Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ropnie przestrzeni twarzoczaszki

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ropnie przestrzeni twarzoczaszki"— Zapis prezentacji:

1 Ropnie przestrzeni twarzoczaszki
ALEKSANDRA OKO

2 Ropień przestrzeni podjęzykowej (abscessus spatii sublingualis)‏
Objawy miejscowe: wygórowanie okolicy podjęzykowej Uniesienie języka Utrudnienie mowy i połykania Ślinotok przy większym ropniu usta niedomknięte LECZENIE:w znieczuleniu ogólnym nacięcie ropnia wewnątrzustnego w linii pośrodkowej lub nacięcie wzdłuż wyrostka zębodołowego między fałdem podjęzykowym a wyrostkiem zębodołowym z założeniem paska gumowego

3 Ropień przestrzeni podżuchwowej (abscessus spatii submandibularis)‏
Objawy: Wygórowanie okolicy podżuchwowej i trzonu żuchwy Szczękościsk narasta aż do zupełnej niemożności otwarcia ust wewnątrzustnie: Stwardnienie i uniesienie dna przedsionka Ząb będący przyczyną niebolesny na opukiwanie Węzły chłonne podżuchwowe niedostępne w badaniu z powodu nacieczenia zapalnego Ból przy próbie rozwierania szczęk

4 Ropień przestrzeni podżuchwowej (abscessus spatii submandibularis) c.d.
LECZENIE:w znieczuleniu ogólnym nacięcie zewnątrzustne ropnia cięciem o dł.2cm równoległym do dolnej krawędzi żuchwy i około 2cm poniżej niej, po nacięciu należy trzymając narzędzie wypukłością ku dołowi wejść na tępo kleszczami Kochera do jamy ropnia kierując jego koniec nieco ku górze do kości żuchwy. Ząb przyczynowy usuwamy po opróżnieniiu ropnia.

5 Ropień przestrzeni przygardłowej (abscessus spatii parapharyngei)‏
Objawy: Wygórowanie okolic kąta żuchwy i podżuchwowej schodzące na szyję Obrzęk i zaczerwienieni podniebienia miękkiego Uwypuklenie bocznej ściany gardła Migdałek przesunięty ku linii pośrodkowej Język ku stronie zdrowej Węzły podżuchwowe powiększone i bolesne Utrudnione połykanie i oddychanie Ból gardła promieniujący do ucha Matowy głos szczękościsk

6 Ropień przestrzeni przygardłowej (abscessus spatii parapharyngei)‏
LECZENIE:opróżnienie ropnia przygardłowego z cięcia zewnętrznego o dł.2cm poniżej i pod kątem żuchwy, kierując się tępo narzędziem nieco przyśrodkowo do ogniska i pozostawiając dren gumowy, droga ta zapewnia dobre opróżnienie ropnia

7 Ropień przestrzeni skrzydłowo- żuchwowej (abscessus spatii pterygomandibularis) c.d.
Objawy: zmian w konfiguracji twarzy nie stwierdza się Promieniowanie bólu do gardła,języka, ucha i szyi Znaczny szczękościsk Połykanie utrudnione W jamie ustnej widoczne wygórowanie tkanek miękkich na wewnętrznej powierzchni gałęzi żuchwy

8 Ropień przestrzeni skrzydłowo- żuchwowej (abscessus spatii pterygomandibularis) c.d.
LECZENIE: w znieczuleniu ogólnym nacięcie ropnia zewnątrzustnie pod kątem żuchwy,jeżeli mięsień skrzydłowo podniebienny nie pozwoli wejść na tępo do przestrzeni trzeba mięsień częściowo przeciąć i tą drogą opróżnić ropień,pozostawiając dren gumowy.

9 Ropień przestrzeni policzkowej (abscessus spatii buccalis)‏
Objawy: Może uformować się od strony jamy ustnej lub zewnętrznie na policzku Przy wewnątrzustnej postaci wygórowanie błony śluzowej policzka z jej rozpulchnieniem i zaczerwienieniem a następnie objaw chełbotania Ropień zewnętrzny początkowo twarde bolesne wygórowanie,skóra stopniowo zaczerwieniona,ścieńczała, napięta, pojawia się chełbotanie

10 Ropień przestrzeni policzkowej (abscessus spatii buccalis) c.d.
LECZENIE: ropień wewnątrzustny nacina się się cięciem poziomym dł.ok.1,5cm w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym, po przecieńciu wchodzi się kleszczami Peana do jamy ropnia a po opróżnieniu pozostawia pasek gumowy Ropień zewnętrzny nacina się w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym,cięciem poziomym dł. ok.1cm z pozostawieniem paska gumowego, w przy nacinaniu należy pamiętać o przebiegu nerwu twarzowego

11 Ropień przestrzeni skroniowej (abscessus spatii temporalis)‏
Objawy: Wygórowanie w okolicy skroniowej Znaczna bolesność przy dotyku W przypadku ropnia głębszego pod mięśniem skroniowym skóra musi być niezmieniona, a chełbotanie niewyczuwalne z powodu stanu zapalnego i napiętego mięśnia W ropniu bardziej powierzchownym skóra może być wciągnięta w proces zapalny i chełbotanie wyczuwalne,szczękościsk, bóle nasilające się przy każdym zwieraniu szczęk

12 Ropień przestrzeni skroniowej (abscessus spatii temporalis) c.d.
LECZENIE: w znieczuleniu ogólnym nacięciem skóry długości 2cm lekko półkolistym wzdłuż linii górnego przyczepu mięśnia skroniowego w przypadku ropnia głębszego pod mięśniem skroniowym przecina się część powięzi i mięśnia pozostawiając po opróżnieniu ropnia dren,niekiedy w celu lepszego opróżnienia wykonuje się przeciwotwór w postaci poziomego nacięcia skóry ponad łukiem jarzmowym, cięcie musi uwzględniać przebieg nerwu twarzowego,tą drogą dociera się również do jamy ropnia i zakłada dren, często przy takich ropniach obumiera rozścięgno skroniowe.

13 Ropień pod mięśniem żwaczem
Objawy: Niewielkie wygórowanie w okolicy przyuszniczo- żwaczowej Silna bolesność dotykowa mięśnia żwacza Bolesny i napięty mięsień żwacz nie pozwala na stwierdzenie chełbotania Szczękościsk

14 Ropień pod mięśniem żwaczem c.d.
LECZENIE: w znieczuleniu ogólnym na kątem żuchwy cięcie dł.3cm w odl.2cm poniżej i równolegle do dolnej krawędzi żuchwy,po przecięciu części mięśnia i odsłonięciu dolnego przyczepu mięśnia żwacza przecina się poprzecznie część jego włókien wprowadza się krzywe kleszczyki Kochera pod mięsień, w jamie ropnia pozostawia się dren gumowy nieco grubszy niż w innych ropniach,aby mięsień żwacz kurcząc się nie zacisnął światła drenu.


Pobierz ppt "Ropnie przestrzeni twarzoczaszki"

Podobne prezentacje


Reklamy Google