Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawa 20031 PowerDesigner 9.5MagicDrawUML 5.5 vs. Przedstawienie możliwości, wad i zalet dwóch wybranych narzędzi CASE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawa 20031 PowerDesigner 9.5MagicDrawUML 5.5 vs. Przedstawienie możliwości, wad i zalet dwóch wybranych narzędzi CASE."— Zapis prezentacji:

1 Warszawa 20031 PowerDesigner 9.5MagicDrawUML 5.5 vs. Przedstawienie możliwości, wad i zalet dwóch wybranych narzędzi CASE

2 Warszawa 20032 Ogólnie o narzędziach CASE Narzędzia CASE (Computer Aided Software Engineering) to programy wspomagające prace projektantów, analityków i programistów. Obecnie na rynku dostępna jest duża liczba narzędzi CASE, zróżnicowanych pod względem funkcjonalności i zastosowań. Narzędzie CASE

3 Warszawa 20033 Słownik zastosowanych skrótów OOM – Object Oriented Model (model obiektowy) PDM – Physical Data Model (model relacyjny) DBMS – DataBase Management System (system zarządzania bazami danych)

4 Warszawa 20034 Interfejs użytkownika i diagramy Zastosowania Generowanie kodu i skryptów Reverse-engineering i praca zespołowa vs.

5 Warszawa 20035 Interfejs użytkownika - GUI PowerDesignerMagicDraw +\– napisany w Javie + bardzo wygodny w użyciu interfejs – program nadaje się tylko do modelowania obiektowego +\– napisany w C++ + program nadaje się do modelowania obiektowego, obiektowo-relacyjnego i relacyjnego – niewygodne skalowanie powierzchni roboczej

6 Warszawa 20036 Diagramy - możliwości diagram :PowerDesigner 9.5MagicDrawUML 5.5 klasVV aktywnościVV stanówVV sekwencjiVV współpracyVV przypadków użyciaVV implementacyjnyVV procesu biznesowegoVX modelu fizycznegoVX

7 Warszawa 20037 Diagramy – przykłady PowerDesignerMagicDraw + diagramy modelu PDM + możliwość umieszczania na diagramie dodatkowego elementu zawierającego jego szczegóły + diagramy do modelowania procesów biznesowych + dopracowana strona graficzna diagramów + dostępne wszystkie diagramy potrzebne do analizy dynamicznej – brak innych diagramów niż z notacji UML

8 Warszawa 20038 Interfejs użytkownika i diagramy Zastosowania Generowanie kodu i skryptów Reverse-engineering i praca zespołowa vs.

9 Warszawa 20039 Zastosowanie do modeli obiektowych PowerDesignerMagicDraw + pełne odwzorowanie notacji UML – brak jawnego oznaczenia pól i metod statycznych na diagramie klas + pełne odwzorowanie notacji UML

10 Warszawa 200310 Zastosowanie do modeli relacyjnych – nie obsługuje modeli relacyjnych (przeznaczony wyłącznie do modeli obiektowych i notacji UML) PowerDesignerMagicDraw + możliwości tworzenia modeli relacyjnych od podstaw + możliwość przejścia z modelu obiektowego na relacyjny + dobre odwzorowanie typów danych + czytelny diagram utworzony za pomocą przejścia z modelu OOM + automatyczne odwzorowanie asocjacji n-n – niedopracowany auto-layout użytkownik

11 Warszawa 200311 Interfejs użytkownika i diagramy Zastosowania Generowanie kodu i skryptów Reverse-engineering i praca zespołowa vs.

12 Warszawa 200312 Generowanie kodu – możliwości język :PowerDesigner 9.5MagicDrawUML 5.5 JavaVV C++VV IDL – CORBAVV EJBVV VB.NETVX VB 6VX C#VX

13 Warszawa 200313 język :PowerDesigner 9.5MagicDrawUML 5.5 XML SchemaVX XML DTDVX XML BizTalkVX JSP, serwletyVX PowerBuilderVX Generowanie kodu – możliwości

14 Warszawa 200314 Generowanie kodu - przykład (Java) PowerDesigner + możliwość dodawania komentarzy do pól i metod + dodatkowa informacja na początku każdego pliku + możliwość podglądu kodu w czasie tworzenia diagramu – brak wymaganych importów

15 Warszawa 200315 Generowanie kodu - przykład (Java) MagicDraw + bardzo czytelny kod + metody zwracają defaultowe wartości – brak wymaganych importów

16 Warszawa 200316 Generowanie skryptów DDL - możliwości DBMS :PowerDesigner 9.5MagicDrawUML 5.5 DDL * V * IBM DB2 UDB v.5-8 VX INFORMIX SQL v.7-9 VX Interbase v.4-6 VX MS Access 2000VX MS SQL Server v.6-7 VX MySQL v.3 VX * MagicDraw ma możliwość wygenerowania z modelu OOM skryptu DDL nie dedykowanego do żadnego DBMS (tzw. logiczny model danych). PowerDesigner również oferuje taką możliwość.

17 Warszawa 200317 Generowanie skryptów DDL - możliwości DBMS :PowerDesigner 9.5MagicDrawUML 5.5 Oracle v.7-9i VX PostgreSQL 7VX Sybase AS AnywhereVX Sybase AS EnterpriseVX Sybase AS IQVX

18 Warszawa 200318 Generowanie skryptów DDL - przykład PowerDesigner + dodatkowe informacje o wybranym DBMSie na początku skryptu + czytelność skryptu + duże możliwości konfiguracji generowanego skryptu i modelu relacyjnego

19 Warszawa 200319 Generowanie skryptów DDL - przykład MagicDraw – niepoprawne odwzorowanie typów danych – brak odwzorowania asocjacji – brak możliwości jakiejkolwiek konfiguracji generowania skryptu – skrypt nie nadaje się do wykonania ! ?! ;)

20 Warszawa 200320 Generowanie skryptów DDL – inne PowerDesigner + możliwość wygenerowania oddzielnego skryptu do wstawienia przykładowych danych + możliwość wygenerowania oddzielnego skryptu z TRIGERami + możliwość połączenia się z DBMSem z poziomu programu i wykonania wygenerowanego skryptu

21 Warszawa 200321 Interfejs użytkownika i diagramy Zastosowania Generowanie kodu i skryptów Reverse-engineering i praca zespołowa vs.

22 Warszawa 200322 Reverse-engineering – możliwości (z) -> (na)PowerDesigner 9.5MagicDrawUML 5.5 XML -> OOMVX Java -> OOMVV IDL-CORBA -> OOMVV PowerBuilder -> OOMVX PDM -> OOMVX DDT -> PDMVX DDT -> OOMXV C++ -> OOMXV

23 Warszawa 200323 Praca zespołowa PowerDesignerMagicDraw CVSSybase AS – współpraca z płatnym Sybase Adaptive Server + łatwe nawiązanie i skonfigurowanie połączenia + wizualne porównywanie różnic diagramów + scalanie diagramów + współpraca z darmowym CVS + łatwe nawiązanie i skonfigurowanie połączenia + scalanie diagramów klienci z PowerDesignerklienci z MagicDraw

24 Warszawa 200324 Materiały www.magicdraw.comwww.sybase.com PowerDesignerMagicDraw

25 Warszawa 200325 ? ? ?


Pobierz ppt "Warszawa 20031 PowerDesigner 9.5MagicDrawUML 5.5 vs. Przedstawienie możliwości, wad i zalet dwóch wybranych narzędzi CASE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google