Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nieoceniony skarb organizacji pozarządowej – wolontariat…

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nieoceniony skarb organizacji pozarządowej – wolontariat…"— Zapis prezentacji:

1 Nieoceniony skarb organizacji pozarządowej – wolontariat…
…na przykładzie Hospicjum Św. Kamila w Gorzowie Wielkopolskim

2 Na początku był… wolontariat
Kiedy w 1993 zrodził się i dojrzał zamysł powstania hospicjum, początkowo nie jako miejsca, ale sposobu na niesienie pomocy osobom w terminalnym stadium choroby nowotworowej, urzeczywistnieniem tego zamysłu zajęło się sześć, później siedem osób – wolontariuszy „w najczystszej pos-taci”.

3 Tak więc, początkowo kilka, później kilkanaście osób, w dzień i w nocy, docierało do chorych, by w warunkach domowych nieść im ulgę w cierpieniu fizycznym i psychicznym oraz pomoc o charakterze duchowym. Kiedy w 1995 roku Hospicjum Św. Kamila otrzymało od władz miasta własne lokum, wolontariusze nadal stanowili w nim o ciągłości, trwałości i rozwoju idei hospicyjnej.

4 Mijały lata… …a czas wolontariatu wciąż trwa i oby nigdy się nie skończył. W międzyczasie Św. Kamil dorósł i dojrzał, w tym roku osiągając pełnoletniość, a wraz z nim dojrzały kolejne zastępy ludzi dobrej woli, czyniący ze swojej posługi i czasu sens swojego życia, dzieląc się nim z chorymi i potrzebującymi pomocy.

5 Dzisiejszy wolontariat hospicyjny…
to zróżnicowana pod każdym względem wspólnota ludzi połączona jedynie tą samą ideą – ideą zatroskania o człowieka słabego, bezbronnego i cierpiącego; ba – żyjącego na etapie umierania, a więc odchodzenia do domu Ojca.

6 To ewenement… że bezsiła umierania ma w sobie tak ogromną moc przyciągania i jednoczenia tak wielu ludzi, dzięki którym ta bezsiła przemienia odchodzących i ich rodziny w – jakże często – mocarzy ducha. Tych ostatnich uzdalniając nierzadko do rozumienia istoty cierpienia i śmierci lub łagodząc ich ból po stracie najbliższej osoby.

7 Wolontariat hospicyjny…
można podzielić na: wolontariat medyczny Wolontariat „pedagogiczny” wolontariat gospodarczy wolontariat akcyjny

8 Wolontariat medyczny wymaga…
dojrzałości osób, pragnących nieść posługę chorym specjalistycznych kursów i dużego doświadczenia empatii i ciągłej pracy nad sobą mobilności komunikatywności znajomości podstaw pielęgnacji chorych

9 Wolontariat medyczny, to…
umiejętność towarzyszenia chorym w najważniejszym etapie ich życia tworzenie klimatu ciepła i miłości umiejętność dzielenia się sobą rozróżnianie stanów psychicznych chorego

10 Wolontariat medyczny, to także…
umiejętność „wyczuwania sytuacji” i w zależności od tego, umiejętność właściwego zachowania się wobec pacjenta spełnianie próśb i oczekiwań pacjenta

11 W Hospicjum Św. Kamila jest piętnaścioro wolontariuszy, posługujących bezpośrednio chorym, a także…

12 15-30 osób codziennie modlących się za chorych i za Hospicjum

13 Wolontariat „pedagogiczny”
W 2009 roku przy Hospicjum powstała świetlica „Jaskółka” – miejsce służące dzieciom osieroconym, których jedno z rodziców przeszło przez Hospicjum na drugą stronę życia…

14 Wolontariat „pedagogiczny”…
to nazwa trochę zwodnicza, ponieważ od początku przedsięwzięcia w budowaniu tego, co kryje się za nazwą „Jaskółka”, uczestniczyło i uczestniczy wiele osób, w tym uczniów

15 To uczniowie… II LO w Gorzowie w roku 2009 zaprojektowali i własnoręcznie wykonali remont i wystrój świetlicy dzieci

16 To uczniowie… Liceum Plastycznego w Gorzowie pomogli w projekcie i aranżacji nowych pomieszczeń na świetlicę artystyczną

17 a uczniowie… Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Kłodawie wydatnie pomogli w jej ostatecznym przygotowaniu do służby dzieciom

18 Wolontariuszami „pedagogicznymi” są…
nauczyciele adepci i adeptki różnych zawodów

19 siostry zakonne i klerycy
socjolodzy, psycholodzy, studenci a nawet radne miasta Gorzowa

20 Wolontariusze „pedagogiczni”…
organizują wypoczynek letni, ale i rozwijają procesy socjalizacyjne organizują tradycyjne polskie uroczystości rodzinne, ale i uczą szacunku i miłości bliźniego

21 uczą pamięci o świętach przyjaciół, ale pomagają też w wyrównywaniu szans edukacyjnych
organizują bale i zabawy, ale i przeciwdziałają społecznemu wykluczeniu dzieci osieroconych

22 Wolontariat gospodarczy, to…
duża liczba ludzi w różnym wieku mężczyźni i kobiety uczniowie, studenci, emeryci, ludzie bardzo wielu zawodów

23 Wielozawodowość… tego segmentu wolontariatu, to nieocenio-na skarbnica zasobów kadrowych tak bar-dzo pomocna w zwykłych pracach porząd-kowych, ale i przy wykonywaniu prac: ogrodniczych, - elektrycznych, - instalatorskich, - hydraulicznych, - projektowych, - budowlanych i innych

24 Wolontariat gospodarczy dla ludzi młodych…
jest „szkołą podstawową wolontariatu” jest przestrzenią publiczną, w której ludzkie ego znajduje miejsce dla drugiego człowieka

25 jest środowiskiem poznawania praktycznego wymiaru służby bliźniemu
jest miejscem odkrywania własnego człowieczeństwa jest miejscem, gdzie służba może stać się sposobem na życie

26 Wolontariat akcyjny, to…
ludzie, którzy wspierają Hospicjum Św. Kamila w sytuacjach doraźnych potrzeb ludzie, z których zdecydowana większość wolontariuszem staje się raz, czy dwa razy w roku

27 Są z nami… w akcji „Pola nadziei”, rozprowadzając cebulki żonkili
w akcji „Hospicjum to też życie” w akcji „1% dla Hospicjum Św. Kamila”

28 …podczas kwesty publicznej…

29 Wolontariat akcyjny, to także…
osoby indywidualne i zorganizowane grupy wolontariackie, które „wpadają” do Hospicjum, aby nieść radość chorym i strapionym, znoszącym swoje cierpienie i niosącym cierpliwie krzyż swojej starości

30 „Septet Band” z Myśliborza

31 Chór „Wrzos” z Gorzowa

32 Młodzież z Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Myśliborzu

33 Wolontariusze posługujący chorym w Hospicjum w różnych wymiarach i w różny sposób
najczęściej wymykają się charakterystykom z oficjalnych aktów prawnych, wkładających ich w ramy ustawowych definicji i pojęć, służących głównie pracowniom statystycz-nym, bo ich posługa ma często charakter spontanicznych, pozacyklicznych działań, sterowanych głosem serca i wygospodaro-wanym czasem…

34 Mimo to, a może właśnie dlatego…
są nieocenionym skarbem (nie tylko) Hospicjum Św. Kamila

35 Dyrektor Hospicjum Św. Kamila w Gorzowie Wielkopolskim
Dziękuję za uwagę Marek Lewandowski Dyrektor Hospicjum Św. Kamila w Gorzowie Wielkopolskim


Pobierz ppt "Nieoceniony skarb organizacji pozarządowej – wolontariat…"

Podobne prezentacje


Reklamy Google