Od momentu złożenia zamówienia na zakup danego produktu do momentu odebrania go mija pewien okres czasu. Jaki termin na realizację zamówienia powinien być właściwy i co zrobić, jeśli trwa on zbyt długo.

49 4.1. Czas realizacji zamówienia…
Konsumenci decydujący się na zawarcie umowy przez Internet liczą na szybką realizację zamówienia. Większość przedsiębiorców, chcąc zachęcić potencjalnych klientów, wyznacza krótki, najczęściej kilkudniowy czas dostawy zamówionego towaru. Zamieszczenie na stronie internetowej deklaracji, iż przesyłka dostarczana jest w określonym terminie lub też usta-lenie takiego terminu w korespondencji z konsumentem, jest dla przedsiębiorcy wiążące. W sytuacji, gdy termin realizacji zamówienia nie został ustalony, zastosowanie znajduje ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.), która formułuje maksymalnie 30-dniowy termin realizacji umowy.

50 4.2. Niedostępność świadczenia oraz świadczenie zastępcze…
Może się zdarzyć, iż zamówiony przez konsumenta towar będzie chwilowo lub trwale niedostępny. W takim przypadku przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 30 dni, poinformować o tym konsumenta oraz zwrócić w całości wpłaconą przez niego kwotę. Umowa zawarta z przedsiębiorcą może jednak zawierać zastrzeżenie, iż w razie niedostępności zamówionego przez konsumenta towaru, przedsiębiorca może wykonać umowę spełniając świadczenie zastępcze. Oznacza to, że przedsiębiorca będzie mógł uwolnić się od ciążącego na nim zobowiązania spełniając inne świadczenie, lecz tej samej jakości, o tym samym przeznaczeniu i cenie co świadczenie pierwotne. Dodatkowo przedsiębiorca ma obowiązek powiadomić o tym konsumenta na piśmie. Musi również wskazać, iż konsument nie jest obowiązany do przyjęcia świadczenia zastępczego i może odstąpić od umowy. Kosztami zwrotu świadczenia obciążony jest przedsiębiorca. 4.2. Niedostępność świadczenia oraz świadczenie zastępcze…

51 5. Reklamacje składamy tak jak w zwykłym sklepie
Zarówno rzecz zakupiona w zwykłym sklepie, jak i sklepie internetowym może okazać się wadliwa. Konsument, który zawarł umowę przez Internet, może korzystać z prawa do złożenia reklamacji z tytułu niezgodności towaru z umową. Podstawę stanowi tu ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141 poz ze zm.). Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową przez 2 lata od momentu jego zakupu. Reklamację należy składać w terminie do 2 miesięcy od dnia wykrycia niezgodności towaru z umową, a niedotrzymanie tego terminu oznacza utratę uprawnień. Konsument dochodząc roszczeń reklamacyjnych ma prawo żądać przede wszystkim nieodpłatnej naprawy lub wymiany towaru na nowy, wolny od wad. Wybór sposobu zaspokojenia roszczenia przyznany został konsumentowi, zatem składając reklamację konsument powinien zawsze jednoznacznie określać swoje żądanie.

52 5. Reklamacje składamy tak jak w zwykłym sklepie
W przypadku, gdy naprawa ani wymiana nie są możliwe, albo gdy sprzedawca nie zdoła uczynić zadość żądaniom konsumenta we właściwym czasie, albo gdy naprawa lub wymiana narażałyby konsumenta na znaczne niedogodności, ma od prawo żądać stosownego obniżenia ceny lub gdy wady są istotne odstąpienia od umowy. Sprzedawca ma obowiązek ustosunkować się do zgłoszonej przez konsumenta reklamacji w terminie do 14 dni kalendarzowych. Przekroczenie tego terminu oznacza, iż reklamacja zo-stała uznana za uzasadnioną.

53 6. Najczęściej spotykane problemy
Zakupy za pośrednictwem Internetu pomimo tego, iż są bardzo wygodną formą nabywania towarów, to niestety czasem przysparzają problemów. Zdarza się, iż przedsiębiorcy nie respektują prawa do odstąpienia od umowy i wskazują konsumentom okoliczności, które rzekomo to prawo wyłączają lub ograniczają. Do najczęściej występującego problemu należy informowanie konsumentów, iż towar rozpakowany nie podlega zwrotowi. Zgodnie z przepisami zakupiony przedmiot ma zostać zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana nastąpiła w granicach zwykłego zarządu. Oznacza to, że rzecz nie może nosić śladów użytkowania, natomiast rozpakowanie czy nawet uruchomienie stanowią zwykłe czynności, które umożliwiają konsumentowi podjęcie decyzji, czy dany towar spełnia jego oczekiwania. Konsument zawsze ma prawo by odstąpić od umowy.

54 By dokonać zakupów przez Internet należy posiadać dowolną przeglądarkę internetową zalogować się na stronie z której chcemy coś zamówić i podać prawidłowe dane, ponieważ na nie zostaną nadane zakupione towary.

55 Źródła: konsumenta/209862,7,Zakupy-przez-Internet-- poradnik.html

56


Pobierz ppt "Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: ZSP-P CKU w Marszewie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google