Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ostre zębopochodne procesy zapalne tkanek miękkich i kości - cd. Anatomia przestrzeni twarzoczaszki Ropnie przestrzeni twarzoczaszki, ostre zapalenie kości-

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ostre zębopochodne procesy zapalne tkanek miękkich i kości - cd. Anatomia przestrzeni twarzoczaszki Ropnie przestrzeni twarzoczaszki, ostre zapalenie kości-"— Zapis prezentacji:

1 Ostre zębopochodne procesy zapalne tkanek miękkich i kości - cd. Anatomia przestrzeni twarzoczaszki Ropnie przestrzeni twarzoczaszki, ostre zapalenie kości- objawy diagnostyczne, leczenie chirurgiczne. Ropowica, angina Ludovici. Milena Różewska Christof Klyszcz Tony Cholakov Karolina Jucha Dagmara Hercuń

2 Anatomia przestrzeni twarzoczaszki Zatoki przynosowe, (łac. połączenie z jamą nosową. Powstają jako wpuklenia błony śluzowej, które od jamy nosowej wrastają w otaczające kości i od nich przyjmują swoje nazwy. Zaczynają się one rozwijać u człowieka już w życiu płodowym, ostateczne zaś wymiary osiągają w drugiej dekadzie życia. W rozwoju embrionalnym jako pierwsza wykształca się zatoka szczękowa.

3 Zatoka klinowa (łac. sinus sphenoidalis) – Parzyste przestrzenie mieszczące sie w trzonie kości klinowej, oddzielone od siebie przegrodą. Pojemność każdej z nich to ok 3 cm³. Ich wielkość waha się od wielkości ziarenka grochu do wielkich rozmiarów sięgających ku tyłowi aż do otworu wielkiego.

4 Zatoki czołowe (łac. sinus frontales) – Położone są nad oczodołami, w kości czołowej i mogą przyjmować różnorodne kształty. Od całkowitego braku zatoki po jednej stronie do rozległych, wielokomorowych (sprzyja to powikłaniom zapalnym). Zatoka przez przewód nosowo-czołowy uchodzi do lejka otworu półksiężycowatego. W ten sposób następuje odpływ wydzieliny gromadzącej się w zatoce, np.podczas zapalenia. Przeciętna pojemność zatoki czołowej to 5- 7 ml.

5 Komórki sitowe (łac. cellulae ethmoidales) Najmniejsze z zatok przynosowych człowieka. Składają się z drobnych jamek kostnych poprzedzielanych cienkimi blaszkami kostnymi. Wypełniają one błędnik sitowy (łac. labyrinthus ethmoidalis) i stanowią zasadniczą część kości sitowej. Każda komórka sitowa wysłana jest błoną śluzową. Komórki sitowe umownie dzieli się na przednie i tylne. Niektórzy wyróżniają jeszcze komórki sitowe środkowe. Połączone są one za pośrednictwem małych otworów w blaszkach kostnych, które je oddzielają. Połączenia te stanowią sprawny drenaż podczas stanów zapalnych (ostre zapalenie komórek sitowych).

6 Komórki sitowe (łac. cellulae ethmoidales) Od boku sąsiadują z oczodołem ograniczone od niego blaszką oczodołową (papierowatą) kości sitow Strop komórek sitowych stanowi podstawa przedniego dołu czaszki. Przyśrodkowo komórki sitowe stanowią boczną ścianę jamy nosowej. Są one połączone ze światłem jamy nosowej. Komórki sitowe przednie otwierają się w lejku sitowym (łac. infundibulum ethmoidale) w przewodzie nosowym środkowym.

7 Zatoka szczękowa (łac. sinus maxillaris), Zwana też dawniej jamą Highmora – parzysta przestrzeń pneumatyczna mieszcząca się obustronnie w trzonie szczęki. W wymiarze pionowym i strzałkowym ma ponad 3 cm, w płaszczyźnie czołowej 2,5 cm. Ma ona kształt trójściennej piramidy.

8 Ściany zatoki szczękowej Ściana przednia zatoki szczękowej- skierowana ku policzkowi i wardze górnej. Znajduje się w niej otwór podoczodołowy. Poniżej niego na wysokości kła ściana przednia tworzy zagłębienie zwane dołem nadkłowym. Ściana boczna zatoki szczękowej- stanowi łagodne przedłużenie ściany przedniej Ściana tylna zatoki szczękowej- Stanowi ją guz szczęki. Oddzielona jest od ściany bocznej grzebieniem jarzmowo- zębodołowym. Bezpośrednio za guzem szczęki znajduje się dół skrzydłowo-podniebienny i dół podskroniowy. Strop zatoki szczękowej- stanowi jej ścianę górną. W stropie tym biegnie kostna bruzda podoczodołowa, którą zamyka okostna. Graniczy bezpośrednio z oczodołem, stanowiąc zarazem jego dno.

9 Ściany zatoki szczękowej Dno zatoki szczękowej- czyli ściana dolna jest utworzona przez wyrostek podniebienny szczęki i częściowo przez wyrostek zębodołowy szczęki. Kość tworząca tą ścianę jest zwykle bardzo gruba. Najniżesze miejsce dna zatoki odpowiada położeniu pierwszego zęba trzonowego. Do zatoki mogą wnikać korzenie zębów trzonowych i przedtrzonowych. Przyśrodkowa ściana zatoki szczękowej- znajduje się w niej duży, nieregularny otwór rozwór szczękowy, który łączy zatokę z jamą nosową. Rozwór ten jest znacznie pomniejszony przez otaczające go kości. Zatoka szczękowa otwiera się do jamy nosowej w przewód nosowy środkowy. Ujście jej jest bardzo niekorzystne, gdyż umiejscowione jest tuż przy stropie zatoki. Utrudnia to znacznie drenaż i opróżnianie zatoki z wydzieliny śluzowej lub ropnej. Pojemność każdej zatoki szczękowej wynosi średnio ok 24 cm³.

10 Podniebienie twarde i miękkie podniebienie twarde (łac. palatum durum) - w części przedniej jamy ustnej pokryte nabłonkiem wielowarstwowym płaskim rogowaciejącym, pod którym występują gruczoły śluzowe. Zrąb kostny tworzą:wyrostek podniebienny szczęki od przodu i blaszka pozioma kości podniebiennej od tyłu podniebienie miękkie (łac. palatum molle) - w części tylnej jamy ustnej, dochodzi do gardła i jest pokryte nabłonkiem wielowarstwowym płaskim nierogowaciejącym, pod którym także znajdują się gruczoły śluzowe. Zakończone jest ono języczkiem (łac.uvula).

11 Przestrzeń przygardłowa (łac. spatium parapharyngeum) Obszar anatomiczny w kształcie odwróconej piramidy, której podstawę stanowi podstawa czaszki a wierzchołek - róg większy kości gnykowej. Ograniczona jest następującymi strukturami: od przyśrodka - boczna ściana gardła od boku - płat głęboki ślinianki przyusznej i gałąź żuchwy od przodu - mięsień skrzydłowy przyśrodkowy i gałąź żuchwy od tyłu - powięź przedkręgowa od góry - blaszka przyśrodkowa wyrostka skrzydłowatego kości klinowej i grzebień kości klinowej oraz fragment kości skroniowej od dołu - przyczep rozcięgna mięśnia dwubrzuścowego na rogu większym kości gnykowej. Dalej ku dołowi łączy się ze śródpiersiem tylnym.

12 Przestrzeń przygardłowa (łac. spatium parapharyngeum) W przestrzeni tej znajduje się wyrostek rylcowaty kości skroniowej, który dzieli ją umownie na dwie części: część przedrylcową (przednią) i część zarylcową (tylną). W części przedrylcowej położone są mięśnie i więzadła przyczepiające się do wyrostka rylcowatego (bukiet Riolana) oraz splot skrzydłowy. W części zarylcowej przebiegają tętnica szyjna wewnętrzna, żyła szyjna wewnętrzna, nerw językowo-gardłowy, nerw błędny, nerw dodatkowy, nerw podjęzykowy, pień współczulny oraz węzły chłonne szyjne głębokie.

13 Gardło (łac. pharynx) część nosowa gardła (nosogardło, jama nosowo- gardłowa) (łac. epipharynx lub nasopharynx) - górna, najwyżej położona część gardła. Jej ścianę górną tworzy sklepienie gardła (łac. fornix pharyngis), które przechodzi ku tyłowi w ścianę tylną. ściana przednia nosogardła jest otwarta do przodu i tworzą ją nozdrza tylne, które łączą cz. nosową gardła z jamą nosową. Na ścianie bocznej nosogardła znajduje się ujście gardłowe trąbki słuchowej (łac. ostium pharyngeum tubae auditivae)

14 Gardło (łac. pharynx) część ustna gardła, (gardło środkowe), (łac. mesopharynx lub oropharynx) jest przedłużeniem otwartej do dołu jamy nosowo-gardłowej. Granica między częścią nosową a ustną gardła jest poziomą linia przechodzącą przez poziom połączenia podniebienia twardego z miękkim. Ku przodowi łączy się ona poprzez cieśń gardzieli z jamą ustną. W skład ściany przedniej wchodzi nasada języka (łac. baseos linguae) wraz z migdałkiem językowym oraz leżące tuż za nim dołki przednagłośniowe (zajęzykowe) (łac. valleculae). Ścianę boczną ograniczają dwa łuki: przedni czyli łuk podniebienno- językowy (łac. arcus palatoglossus) oraz tylny czyli łuk podniebienno-gardłowy (łac. arcus palatopharyngeus). Pomiędzy łukami znajduję się nisza migdałkowa, w której spoczywa migdałek podniebienny.

15 Gardło

16 Jama ustna Jama ustna (łac. cavum oris) - początkowy odcinek przewodu pokarmowego i oddechowego. Na jamę ustną składa się przedsionek jamy ustnej i jama ustna właściwa, które oddzielone od siebie są łukami zębowymi żuchwy i szczęki. Przedsionek jamy ustnej ograniczony jest od przodu częścią śluzową wargi górnej i dolnej, od tyłu łukami zębowymi oraz wyrostkami zębodołowymi pokrytymi dziąsłami, od góry i od dołu zachyłkami błony śluzowej, od której odchodzi wędzidełko górne i dolne. Jama ustna właściwa ograniczona jest od przodu i bocznie łukami zębowymi oraz wyrostkami zębodołowymi pokrytymi dziąsłami, od góry przez podniebienie (w początkowym odcinku podniebienie twarde - kostne, w tylnym odcinku przez podniebienie miękkie), od tyłu przez wały: podniebienno-językowe i podniebienno-gardłowe (łac. plica palatoglossus et plica palatopharungeus), od dołu zaś przez przeponę jamy ustnej (łac. diaphragma cavum oris), na której spoczywa język(grec.) glossus (łac.) lingua).

17 Okolica podjęzykowa Jest to powierzchnia zawarta pomiędzy dolną powierzchnią języka a żuchwą. Podstawę tej okolicy tworzą symetryczne mięśnie żuchwowo-gnykowe. Część środkowa dna jamy ustnej od dołu jest wzmocniona przednimi brzuścami obydwu mięśni dwubrzuścowych, od góry obu mięśniami bródkowo- gnykowymi. Błona śluzowa pokrywająca dolną powierzchnię języka przechodząc w błonę śluzową dna jamy ustnej, tworzy fałd- wędzidełko.

18 Okolica podjęzykowa

19 Metody badania Zdjęcia rentgenowskie czaszki, twarzoczaszki, zatok obocznych nosa Zdjęcia zewnątrzustne Zdjęcia wewnątrzustne Radiografia cyfrowa i radiowizjografia Ultrasonografia Badanie KT twarzoczaszki

20 Zapalenia 1.Ze względu na etiologię: 4.Ze względu na rodzaj: Zębopochodne Surowicze (inflammatio srosa) Niezębopochodne Włóknikowe (inflammatio fibrinosa) Bakteryjne Ropne (inflammatio purulenta) Grzybicze Wirusowe 5.Ze względu na zasięg: Ograniczone (inflammatio circumscripta) 2. Ze względu na trwanie: Rozlane (inflammatio diffusa) Ostre (inflammatio acuta) Powierzchowne (inflammatio superficialis) Podostre (inflammatio subacuta) Głębokie (inflammatio profunda) Przewlekłe (inflammatio chronica) 6.Zapalenia swoiste: 3. Ze względu na morfologię: Promienica Uszkadzające (inflammatio alternativa) Gruźlica Rozplemowe (inflammatio proliferativa) Kiła Wytwórcze (inflammatio productiva) Wysiekowe (inflammatio fibrinosa)

21 Objawy zapalenia Ból Zaczerwienienie Obrzęk Temperatura

22 Ropnie - abscessus Wewnątrzustne Śródkostny Podokostnowy Podśluzówkowy Podniebienny Podjęzykowy Okołomigdałkowy Języka Policzka Dołu nadkłowego Zewnątrzustne Podbródkowy Okołożuchwowy Podżuchwowy Podżwaczowy Prestrzeni skrzydłowo – żuchwowej Przestrzeni skrzydłowo - podniebiennej Przygardłowy Podskroniowy Skroniowy

23 Drogi szerzenia sie zakazenia

24

25

26

27 Ropnie zewnątrzustne Podbródkowy Okołożuchwowy Podżuchwowy Podżwaczowy Prestrzeni skrzydłowo – żuchwowej Przestrzeni skrzydłowo – podniebiennej Przygardłowy Podskroniowy Skroniowy

28 Ropnie zewnątrzustne Obraz kliniczny 1.Objawy bolesno- uciskowe 2.Skóra napięta, zaczerwieniona 3.Objaw chełbotania 4.Często szczękościsk i nasilony odczyn ogólny 5.Mogą się szerzyć do sąsiednich przestrzeni

29 Leczenie ropni zewnątrzustnych 1.Zimne okłady 2.Leczenie farmakologiczne antybiotykoterapia 3.Leczenie chirurgiczne 4.Leczenie miejscowe

30 Leczenie chirurgiczne Nacięcie zewnątrzustne ropnia i drenaż Metoda Borusiewicza

31 Technika nacięcia 1.Znieczulenie 2.Nacięcie max do 1 cm 3.Tępe przebicie tępymi kleszczami Kochera 4.Aspiracja wydostającej się ropy 5.Założenie drenu – cewniki Penrose, setony gumowe (2-5 dni)

32 Metoda Borusiewicza 1.Znieczulenie powierzchowne 2.Peryferyjnie, drogą punkcji 3.Aspiracja wydzieliny 4.Pozostawienie igły w zmianie 5.Płukanie 3% r-rem sodu 6.Brak blizn

33 Metoda Borusiewicza Uwaga! 1.Wyra ź nie ograniczone, powierzchowne ropnie 2. Ł atwo ść utworzenia trudno goj ą cej si ę przetoki podczas zabiegu

34 Ropień okołodżuchwowy – abscessus perimandibularis Przyczyny: Procesy okołowierzchołkowe drugiego i trzeciego zęba trzonowego Utrudnione wyrzynanie zeba mądrości Zapalenie węzłów podżuchwowych Powikłania złamania żuchwy

35 Ropień okołodżuchwowy – abscessus perimandibularis Obraz kliniczny: Zwiększona temp. ciała Dreszcze Silny rozpierający ból Złe samopoczucie Narastający szczękościsk Elastyczno- twardy naciek Obrzęk kąta żuchwy, policzka, szyi Skóra napięta i bolesna Obrzęk i bolesność bł. śluzowej dna jamy ustnej

36 Ropień okołodżuchwowy – abscessus perimandibularis Leczenie: Zewnątrzustnie Znieczulenie ogólne Cięcie równoległe i 2 cm poniżej dolnej krawędzi żuchwy Rozwarstwienie na tepo Opróżnienie 2 dreny z każdej strony

37 Ropień podżuchwowy – abscessus submandibularis Przyczyny: Zęby trzonowe dolne Ropień ślinianki podżuchwowej Powikłanie złamania żuchwy Zropienie węzłów chłonnych

38 Ropień podżuchwowy – abscessus submandibularis Szerzenie si ę ropnia Do przestrzeni podj ę zykowej Do przestrzeni podbródkowej Do przestrzeni skrzyd ł owo- ż uchwowej Do przestrzenie przygard ł owej

39 Ropień podżuchwowy – abscessus submandibularis Obraz kliniczny: Opuchlizna Szcz ę ko ś cisk Stwardnienie i uniesienie dna przedsionka Przyczynowy z ą b zwykle niebolesny W ę z ł y ch ł onne niedost ę pne Utrudnione po ł ykanie

40 Ropień podżuchwowy – abscessus submandibularis

41 Leczenie: Naci ę cie – 2cm równoleg ł e do dolnej kraw ę dzi ż uchwy i 2cm poni ż ej niej T ę po kleszczami Kochera Niebezpiecze ń stwo uszkodzenia du ż ych naczy ń trójk ą ta szyjnego Usuni ę cie z ę ba

42 Ropień podbródkowy – abscessus submentalis Przyczyny- zęby sieczne dolnePrzyczyny- zęby sieczne dolne Leczenie- nacięcie poziomo w fałdzie podbródkowymLeczenie- nacięcie poziomo w fałdzie podbródkowym

43 Ropień przygardłowy – abscessus parapharyngeus Przyczyny: 1.Zapalenie migda ł ków podniebiennych 2.Wtórnie przez ci ą g ł o ść z innych przestrzeni 3.Rzadko dolny z ą b m ą dro ś ci

44 Ropień przygardłowy – abscessus parapharyngeus Szerzenie si ę ropnia: 1.Do przestrzeni pod ż uchwowej 2.Do przestrzeni podskroniowej 3.Do przestrzeni skroniowej 4.Czasem do ś ródpiersia tylnego i przedniego

45 Ropień przygardłowy – abscessus parapharyngeus Obraz kliniczny: 1.Opuchlizna schodz ą ca na szyje – charakterystyczne przechylenie g ł owy na stron ę chor ą 2.Obrz ę k podniebienia mi ę kkiego 3.Migda ł ek przesuni ę ty ku linii ś rodkowej 4.J ę zyk po stronie zdrowej 5.Utrudnione oddychanie, po ł ykanie 6.Charakterystczny g ł os i szcz ę ko ś cisk Leczenie: 1.Naci ę cie 2 cm poni ż ej i pod k ą tem ż uchwy 2.Drena ż

46 Ropień podskroniowy – abscessus infratemporalis Przyczyny: 1.Powik ł anie ropne zgorzeli górnych z ę bów m ą dro ś ci 2.Zaka ż enie podczas znieczulenia na guz szcz ę ki 3.Zropienie krwiaka splotu skrzyd ł owego 4.Szerzenie si ę z innych przestrzeni Obraz kliniczny: 1.Znaczny szcz ę ko ś cisk Leczenie: 1.Ci ę cie równoleg ł e do ł uku jarzmowego 2.Drena ż Uwaga! Mo ż liwo ść przej ś cia zaka ż enia na podstaw ę czaszki (brutalne pokonywanie szcz ę ko ś cisku)

47 Ropień skroniowy – abscessus temporalis Przyczyny: 1.Szerzenie si ę z innych przestrzeni 2.Zapalenie ko ś ci skroniowej Obraz kliniczny: 1.Opuchlizna w ok. skroniowej, jarzmowej, przyuszniczo- ż waczowej 2.Bolesno ść 3.Che ł botanie – s ł abo wyczuwalne 4.Szcz ę ko ś cisk

48 Ropień skroniowy – abscessus temporalis Leczenie: 1.Naci ę cie 2 cm pó ł kuliste, wzd ł u ż linii górnego przyczepu m.temporalis 2.Przeciwotwór – poziome naci ę cie ponad ł ukiem jarzmowym (uwaga! Nerw twarzowy) 3.Cz ę sto obumiera rozci ę gno skroniowe

49 Ropień skrzydłowo-żuchwowy – abscessus pterygomandibularis Przyczyny: 1.Dolne z ę by m ą dro ś ci 2.Zaka ż enie przy znieczuleniu 3.Zaka ż enie drog ą kana ł u ż uchwowego 4.Zapalenia ko ś ci ż uchwy 5.Zapalenie ś linianki przyusznej

50 Ropień skrzydłowo-podniebienny – abscessus pterygopalatini Przyczyny: Przejście z sąsiednich przestrzeni (skrzydłowo – żuchwowej, policzkowej, przygardłowej) Zgorzel miazgi zebów trzonowych górnych Zakażenie podczas znieczulenia do guza szczęki Zropienie krwiaka powstałego podczas znieczulenia

51 Ropień skrzydłowo-podniebienny – abscessus pterygopalatini Obraz kliniczny: Obrzęk skroni, policzka, okoliczy podoczodołowej zaciskający szparę powiekową Egzoftalmia (wytrzeszcz gałek ocznych) Szczękościsk Bolesny naciek w sklepieniu przedsionka Czasem objaw chełbotania

52 Ropień skrzydłowo-podniebienny – abscessus pterygopalatini Ropień szerzy się: Oczodołu Dołu podskroniowego Podstawy czaszki Przestrzeni policzkowej Przestrzeni skrzydłowo-żuchwowej Przestrzeni przygardłowej

53 Ropień skrzydłowo-podniebienny – abscessus pterygopalatini Leczenie: W osłonie antybiotykowej Punkcja aspiracyjna W znieczuleniu miejscowym ( nacięcie w sklepieniu przedsionka) Zewnątrzustnie (poniżej kąta żuchwy, rozwarstwienie leszczami Peana, dren, cięcie może być poniżej i równolegle do łuku jarzmowego, w znieczuleniu ogólnym

54 Ropień pod m. masseter Przyczyny – stany zapalne ropne w ok. Nie do ko ń ca wyrzni ę tych dolnych z ę bów m ą dro ś ci Objawy – niewielka opuchlizna, bolesno ść, szcz ę ko ś cisk, brak che ł botania Leczenie – naci ę cie (3 cm) pod k ą tem ż uchwy(2 cm), drena ż grubszy ni ż przy innych ropniach Uwaga!objawy zbli ż one do ropnego zapalenia ś linianki przyusznej

55 Ropnie wewnątrzustne Ś ródkostny Podokostnowy Pod ś luzówkowy Podniebienny Podj ę zykowy Oko ł omigda ł kowy J ę zyka Policzka Do ł u nadk ł owego Ropie ń przegrody i dna nosa

56 Ropnie wewnątrzustne

57 Ropień śródkostny Rozwija si ę w istocie g ą bczastej ko ś ci W szcz ę ce – cz ę sto z ę bopochodny ropie ń oko ł owierzcho ł kowy Z ą b przyczynowy silnie bolesny Obrz ę k tkanek mi ę kkich Powi ę kszenie w ę z ł ów ch ł onnych

58 Ropień podokostnowy – abscessus subperiostalis 1. Przyczyna – przej ś cie zaka ż enia na okostn ą 2. Odwarstwienie okostnej 3. Ropie ń podokostnowy – najcz ęś ciej na stoku wyrostka z ę bodo ł owego, w projekcji wierzcho ł ka korzenia 4. Dalszy przebieg choroby to przebicie okostnej >ropie ń pod ś luzówkowy Objawy: 1.Twarda, bolesna, nieprzesuwalna opuchlizna 2.Brak che ł botania (z powodu napi ę cia okostnej) 3.Z ą b przyczynowy bolesny, rozchwiany

59 Ropień podśluzówkowy – abscessus submucosis Przyczyna – ropie ń podokostnowy Objaw che ł botania obecny Umiejscowienie 1.Przedsionek – ropnie siekaczy przy ś rodkowych, k ł ów i korzeni z ę bów trzonowych i przedtrzonowych 2.Podniebienie – ropnie siekaczy górnych bocznych i korzenie podniebienne z ę bów trzonowych i przedtrzonowych górnych 3.Od strony j ę zykowej – ropnie z ę bów dolnych

60 Ropnie wewnątrzustne

61 Leczenie ropni podokostnowych i podśluzówkowych Naci ę cie równoleg ł e do ł uku z ę bowego, na szczycie opuchlizny (1-2 cm) Drena ż Usuni ę cie z ę ba przyczynowego(w przypadku z ę bów wielokorzeniowych) lub otwarcie jego komory(w przypadku z ę bów jednokorzeniowych)

62 Ropień podniebienia – abscessus palati Jest to ropie ń podokostnowy (brak b ł ony podsluzowej) Nie przekracza zwykle linii ś rodkowej (obecno ść szwu podniebiennego) Przyczyny: 1.Siekacze boczne górne 2.Korzenie policzkowe przedtrzonowców górnych

63 Ropień podniebienia – abscessus palati Leczenie: 1.Naci ę cie wzd ł u ż ł uku z ę bowego (uwaga! T ę tnica podniebienna) 2.Drena ż zabezpieczony szwem 3.Soczewkowate naci ę cie - dla lepszego odp ł ywu ropy

64 Ropień dołka nadkłowego – abscessus fossae caninae Przyczyna - k ł y, pierwsze przedtrzonowce, boczne siekacze Szerzenie si ę – do ok. podoczodo ł owej lub w kierunku jamy nosowej (uwaga!cz ę sto mylone z ropnym zapaleniem zatoki szcz ę kowej) Objawy – opuchlizna ok. podoczodo ł owej, policzka, skrzyd ł a nosa, wargi górnej, silne bóle – blisko po ł o ż ony n.infraorbitalis Leczenie – naci ę cie w ok. korzeni z ę bów 2,3,4 w sklepieniu przedsionka; otwarcie z ę ba przyczynowego

65 Ropień podjęzykowy – abscessus sublingualis Przyczyny – z ę by dolne do pierwszego trzonowca w łą cznie ( ich korzenie le żą powy ż ej linii przyczepu m. ż uchwowo-gnykowego); zranienie b ł ony ś luzowej; kamica i ropie ń ś linianki pod ż uchwowej Objawy – duszno ś ci, utrudnione po ł ykanie i mowa, ś linotok( uwaga!mo ż e powodowa ć zapalenie ś linianek podj ę zykowych ->z ł amanie ż uchwy) Leczenie – w znieczuleniu ogólnym naci ę cie wzd ł u ż wyrostka z ę bodo ł owego i drena ż

66 Ropień okołomigdałkowy – abscessus peritonsillaris Przyczyny – zapalenie migda ł ka podniebiennego, rzadziej zaka ż enia zebopochodne Objawy – trudno ś ci w mowie i po ł ykaniu, czasem w oddychaniu Leczenie – naci ę cie ropnia na szczycie opuchlizny

67 Ropień języka – abscessus linguae Objawy – j ę zyk powi ę kszony, obrz ę kni ę ty, ś linotok, zaburzenia mowy, niedro ż no ść cz ęś ciowa Leczenie – naci ę cie, drena ż w znieczuleniu ogólnym

68 Ropień policzka – abscessus buccae Przyczyny – przej ś cie zaka ż enia z ok. oko ł owierzcho ł kowej z ę bów przedtrzonowych i trzonowych oraz procesy zapalne skóry warg, policzków, ś linianki przyusznej Objawy – opuchlizna szerz ą ca si ę do wargi górnej i powieki dolnej Szerzenie si ę – do przestrzeni pod ż uchwowej i podskroniowej Cz ę ste powik ł anie ->zakrzepowe zapalenie ż y ł y twarzowej Leczenie – ci ę cie poziome (1,5 cm), drena ż ( uwaga!przewód Stenona) Leczenie – ropie ń zewn ę trzny nacina si ę wachlarzowato kilkoma krótkimi(do 1 cm) ci ę ciami, ze wzgl ę du na przebieg n. facialis Mo ż liwo ść punkcji

69 Ropień przegrody i dna nosa – abscessus septi et fundi nasi Przyczyny – z ę by sieczne górne, zaka ż enia b ł ony ś luzowej jamy nosa, torbiele Objawy – najcz ęś ciej jednostronnie, obrz ę k, uposledzone oddychanie, ból Powik ł ania – zakrzepowe zapalenie ż y ł twarzy, zatoki jamistej i ropne zapalenie opon mózgowych, obumarcie chrz ą stki Leczenie – ci ę cie pionowe, przeleczenie lub usuni ę cie z ę ba przyczynowego (uwaga! Nie uciska ć ropnia)

70 Ropowica - phlegmone Jedno z najci ęż szych zapale ń z ę bopochodnych Dotyczy osób w z ł ym stanie fizycznym Ma 3 okresy przebiegu: 1.W ci ą gu 48h: naciek i obrz ę k bez ropy 2.2 – 4 dzie ń : liczne drobne jamki wype ł nione rop ą 3.5 – 6 dzie ń : wydzielina ropna wnikaj ą ca mi ę dzy w ł ókna mi ęś niowe i powi ę zi, wzd ł u ż naczy ń i nerwów, obumieranie tkanki łą cznej

71 Ropowica - phlegmone Objawy: 1.Ci ęż ki stan chorego 2.Rozleg ł a opuchlizna 3.Szczeko ś cisk 4.Blado ść, wysoka gor ą czka 5.Dreszcze, promieniuj ą ce bóle 6.Bezsenno ść 7.Utrata ł aknienia 8.Mog ą wyst ą pi ć zaburzenia oddychania, biegunka i wymioty

72 Ropowica - phlegmone Leczenie: 1.Skojarzone leczenie chirurgiczne i farmakologiczne: Szerokie naci ę cie Stworzenie przeciwotworu Kilka drenów Usuni ę cie z ę ba przyczynowego P ł ukanie 3% r-rem sody Staranne wycinanie obumar ł ych strz ę pek Farmakoterapi ę nale ż y rozpocz ąć jak najwczesniej( antybiotyk + kofeina lub kardiamid + wit.C i B + dieta wysokobia ł kowa i wysokokaloryczna)

73 Angina Ludovici – ropowica dna jamy ustnej Przyczyny: zaka ż enie paciorkowcami, bakteriami beztlenowymi i E. Coli; zapalenie oko ł owierzcho ł kowe z ę bów trzonowych dolnych; urazy Powik ł ania: zaj ę cie przestrzeni przygard ł owej i zej ś cie do ś ródpiersia

74 Angina Ludovici – ropowica dna jamy ustnej

75 Objawy: 1.Szybko narastaj ą cy obrz ę k dna jamy ustnej, schodz ą cy na szyj ę 2.Obrz ę k twardy, nieprzesuwalny, bolesny 3.J ę zyk obrz ę kni ę ty ->trudno ś ci z mow ą, po ł ykaniem i oddychaniem 4. Ś linotok i foetor ex ore 5.Gor ą czka do 40 stopni 6.Chory przyjmuje charakterystyczn ą pozycj ę z opuszczon ą g ł ow ą

76 Angina Ludovici – ropowica dna jamy ustnej Leczenie: 1.Farmakologiczne – du ż e dawki antybiotyków i witamin 2.Chirurgiczne – naci ę cie zewn ę trzne w linii strza ł kowej od bródki do ko ś ci gnykowej; czasem 2 naci ę cia obustronne wzd ł u ż kraw ę dzi ż uchwy lub 1 w kszta ł cie litery T

77 Powikłania w przebiegu ropnych procesów zapalnych tkanek miękkich części twarzowej czaszki Niedrożność oddechowa (obturatio respiratoria) Zakrzepowe zapalenie żył (thrombophlebitis) Ropień podokostnowy oczodołu ( abscessus subperiostealis orbitae) Zakrzep zatoki jamistej ( thrombus sinus cavernosi) Ropień mózgu ( abscessus cerebri) Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (meningitis) Zapalenie śródpiersia (mediastinitis) Posocznica (sepsis) Wstrząs septyczny ( septis shock)

78 Niedrożność oddechowa (obturatio respiratoria) W przebiegu: Ropowicy dna jamy ustnej Przestrzeni przygardłowej Nasady języka Objawy: Ciężki stan ogólny Pozycja półsiedząca z pochyloną głową do dołu Niepokój Przyspieszony i świszczący oddech Sinica Trudności w mowie i połykaniu

79 Zakrzepowe zapalenie żył (thrombophlebitis) W przebiegu: Ropnia dołu nadkłowego Ropowicy okolicy twarzy Zapalenia kości szczęki Czyraka wargi Objawy: Zapalenia ścian naczyń żylnych Uszkodzenie błony wewnętrznej Zakrzepy przyscienne Dreszcze Wysoka temperatura Twardy, bolesny naciek tkanek miękkich wzdłuż anatomicznego przebiegu naczyń

80 Ropień podokostnowy oczodołu (abscessus subperiostealis orbitae) W przebiegu: Ropnych procesów zapalnych o etiologii zębopochodnej Obajwy: Najczęściej pod okostną dolnej ściany oczodołu Obrzęk powieki, spojówki gałkowej i powiekowej – zamknięcie szpary Wytrzeszcz gałki ocznej Żywa bolesność uciskowa gałki ocznej Ograniczenie ruchomości gałki Dreszcze Gorączka o charakterze septycznym Objawy oponowe Bradykardia Zastój żylny i obrzęk tarczy nerwu wzrokowego

81 Ropień podokostnowy oczodołu (abscessus subperiostealis orbitae) Powikłania: Zapalenie n.wzrokowego z ślepotą Zator tętnicy środkowej siatkówki Zap. zatoki jamistej Zap. opon mózgowych Ropień mózgu Zap. śródpiersia Ropnie przerzutowe do kości i narządów miąższowych Posocznica Posocznico-ropnica Wstrząs septyczny DIC

82 Zakrzep zatoki jamistej ( thrombus sinus cavernosi) W przebiegu: Zakrzepów naczyń żylnych łączący zatokę jamistą z ogniskiem zakażenia Ropne zapalenie zatok przynosowych Czyraki skóry ( gł. wargi górnej)

83 Zakrzep zatoki jamistej ( thrombus sinus cavernosi) Objawy: Silne bóle głowy Światłowstręt Przeczulica Parastezje twarzy (n. I, II i V) Gorączka o torze septycznym Podrażnienie opon mózgowych Obrzęk w okolicy podoczodołowej i nasady nosa Obrzęk powieki i spojówki powiekowej Wytrzeszcz Całkowite ograniczenie ruchów gałki ocznej Unieruchomienie i rozszerzenie źrenicy z brakiem reakcji na światło Tarcza zastoinowa na dnie oka

84 Ropień mózgu ( abscessus cerebri) W przebiegu: Procesów zapalnych tkanek twarzy i zejścia zakażenia przez ciągłość lub drogą naczyń krwionośnych Objawy: Nagłe silne bóle głowy Wymioty Wysoka temperatura Zaburzenia świadomości Drgawki Objawy oponowe i ogniskowe Obrzęk tarczy nerwu wzrokowego Wzmożone ciśnienie śródczaszkowe Podwyższone OB i leukocytoza

85 Zapalenie opon mózgowo- rdzeniowych (meningitis) W przebiegu: Ropnia dołu nadkłowego Ropnia skrzydłowo – podniebiennego Zapalenia szczęki Zapalenia zatok przynosowych Czyraków wargi górnej

86 Zapalenie opon mózgowo- rdzeniowych (meningitis) Objawy: Wysoka gorączka Bardzo silny ból głowy Nudności Wymioty Sztywność karku Dodatni objaw Kerniga i Brudzińskiego Płyn mózgowo – rdzeniowy – mętny, pleocytoza, zwiększenie st. białka i glukozy

87 Zapalenie śródpiersia (mediastinitis) W przebiegu: Ropnych procesów zębopochodnych Szerzeniu sprzyja: Warunki anatomiczne przestrzeni międzypowięziowych Ujemne ciśnienie wewnątrz klatki piersiowej Udział bakterii beztlenowych

88 Zapalenie śródpiersia (mediastinitis) Objawy: Wysoka gorączka Ból w klatce piersiowej Nasilająca się duszność Wysoka leukocytoza Nadpłytkowość Toksyczne ziarnistości w granulocytach Hipoalbuminemię Poszerzenie śródpiersia

89 Posocznica (sepsis) W przebiegu: Długo toczącego się procesu zapalnego w charakterze ropowicy Ostre ropne zapalenie kości szczęk Czyraka wargi górnej Ostrego ropnego zapalenia ślinianki przyusznej

90 Posocznica (sepsis) Objawy: Gorączka nieregularna- zwalniająca lub przerywana Tętno przyspieszone Chory jest blady z sinawym odcieniem twarzy Twarz apatyczna, cierpiąca Nudności Wymioty Utrata łaknienia Powiększenie śledziony Wysoka leukocytoza Przyspieszone OB Niedokrwistość Rana po nacięciu – sucha, pokryta szarymi nalotami, skąpa wydzielina ropna lub posokowata

91 Wstrząs septyczny ( septis shock) Zespół niewydolności wielonarządowej przebiegający z przyspieszeniem czynności serca, oddechu, gorączką, wysoką leukocytozą i zaburzeniami endokrynnymi Objawy: Niepokój chorego Przyspieszenie tętna Spadek ciśnienia krwi Pogłębienie i przyspieszenie oddechów zwiększona ciepłota ciała Suchość skóry przy nie zaburzonym odawaniu moczu

92 Zapalenie kości - osteomyelitis Stan zapalny kości zbitej i gąbczastej, szpiku kostnego i okostnej Swoiste( promienicze, kiłowe, gruźlicze) i nieswoiste( głównie przez S.aureus) ; ostre i przewlekłe; ograniczone i rozlane Drogi zakażenia: 1.Krwiopochodne 2.Bezpośrednie – uraz 3.Przez ciągłość

93 Ostre zapalenie kości Objawy 1.Wyra ź ne i gwa ł towne 2.Wysi ę k ropny z kieszonek dzi ą s ł owych 3.Rozchwianie z ę bów 4.Obrz ę k 5.Zapalne nacieczenie tkanek mi ę kkich 6.Objaw Vincenta – niedoczulica wargi dolnej (w ż uchwie) 7.Zapalenie w ę z ł ów ch ł onnych 8.8 – 14 dnia na zdj ę ciu rtg zanik kostny

94 Ostre zapalenie kości

95 Leczenie: 1.Wyrównanie zaburze ń metabolicznych i niedoborów bia ł kowych 2.Skojarzone leczenie przeciwbakteryjne z przeciwzakrzepowym 3.Leczenie chirurgiczne polega na odbarczeniu ropnych ognisk przez nak ł ucie. Usuwanie z ę bów jest przeciwskazane 4.Leczenie objawowe – leki przeciwgor ą czkowe, przeciwbólowe, nasercowe i innych

96 Ostre zapalenie kości Powik ł ania: 1.Ogólne zaka ż enie(posocznica, posocznico- ropnica, wstrz ą s septyczny) 2.Ropnie przerzutowe(mózgu, p ł uc, innych ko ś ci, narz ą dów mi ąż szowych) 3.Zapalenie zakrzepowe ż y ł twarzy i zatoki jamistej 4.Ropnie i ropowice tkanek mi ę kkich


Pobierz ppt "Ostre zębopochodne procesy zapalne tkanek miękkich i kości - cd. Anatomia przestrzeni twarzoczaszki Ropnie przestrzeni twarzoczaszki, ostre zapalenie kości-"

Podobne prezentacje


Reklamy Google